Changeset 795


Ignore:
Timestamp:
08/21/10 13:58:11 (10 years ago)
Author:
translator
Message:

Updated Czech translation (khagaroth)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Czech.txt

  r792 r795  
  1 "English" ---> "ČeÅ¡tina (Czech)" 
   1"English" ---> "Čeština (Czech)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Czech.rtf" 
  33" %2%" ---> " %2" 
  44"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s S - %2$.2fKB/s O" 
  5 "%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "StaÅŸeno %1$.2fMB - Odesláno %2$.2fMB" 
   5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "Staženo %1$.2fMB - Odesláno %2$.2fMB" 
  66"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB z %2$.2fMB" 
  7 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT uzlů" 
  8 "%1% active torrent(s)" ---> "%1% aktivních torentů" 
  9 "%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% peerů z DHT pro %2%." 
  10 "%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% přiřazení úspěšné." 
  11 "%1% port mapping request failed." ---> "%1% poÅŸadavek přiřazení portu selhal." 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT uzlů" 
   8"%1% active torrent(s)" ---> "%1% aktivních torentů" 
   9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% peerů z DHT pro %2%." 
   10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% přiřazení úspěšné." 
   11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% požadavek přiřazení portu selhal." 
  1212"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  13 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% peerů. (%1%)" 
  14 "&Pause All" ---> "&Pozastavit vÅ¡e" 
  15 "&Resume All" ---> "&Obnovit vÅ¡e" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% peerů. (%1%)" 
   14"&Pause All" ---> "&Pozastavit vše" 
   15"&Resume All" ---> "&Obnovit vše" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" ---> "© Eoin O'Callaghan 2010" 
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  1919"About" ---> "O programu" 
  20 "Above Normal" ---> "Nadprůměrná" 
  21 "Active downloads :" ---> "Aktivní stahování:" 
  22 "Active seeds :" ---> "Aktivní seedy:" 
  23 "Active seeds hard limit:" ---> "Limit aktivních torrentů:" 
  24 "Active" ---> "Aktivní" 
  25 "Add New Peer" ---> "Přidat peera" 
  26 "Add New Tracker" ---> "Přidat tracker" 
  27 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Přidat web seed nebo DHT uzel" 
  28 "Add Torrent" ---> "Přidat torrent" 
  29 "Add" ---> "Přidat" 
  30 "Adjust Queue Position" ---> "Seřadit frontu" 
  31 "Advanced GUI" ---> "Rozšířené GUI" 
  32 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozornění %2%, StavovÃœ kód: %4%, Počet: %3%. (%1%)" 
   20"Above Normal" ---> "Nadprůměrná" 
   21"Active downloads :" ---> "Aktivní stahování:" 
   22"Active seeds :" ---> "Aktivní seedy:" 
   23"Active seeds hard limit:" ---> "Limit aktivních torrentů:" 
   24"Active" ---> "Aktivní" 
   25"Add New Peer" ---> "Přidat peera" 
   26"Add New Tracker" ---> "Přidat tracker" 
   27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Přidat web seed nebo DHT uzel" 
   28"Add Torrent" ---> "Přidat torrent" 
   29"Add" ---> "Přidat" 
   30"Adjust Queue Position" ---> "Seřadit frontu" 
   31"Advanced GUI" ---> "Rozšířené GUI" 
   32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozornění %2%, Stavový kód: %4%, Počet: %3%. (%1%)" 
  3333"Allocating" ---> "Alokace" 
  34 "Allocation Mode:" ---> "ReÅŸim alokace:" 
  35 "Allow only one instance to run" ---> "Povolit spuÅ¡tění jen jedné instance" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení Å¡ifrování." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení Å¡ifrování." 
  38 "Announce on all tiers" --->  ???  
  39 "Announce to all trackers" --->  ???  
  40 "Apply" ---> "Pouşít" 
  41 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny vÅ¡echny aktivní torrenty" 
  42 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Opravdu chcete smazat vÅ¡echna staÅŸená data?" 
  43 "Auto Sort" ---> "Řadit automaticky" 
  44 "Auto-managed" ---> "Automaticky spravované" 
   34"Allocation Mode:" ---> "Režim alokace:" 
   35"Allow only one instance to run" ---> "Povolit spuštění jen jedné instance" 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování." 
   38"Announce on all tiers" ---> "Oznámit všem tierům" 
   39"Announce to all trackers" ---> "Oznámit všem trackerům" 
   40"Apply" ---> "Použít" 
   41"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny všechny aktivní torrenty" 
   42"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Opravdu chcete smazat všechna stažená data?" 
   43"Auto Sort" ---> "Řadit automaticky" 
   44"Auto-managed" ---> "Automaticky spravované" 
  4545"BitTorrent" ---> "BitTorrent" 
  4646"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent: %1%." 
  47 "Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% je stahován. (%1%)" 
  48 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% dokončen. (%1%)" 
   47"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% je stahován. (%1%)" 
   48"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% dokončen. (%1%)" 
  4949"Both" ---> "Oba" 
  50 "Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Stav vyrovnávací paměti, aktuální celková velikost: %1.2f MiB" 
  51 "Cache Write Size :" ---> "Velikost pro zápis:" 
  52 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Probíhá vÃœpočet kontrolního součtu dílu..." 
   50"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Stav vyrovnávací paměti, aktuální celková velikost: %1.2f MiB" 
   51"Cache Write Size :" ---> "Velikost pro zápis:" 
   52"Calculating Piece Hashes..." ---> "Probíhá výpočet kontrolního součtu dílu..." 
  5353"Cancel" ---> "Storno" 
  54 "Checking Files" ---> "Kontrola souborů" 
  55 "Checking Resume Data" --->  ???  
  56 "Choked" ---> "PřiÅ¡krceno" 
  57 "Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP" 
   54"Checking Files" ---> "Kontrola souborů" 
   55"Checking Resume Data" ---> "Kontrola resume dat" 
   56"Choked" ---> "Přiškrceno" 
   57"Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP" 
  5858"Client" ---> "Klient" 
  59 "Close to tray" ---> "Zavírat do oznamovací oblasti" 
  60 "Comment" ---> "Komentář" 
  61 "Completed" ---> "Dokončeno" 
  62 "Completed:" ---> "Dokončeno:" 
  63 "Confirm on close" ---> "Při ukončení vyÅŸadovat potvrzení" 
  64 "Connecting to Tracker" ---> "Probíhá připojování k trackeru" 
  65 "Connecting" ---> "Probíhá připojování" 
  66 "Connection Policies" ---> "Pravidla připojení" 
  67 "Construct a New Torrent" ---> "Vytvořit novÃœ torrent" 
   59"Close to tray" ---> "Zavírat do oznamovací oblasti" 
   60"Comment" ---> "Komentář" 
   61"Completed" ---> "Dokončeno" 
   62"Completed:" ---> "Dokončeno:" 
   63"Confirm on close" ---> "Při ukončení vyžadovat potvrzení" 
   64"Connecting to Tracker" ---> "Probíhá připojování k trackeru" 
   65"Connecting" ---> "Probíhá připojování" 
   66"Connection Policies" ---> "Pravidla připojení" 
   67"Construct a New Torrent" ---> "Vytvořit nový torrent" 
  6868"Copies" ---> "Kopie" 
  69 "Country" ---> "Země" 
  70 "Creating Torrent..." ---> "Probíhá vytvoření torrentu..." 
  71 "Creating a New Torrent File" ---> "Vytvoření nového torrent souboru" 
  72 "Creator" ---> "Vytvořil:" 
  73 "Critical" ---> "KritickÃœ" 
  74 "Current Cache Status" ---> "Aktuální stav vyrovnávací paměti" 
  75 "Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Aktuálně nastaveno '%1' v '%2'" 
   69"Country" ---> "Země" 
   70"Creating Torrent..." ---> "Probíhá vytvoření torrentu..." 
   71"Creating a New Torrent File" ---> "Vytvoření nového torrent souboru" 
   72"Creator" ---> "Vytvořil:" 
   73"Critical" ---> "Kritický" 
   74"Current Cache Status" ---> "Aktuální stav vyrovnávací paměti" 
   75"Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Aktuálně nastaveno '%1' v '%2'" 
  7676"DHT Node" ---> "DHT uzel" 
  77 "DHT disabled" ---> "DHT zakázáno" 
  78 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Nepodařilo se spustit DHT relaci. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port." 
   77"DHT disabled" ---> "DHT zakázáno" 
   78"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Nepodařilo se spustit DHT relaci. Zkuste v nastavení zvolit jiný port." 
  7979"DHT" ---> "DHT" 
  80 "Debug Event: %1%." ---> "Ladění: %1%." 
  81 "Debug" ---> "Ladění" 
  82 "Default save folder :" ---> "VÃœchozí adresář pro uloÅŸení:" 
   80"Debug Event: %1%." ---> "Ladění: %1%." 
   81"Debug" ---> "Ladění" 
   82"Default save folder :" ---> "Výchozí adresář pro uložení:" 
  8383"Delete" ---> "Smazat" 
  8484"Details" ---> "Podrobnosti" 
  8585"Dev Msg: %1%." ---> "Dev Msg: %1%." 
  86 "Dir." ---> "Adresář" 
  87 "Disabled" ---> "Zakázáno" 
  88 "Distributed Hash Tables" ---> "Distribuované hashovací tabulky (DHT)" 
   86"Dir." ---> "Adresář" 
   87"Disabled" ---> "Zakázáno" 
   88"Distributed Hash Tables" ---> "Distribuované hashovací tabulky (DHT)" 
  8989"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Nespravovat torrenty" 
  90 "Don't count slow torrents." ---> "Nezapočítávat pomalé torrenty." 
   90"Don't count slow torrents." ---> "Nezapočítávat pomalé torrenty." 
  9191"Don't download" ---> "Nestahovat" 
  9292"Down" ---> "S" 
  93 "Download Rate (KB/s) :" ---> "Rychlost stahování (KB/s):" 
  94 "Download" ---> "Stahování" 
  95 "Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "StaÅŸeno %1$.2fMB, Odesláno %2$.2fMB, Poměr %3$.2f." 
  96 "Downloaded" ---> "StaÅŸeno" 
  97 "Downloading Metadata" ---> "Stahují se metadata" 
  98 "Downloading" ---> "Stahování" 
   93"Download Rate (KB/s) :" ---> "Rychlost stahování (KB/s):" 
   94"Download" ---> "Stahování" 
   95"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Staženo %1$.2fMB, Odesláno %2$.2fMB, Poměr %3$.2f." 
   96"Downloaded" ---> "Staženo" 
   97"Downloading Metadata" ---> "Stahují se metadata" 
   98"Downloading" ---> "Stahování" 
  9999"E&xit" ---> "Kone&c" 
  100100"ETA" ---> "ETA" 
  101101"ETA:" ---> "ETA:" 
  102 "Edit Download Folders" ---> "Upravit adresář pro staÅŸení" 
   102"Edit Download Folders" ---> "Upravit adresář pro stažení" 
  103103"Edit Peer" ---> "Upravit peera" 
  104 "Edit Torrent Save Folders" ---> "Upravit adresář pro uloÅŸení torrentu" 
   104"Edit Torrent Save Folders" ---> "Upravit adresář pro uložení torrentu" 
  105105"Edit Tracker" ---> "Upravit tracker" 
  106106"Edit" ---> "Upravit" 
  107 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Povolit DHT (nebude pouÅŸito pro privátní torrenty)" 
  108 "Enable IP filtering." ---> "Povolit filtrování adres" 
  109 "Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Funkce a zásuvné moduly libtorrentu" 
  110 "Enable Protocol Encryption." ---> "Povolit Å¡ifrování protokolu" 
  111 "Enable Remote Control" ---> "Povlit vzdálenou správu" 
   107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Povolit DHT (nebude použito pro privátní torrenty)" 
   108"Enable IP filtering." ---> "Povolit filtrování adres" 
   109"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Funkce a zásuvné moduly libtorrentu" 
   110"Enable Protocol Encryption." ---> "Povolit šifrování protokolu" 
   111"Enable Remote Control" ---> "Povlit vzdálenou správu" 
  112112"Enabled" ---> "Povoleno" 
  113 "Encoding Level" ---> "Úroveň Å¡ifrování" 
  114 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Zadejte adresy Web seedů a DHT uzlů." 
  115 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Zadejte adresy trackerů." 
   113"Encoding Level" ---> "Úroveň šifrování" 
   114"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Zadejte adresy Web seedů a DHT uzlů." 
   115"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Zadejte adresy trackerů." 
  116116"Error!" ---> "Chyba!" 
  117 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Zachycena vyjímka: %1%, z %2%." 
  118 "Exit Halite" ---> "Ukončit Halite" 
   117"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Zachycena vyjímka: %1%, z %2%." 
   118"Exit Halite" ---> "Ukončit Halite" 
  119119"Failed, %1%" ---> "Selhalo, %1%" 
  120 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Rychlé obnovení selhalo: %2%. (%1%)" 
   120"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Rychlé obnovení selhalo: %2%. (%1%)" 
  121121"File" ---> "Soubor" 
  122 "Filename" ---> "Název souboru" 
   122"Filename" ---> "Název souboru" 
  123123"Files" ---> "Soubory" 
  124 "Filtering %1% range(s)" ---> "Probíhá filtrování %1% rozsahů" 
  125 "Finish Time" ---> "Čas dokončení" 
  126 "Finished" ---> "Dokončeno" 
  127 "Force Close" ---> "Vynutit zavření" 
  128 "Forced" ---> "Vynucené" 
  129 "General Settings" ---> "Obecná nastavení" 
  130 "General" ---> "Obecné" 
  131 "Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "VygenerovanÃœ název torrentu (nelze změnit)" 
  132 "Global Limits" ---> "Globální limity" 
  133 "Globals" ---> "Globální" 
   124"Filtering %1% range(s)" ---> "Probíhá filtrování %1% rozsahů" 
   125"Finish Time" ---> "Čas dokončení" 
   126"Finished" ---> "Dokončeno" 
   127"Force Close" ---> "Vynutit zavření" 
   128"Forced" ---> "Vynucené" 
   129"General Settings" ---> "Obecná nastavení" 
   130"General" ---> "Obecné" 
   131"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Vygenerovaný název torrentu (nelze změnit)" 
   132"Global Limits" ---> "Globální limity" 
   133"Globals" ---> "Globální" 
  134134"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent klient" 
  135 "Halite Debug Dialog" ---> "Halite - dialog ladění" 
   135"Halite Debug Dialog" ---> "Halite - dialog ladění" 
  136136"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importuje rozsahy IP..." 
  137 "Halite not listening!" ---> "Halite nenaslouchá!" 
  138 "Halite shutting down..." ---> "Halite - probíhá ukončování..." 
   137"Halite not listening!" ---> "Halite nenaslouchá!" 
   138"Halite shutting down..." ---> "Halite - probíhá ukončování..." 
  139139"Handshake" ---> "Handshake" 
  140 "Has choked us" ---> "PřiÅ¡krtil nás" 
  141 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Hash dílu %2% z %1% nesouhlasí." 
   140"Has choked us" ---> "Přiškrtil nás" 
   141"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Hash dílu %2% z %1% nesouhlasí." 
  142142"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP filtr zablokoval %1%, %2%." 
  143 "IP Filtering" ---> "Filtrování IP" 
  144 "IP filter disabled" ---> "IP filtr zakázán" 
  145 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Pokus o IPv6 naslouchání selhal. NezávaÅŸné." 
   143"IP Filtering" ---> "Filtrování IP" 
   144"IP filter disabled" ---> "IP filtr zakázán" 
   145"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Pokus o IPv6 naslouchání selhal. Nezávažné." 
  146146"Import ipfilter.dat" ---> "Importovat ipfilter.dat" 
  147 "Importing IP Filters..." ---> "Importují se IP filtry..." 
  148 "Incoming" ---> "Příchozí" 
   147"Importing IP Filters..." ---> "Importují se IP filtry..." 
   148"Incoming" ---> "Příchozí" 
  149149"Info" ---> "Informace" 
  150 "Informed of external IP address: %1%." ---> "Informován o externí IP adrese: %1%." 
  151 "Interested in us" ---> "Má o nás zájem" 
  152 "Interesting" ---> "Zajímá nás" 
  153 "Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "NeplatnÃœ torrent (%1%) z %2%." 
  154 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Program zůstane spuÅ¡těn a tato zpráva zobrazena, dokud nedojde k čistému ukončení BitTorrent relace, coÅŸ můşe chvíli trvat." 
   150"Informed of external IP address: %1%." ---> "Informován o externí IP adrese: %1%." 
   151"Interested in us" ---> "Má o nás zájem" 
   152"Interesting" ---> "Zajímá nás" 
   153"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neplatný torrent (%1%) z %2%." 
   154"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Program zůstane spuštěn a tato zpráva zobrazena, dokud nedojde k čistému ukončení BitTorrent relace, což může chvíli trvat." 
  155155"Language (requires restart)" ---> "Language (requires restart)" 
  156 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Omezit počet polootevřenÃœch spojení na:" 
  157 "List of Trackers." ---> "Sezna trackerů." 
  158 "Loading IP filters..." ---> "Načtení IP filtrů..." 
  159 "Local connection" ---> "Lokální spojení" 
  160 "Log debug events." ---> "Zaznamenávat ladící události." 
  161 "Log off Windows" ---> "Odhlásit se" 
  162 "Log to file." ---> "Zaznamenávat do souboru." 
  163 "Logging" ---> "Záznam událostí" 
   156"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omezit počet polootevřených spojení na:" 
   157"List of Trackers." ---> "Sezna trackerů." 
   158"Loading IP filters..." ---> "Načtení IP filtrů..." 
   159"Local connection" ---> "Lokální spojení" 
   160"Log debug events." ---> "Zaznamenávat ladící události." 
   161"Log off Windows" ---> "Odhlásit se" 
   162"Log to file." ---> "Zaznamenávat do souboru." 
   163"Logging" ---> "Záznam událostí" 
  164164"Manage Torrent(s)" ---> "Spravovat torrenty" 
  165 "Managed Downloading" ---> "Spravovaná stahování" 
  166 "Managed Seeding" ---> "Spravovaná sdílení" 
  167 "Managed Torrent" ---> "SpravovanÃœ torrent" 
  168 "Managed" ---> "Spravováno" 
  169 "Match the listen port number (recommended)." ---> "StejnÃœ jako port naslouchání (doporučeno)" 
   165"Managed Downloading" ---> "Spravovaná stahování" 
   166"Managed Seeding" ---> "Spravovaná sdílení" 
   167"Managed Torrent" ---> "Spravovaný torrent" 
   168"Managed" ---> "Spravováno" 
   169"Match the listen port number (recommended)." ---> "Stejný jako port naslouchání (doporučeno)" 
  170170"Max Size (MiB) :" ---> "Max. velikost (MiB):" 
  171 "Max failures : " ---> "Max. selhání:" 
  172 "Max replies : " ---> "Max. odpovědí:" 
  173 "Maximum" ---> "Maximální" 
  174 "Message" ---> "Hlášení" 
   171"Max failures : " ---> "Max. selhání:" 
   172"Max replies : " ---> "Max. odpovědí:" 
   173"Maximum" ---> "Maximální" 
   174"Message" ---> "Hlášení" 
  175175"Metadata Plugin" ---> "Metadata" 
  176 "Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do oznamovací oblasti" 
  177 "Move Down" ---> "Posunout dolů" 
  178 "Move To Bottom" ---> "Přesunout na konec" 
  179 "Move To Top" ---> "Přesunout na začátek" 
   176"Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do oznamovací oblasti" 
   177"Move Down" ---> "Posunout dolů" 
   178"Move To Bottom" ---> "Přesunout na konec" 
   179"Move To Top" ---> "Přesunout na začátek" 
  180180"Move Up" ---> "Posunout nahoru" 
  181 "Move finished torrents to :" ---> "Po staÅŸení přesunout do:" 
  182 "Move the completed torrent to:" ---> "Přesunout dokončenÃœ torrent do:" 
   181"Move finished torrents to :" ---> "Po stažení přesunout do:" 
   182"Move the completed torrent to:" ---> "Přesunout dokončený torrent do:" 
  183183"N/A" ---> "N/A" 
  184184"NAT-PMP" ---> "NAT-PMP" 
  185 "Name" ---> "Název" 
  186 "Name:" ---> "Název:" 
  187 "New" ---> "NovÃœ" 
  188 "None" ---> "Ŝádná" 
  189 "Normal" ---> "Normální" 
  190 "Not Started" --->  ???  
  191 "Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání şádné akce" 
  192 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s vÃœběrem souborů" 
   185"Name" ---> "Název" 
   186"Name:" ---> "Název:" 
   187"New" ---> "Nový" 
   188"None" ---> "Žádná" 
   189"Normal" ---> "Normální" 
   190"Not Started" ---> "Nebyl spuštěn" 
   191"Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání žádné akce" 
   192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s výběrem souborů" 
  193193"OK" ---> "OK" 
  194 "OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'" 
   194"OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'" 
  195195"Ok" ---> "OK" 
  196 "On parole" --->  ???  
  197 "Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite" 
  198 "Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro staÅŸení" 
  199 "Open a (single) port between : " ---> "Otevřít (jeden) port z rozsahu:" 
  200 "Outgoing" ---> "Odchozí" 
  201 "Output File" ---> "CílovÃœ soubor" 
  202 "Overhead:" ---> "ReÅŸie:" 
   196"On parole" ---> "V podmínce" 
   197"Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite" 
   198"Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro stažení" 
   199"Open a (single) port between : " ---> "Otevřít (jeden) port z rozsahu:" 
   200"Outgoing" ---> "Odchozí" 
   201"Output File" ---> "Cílový soubor" 
   202"Overhead:" ---> "Režie:" 
  203203"Password : " ---> "Heslo:" 
  204204"Path" ---> "Cesta" 
  205 "Pause all torrents" ---> "Pozastavit vÅ¡echny torrenty" 
   205"Pause all torrents" ---> "Pozastavit všechny torrenty" 
  206206"Pause" ---> "Pozastavit" 
  207207"Paused" ---> "Pozastaveno" 
   
  209209"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%." 
  210210"Peer Event: %1%." ---> "Peer: %1%." 
  211 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer zablokován %2%. (%1%)" 
   211"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer zablokován %2%. (%1%)" 
  212212"Peer" ---> "Peer" 
  213213"Peers" ---> "Peery" 
  214214"Peers:" ---> "Peery:" 
  215 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Díl %2% dokončen. (%1%)" 
  216 "Piece Expiry (sec) :" ---> "Åœivotnost dílu (s):" 
  217 "Piece Size (KBs)" ---> "Vel. dílu (KB)" 
  218 "Plaintext Encrypted" ---> "Å ifrovanÃœ prostÃœ text" 
  219 "Plaintext" ---> "ProstÃœ text" 
  220 "Port %1% open" ---> "Port %1% otevřen" 
   215"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Díl %2% dokončen. (%1%)" 
   216"Piece Expiry (sec) :" ---> "Životnost dílu (s):" 
   217"Piece Size (KBs)" ---> "Vel. dílu (KB)" 
   218"Plaintext Encrypted" ---> "Šifrovaný prostý text" 
   219"Plaintext" ---> "Prostý text" 
   220"Port %1% open" ---> "Port %1% otevřen" 
  221221"Port (UDP)" ---> "Port (UDP)" 
  222222"Port : " ---> "Port:" 
  223 "Port Forwarding" ---> "Přesměrování portů" 
  224 "Port to listen on : " ---> "Port pro naslouchání:" 
   223"Port Forwarding" ---> "Přesměrování portů" 
   224"Port to listen on : " ---> "Port pro naslouchání:" 
  225225"Port" ---> "Port" 
  226226"Ports" ---> "Porty" 
  227 "Prefer RC4" ---> "Upřednostnit RC4" 
   227"Prefer RC4" ---> "Upřednostnit RC4" 
  228228"Priority" ---> "Priorita" 
  229 "Private" ---> "Privátní" 
  230 "Progress" ---> "Průběh" 
  231 "Protocol Encryption" ---> "Å ifrování protokolu" 
   229"Private" ---> "Privátní" 
   230"Progress" ---> "Průběh" 
   231"Protocol Encryption" ---> "Šifrování protokolu" 
  232232"Proxies" ---> "Proxy" 
  233233"Proxy Host/IP : " ---> "Hostitel/IP proxy:" 
  234 "Proxy Settings" ---> "Nastavení proxy" 
  235 "Queue Position" ---> "Pořadí ve frontě" 
   234"Proxy Settings" ---> "Nastavení proxy" 
   235"Queue Position" ---> "Pořadí ve frontě" 
  236236"Queue System" ---> "Fronta" 
  237 "Queue View" ---> "Zobrazení fronty" 
  238 "Queued for Checking" ---> "Zařazen ke kontrole" 
  239 "Queued" ---> "Ve frontě" 
  240 "RC4 Encrypted" ---> "Å ifrováno RC4" 
   237"Queue View" ---> "Zobrazení fronty" 
   238"Queued for Checking" ---> "Zařazen ke kontrole" 
   239"Queued" ---> "Ve frontě" 
   240"RC4 Encrypted" ---> "Šifrováno RC4" 
  241241"RC4" ---> "RC4" 
  242242"Rates:" ---> "Rychlost:" 
  243 "Ratio (this session):" ---> "Poměr (tato relace):" 
  244 "Ratio" ---> "Poměr" 
  245 "Ratio:" ---> "Poměr:" 
  246 "Read Cache Hit Ratio :" ---> "VyuÅŸití pro čtení:" 
  247 "Read Size :" ---> "Velikost pro čtení:" 
  248 "Reannounce" ---> "Znovu oznámit" 
   243"Ratio (this session):" ---> "Poměr (tato relace):" 
   244"Ratio" ---> "Poměr" 
   245"Ratio:" ---> "Poměr:" 
   246"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Využití pro čtení:" 
   247"Read Size :" ---> "Velikost pro čtení:" 
   248"Reannounce" ---> "Znovu oznámit" 
  249249"Recheck Files" ---> "Zkontrolovat soubory" 
  250 "Remaining" ---> "ZbÃœvá" 
  251 "Remaining:" ---> "ZbÃœvá:" 
  252 "Remote Control Options" ---> "MoÅŸnosti vzdálené správy" 
  253 "Remote Control" ---> "Vzdálená správa" 
   250"Remaining" ---> "Zbývá" 
   251"Remaining:" ---> "Zbývá:" 
   252"Remote Control Options" ---> "Možnosti vzdálené správy" 
   253"Remote Control" ---> "Vzdálená správa" 
  254254"Remove" ---> "Odstranit" 
  255 "Reset" ---> "VÃœchozí" 
   255"Reset" ---> "Výchozí" 
  256256"Resolve Countries from IP" ---> "Odhadovat podle IP zemi" 
  257 "Resume data generated. (%1%)" ---> "Data pro obnovení vygenerována. (%1%)" 
  258 "Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Vygenerování dat pro obnovení selhalo. (%1%)" 
  259 "Resume" ---> "Pokračovat" 
  260 "Resuming torrent. (%1%)" ---> "Obnovuje se stahování torrentu. (%1%)" 
  261 "Review settings when adding torrent." ---> "Při přidání torrentu zobrazit nastavení." 
  262 "Save" ---> "UloÅŸit" 
  263 "Saving Torrent" ---> "UloÅŸení torrentu" 
  264 "Search branching : " ---> "Větvení hledání:" 
  265 "Security" ---> "Bezpečnost" 
  266 "Seeding Limits" ---> "Limity sdílení" 
  267 "Seeding" ---> "Sdílení" 
   257"Resume data generated. (%1%)" ---> "Data pro obnovení vygenerována. (%1%)" 
   258"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Vygenerování dat pro obnovení selhalo. (%1%)" 
   259"Resume" ---> "Pokračovat" 
   260"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Obnovuje se stahování torrentu. (%1%)" 
   261"Review settings when adding torrent." ---> "Při přidání torrentu zobrazit nastavení." 
   262"Save" ---> "Uložit" 
   263"Saving Torrent" ---> "Uložení torrentu" 
   264"Search branching : " ---> "Větvení hledání:" 
   265"Security" ---> "Bezpečnost" 
   266"Seeding Limits" ---> "Limity sdílení" 
   267"Seeding" ---> "Sdílení" 
  268268"Seeds" ---> "Seedy" 
  269269"Seeds:" ---> "Seedy:" 
  270 "Select Timed Action" ---> "Volba plánované akce" 
  271 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Vyberte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory. Pokud klepnete na Storno, bude zachováno vÃœchozí umístění." 
  272 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Zvolte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory, nebo klepněte na Storno pro zruÅ¡ení stahování." 
  273 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Vyberte soubory nebo adresáře, ze kterÃœch chcete vytvořit torrent." 
  274 "Select a random port within this range." ---> "Vybrat náhodnÃœ port z tohoto rozsahu." 
   270"Select Timed Action" ---> "Volba plánované akce" 
   271"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Vyberte adresář do kterého mají být uloženy stahované soubory. Pokud klepnete na Storno, bude zachováno výchozí umístění." 
   272"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Zvolte adresář do kterého mají být uloženy stahované soubory, nebo klepněte na Storno pro zrušení stahování." 
   273"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Vyberte soubory nebo adresáře, ze kterých chcete vytvořit torrent." 
   274"Select a random port within this range." ---> "Vybrat náhodný port z tohoto rozsahu." 
  275275"Select action to take :" ---> "Zvolte akci:" 
  276 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Vyberte (TCP) port (nebo rozsah) pro naslouchání." 
  277 "Send login info to trackers." ---> "Odeslat trackerům přihlaÅ¡ovací údaje" 
   276"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Vyberte (TCP) port (nebo rozsah) pro naslouchání." 
   277"Send login info to trackers." ---> "Odeslat trackerům přihlašovací údaje" 
  278278"Set Priority" ---> "Nastavit prioritu" 
  279 "Set as Primary" ---> "Nastavit jako hlavní" 
  280 "Set time :" ---> "Nastavení času:" 
  281 "Severity" ---> "ZávaÅŸnost" 
  282 "Share ratio limit:" ---> "Poměr sdílení:" 
  283 "Show this message in future" ---> "Zobrazit i příště" 
  284 "Shutdown Windows" ---> "Vypnout počítač" 
  285 "Shutting down session" ---> "Ukončení relace" 
   279"Set as Primary" ---> "Nastavit jako hlavní" 
   280"Set time :" ---> "Nastavení času:" 
   281"Severity" ---> "Závažnost" 
   282"Share ratio limit:" ---> "Poměr sdílení:" 
   283"Show this message in future" ---> "Zobrazit i příště" 
   284"Shutdown Windows" ---> "Vypnout počítač" 
   285"Shutting down session" ---> "Ukončení relace" 
  286286"Size" ---> "Velikost" 
  287287"Smart Ban Plugin" ---> "Smart Ban" 
  288 "Snubbed" --->  ???  
  289 "Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běşná vyjímka (%1%) způsobena %2%" 
  290 "Start Time" ---> "Čas spuÅ¡tění" 
   288"Snubbed" ---> "Omezený" 
   289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běžná vyjímka (%1%) způsobena %2%" 
   290"Start Time" ---> "Čas spuštění" 
  291291"Status" ---> "Stav" 
  292292"Status:" ---> "Stav:" 
  293293"Stop" ---> "Zastavit" 
  294 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Přidat zastavené (umoÅŸní změnit pokročilá nastavení)" 
  295 "Stopped" ---> "ZastavenÃœ" 
  296 "Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů" 
  297 "Stopping" ---> "Zastavování" 
  298 "Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  299 "Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%." 
  300 "Super-seeding" --->  ???  
  301 "Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření" 
   294"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Přidat zastavené (umožní změnit pokročilá nastavení)" 
   295"Stopped" ---> "Zastavený" 
   296"Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů" 
   297"Stopping" ---> "Zastavování" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" ---> "Použit optimistický unchoke" 
   299"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%." 
   300"Super-seeding" ---> "Super-seeding" 
   301"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření" 
  302302"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
  303 "Take no action" ---> "Ŝádná akce" 
   303"Take no action" ---> "Žádná akce" 
  304304"Test" ---> "Test" 
  305 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "BitTorrent relace nemohla bÃœt spuÅ¡těna. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port." 
  306 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Inicializace socket infrastruktury selhala a Halite tak musí bÃœt ukončen. Ujistěte se, zda některÃœ program neblokuje přístup Halite k síti." 
  307 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Tyto volby určují globální maxima, která budou vÅŸdy dodrÅŸována." 
  308 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Tyto volby určují vÃœchozí limity pro nové torrenty." 
  309 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V této relaci bylo staÅŸeno %1$.2fMB, odesláno %2$.2fMB, poměr %3$.2f." 
   305"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "BitTorrent relace nemohla být spuštěna. Zkuste v nastavení zvolit jiný port." 
   306"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Inicializace socket infrastruktury selhala a Halite tak musí být ukončen. Ujistěte se, zda některý program neblokuje přístup Halite k síti." 
   307"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Tyto volby určují globální maxima, která budou vždy dodržována." 
   308"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Tyto volby určují výchozí limity pro nové torrenty." 
   309"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V této relaci bylo staženo %1$.2fMB, odesláno %2$.2fMB, poměr %3$.2f." 
  310310"Tier" ---> "Tier" 
  311 "Time left:" ---> "ZbÃœvá:" 
  312 "Time limit (sec):" ---> "ČasovÃœ limit (sec):" 
  313 "Time ratio limit:" ---> "ČasovÃœ poměr:" 
  314 "Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "ZbÃœvající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund" 
  315 "Time" ---> "Čas" 
  316 "Timeout (seconds) : " --->  ???  
  317 "Toggle Superseeding" --->  ???  
   311"Time left:" ---> "Zbývá:" 
   312"Time limit (sec):" ---> "Časový limit (sec):" 
   313"Time ratio limit:" ---> "Časový poměr:" 
   314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Zbývající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund" 
   315"Time" ---> "Čas" 
   316"Timeout (seconds) : " ---> "Časový limit (sekundy): " 
   317"Toggle Superseeding" ---> "Přepnout superseeding" 
  318318"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
  319 "Torrent %1% completed." --->  ???  
  320 "Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
  321 "Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
  322 "Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  323 "Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen." 
  324 "Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
  325 "Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." ---> "Torrent %1% byl dokončen." 
   320"Torrent %1% file %2% completed." ---> "Torrent %1% soubor %2% byl dokončen." 
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." ---> "Torrent %1% přejmenování souboru %2% se nezdařilo." 
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." ---> "Torrent %1% soubor %2% přejmenován na %3%." 
   323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" ---> "Získání metadat torrentu %1% se nezdařilo." 
   325"Torrent %1% metadata recieved." ---> "Metadata torrentu %1% úspěšně načtena." 
  326326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pozastaven." 
  327 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%." 
  328 "Torrent Completed!" --->  ???  
  329 "Torrent Defaults" ---> "VÃœchozí nastavení torrentu" 
   327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%." 
   328"Torrent Completed!" ---> "Torrent byl dokončen!" 
   329"Torrent Defaults" ---> "Výchozí nastavení torrentu" 
  330330"Torrent File" ---> "Torrent soubor" 
  331 "Torrent Root" ---> "Kořen torrentu" 
   331"Torrent Root" ---> "Kořen torrentu" 
  332332"Torrent and Data" ---> "Torrent a soubory" 
  333 "Torrent completed balloon" --->  ???  
  334 "Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:" 
   333"Torrent completed balloon" ---> "Bublinové upozornění na dokončení torrentu" 
   334"Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:" 
  335335"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Chyba torrentu: %1% (%2%)" 
  336 "Torrent save folder:" ---> "Adresář pro uloÅŸení torrentu:" 
  337 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Přenosové rychlosti torrentu (KB/s):" 
   336"Torrent save folder:" ---> "Adresář pro uložení torrentu:" 
   337"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Přenosové rychlosti torrentu (KB/s):" 
  338338"Torrent" ---> "Torrent" 
  339339"Torrent:" ---> "Torrent:" 
  340340"Torrents" ---> "Torrenty" 
  341 "Total max connections :" ---> "CelkovÃœ max. počet spojení:" 
  342 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Celkové přenosy včetně reÅŸie protokolu: %1$.2fMB staÅŸeno %2$.2fMB odesláno." 
  343 "Total upload slots :" ---> "Celkem slotů pro odesílání:" 
   341"Total max connections :" ---> "Celkový max. počet spojení:" 
   342"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Celkové přenosy včetně režie protokolu: %1$.2fMB staženo %2$.2fMB odesláno." 
   343"Total upload slots :" ---> "Celkem slotů pro odesílání:" 
  344344"Total" ---> "S+O" 
  345 "Tracker Announce. (%1%)" ---> "Oznámení trackeru. (%1%)" 
   345"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Oznámení trackeru. (%1%)" 
  346346"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker: %1%." 
  347 "Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Tracker - varování: %2%! (%1%)" 
   347"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Tracker - varování: %2%! (%1%)" 
  348348"Tracker" ---> "Tracker" 
  349349"Tracker:" ---> "Tracker:" 
  350350"Trackers" ---> "Trackery" 
  351 "Transferred:" ---> "Přeneseno:" 
   351"Transferred:" ---> "Přeneseno:" 
  352352"Type" ---> "Typ" 
  353 "UPnP router model (if recognised)." ---> "UPnP model routeru (pokud rozeznán)." 
   353"UPnP router model (if recognised)." ---> "UPnP model routeru (pokud rozeznán)." 
  354354"UPnP" ---> "UPnP" 
  355355"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL seed %2%, %3%. (%1%)" 
  356356"URL" ---> "URL" 
  357357"UnPlug and Play" ---> "UnPlug and Play" 
  358 "Unicode exception: %1%." ---> "Unicode vyjímka: %1%." 
  359 "Unmanaged" ---> "NespravovanÃœ" 
   358"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode vyjímka: %1%." 
   359"Unmanaged" ---> "Nespravovaný" 
  360360"Up" ---> "O" 
  361361"Update in:" ---> "Aktualizace za:" 
  362 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):" 
  363 "Upload only" --->  ???  
  364 "Upload" ---> "Odesílání" 
  365 "Uploaded" ---> "Odesláno" 
  366 "Use a proxy." ---> "Pouşít proxy." 
  367 "Use this network interface" --->  ???  
  368 "User cancelled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru" 
  369 "Username : " ---> "UÅŸivatelské jméno: " 
  370 "Warning" ---> "Varování" 
   362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):" 
   363"Upload only" ---> "Pouze upload" 
   364"Upload" ---> "Odesílání" 
   365"Uploaded" ---> "Odesláno" 
   366"Use a proxy." ---> "Použít proxy." 
   367"Use this network interface" ---> "Použít toto síťové rozhraní" 
   368"User cancelled Torrent file creation" ---> "Uživatelem přerušené vytvoření torrent souboru" 
   369"Username : " ---> "Uživatelské jméno: " 
   370"Warning" ---> "Varování" 
  371371"Web Seed" ---> "Web seed" 
  372372"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Web seedy a DHT uzly" 
  373 "Write Cache Hit Ratio :" ---> "VyuÅŸití pro zápis:" 
  374 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml vyjímka (%1%) s %2%." 
   373"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Využití pro zápis:" 
   374"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml vyjímka (%1%) s %2%." 
  375375"\r\0" ---> "\r\0" 
  376 "libTorrrent based client" --->  ???  
  377 "random up to" ---> "náhodně aÅŸ do" 
   376"libTorrrent based client" ---> "Klient používající libTorrent" 
   377"random up to" ---> "náhodně až do" 
  378378"resource.h\0" ---> "resource.h\0" 
  379 "to" ---> "aÅŸ" 
   379"to" ---> "až" 
  380380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "uTorrent Metadata" 
  381381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "uTorrent Peer Exchange" 
  382 "∞" --->  ???  
   382"∞" ---> "∞" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.