Changeset 792 for lang/Czech.txt


Ignore:
Timestamp:
08/10/10 21:15:32 (10 years ago)
Author:
Eoin
Message:

Commiting updated lang files.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Czech.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "&Pozastavit vÅ¡e" 
  1515"&Resume All" ---> "&Obnovit vÅ¡e" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Eóin O'Callaghan 2009" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení Å¡ifrování." 
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení Å¡ifrování." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Pouşít" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny vÅ¡echny aktivní torrenty" 
   
  5153"Cancel" ---> "Storno" 
  5254"Checking Files" ---> "Kontrola souborů" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "PřiÅ¡krceno" 
  5457"Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP" 
   
  185188"None" ---> "Ŝádná" 
  186189"Normal" ---> "Normální" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání şádné akce" 
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s vÃœběrem souborů" 
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'" 
  191195"Ok" ---> "OK" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro staÅŸení" 
   
  281286"Size" ---> "Velikost" 
  282287"Smart Ban Plugin" ---> "Smart Ban" 
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běşná vyjímka (%1%) způsobena %2%" 
  284290"Start Time" ---> "Čas spuÅ¡tění" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů" 
  291297"Stopping" ---> "Zastavování" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření" 
  294302"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "ZbÃœvající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund" 
  307315"Time" ---> "Čas" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pozastaven." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "VÃœchozí nastavení torrentu" 
  313330"Torrent File" ---> "Torrent soubor" 
  314331"Torrent Root" ---> "Kořen torrentu" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent a soubory" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Chyba torrentu: %1% (%2%)" 
   
  343361"Update in:" ---> "Aktualizace za:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Odesílání" 
  346365"Uploaded" ---> "Odesláno" 
  347366"Use a proxy." ---> "Pouşít proxy." 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru" 
  349369"Username : " ---> "UÅŸivatelské jméno: " 
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "uTorrent Metadata" 
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "uTorrent Peer Exchange" 
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.