Changeset 792


Ignore:
Timestamp:
08/10/10 21:15:32 (9 years ago)
Author:
Eoin
Message:

Commiting updated lang files.

Location:
lang
Files:
37 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Czech.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "&Pozastavit vÅ¡e" 
  1515"&Resume All" ---> "&Obnovit vÅ¡e" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Eóin O'Callaghan 2009" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení Å¡ifrování." 
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení Å¡ifrování." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Pouşít" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny vÅ¡echny aktivní torrenty" 
   
  5153"Cancel" ---> "Storno" 
  5254"Checking Files" ---> "Kontrola souborů" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "PřiÅ¡krceno" 
  5457"Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP" 
   
  185188"None" ---> "Ŝádná" 
  186189"Normal" ---> "Normální" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání şádné akce" 
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s vÃœběrem souborů" 
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'" 
  191195"Ok" ---> "OK" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro staÅŸení" 
   
  281286"Size" ---> "Velikost" 
  282287"Smart Ban Plugin" ---> "Smart Ban" 
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běşná vyjímka (%1%) způsobena %2%" 
  284290"Start Time" ---> "Čas spuÅ¡tění" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů" 
  291297"Stopping" ---> "Zastavování" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření" 
  294302"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "ZbÃœvající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund" 
  307315"Time" ---> "Čas" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pozastaven." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "VÃœchozí nastavení torrentu" 
  313330"Torrent File" ---> "Torrent soubor" 
  314331"Torrent Root" ---> "Kořen torrentu" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent a soubory" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Chyba torrentu: %1% (%2%)" 
   
  343361"Update in:" ---> "Aktualizace za:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Odesílání" 
  346365"Uploaded" ---> "Odesláno" 
  347366"Use a proxy." ---> "Pouşít proxy." 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru" 
  349369"Username : " ---> "UÅŸivatelské jméno: " 
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "uTorrent Metadata" 
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "uTorrent Peer Exchange" 
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Greek.txt

  r776 r792  
  1515"&Resume All" ---> "ΣϠ
  1616Μέχιση όλωΜ" 
  17 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   17"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1818"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Λ-Α) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1919"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Λ-Α) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  4747ρο επίπεΎο κωΎικοποίησης, %1%, προσπέρασε Όια ρύΞΌιση κρϠ
  4848πτογράφησης." 
   49"Announce on all tiers" --->  ???  
   50"Announce to all trackers" --->  ???  
  4951"Apply" ---> "ΕφαρΌογή" 
  5052"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Είστε σίγοϠ
   
  6870"Cancel" ---> "Ακύρωση" 
  6971"Checking Files" ---> "Έλεγχος τωΜ αρχείωΜ" 
   72"Checking Resume Data" --->  ???  
  7073"Choked" ---> "ΜειωΌέΜο" 
  7174"Clear IP database" ---> "ΚαΞαρισΌός βάσης ΎιεϠ
   
  248251"None" ---> "ΚαΜέΜα" 
  249252"Normal" ---> "ΚαΜοΜικό" 
   253"Not Started" --->  ???  
  250254"Not currently set to take any action" --->  ???  
  251255"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ΣηΌείωση. Η σϠ
   
  256260"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  257261"Ok" ---> "ΕΜτάΟει" 
   262"On parole" --->  ???  
  258263"Open &Halite" ---> "ΆΜοιγΌα τοϠ
  259264 Halite" 
   
  384389"Size" ---> "ΜέγεΞος" 
  385390"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   391"Snubbed" --->  ???  
  386392"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "ΠρότϠ
  387393πη εΟαίρεση (%1%) ερχόΌεΜα από %2%." 
   
  395401"Stopping Torrents" ---> "Διακοπή όλωΜ τωΜ Torrents" 
  396402"Stopping" ---> "ΣταΌάτηΌα" 
   403"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  397404"Successfully %1%." ---> "ΕπιτϠ
  398405χία %1%." 
   406"Super-seeding" --->  ???  
  399407"Supports extensions" ---> "Υποστηρίζει επέκταση" 
  400408"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  428436"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  429437"Time" ---> "ΧρόΜος" 
   438"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   439"Toggle Superseeding" --->  ???  
  430440"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   441"Torrent %1% completed." --->  ???  
   442"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   443"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   444"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  431445"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% ολοκληρώΞηκε." 
   446"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   447"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  432448"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% παύει." 
  433449"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) εΟαίρεση πιάστηκε: %2% απο %3%." 
   450"Torrent Completed!" --->  ???  
  434451"Torrent Defaults" ---> "Torrent προεπιλογές" 
  435452"Torrent File" ---> "Αρχείο Torrent" 
  436453"Torrent Root" ---> "Torrent Root" 
  437454"Torrent and Data" ---> "Torrent και ΔεΎοΌέΜα" 
   455"Torrent completed balloon" --->  ???  
  438456"Torrent connection limits:" ---> "Όρια σϠ
  439457ΜΎέσεωΜ τοϠ
   
  476494"Update in:" ---> "ΑΜαΜέωση σε:" 
  477495"Upload Rate (KB/s) :" ---> "΀αχύτητα αποστολής" 
   496"Upload only" --->  ???  
  478497"Upload" ---> "Αποστολή" 
  479498"Uploaded" ---> "ΣτάλΞηκαΜ" 
  480499"Use a proxy." ---> "Χρηση proxy." 
   500"Use this network interface" --->  ???  
  481501"User cancelled Torrent file creation" ---> "Χρήστης ακύρωσε τηΜ ΎηΌιοϠ
  482502ργία αρχείοϠ
   
  495515"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
  496516"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
  497 "∞" ---> "∞" 
   517"∞" --->  ???  
 • lang/Hungarian.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "Összes &Leállítása" 
  1515"&Resume All" ---> "Összes &Folytatása" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(L-F) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(L-F) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." 
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Alkalmaz" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Biztosan leállítod a Halite-ot? Ezzel minden aktív torrent is le fog állni." 
   
  5153"Cancel" ---> "Mégse" 
  5254"Checking Files" ---> "Fájlok Ellenőrzése" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "Bedugult" 
  5457"Clear IP database" ---> "IP adatbázis törlése" 
   
  185188"None" ---> "Nincs" 
  186189"Normal" ---> "Normál" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Figyelem! A Tömörített Foglalás nem kompatibilis a Fájl Kiválasztással." 
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" ---> "Ok" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "&Halite Megnyitása" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Letöltési Könyvtár Megnyitása" 
   
  281286"Size" ---> "Méret" 
  282287"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standard exception (%1%) thrown from %2%." 
  284290"Start Time" ---> "Kezdési Idő" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Torrentek Leállítása" 
  291297"Stopping" ---> "Leállítás" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." ---> "Successfully %1%." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Supports extensions" 
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  307315"Time" ---> "Idő" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% finished." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% paused." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "Torrent Alapértelmezések" 
  313330"Torrent File" ---> "Torrent Fájl" 
  314331"Torrent Root" ---> "Torrent Gyökér" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent és Adat" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Torrent kapcsolódási limitek:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  343361"Update in:" ---> "Frissítés:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Feltöltési Sebesség (KB/s):" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Feltöltés" 
  346365"Uploaded" ---> "Feltöltve" 
  347366"Use a proxy." ---> "Proxy használata." 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
  349369"Username : " ---> "Felhasználónév:" 
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Italian.txt

  r783 r792  
  1 "English" ---> "Italiano" 
   1"English" ---> "Italiano" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Italian.rtf" 
  33" %2%" --->  ???  
   
  1414"&Pause All" ---> "&Pausa Tutti" 
  1515"&Resume All" ---> "&Riprendi Tutti" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???  
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???  
   
  3434"Allocation Mode:" ---> "Tipo di allocazione" 
  3535"Allow only one instance to run" ---> "Consenti una sola istanza del programma" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Un comportamento di connessione non valido, %1%, è stato inserito nella configurazione di criptaggio." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Un livello di codifica non valido, %1%, è stato inserito nella configurazione di criptaggio." 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Un comportamento di connessione non valido, %1%, Ú stato inserito nella configurazione di criptaggio." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Un livello di codifica non valido, %1%, Ú stato inserito nella configurazione di criptaggio." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Applica" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Sei sicuro di voler chiudere Halite? Tutti i torrents attivi si fermeranno" 
   
  5153"Cancel" ---> "Annulla" 
  5254"Checking Files" ---> "Controllo i Files" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" --->  ???  
  5457"Clear IP database" ---> "Cancella database IP" 
   
  7376"DHT Node" ---> "Nodo DHT" 
  7477"DHT disabled" ---> "DHT disabilitato" 
  75 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "La sessione DHT non si è avviata. Prova a selezionare un'altra porta nelle Opzioni." 
   78"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "La sessione DHT non si Ú avviata. Prova a selezionare un'altra porta nelle Opzioni." 
  7679"DHT" --->  ???  
  7780"Debug Event: %1%." ---> "Evento Debug: %1%." 
   
  8891"Don't download" ---> "Non scaricare" 
  8992"Down" --->  ???  
  90 "Download Rate (KB/s) :" ---> "Velocità Download (KB/s) :" 
   93"Download Rate (KB/s) :" ---> "Velocità Download (KB/s) :" 
  9194"Download" ---> "Download" 
  9295"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Scaricati %1$.2fMB, Inviati %2$.2fMB, Ratio %3$.2f" 
   
  102105"Edit Tracker" ---> "Modifica Tracker" 
  103106"Edit" ---> "Modifica" 
  104 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Abilita DHT (non funzionerà per torrent privati)" 
   107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Abilita DHT (non funzionerà per torrent privati)" 
  105108"Enable IP filtering." ---> "Abilita filtro IP." 
  106109"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Abilita Opzioni o Plugin di libtorrent" 
   
  149152"Interesting" --->  ???  
  150153"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Torrent non valido (%1%) da %2%." 
  151 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Ci vorrà qualche momento per la chiusura corretta della sessione BitTorrent, al termine della quale questo messaggio sparirà." 
   154"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Ci vorrà qualche momento per la chiusura corretta della sessione BitTorrent, al termine della quale questo messaggio sparirà." 
  152155"Language (requires restart)" ---> "Lingua (necessita riavvio)" 
  153156"Limit the no. of half-open connections" ---> "Limita il n. di connessioni simultanee" 
   
  156159"Local connection" ---> "Connessione Locale" 
  157160"Log debug events." ---> "Log eventi di debug." 
  158 "Log off Windows" --->  "Disconnetti da Windows"  
   161"Log off Windows" ---> "Disconnetti da Windows" 
  159162"Log to file." ---> "Salva Logfile." 
  160163"Logging" --->  ???  
   
  172175"Metadata Plugin" ---> "Plugin Metadata" 
  173176"Minimize to tray." ---> "Riduci nella Tray" 
  174 "Move Down" ---> "Muovi Giù" 
   177"Move Down" ---> "Muovi Giù" 
  175178"Move To Bottom" ---> "Muovi alla Fine" 
  176179"Move To Top" ---> "Muovi in Cima" 
  177 "Move Up" --->  "Muovi Su"  
   180"Move Up" ---> "Muovi Su" 
  178181"Move finished torrents to :" ---> "Sposta torrents completati in :" 
  179182"Move the completed torrent to:" ---> "Sposta il torrent completato in :" 
   
  185188"None" ---> "Nessuno" 
  186189"Normal" ---> "Normale" 
  187 "Not currently set to take any action" --->  "Attualmente impostato per non fare nulla"  
  188 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Nota: l'Allocazione Compatta è incompatibile con la Selezione File" 
   190"Not Started" --->  ???  
   191"Not currently set to take any action" ---> "Attualmente impostato per non fare nulla" 
   192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Nota: l'Allocazione Compatta Ú incompatibile con la Selezione File" 
  189193"OK" --->  ???  
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" --->  ???  
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Apri &Halite" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Apri Cartella Download" 
   
  198203"Password : " --->  ???  
  199204"Path" ---> "Destinazione" 
  200 "Pause all torrents" --->  "Metti in pausa tutti"  
   205"Pause all torrents" ---> "Metti in pausa tutti" 
  201206"Pause" ---> "Pausa" 
  202207"Paused" ---> "In Pausa" 
   
  221226"Ports" ---> "Porte" 
  222227"Prefer RC4" ---> "Preferisci RC4" 
  223 "Priority" ---> "Priorità" 
   228"Priority" ---> "Priorità" 
  224229"Private" ---> "Privato" 
  225230"Progress" ---> "Progresso" 
  226231"Protocol Encryption" ---> "Criptazione Protocollare" 
  227232"Proxies" --->  ???  
  228 "Proxy Host/IP : " --->  "Host/IP del Proxy" 
   233"Proxy Host/IP : " ---> "Host/IP del Proxy" 
  229234"Proxy Settings" ---> "Settaggi Proxy" 
  230235"Queue Position" ---> "Posizione nella Coda" 
   
  263268"Seeds" --->  ???  
  264269"Seeds:" --->  ???  
  265 "Select Timed Action" --->  "Seleziona Azione Programmata" 
   270"Select Timed Action" ---> "Seleziona Azione Programmata" 
  266271"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Seleziona una cartella in cui salvare i files. Premi annulla per accettare la destinazione predefinita." 
  267272"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Seleziona una cartella in cui salvare i files, o annulla per non scaricare il torrent." 
  268273"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Seleziona un file o una cartella da cui creare il torrent." 
  269274"Select a random port within this range." ---> "Scegli una porta a caso nell'intervallo." 
  270 "Select action to take :" --->  "Seleziona azione da compiere :" 
   275"Select action to take :" ---> "Seleziona azione da compiere :" 
  271276"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Seleziona la porta TCP (o l'intervallo) per le connessioni entranti." 
  272277"Send login info to trackers." ---> "Manda informazioni di login ai trackers." 
  273 "Set Priority" ---> "Priorità" 
   278"Set Priority" ---> "Priorità" 
  274279"Set as Primary" ---> "Seleziona come Primario" 
  275 "Set time :" --->  "Imposta orario" 
  276 "Severity" ---> "Gravità" 
   280"Set time :" ---> "Imposta orario" 
   281"Severity" ---> "Gravità" 
  277282"Share ratio limit:" ---> "Limite ratio condivisione: " 
  278283"Show this message in future" ---> "Mostra messaggio in futuro" 
  279 "Shutdown Windows" --->  "Spegni Windows" 
   284"Shutdown Windows" ---> "Spegni Windows" 
  280285"Shutting down session" ---> "Chiudendo la sessione" 
  281286"Size" ---> "Dimensione" 
  282287"Smart Ban Plugin" ---> "Plugin Smart Ban" 
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  ???  
  284290"Start Time" ---> "Ora Avvio" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Fermando i Torrents" 
  291297"Stopping" ---> "Fermando" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." --->  ???  
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" --->  ???  
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
  295 "Take no action" --->  "Non fare nulla" 
   303"Take no action" ---> "Non fare nulla" 
  296304"Test" --->  ???  
  297 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "La sessione BitTorrent non si è avviata. Prova a selezionare un'altra porta nelle Opzioni." 
  298 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "L'infrastruttura del socket non si è avviata e Halite deve essere chiuso. Per favore, assicurarsi che nessun programma stia impedendo ad Halite l'accesso alla rete." 
   305"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "La sessione BitTorrent non si Ú avviata. Prova a selezionare un'altra porta nelle Opzioni." 
   306"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "L'infrastruttura del socket non si Ú avviata e Halite deve essere chiuso. Per favore, assicurarsi che nessun programma stia impedendo ad Halite l'accesso alla rete." 
  299307"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Queste opzioni definiscono i limiti massimi che saranno sempre rispettati." 
  300308"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Queste opzioni definiscono i limiti applicati ai singoli nuovi torrent." 
  301309"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "In questa Sessione: Scaricati %1$.2fMB, Inviati %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." 
  302 "Tier" ---> "Priorità" 
   310"Tier" ---> "Priorità" 
  303311"Time left:" ---> "Al termine:" 
  304312"Time limit (sec):" ---> "Limite di tempo (sec):" 
  305313"Time ratio limit:" ---> "Limite temporale ratio:" 
  306 "Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  "Tempo rimanente: %1% ora/e, %2% minuto/i e %3% secondo/i" 
   314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Tempo rimanente: %1% ora/e, %2% minuto/i e %3% secondo/i" 
  307315"Time" ---> "Orario" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% finito." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% in pausa." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." --->  ???  
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "Limiti per file Torrent" 
  313330"Torrent File" ---> "File Torrent" 
  314331"Torrent Root" ---> "Cartella base del Torrent" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent e Dati" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Limiti connessioni torrent:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
  318336"Torrent save folder:" ---> "Cartella di salvataggio:" 
  319 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Velocità trasferimento torrent (KB/s):" 
   337"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Velocità trasferimento torrent (KB/s):" 
  320338"Torrent" --->  ???  
  321339"Torrent:" --->  ???  
   
  342360"Up" --->  ???  
  343361"Update in:" ---> "Aggiorno tra:" 
  344 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "Velocità Upload (KB/s) :" 
   362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Velocità Upload (KB/s) :" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" --->  ???  
  346365"Uploaded" ---> "Inviati" 
  347366"Use a proxy." ---> "Usa un proxy." 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "L'utente ha cancellato la creazione del file torrent" 
  349369"Username : " ---> "Nome Utente :" 
   
  354374"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  ???  
  355375"\r\0" --->  ???  
  356 "libTorrrent based client" --->  "client basato su libTorrent"  
   376"libTorrrent based client" ---> "client basato su libTorrent" 
  357377"random up to" --->  ???  
  358378"resource.h\0" --->  ???  
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "Plugin Metadata uTorrent" 
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "Plugin Peer Exchange uTorrent" 
  362 "" --->  ???  
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Japanese.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" --->  ???  
  1515"&Resume All" --->  ???  
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???  
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???  
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "適甚" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???  
   
  5153"Cancel" ---> "取消" 
  5254"Checking Files" --->  ???  
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" --->  ???  
  5457"Clear IP database" ---> "IP デヌタベヌスを削陀" 
   
  185188"None" --->  ???  
  186189"Normal" ---> "䜎" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???  
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" --->  ???  
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" --->  ???  
  193198"Open Download Folder" --->  ???  
   
  285290"Size" ---> "サむズ" 
  286291"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   292"Snubbed" --->  ???  
  287293"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  ???  
  288294"Start Time" --->  ???  
   
  296302"Stopping Torrents" --->  ???  
  297303"Stopping" --->  ???  
   304"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  298305"Successfully %1%." --->  ???  
   306"Super-seeding" --->  ???  
  299307"Supports extensions" --->  ???  
  300308"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  312320"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  313321"Time" ---> "日時" 
   322"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   323"Toggle Superseeding" --->  ???  
  314324"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   325"Torrent %1% completed." --->  ???  
   326"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   327"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   328"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  315329"Torrent %1% finished." --->  ???  
   330"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   331"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  316332"Torrent %1% paused." --->  ???  
  317333"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." --->  ???  
   334"Torrent Completed!" --->  ???  
  318335"Torrent Defaults" --->  ???  
  319336"Torrent File" --->  ???  
  320337"Torrent Root" --->  ???  
  321338"Torrent and Data" ---> ".torrentファむルずダりンロヌドデヌタを" 
   339"Torrent completed balloon" --->  ???  
  322340"Torrent connection limits:" ---> "トレントあたりの最倧ピア接続数" 
  323341"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  349367"Update in:" ---> "曎新時間:" 
  350368"Upload Rate (KB/s) :" ---> "䞊り速床 (KB/秒)" 
   369"Upload only" --->  ???  
  351370"Upload" ---> "アップロヌド" 
  352371"Uploaded" --->  ???  
  353372"Use a proxy." ---> "プロクシを䜿甚" 
   373"Use this network interface" --->  ???  
  354374"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
  355375"Username : " ---> "ナヌザ名" 
 • lang/Macedonian(Cyrillic).txt

  r788 r792  
  1 "English" ---> "Македонски(ћирилица)" 
   1"English" ---> "МакеЎПМскО(ћОрОлОца)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Macedonian(Cyrillic).rtf" 
  33" %2%" ---> " %2%" 
  4 "%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s влезни - %2$.2fKB/s излезни" 
  5 "%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB влезни - %2$.2fMB излезни" 
  6 "%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB" 
  7 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-јазол" 
  8 "%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти" 
  9 "%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% клиенти од ДХТ-а за %2%." 
  10 "%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% порт %2% успешно отворен." 
  11 "%1% port mapping request failed." ---> "%1% порт не е отворен." 
   4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s влезМО - %2$.2fKB/s ОзлезМО" 
   5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB влезМО - %2$.2fMB ОзлезМО" 
   6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB" 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-јазПл" 
   8"%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО" 
   9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% клОеМтО ПЎ ДХТ-а за %2%." 
   10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% пПрт %2% успешМП ПтвПреМ." 
   11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% пПрт Ме е ПтвПреМ." 
  1212"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  13 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Клиенти. (%1%)" 
  14 "&Pause All" ---> "Све паузирати" 
  15 "&Resume All" ---> "Све наставити" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Еоин О'Цаллагхан 2009" 
  17 "(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  18 "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  19 "About" ---> "О нама" 
  20 "Above Normal" ---> "Во текот на нормално" 
  21 "Active downloads :" ---> "Во моментов симнувас" 
  22 "Active seeds :" ---> "Во моментов имате даваШ" 
  23 "Active seeds hard limit:" ---> "Горниот лимит извори" 
  24 "Active" ---> "Активен" 
  25 "Add New Peer" ---> "Додај нов клиент" 
  26 "Add New Tracker" ---> "Внесете име за нов tracker" 
  27 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-јазол" 
  28 "Add Torrent" ---> "Додај торент" 
  29 "Add" ---> "Додај" 
  30 "Adjust Queue Position" ---> "Обработка на твоето место во линија" 
  31 "Advanced GUI" ---> "Продолжена" 
  32 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Предупредување %2%, код на статусот на: %4%, време %3%. (%1%)" 
  33 "Allocating" ---> "Доделена" 
  34 "Allocation Mode:" ---> "Модус доделена" 
  35 "Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само една инстанца" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "нekorekнi начин им, %1%, Бил употребен." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Погрешни чекори шifracije, %1%, Бил употребен." 
  38 "Apply" ---> "Потврди" 
  39 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Дали сте сигурни дека сакате да го затворите haliti?" 
  40 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете сите преземени?" 
  41 "Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање" 
  42 "Auto-managed" ---> "Автоматско уредување на" 
  43 "BitTorrent" ---> "БитТорент" 
  44 "Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент настан: %1%." 
  45 "Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% моментално се презема. (%1%)" 
  46 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)" 
  47 "Both" ---> "Оба" 
  48 "Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "моментално  големина 'Cache'-а : %1.2f Миб" 
  49 "Cache Write Size :" ---> "големина на 'cache' запис" 
  50 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делови 'hash'-а" 
  51 "Cancel" ---> "Прекини" 
  52 "Checking Files" ---> "Провера фајлова" 
  53 "Choked" ---> "Успорени" 
  54 "Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку" 
  55 "Client" ---> "Клијент" 
  56 "Close to tray" ---> "Затвори = пребаци у 'tray'" 
  57 "Comment" ---> "Коментар" 
  58 "Completed" ---> "Комплетирано" 
  59 "Completed:" ---> "Завршено:" 
  60 "Confirm on close" ---> "Потврди пред затварање" 
  61 "Connecting to Tracker" ---> "Поврзуване се на трекер" 
  62 "Connecting" ---> "Поврзисе" 
  63 "Connection Policies" ---> "Начин на поврзување" 
  64 "Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент" 
  65 "Copies" ---> "Копија" 
  66 "Country" ---> "Држава" 
  67 "Creating Torrent..." ---> "Направи торент..." 
  68 "Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл" 
  69 "Creator" ---> "Направи торент фајл" 
  70 "Critical" ---> "Критично" 
  71 "Current Cache Status" ---> "мометална состојба 'cache'-а" 
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% КлОеМтО. (%1%)" 
   14"&Pause All" ---> "Све паузОратО" 
   15"&Resume All" ---> "Све МаставОтО" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
   17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
   18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   19"About" ---> "О МаЌа" 
   20"Above Normal" ---> "ВП текПт Ма МПрЌалМП" 
   21"Active downloads :" ---> "ВП ЌПЌеМтПв сОЌМувас" 
   22"Active seeds :" ---> "ВП ЌПЌеМтПв ОЌате ЎаваК" 
   23"Active seeds hard limit:" ---> "ГПрМОПт лОЌОт ОзвПрО" 
   24"Active" ---> "АктОвеМ" 
   25"Add New Peer" ---> "ДПЎај МПв клОеМт" 
   26"Add New Tracker" ---> "ВМесете ОЌе за МПв tracker" 
   27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО 'webseed' ОлО ДХТ-јазПл" 
   28"Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт" 
   29"Add" ---> "ДПЎај" 
   30"Adjust Queue Position" ---> "ОбрабПтка Ма твПетП ЌестП вП лОМОја" 
   31"Advanced GUI" ---> "ПрПЎПлжеМа" 
   32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "ПреЎупреЎување %2%, кПЎ Ма статусПт Ма: %4%, вреЌе %3%. (%1%)" 
   33"Allocating" ---> "ДПЎелеМа" 
   34"Allocation Mode:" ---> "МПЎус ЎПЎелеМа" 
   35"Allow only one instance to run" ---> "ДПзвПлО саЌП еЎМа ОМстаМца" 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "ÐœekorekÐœi МачОМ ОЌ, %1%, БОл упПтребеМ." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "ППгрешМО чекПрО шifracije, %1%, БОл упПтребеМ." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
   40"Apply" ---> "ППтврЎО" 
   41"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "ДалО сте сОгурМО Ўека сакате Ўа гП затвПрОте haliti?" 
   42"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "ДалО сте сОгурМО Ўека сакате Ўа ја ОзбрОшете сОте презеЌеМО?" 
   43"Auto Sort" ---> "АутПЌатскП сПртОрање" 
   44"Auto-managed" ---> "АвтПЌатскП уреЎување Ма" 
   45"BitTorrent" ---> "БОтТПреМт" 
   46"Bittorrent Event: %1%." ---> "БОттПреМт МастаМ: %1%." 
   47"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% ЌПЌеМталМП се презеЌа. (%1%)" 
   48"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% завршеМа. (%1%)" 
   49"Both" ---> "Оба" 
   50"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "ЌПЌеМталМП  гПлеЌОМа 'Cache'-а : %1.2f МОб" 
   51"Cache Write Size :" ---> "гПлеЌОМа Ма 'cache' запОс" 
   52"Calculating Piece Hashes..." ---> "ПрПрачуМај ЎелПвО 'hash'-а" 
   53"Cancel" ---> "ПрекОМО" 
   54"Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
   56"Choked" ---> "УспПреМО" 
   57"Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку" 
   58"Client" ---> "КлОјеМт" 
   59"Close to tray" ---> "ЗатвПрО = пребацО у 'tray'" 
   60"Comment" ---> "КПЌеМтар" 
   61"Completed" ---> "КПЌплетОраМП" 
   62"Completed:" ---> "ЗавршеМП:" 
   63"Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварање" 
   64"Connecting to Tracker" ---> "ППврзуваМе се Ма трекер" 
   65"Connecting" ---> "ППврзОсе" 
   66"Connection Policies" ---> "НачОМ Ма пПврзување" 
   67"Construct a New Torrent" ---> "НаправО МПвО тПреМт" 
   68"Copies" ---> "КПпОја" 
   69"Country" ---> "Држава" 
   70"Creating Torrent..." ---> "НаправО тПреМт..." 
   71"Creating a New Torrent File" ---> "НаправО МПвО тПреМт фајл" 
   72"Creator" ---> "НаправО тПреМт фајл" 
   73"Critical" ---> "КрОтОчМП" 
   74"Current Cache Status" ---> "ЌПЌеталМа сПстПјба 'cache'-а" 
  7275"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???  
  73 "DHT Node" ---> "ДХТ-јазол" 
  74 "DHT disabled" ---> "ДХТ искључен" 
  75 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцијата не мозе да поцне,одабери други порт." 
  76 "DHT" ---> "ДхТ" 
  77 "Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%." 
   76"DHT Node" ---> "ДХТ-јазПл" 
   77"DHT disabled" ---> "ДХТ ОскључеМ" 
   78"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцОјата Ме ЌПзе Ўа пПцМе,ПЎаберО ЎругО пПрт." 
   79"DHT" ---> "ДѠ
   80Т" 
   81"Debug Event: %1%." ---> "'debug' ЎПгађај: %1%." 
  7882"Debug" ---> "'debug'" 
  79 "Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:" 
  80 "Delete" ---> "Избриши" 
  81 "Details" ---> "Детаљи за" 
  82 "Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%." 
  83 "Dir." ---> "Мапа" 
  84 "Disabled" ---> "Искључен" 
  85 "Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)" 
  86 "Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се торенти аутоматски" 
  87 "Don't count slow torrents." ---> "Неброји споре торенте" 
  88 "Don't download" ---> "Не преземај" 
  89 "Down" ---> "влезна" 
  90 "Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина влезен протока (КБ/с):" 
  91 "Download" ---> "влезна брз." 
  92 "Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "преземено %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f." 
  93 "Downloaded" ---> "Преземено" 
  94 "Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове" 
  95 "Downloading" ---> "Пеземено  се" 
  96 "E&xit" ---> "Затвори халите" 
  97 "ETA" ---> "Још остаје" 
  98 "ETA:" ---> "Још остаје:" 
  99 "Edit Download Folders" ---> "Промени влез мапа" 
  100 "Edit Peer" ---> "Преправи клиент" 
  101 "Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени влезна мапа за торент фајлови" 
  102 "Edit Tracker" ---> "Преправи трекер" 
  103 "Edit" ---> "Преправи" 
  104 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Активирај ДХТ (да не се вклучат и приватниот torrent)" 
  105 "Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрација" 
  106 "Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Активирај опција или 'libtorrent' додатка" 
  107 "Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифра за протокол" 
  108 "Enable Remote Control" ---> "Активирај далецински" 
  109 "Enabled" ---> "Активиран" 
  110 "Encoding Level" ---> "Степен шифра" 
  111 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "внеси посакана 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-јазол" 
  112 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "внеси УРЛ-адресе од трекер" 
  113 "Error!" ---> "Грешка!" 
  114 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Исклучителни грешки: %1%, у %2%." 
  115 "Exit Halite" ---> "Затвори халите" 
  116 "Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%" 
  117 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи подузетак неуспешан: %2%. (%1%)" 
  118 "File" ---> "Фајл" 
  119 "Filename" ---> "Име фајла" 
  120 "Files" ---> "Фајлови" 
  121 "Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција" 
  122 "Finish Time" ---> "Време завршетка" 
  123 "Finished" ---> "Завршено" 
  124 "Force Close" ---> "Насилно затварање" 
  125 "Forced" ---> "Натеран" 
  126 "General Settings" ---> "Општо" 
  127 "General" ---> "Општо" 
  128 "Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)" 
  129 "Global Limits" ---> "Глобално лимитирање" 
  130 "Globals" ---> "Апарат поврзан за се " 
  131 "Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент" 
  132 "Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а" 
  133 "Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а" 
  134 "Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежа" 
  135 "Halite shutting down..." ---> "Халите се момеално затвара" 
  136 "Handshake" ---> "Рукованје" 
  137 "Has choked us" ---> "Успорио нас је" 
  138 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. " 
  139 "IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%." 
  140 "IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј" 
  141 "IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен" 
  142 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан." 
  143 "Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'" 
  144 "Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..." 
  145 "Incoming" ---> "Влезно" 
  146 "Info" ---> "Информација" 
  147 "Informed of external IP address: %1%." ---> "Информисан преко екстерне ИП-адресе: %1%." 
  148 "Interested in us" ---> "Интересује се за нас" 
  149 "Interesting" ---> "Интересиран" 
  150 "Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)" 
  151 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Ве молиме почекајте малку haliti блиски, Кога оваа порака се сокрија, а потоа затворен haliti." 
  152 "Language (requires restart)" ---> "Језик (после промени, покрени халите наново)" 
  153 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза" 
  154 "List of Trackers." ---> "Листа свих трекера" 
  155 "Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер" 
  156 "Local connection" ---> "Локални повез" 
  157 "Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате" 
  158 "Log off Windows" ---> "Одјави се са свог налога" 
  159 "Log to file." ---> "Архивирај Дешавање" 
  160 "Logging" ---> "Протокол" 
  161 "Manage Torrent(s)" ---> "Уређивај торенте" 
  162 "Managed Downloading" ---> "Преузми уређене торенте" 
  163 "Managed Seeding" ---> "Нуди уређене торенте" 
  164 "Managed Torrent" ---> "уређен торент" 
  165 "Managed" ---> "Уређен" 
  166 "Match the listen port number (recommended)." ---> "Користи стандартни порт (предложено)" 
  167 "Max Size (MiB) :" ---> "Максимална величина (Миб)" 
  168 "Max failures : " ---> "Максимално грешака" 
  169 "Max replies : " ---> "Максималних одговора" 
  170 "Maximum" ---> "Максимално" 
  171 "Message" ---> "Порука" 
  172 "Metadata Plugin" ---> "'Metadata' додатак" 
  173 "Minimize to tray." ---> "Смањи = пребаци у 'tray'." 
  174 "Move Down" ---> "Спусти" 
  175 "Move To Bottom" ---> "Према надолу" 
  176 "Move To Top" ---> "Према горе" 
  177 "Move Up" ---> "Дигни" 
  178 "Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:" 
  179 "Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:" 
  180 "N/A" ---> "Н/Д" 
   83"Default save folder :" ---> "СтаМЎарЎМа Ќапа:" 
   84"Delete" ---> "ИзбрОшО" 
   85"Details" ---> "ДетаљО за" 
   86"Dev Msg: %1%." ---> "ППр.газЎе: %1%." 
   87"Dir." ---> "Мапа" 
   88"Disabled" ---> "ИскључеМ" 
   89"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (пПЎела Ñ 
   90аш-табеле)" 
   91"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се тПреМтО аутПЌатскО" 
   92"Don't count slow torrents." ---> "НебрПјО спПре тПреМте" 
   93"Don't download" ---> "Не презеЌај" 
   94"Down" ---> "влезМа" 
   95"Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа влезеМ прПтПка (КБ/с):" 
   96"Download" ---> "влезМа брз." 
   97"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "презеЌеМП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f." 
   98"Downloaded" ---> "ПрезеЌеМП" 
   99"Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве" 
   100"Downloading" ---> "ПезеЌеМП  се" 
   101"E&xit" ---> "ЗатвПрО Ñ 
   102алОте" 
   103"ETA" ---> "ЈПш Пстаје" 
   104"ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:" 
   105"Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО влез Ќапа" 
   106"Edit Peer" ---> "ПреправО клОеМт" 
   107"Edit Torrent Save Folders" ---> "ПрПЌеМО влезМа Ќапа за тПреМт фајлПвО" 
   108"Edit Tracker" ---> "ПреправО трекер" 
   109"Edit" ---> "ПреправО" 
   110"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "АктОвОрај ДХТ (Ўа Ме се вклучат О прОватМОПт torrent)" 
   111"Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОја" 
   112"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "АктОвОрај ПпцОја ОлО 'libtorrent' ЎПЎатка" 
   113"Enable Protocol Encryption." ---> "АктОвОрај шОфра за прПтПкПл" 
   114"Enable Remote Control" ---> "АктОвОрај ЎалецОМскО" 
   115"Enabled" ---> "АктОвОраМ" 
   116"Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфра" 
   117"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "вМесО пПсакаМа 'webseed'-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-јазПл" 
   118"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "вМесО УРЛ-аЎресе ПЎ трекер" 
   119"Error!" ---> "Грешка!" 
   120"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИсклучОтелМО грешкО: %1%, у %2%." 
   121"Exit Halite" ---> "ЗатвПрО Ñ 
   122алОте" 
   123"Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%" 
   124"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "БрзО пПЎузетак МеуспешаМ: %2%. (%1%)" 
   125"File" ---> "Ѐајл" 
   126"Filename" ---> "ИЌе фајла" 
   127"Files" ---> "ЀајлПвО" 
   128"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% БлПкОраМОѠ
   129 Ð˜ÐŸ-секцОја" 
   130"Finish Time" ---> "ВреЌе завршетка" 
   131"Finished" ---> "ЗавршеМП" 
   132"Force Close" ---> "НасОлМП затварање" 
   133"Forced" ---> "НатераМ" 
   134"General Settings" ---> "ОпштП" 
   135"General" ---> "ОпштП" 
   136"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "ГеМерОраМП ОЌе тПреМта (МепрПЌеМљОвП)" 
   137"Global Limits" ---> "ГлПбалМП лОЌОтОрање" 
   138"Globals" ---> "Апарат пПврзаМ за се " 
   139"Halite BitTorrent Client" ---> "ХалОте бОттПреМт клОјеМт" 
   140"Halite Debug Dialog" ---> "ХалОте, ЎОалПг 'debug'-а" 
   141"Halite importing IP ranges..." ---> "ХалОте ОЌпПртОра ЎелПве ИП-а" 
   142"Halite not listening!" ---> "ХалОте МОје пПвезаМ са Ќрежа" 
   143"Halite shutting down..." ---> "ХалОте се ЌПЌеалМП затвара" 
   144"Handshake" ---> "РукПваМје" 
   145"Has choked us" ---> "УспПрОП Мас је" 
   146"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "НеуспешаМ Ñ 
   147аш за ЎеП %2% ПЎ %1%. " 
   148"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-фОлтер блПкОраП %1%, %2%." 
   149"IP Filtering" ---> "ИП ЀОлтрацОј" 
   150"IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ" 
   151"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ." 
   152"Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај 'ipfilter.dat'" 
   153"Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..." 
   154"Incoming" ---> "ВлезМП" 
   155"Info" ---> "ИМфПрЌацОја" 
   156"Informed of external IP address: %1%." ---> "ИМфПрЌОсаМ прекП екстерМе ИП-аЎресе: %1%." 
   157"Interested in us" ---> "ИМтересује се за Мас" 
   158"Interesting" ---> "ИМтересОраМ" 
   159"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "НеОсправаМ тПреМт (%1%) ПЎ (%2%)" 
   160"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Ве ЌПлОЌе пПчекајте Ќалку haliti блОскО, КПга Пваа пПрака се сПкрОја, а пПтПа затвПреМ haliti." 
   161"Language (requires restart)" ---> "ЈезОк (пПсле прПЌеМО, пПкреМО Ñ 
   162алОте МаМПвП)" 
   163"Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОѠ
   164 ÐŒÑ€ÐµÐ¶ÐœÐžÑ 
   165 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°" 
   166"List of Trackers." ---> "ЛОста свОѠ
   167 Ñ‚рекера" 
   168"Loading IP filters..." ---> "ПреузЌО ИП-фОлтер" 
   169"Local connection" ---> "ЛПкалМО пПвез" 
   170"Log debug events." ---> "УпОсуј Ўебуг резултате" 
   171"Log off Windows" ---> "ОЎјавО се са свПг МалПга" 
   172"Log to file." ---> "АрѠ
   173ОвОрај Дешавање" 
   174"Logging" ---> "ПрПтПкПл" 
   175"Manage Torrent(s)" ---> "УређОвај тПреМте" 
   176"Managed Downloading" ---> "ПреузЌО уређеМе тПреМте" 
   177"Managed Seeding" ---> "НуЎО уређеМе тПреМте" 
   178"Managed Torrent" ---> "уређеМ тПреМт" 
   179"Managed" ---> "УређеМ" 
   180"Match the listen port number (recommended)." ---> "КПрОстО стаМЎартМО пПрт (преЎлПжеМП)" 
   181"Max Size (MiB) :" ---> "МаксОЌалМа велОчОМа (МОб)" 
   182"Max failures : " ---> "МаксОЌалМП грешака" 
   183"Max replies : " ---> "МаксОЌалМОѠ
   184 ÐŸÐŽÐ³ÐŸÐ²ÐŸÑ€Ð°" 
   185"Maximum" ---> "МаксОЌалМП" 
   186"Message" ---> "ППрука" 
   187"Metadata Plugin" ---> "'Metadata' ЎПЎатак" 
   188"Minimize to tray." ---> "СЌањО = пребацО у 'tray'." 
   189"Move Down" ---> "СпустО" 
   190"Move To Bottom" ---> "ПреЌа МаЎПлу" 
   191"Move To Top" ---> "ПреЌа гПре" 
   192"Move Up" ---> "ДОгМО" 
   193"Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:" 
   194"Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:" 
   195"N/A" ---> "Н/Д" 
  181196"NAT-PMP" ---> "'NAT-PMP'" 
  182 "Name" ---> "Име" 
  183 "Name:" ---> "Име:" 
  184 "New" ---> "Нови" 
  185 "None" ---> "Никакви" 
  186 "Normal" ---> "Нормално" 
  187 "Not currently set to take any action" ---> "До сада није ни једна акција одређена" 
  188 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији" 
  189 "OK" ---> "У реду" 
  190 "OS reported error for file '%1%'" ---> "Оперативни систем јавља грешку код '%1%'" 
  191 "Ok" ---> "У реду" 
  192 "Open &Halite" ---> "Увећај халите" 
  193 "Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу" 
  194 "Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:" 
  195 "Outgoing" ---> "Излазно" 
  196 "Output File" ---> "Излазни фајл" 
  197 "Overhead:" ---> "Неупоребљиво:" 
  198 "Password : " ---> "Лозинка:" 
  199 "Path" ---> "Пут" 
  200 "Pause all torrents" ---> "Паузирај све торенти" 
  201 "Pause" ---> "Паузирај" 
  202 "Paused" ---> "Паузиран" 
  203 "Pausing" ---> "Паузирај" 
  204 "Peer %2%: %1%." ---> "Клиент %2%: %1%." 
  205 "Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%." 
  206 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Клиент %2% Банован. (%1%)" 
  207 "Peer" ---> "Извори/Клиент" 
  208 "Peers" ---> "Клиенти" 
  209 "Peers:" ---> "Клиенти:" 
  210 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)" 
  211 "Piece Expiry (sec) :" ---> "Распоред делова (сек):" 
  212 "Piece Size (KBs)" ---> "големина дела (КБ)" 
  213 "Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано" 
  214 "Plaintext" ---> "Јасно" 
  215 "Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен" 
  216 "Port (UDP)" ---> "Порт (УДП)" 
  217 "Port : " ---> "Порт:" 
  218 "Port Forwarding" ---> "Порт продужење" 
  219 "Port to listen on : " ---> "Порт:" 
  220 "Port" ---> "Порт" 
  221 "Ports" ---> "Портови" 
  222 "Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4" 
  223 "Priority" ---> "Важности" 
  224 "Private" ---> "Приатно" 
  225 "Progress" ---> "Напредак" 
  226 "Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола" 
  227 "Proxies" ---> "Прокси-сервер" 
  228 "Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП" 
  229 "Proxy Settings" ---> "Поставувања за прокси" 
  230 "Queue Position" ---> "Место е во рет" 
   197"Name" ---> "ИЌе" 
   198"Name:" ---> "ИЌе:" 
   199"New" ---> "НПвО" 
   200"None" ---> "НОкаквО" 
   201"Normal" ---> "НПрЌалМП" 
   202"Not Started" --->  ???  
   203"Not currently set to take any action" ---> "ДП саЎа МОје МО јеЎМа акцОја ПЎређеМа" 
   204"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО" 
   205"OK" ---> "У реЎу" 
   206"OS reported error for file '%1%'" ---> "ОператОвМО сОстеЌ јавља грешку кПЎ '%1%'" 
   207"Ok" ---> "У реЎу" 
   208"On parole" --->  ???  
   209"Open &Halite" ---> "Увећај Ñ 
   210алОте" 
   211"Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу" 
   212"Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:" 
   213"Outgoing" ---> "ИзлазМП" 
   214"Output File" ---> "ИзлазМО фајл" 
   215"Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:" 
   216"Password : " ---> "ЛПзОМка:" 
   217"Path" ---> "Пут" 
   218"Pause all torrents" ---> "ПаузОрај све тПреМтО" 
   219"Pause" ---> "ПаузОрај" 
   220"Paused" ---> "ПаузОраМ" 
   221"Pausing" ---> "ПаузОрај" 
   222"Peer %2%: %1%." ---> "КлОеМт %2%: %1%." 
   223"Peer Event: %1%." ---> "ДПгађај кПЎ ЌуштерОје: %1%." 
   224"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "КлОеМт %2% БаМПваМ. (%1%)" 
   225"Peer" ---> "ИзвПрО/КлОеМт" 
   226"Peers" ---> "КлОеМтО" 
   227"Peers:" ---> "КлОеМтО:" 
   228"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)" 
   229"Piece Expiry (sec) :" ---> "РаспПреЎ ЎелПва (сек):" 
   230"Piece Size (KBs)" ---> "гПлеЌОМа Ўела (КБ)" 
   231"Plaintext Encrypted" ---> "ЈасМП шОфрОраМП" 
   232"Plaintext" ---> "ЈасМП" 
   233"Port %1% open" ---> "ППрт %1% ПтвПреМ" 
   234"Port (UDP)" ---> "ППрт (УДП)" 
   235"Port : " ---> "ППрт:" 
   236"Port Forwarding" ---> "ППрт прПЎужење" 
   237"Port to listen on : " ---> "ППрт:" 
   238"Port" ---> "ППрт" 
   239"Ports" ---> "ППртПвО" 
   240"Prefer RC4" ---> "ПрОвОлегОрј РЊ4" 
   241"Priority" ---> "ВажМПстО" 
   242"Private" ---> "ПрОатМП" 
   243"Progress" ---> "НапреЎак" 
   244"Protocol Encryption" ---> "КОфрацОја прПтПкПла" 
   245"Proxies" ---> "ПрПксО-сервер" 
   246"Proxy Host/IP : " ---> "ИЌе Ñ 
   247Пст-а/ИП" 
   248"Proxy Settings" ---> "ППставувања за прПксО" 
   249"Queue Position" ---> "МестП е вП рет" 
  231250"Queue System" ---> "'Queue system'" 
  232251"Queue View" --->  ???  
  233 "Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере" 
  234 "Queued" ---> "Чека" 
  235 "RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4" 
  236 "RC4" ---> "РЦ4" 
  237 "Rates:" ---> "Делови:" 
  238 "Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):" 
  239 "Ratio" ---> "Однос" 
  240 "Ratio:" ---> "Однос:" 
  241 "Read Cache Hit Ratio :" ---> "Учитава са 'cache'-а" 
  242 "Read Size :" ---> "Величина учитавања" 
  243 "Reannounce" ---> "Освежi" 
  244 "Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове" 
  245 "Remaining" ---> "Преостало" 
  246 "Remaining:" ---> "Преостало:" 
  247 "Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања" 
  248 "Remote Control" ---> "Даљинско управљање" 
  249 "Remove" ---> "Уклони" 
  250 "Reset" ---> "Поврати" 
  251 "Resolve Countries from IP" ---> "Пронађи државу уз помоћ ИП-адресе" 
  252 "Resume data generated. (%1%)" ---> "Податки за наставак успешно створени. (%1%)" 
  253 "Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Податки за наставак нису успешно створени. (%1%)" 
  254 "Resume" ---> "Настави" 
  255 "Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)" 
  256 "Review settings when adding torrent." ---> "Питај ме увек дали желим улазну мапу променути кад уносим нове торенте" 
  257 "Save" ---> "Архивирај" 
  258 "Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл" 
  259 "Search branching : " --->"Поделена претраг ДХТ-а : " 
  260 "Security" ---> "Сигурности" 
  261 "Seeding Limits" ---> "Граница нушења" 
  262 "Seeding" ---> "Нудиш" 
  263 "Seeds" ---> "Извори" 
  264 "Seeds:" ---> "Извори:" 
  265 "Select Timed Action" ---> "Временско одређена акција" 
  266 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \" 
  267 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја." 
  268 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент" 
  269 "Select a random port within this range." ---> "Бира се случајни порт из ове секције" 
  270 "Select action to take :" ---> "Изабери једну акцију :" 
  271 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток" 
  272 "Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру" 
  273 "Set Priority" ---> "Одреди приоритетI" 
  274 "Set as Primary" ---> "Одреди као главни" 
  275 "Set time :" ---> "Изабери време" 
  276 "Severity" ---> "Важности" 
  277 "Share ratio limit:" ---> "Граница однос" 
  278 "Show this message in future" ---> "показија ова порака" 
  279 "Shutdown Windows" ---> "Угаси рачунар" 
  280 "Shutting down session" ---> "Прекин на сесијата" 
  281 "Size" ---> "Величина" 
  282 "Smart Ban Plugin" ---> "Опширено кажнавања" 
  283 "Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)" 
  284 "Start Time" ---> "Почето превземањето" 
  285 "Status" ---> "Акција" 
  286 "Status:" ---> "Акција:" 
  287 "Stop" ---> "Заустави" 
  288 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно заустављен (дозвољава промену продужнод уређаја)" 
  289 "Stopped" ---> "Заустављен" 
  290 "Stopping Torrents" ---> "стопирај торенти" 
  291 "Stopping" ---> "Заустави" 
  292 "Successfully %1%." ---> "%1% успешно." 
  293 "Supports extensions" ---> "Подржава екстензију" 
   252"Queued for Checking" ---> "ЗапаЌћеМ у везО прПвере" 
   253"Queued" ---> "Чека" 
   254"RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП са РЊ4" 
   255"RC4" ---> "РЊ4" 
   256"Rates:" ---> "ДелПвО:" 
   257"Ratio (this session):" ---> "ОЎМПс (Ова сеЎМОца):" 
   258"Ratio" ---> "ОЎМПс" 
   259"Ratio:" ---> "ОЎМПс:" 
   260"Read Cache Hit Ratio :" ---> "УчОтава са 'cache'-а" 
   261"Read Size :" ---> "ВелОчОМа учОтавања" 
   262"Reannounce" ---> "Освежi" 
   263"Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве" 
   264"Remaining" ---> "ПреПсталП" 
   265"Remaining:" ---> "ПреПсталП:" 
   266"Remote Control Options" ---> "ОпцОје ЎаљОМскПга управљања" 
   267"Remote Control" ---> "ДаљОМскП управљање" 
   268"Remove" ---> "УклПМО" 
   269"Reset" ---> "ППвратО" 
   270"Resolve Countries from IP" ---> "ПрПМађО Ўржаву уз пПЌПћ ИП-аЎресе" 
   271"Resume data generated. (%1%)" ---> "ППЎаткО за Маставак успешМП ствПреМО. (%1%)" 
   272"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "ППЎаткО за Маставак МОсу успешМП ствПреМО. (%1%)" 
   273"Resume" ---> "НаставО" 
   274"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)" 
   275"Review settings when adding torrent." ---> "ПОтај Ќе увек ЎалО желОЌ улазМу Ќапу прПЌеМутО каЎ уМПсОЌ МПве тПреМте" 
   276"Save" ---> "АрѠ
   277ОвОрај" 
   278"Saving Torrent" ---> "АпѠ
   279ОвОрај фајл" 
   280"Search branching : " ---> "ППЎелеМа претраг ДХТ-а : " 
   281"Security" ---> "СОгурМПстО" 
   282"Seeding Limits" ---> "ГраМОца Мушења" 
   283"Seeding" ---> "НуЎОш" 
   284"Seeds" ---> "ИзвПрО" 
   285"Seeds:" ---> "ИзвПрО:" 
   286"Select Timed Action" ---> "ВреЌеМскП ПЎређеМа акцОја" 
   287"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \" 
   288"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја." 
   289"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "ИзаберО фајл ОлО Ќапу, ПЎ кПјОѠ
   290 Ð¶ÐµÐ»ÐžÑˆ МаправОтО тПреМт" 
   291"Select a random port within this range." ---> "БОра се случајМО пПрт Оз Пве секцОје" 
   292"Select action to take :" ---> "ИзаберО јеЎМу акцОју :" 
   293"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "ИзаберО јеЎаМ ТЊП-пПрт ОлО вОше, прекП кПјОѠ
   294 ÐŽÐ° Ñ 
   295алОте прОЌа улазМО прПтПк" 
   296"Send login info to trackers." ---> "прОјавО се Ма трекеру" 
   297"Set Priority" ---> "ОЎреЎО прОПрОтетI" 
   298"Set as Primary" ---> "ОЎреЎО каП главМО" 
   299"Set time :" ---> "ИзаберО вреЌе" 
   300"Severity" ---> "ВажМПстО" 
   301"Share ratio limit:" ---> "ГраМОца ПЎМПс" 
   302"Show this message in future" ---> "пПказОја Пва пПрака" 
   303"Shutdown Windows" ---> "УгасО рачуМар" 
   304"Shutting down session" ---> "ПрекОМ Ма сесОјата" 
   305"Size" ---> "ВелОчОМа" 
   306"Smart Ban Plugin" ---> "ОпшОреМП кажМавања" 
   307"Snubbed" --->  ???  
   308"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)" 
   309"Start Time" ---> "ППчетП превзеЌањетП" 
   310"Status" ---> "АкцОја" 
   311"Status:" ---> "АкцОја:" 
   312"Stop" ---> "ЗауставО" 
   313"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП заустављеМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
   314"Stopped" ---> "ЗаустављеМ" 
   315"Stopping Torrents" ---> "стПпОрај тПреМтО" 
   316"Stopping" ---> "ЗауставО" 
   317"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
   318"Successfully %1%." ---> "%1% успешМП." 
   319"Super-seeding" --->  ???  
   320"Supports extensions" ---> "ППЎржава екстеМзОју" 
  294321"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
  295322"Take no action" ---> "Nikakva akcija" 
  296 "Test" ---> "Провера" 
  297 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт." 
  298 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи." 
  299 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!" 
  300 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање којо само за нове торенте важи." 
  301 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f." 
  302 "Tier" ---> "Место" 
  303 "Time left:" ---> "Преостало:" 
  304 "Time limit (sec):" ---> "временска граница (сек):" 
  305 "Time ratio limit:" ---> "Временско одосна граница:" 
  306 "Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Преостало време: %1% сат(а), %2% минут(а) и %3% секунда/е" 
  307 "Time" ---> "Време" 
   323"Test" ---> "ПрПвера" 
   324"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "АкцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
   325"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "ДеП за прОкључОвање МОје пПкреМуП раЎ, Ñ 
   326алОте је прОМуђеМ Ўа се затвПрО. прПверОте Ўа МекО прПграЌ Ме блПкОра Ñ 
   327алОте-у прОступ ЌрежО." 
   328"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!" 
   329"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање кПјП саЌП за МПве тПреМте важО." 
   330"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f." 
   331"Tier" ---> "МестП" 
   332"Time left:" ---> "ПреПсталП:" 
   333"Time limit (sec):" ---> "вреЌеМска граМОца (сек):" 
   334"Time ratio limit:" ---> "ВреЌеМскП ПЎПсМа граМОца:" 
   335"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "ПреПсталП вреЌе: %1% сат(а), %2% ЌОМут(а) О %3% секуМЎа/е" 
   336"Time" ---> "ВреЌе" 
   337"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   338"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308339"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
  309 "Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен." 
  310 "Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира." 
  311 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)." 
  312 "Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања" 
  313 "Torrent File" ---> "Торент фајл" 
  314 "Torrent Root" ---> "Пут торента" 
  315 "Torrent and Data" ---> "Торент фајл и датотеку" 
  316 "Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:" 
  317 "Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка торента: %1% (%2%)" 
  318 "Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте" 
  319 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):" 
  320 "Torrent" ---> "Торент" 
  321 "Torrent:" ---> "Торент:" 
  322 "Torrents" ---> "Торенти" 
  323 "Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:" 
  324 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни." 
  325 "Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:" 
  326 "Total" ---> "Укупно" 
  327 "Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
  328 "Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%." 
  329 "Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)" 
  330 "Tracker" ---> "Трекер" 
  331 "Tracker:" ---> "Трекер:" 
  332 "Trackers" ---> "Трeкереи" 
  333 "Transferred:" ---> "Пренешено:" 
  334 "Type" ---> "Тип" 
  335 "UPnP router model (if recognised)." ---> "Модел УПнП-роутера (ако је познато)." 
  336 "UPnP" ---> "УПнП" 
  337 "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)" 
  338 "URL" ---> "УРЛ" 
  339 "UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи" 
  340 "Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%." 
  341 "Unmanaged" ---> "Неуређивано" 
  342 "Up" ---> "Излазна" 
  343 "Update in:" ---> "Обнова за:" 
  344 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):" 
  345 "Upload" ---> "Излазна брз." 
  346 "Uploaded" ---> "Већ поделио" 
  347 "Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера" 
  348 "User cancelled Torrent file creation" ---> "Корисникот го прекина правејњето на торет" 
  349 "Username : " ---> "Корисник:" 
  350 "Warning" ---> "Предупредување" 
   340"Torrent %1% completed." --->  ???  
   341"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   342"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   343"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
   344"Torrent %1% finished." ---> "ТПреМт %1% завршеМ." 
   345"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   346"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
   347"Torrent %1% paused." ---> "ТПреМт %1% паузОра." 
   348"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "ТПреМт (%1%) Озузетак успешМП пПправлјеМ: (%2%) у (%3%)." 
   349"Torrent Completed!" --->  ???  
   350"Torrent Defaults" ---> "СтаМЎарЎМа пПЎешавања" 
   351"Torrent File" ---> "ТПреМт фајл" 
   352"Torrent Root" ---> "Пут тПреМта" 
   353"Torrent and Data" ---> "ТПреМт фајл О ЎатПтеку" 
   354"Torrent completed balloon" --->  ???  
   355"Torrent connection limits:" ---> "ОграМОчење пПвеза:" 
   356"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка тПреМта: %1% (%2%)" 
   357"Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа за тПреМте" 
   358"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ОграМОчење брзОМе (КБ/с):" 
   359"Torrent" ---> "ТПреМт" 
   360"Torrent:" ---> "ТПреМт:" 
   361"Torrents" ---> "ТПреМтО" 
   362"Total max connections :" ---> "НајвећО брПј улазМОѠ
   363 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
   364"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "УкупМО прПтПк (ОМклузОвМП прПтПкПлМО пПЎацО): %1$.2fMB улазМО О %2$.2fMB ОзлазМО." 
   365"Total upload slots :" ---> "НајвећО брПј ОзлазМОѠ
   366 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
   367"Total" ---> "УкупМП" 
   368"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
   369"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер ЎПгађај: %1%." 
   370"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "УпПзПрење трекера: %2%! (%1%)" 
   371"Tracker" ---> "Трекер" 
   372"Tracker:" ---> "Трекер:" 
   373"Trackers" ---> "ТрeкереО" 
   374"Transferred:" ---> "ПреМешеМП:" 
   375"Type" ---> "ТОп" 
   376"UPnP router model (if recognised)." ---> "МПЎел УПМП-рПутера (акП је пПзМатП)." 
   377"UPnP" ---> "УПМП" 
   378"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ ОзвПр %2%, %3%. (%1%)" 
   379"URL" ---> "УРЛ" 
   380"UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО" 
   381"Unicode exception: %1%." ---> "УМОцПЎе Озузетак: %1%." 
   382"Unmanaged" ---> "НеуређОваМП" 
   383"Up" ---> "ИзлазМа" 
   384"Update in:" ---> "ОбМПва за:" 
   385"Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):" 
   386"Upload only" --->  ???  
   387"Upload" ---> "ИзлазМа брз." 
   388"Uploaded" ---> "Већ пПЎелОП" 
   389"Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера" 
   390"Use this network interface" --->  ???  
   391"User cancelled Torrent file creation" ---> "КПрОсМОкПт гП прекОМа правејњетП Ма тПрет" 
   392"Username : " ---> "КПрОсМОк:" 
   393"Warning" ---> "ПреЎупреЎување" 
  351394"Web Seed" ---> "'Webseed'" 
  352 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори" 
  353 "Write Cache Hit Ratio :" ---> "Рад писања у 'cache'-у" 
  354 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)" 
   395"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' О ДХТ чвПрО" 
   396"Write Cache Hit Ratio :" ---> "РаЎ пОсања у 'cache'-у" 
   397"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) кПЎ (%2%)" 
  355398"\r\0" ---> "\r\0" 
  356 "libTorrrent based client" ---> "На либТорренту базирани клијент" 
  357 "random up to" ---> "Случајно до" 
  358 "resource.h\0" ---> "ресурси.h\0" 
  359 "to" ---> "До" 
  360 "uTorrent Metadata Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за 'meta'-фајлове" 
  361 "uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за подобар извор" 
  362 "∞" ---> "- -" 
   399"libTorrrent based client" ---> "На лОбТПрреМту базОраМО клОјеМт" 
   400"random up to" ---> "СлучајМП ЎП" 
   401"resource.h\0" ---> "ресурсО.h\0" 
   402"to" ---> "ДП" 
   403"uTorrent Metadata Plugin" ---> "'ÎŒTorrent'-ЎПЎатак за 'meta'-фајлПве" 
   404"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'ÎŒTorrent'-ЎПЎатак за пПЎПбар ОзвПр" 
   405"∞" --->  ???  
 • lang/Norwegian.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "&Pause Alle" 
  1515"&Resume All" ---> "&Fortsett Alle" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(N-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???  
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Bruk" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???  
   
  5153"Cancel" ---> "Avbryt" 
  5254"Checking Files" ---> "Sjekker filer" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "Strypt" 
  5457"Clear IP database" ---> "Nullstill IP database" 
   
  185188"None" ---> "Ingen" 
  186189"Normal" --->  ???  
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???  
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" --->  ???  
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "à
  193198pne &Halite" 
   
  283288"Size" --->  ???  
  284289"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   290"Snubbed" --->  ???  
  285291"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standard unntak (%1%) reist av %2%." 
  286292"Start Time" --->  ???  
   
  292298"Stopping Torrents" --->  ???  
  293299"Stopping" --->  ???  
   300"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  294301"Successfully %1%." --->  ???  
   302"Super-seeding" --->  ???  
  295303"Supports extensions" ---> "Supporterer utvidelser" 
  296304"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  308316"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  309317"Time" ---> "Tid" 
   318"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   319"Toggle Superseeding" --->  ???  
  310320"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   321"Torrent %1% completed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   323"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   324"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  311325"Torrent %1% finished." --->  ???  
   326"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   327"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  312328"Torrent %1% paused." --->  ???  
  313329"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) unntak fanget: %2% fra %3%." 
   330"Torrent Completed!" --->  ???  
  314331"Torrent Defaults" --->  ???  
  315332"Torrent File" ---> "Torrent Fil" 
  316333"Torrent Root" --->  ???  
  317334"Torrent and Data" ---> "Torrent og Data" 
   335"Torrent completed balloon" --->  ???  
  318336"Torrent connection limits:" --->  ???  
  319337"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  345363"Update in:" ---> "Oppdater om:" 
  346364"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Opplasings-rate (KB/s) :" 
   365"Upload only" --->  ???  
  347366"Upload" --->  ???  
  348367"Uploaded" --->  ???  
  349368"Use a proxy." ---> "Bruk en proxy." 
   369"Use this network interface" --->  ???  
  350370"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
  351371"Username : " ---> "Brukernavn : " 
 • lang/Portuguese.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "&Pausar Todos" 
  1515"&Resume All" ---> "&Continuar Todos" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???  
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???  
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "uma política de conexão inválida, %1%, foi passada como opção de encriptação." 
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Um nível de codificação inválido, %1%, foi passado como opção de encriptação." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Aplicar" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???  
   
  5153"Cancel" ---> "Cancelar" 
  5254"Checking Files" ---> "Checando os arquivos" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" --->  ???  
  5457"Clear IP database" ---> "Apagar todas as listas de IPs" 
   
  185188"None" ---> "Nenhum" 
  186189"Normal" ---> "Normal" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???  
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" --->  ???  
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Abrir &Halite" 
  193198"Open Download Folder" --->  ???  
   
  281286"Size" ---> "Tamanho" 
  282287"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  ???  
  284290"Start Time" --->  ???  
   
  290296"Stopping Torrents" --->  ???  
  291297"Stopping" --->  ???  
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." --->  ???  
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Suporta extensões" 
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  307315"Time" ---> "Hora" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." --->  ???  
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." --->  ???  
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) exceção detectada: %2% do %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "Padrão para os Torrents" 
  313330"Torrent File" ---> "Arquivo .torrent" 
  314331"Torrent Root" ---> "Raiz do Torrent" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent e dados" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Limites de conexões do torrent" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  343361"Update in:" ---> "Atualização em:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Upar com velocidade (KB/s) :" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Upando" 
  346365"Uploaded" --->  ???  
  347366"Use a proxy." ---> "Use um proxy" 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
  349369"Username : " ---> "nome de usuário : " 
 • lang/Romanian.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "&Pauzează pe Toate" 
  1515"&Resume All" ---> "&Reincepe-le pe Toate" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(J-S) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(J-S) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "O poliţă de conectare invalidă, %1%, a fost insertat ca setare criptografică." 
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Un nivel invalid de codificare, %1%, a fost insertat ca setare criptografică.." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Aplică" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "SunteÅ£i sigur că închideÅ£i Halite? În consecinţă torrentele active se vor opri." 
   
  5153"Cancel" ---> "Anulează" 
  5254"Checking Files" ---> "Verifică Fişierele" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "Sugrumat" 
  5457"Clear IP database" ---> "Ştergerea bazelor de date IP" 
   
  185188"None" ---> "Niciunu" 
  186189"Normal" ---> "Normal" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Important. Alocarea Compactă e incompatibila cu SelecÅ£ionarea Fişierelor" 
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" ---> "Sistemul de operare a reportat eroare la fişierul '%1%'" 
  191195"Ok" ---> "Ok" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Deschide &Halite" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Deschide Directorul Download" 
   
  281286"Size" ---> "Mărime" 
  282287"Smart Ban Plugin" ---> "Pluginul Smart Ban" 
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "ExcepÅ£ia Standard (%1%) aruncat de la %2%." 
  284290"Start Time" ---> "Timpul pornirii" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Opreşte Torrentele" 
  291297"Stopping" ---> "Opreşte" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." ---> "Cu Succes %1%." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Suportă extensii" 
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  307315"Time" ---> "Timp" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% gata." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pauzat." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "Setări Torrent Predefinite" 
  313330"Torrent File" ---> "Fişier Torrent" 
  314331"Torrent Root" ---> "Director de bază al Torrentului" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrentul şi Data" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Limite de conexiuni al torrentului:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Eroare Torrentului: %1% (%2%)" 
   
  343361"Update in:" ---> "Actualizare în:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rata de încărcare (KB/s) :" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Încărcare" 
  346365"Uploaded" ---> "Încărcat" 
  347366"Use a proxy." ---> "Foloseşte un proxy." 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "Utilizatorul a anulat crearea fişierului torrent" 
  349369"Username : " ---> "Numele Utilizatorului :" 
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "Pluginul Metadata de la uTorrent" 
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "Pluginul  Peer Exchange de la uTorrent" 
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Serbian(Cyrillic).txt

  r791 r792  
  1 "English" ---> "Српски(ћирилица)" 
   1"English" ---> "СрпскО (ћОрОлОца)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian(Cyrillic).rtf" 
  3 " %2%" ---> " %2%" 
  4 "%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни" 
  5 "%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни" 
  6 "%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB" 
  7 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвора" 
  8 "%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти" 
  9 "%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% муштерије из ДХТ-а за %2%." 
  10 "%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% порт %2% успешно отворен." 
  11 "%1% port mapping request failed." ---> "%1% порт није отворен." 
   3" %2%" --->  ???  
   4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазМО - %2$.2fKB/s ОзлазМО" 
   5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазМО - %2$.2fMB ОзлазМО" 
   6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB" 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвПра" 
   8"%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО" 
   9"%1% peers from DHT for %2%." --->  ???  
   10"%1% port %2% mapping succeeded." --->  ???  
   11"%1% port mapping request failed." --->  ???  
  1212"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  13 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Муштерије. (%1%)" 
  14 "&Pause All" ---> "Све паузирати" 
  15 "&Resume All" ---> "Све наставити" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Еоин О'Цаллагхан 2009" 
  17 "(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  18 "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  19 "About" ---> "О нама" 
  20 "Above Normal" ---> "Преко нормалног" 
  21 "Active downloads :" ---> "Тренутно Преузимаш" 
  22 "Active seeds :" ---> "Тренутно нудиш" 
  23 "Active seeds hard limit:" ---> "Најгорња граница извора" 
  24 "Active" ---> "Активан" 
  25 "Add New Peer" ---> "Додај новог муштерију" 
  26 "Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера" 
  27 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-чвор" 
  28 "Add Torrent" ---> "Додај торент" 
  29 "Add" ---> "Додај" 
  30 "Adjust Queue Position" ---> "Обради своје место у реду" 
  31 "Advanced GUI" ---> "Продужени" 
  32 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)" 
  33 "Allocating" ---> "Додељено" 
  34 "Allocation Mode:" ---> "Модус додељења" 
  35 "Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена." 
  38 "Apply" ---> "Потврди" 
  39 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?" 
  40 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?" 
  41 "Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање" 
  42 "Auto-managed" ---> "Аутоматско уређивање" 
  43 "BitTorrent" ---> "БитТорент" 
  44 "Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%." 
  45 "Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)" 
  46 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)" 
  47 "Both" ---> "Оба" 
  48 "Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Тренутна величина 'Cache'-а : %1.2f Миб" 
  49 "Cache Write Size :" ---> "Величина 'cache' уписа" 
  50 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове 'hash'-а" 
  51 "Cancel" ---> "Прекини" 
  52 "Checking Files" ---> "Провера фајлова" 
  53 "Choked" ---> "Успорени" 
  54 "Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку" 
  55 "Client" ---> "Клијент" 
  56 "Close to tray" ---> "Затвори = пребаци у 'tray'" 
  57 "Comment" ---> "Коментар" 
  58 "Completed" ---> "Комплетирано" 
  59 "Completed:" ---> "Завршено:" 
  60 "Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем" 
  61 "Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер" 
  62 "Connecting" ---> "Повежи" 
  63 "Connection Policies" ---> "Начин повеза" 
  64 "Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент" 
  65 "Copies" ---> "Копије" 
  66 "Country" ---> "Држава" 
  67 "Creating Torrent..." ---> "Направи торент..." 
  68 "Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл" 
  69 "Creator" ---> "Направи торент фајл" 
  70 "Critical" ---> "Критично" 
  71 "Current Cache Status" ---> "Тренутно стање 'cache'-а" 
  72 "Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Тренутно наштиман на '%1%' код %2%" 
  73 "DHT Node" ---> "ДХТ-чвор" 
  74 "DHT disabled" ---> "ДХТ искључен" 
  75 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт." 
  76 "DHT" ---> "ДхТ" 
  77 "Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%." 
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% МуштерОје. (%1%)" 
   14"&Pause All" ---> "Све паузОратО" 
   15"&Resume All" ---> "Све МаставОтО" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
   17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
   18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   19"About" ---> "О МаЌа" 
   20"Above Normal" ---> "ПрекП МПрЌалМПг" 
   21"Active downloads :" --->  ???  
   22"Active seeds :" --->  ???  
   23"Active seeds hard limit:" --->  ???  
   24"Active" ---> "АктОваМ" 
   25"Add New Peer" ---> "ДПЎај МПвПг ЌуштерОју" 
   26"Add New Tracker" ---> "УМесО МПвПг трекера" 
   27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО 'webseed' ОлО ДХТ-чвПр" 
   28"Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт" 
   29"Add" ---> "ДПЎај" 
   30"Adjust Queue Position" --->  ???  
   31"Advanced GUI" ---> "ПрПЎужеМО" 
   32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "УпПзПрење %2%, статусМО кПЎ: %4%, вреЌеМа %3%. (%1%)" 
   33"Allocating" ---> "ДПЎелјеМП" 
   34"Allocation Mode:" --->  ???  
   35"Allow only one instance to run" ---> "ДПзвПлО саЌП јеЎМу ОМстаМцу" 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПрекМО МачОМ пПвеза, %1%, Је упПтреблјеМ." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПректМа степеМОца шОфрацОје, %1%, је упПтребњеМа." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
   40"Apply" ---> "ППтврЎО" 
   41"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте лО сОгурМО Ўа желОте затвПрОтО Ñ 
   42алОте?" 
   43"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте лО сОгурМО, Ўа желОте све преузетП ОзбрОсатО?" 
   44"Auto Sort" ---> "АутПЌатскП сПртОрање" 
   45"Auto-managed" --->  ???  
   46"BitTorrent" ---> "БОтТПреМт" 
   47"Bittorrent Event: %1%." ---> "БОттПреМт ЎПгађај: %1%." 
   48"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% се треМутМП преузОЌа. (%1%)" 
   49"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% завршеМа. (%1%)" 
   50"Both" ---> "Оба" 
   51"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" --->  ???  
   52"Cache Write Size :" --->  ???  
   53"Calculating Piece Hashes..." ---> "ПрПрачуМај ЎелПве Ñ 
   54аша" 
   55"Cancel" ---> "ПрекОМО" 
   56"Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва" 
   57"Checking Resume Data" --->  ???  
   58"Choked" ---> "УспПреМО" 
   59"Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку" 
   60"Client" ---> "КлОјеМт" 
   61"Close to tray" ---> "ЗатвПрО = пребацО у 'tray'" 
   62"Comment" ---> "КПЌеМтар" 
   63"Completed" ---> "КПЌплетОраМП" 
   64"Completed:" ---> "ЗавршеМП:" 
   65"Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварањеЌ" 
   66"Connecting to Tracker" ---> "ППвезује се Ма трекер" 
   67"Connecting" ---> "ППвежО" 
   68"Connection Policies" ---> "НачОМ пПвеза" 
   69"Construct a New Torrent" ---> "НаправО МПвО тПреМт" 
   70"Copies" ---> "КПпОје" 
   71"Country" ---> "Држава" 
   72"Creating Torrent..." ---> "НаправО тПреМт..." 
   73"Creating a New Torrent File" ---> "НаправО МПвО тПреМт фајл" 
   74"Creator" ---> "НаправО тПреМт фајл" 
   75"Critical" ---> "КрОтОчМП" 
   76"Current Cache Status" --->  ???  
   77"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???  
   78"DHT Node" ---> "ДХТ-чвПр" 
   79"DHT disabled" ---> "ДХТ ОскључеМ" 
   80"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
   81"DHT" ---> "ДѠ
   82Т" 
   83"Debug Event: %1%." ---> "'debug' ЎПгађај: %1%." 
  7884"Debug" ---> "'debug'" 
  79 "Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:" 
  80 "Delete" ---> "Избриши" 
  81 "Details" ---> "Детаљи" 
  82 "Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%." 
  83 "Dir." ---> "Мапа" 
  84 "Disabled" ---> "Искључен" 
  85 "Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)" 
  86 "Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се торенти аутоматски" 
  87 "Don't count slow torrents." ---> "Неброји споре торенте" 
  88 "Don't download" ---> "Не преузимај" 
  89 "Down" ---> "Улазна" 
  90 "Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):" 
  91 "Download" ---> "Улазна брз." 
  92 "Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f." 
  93 "Downloaded" ---> "Преузето" 
  94 "Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове" 
  95 "Downloading" ---> "Преузима се" 
  96 "E&xit" ---> "Затвори халите" 
  97 "ETA" ---> "Још остаје" 
  98 "ETA:" ---> "Још остаје:" 
  99 "Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу" 
  100 "Edit Peer" ---> "Преобради муштерију" 
  101 "Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове" 
  102 "Edit Tracker" ---> "Преобради трекера" 
  103 "Edit" ---> "Преобради" 
  104 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Активирај ДХТ (неће се на приватним торентима укључивати)" 
  105 "Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију" 
  106 "Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Активирај опције или 'libtorrent' додатке" 
  107 "Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол" 
  108 "Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински" 
  109 "Enabled" ---> "Активиран" 
  110 "Encoding Level" ---> "Степен шифрације" 
  111 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Унеси жеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-чвор" 
  112 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ-адресе од трекера" 
  113 "Error!" ---> "Грешка!" 
  114 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%." 
  115 "Exit Halite" ---> "Затвори халите" 
  116 "Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%" 
  117 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)" 
  118 "File" ---> "Фајл" 
  119 "Filename" ---> "Име фајла" 
  120 "Files" ---> "Фајлови" 
  121 "Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција" 
  122 "Finish Time" ---> "Време завршетка" 
  123 "Finished" ---> "Завршено" 
  124 "Force Close" ---> "Насилно затварање" 
  125 "Forced" ---> "Натеран" 
  126 "General Settings" ---> "Опште" 
  127 "General" ---> "Опште" 
  128 "Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)" 
  129 "Global Limits" ---> "Глобално лимитирање" 
  130 "Globals" ---> "Уређај везен за све" 
  131 "Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент" 
  132 "Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а" 
  133 "Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а" 
  134 "Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом" 
  135 "Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара" 
  136 "Handshake" ---> "Рукованје" 
  137 "Has choked us" ---> "Успорио нас је" 
  138 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. " 
  139 "IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%." 
  140 "IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј" 
  141 "IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен" 
  142 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан." 
  143 "Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'" 
  144 "Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..." 
  145 "Incoming" ---> "Улазно" 
  146 "Info" ---> "Информација" 
  147 "Informed of external IP address: %1%." ---> "Информисан преко екстерне ИП-адресе: %1%." 
  148 "Interested in us" ---> "Интересује се за нас" 
  149 "Interesting" ---> "Интересиран" 
  150 "Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)" 
  151 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен." 
  152 "Language (requires restart)" ---> "Језик (после промене, покрени халите наново)" 
  153 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза" 
  154 "List of Trackers." ---> "Листа свих трекера" 
  155 "Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер" 
  156 "Local connection" ---> "Локални повез" 
  157 "Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате" 
  158 "Log off Windows" ---> "Одјави се са свог налога" 
  159 "Log to file." ---> "Архивирај Дешавање" 
  160 "Logging" ---> "Протокол" 
  161 "Manage Torrent(s)" ---> "Уређивај торенте" 
  162 "Managed Downloading" ---> "Преузми уређене торенте" 
  163 "Managed Seeding" ---> "Нуди уређене торенте" 
  164 "Managed Torrent" ---> "уређен торент" 
  165 "Managed" ---> "Уређен" 
  166 "Match the listen port number (recommended)." ---> "Користи стандартни порт (предложено)" 
  167 "Max Size (MiB) :" ---> "Максимална величина (Миб)" 
  168 "Max failures : " ---> "Максимално грешака" 
  169 "Max replies : " ---> "Максималних одговора" 
  170 "Maximum" ---> "Максимално" 
  171 "Message" ---> "Порука" 
  172 "Metadata Plugin" ---> "'Metadata' додатак" 
  173 "Minimize to tray." ---> "Смањи = пребаци у 'tray'." 
  174 "Move Down" ---> "Спусти" 
  175 "Move To Bottom" ---> "Према доле" 
  176 "Move To Top" ---> "Према горе" 
  177 "Move Up" ---> "Дигни" 
  178 "Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:" 
  179 "Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:" 
  180 "N/A" ---> "Н/Д" 
  181 "NAT-PMP" ---> "'NAT-PMP'" 
  182 "Name" ---> "Име" 
  183 "Name:" ---> "Име:" 
  184 "New" ---> "Нови" 
  185 "None" ---> "Никакви" 
  186 "Normal" ---> "Нормално" 
  187 "Not currently set to take any action" ---> "До сада није ни једна акција одређена" 
  188 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији" 
  189 "OK" ---> "У реду" 
  190 "OS reported error for file '%1%'" ---> "Оперативни систем јавља грешку код '%1%'" 
  191 "Ok" ---> "У реду" 
  192 "Open &Halite" ---> "Увећај халите" 
  193 "Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу" 
  194 "Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:" 
  195 "Outgoing" ---> "Излазно" 
  196 "Output File" ---> "Излазни фајл" 
  197 "Overhead:" ---> "Неупоребљиво:" 
  198 "Password : " ---> "Лозинка:" 
  199 "Path" ---> "Пут" 
  200 "Pause all torrents" ---> "Паузирај све торенте" 
  201 "Pause" ---> "Паузирај" 
  202 "Paused" ---> "Паузиран" 
  203 "Pausing" ---> "Паузирај" 
  204 "Peer %2%: %1%." ---> "Муштерија %2%: %1%." 
  205 "Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%." 
  206 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Муштерија %2% Банован. (%1%)" 
  207 "Peer" ---> "Извори/Муштерије" 
  208 "Peers" ---> "Муштерије" 
  209 "Peers:" ---> "Муштерије:" 
  210 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)" 
  211 "Piece Expiry (sec) :" ---> "Распоред делова (сек):" 
  212 "Piece Size (KBs)" ---> "Већина дела (КБ)" 
  213 "Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано" 
  214 "Plaintext" ---> "Јасно" 
  215 "Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен" 
  216 "Port (UDP)" ---> "Порт (УДП)" 
  217 "Port : " ---> "Порт:" 
  218 "Port Forwarding" ---> "Порт продужење" 
  219 "Port to listen on : " ---> "Порт:" 
  220 "Port" ---> "Порт" 
  221 "Ports" ---> "Портови" 
  222 "Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4" 
  223 "Priority" ---> "Важности" 
  224 "Private" ---> "Приатно" 
  225 "Progress" ---> "Напредак" 
  226 "Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола" 
  227 "Proxies" ---> "Прокси-сервер" 
  228 "Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП" 
  229 "Proxy Settings" ---> "Уређаји" 
  230 "Queue Position" ---> "Место у реду" 
  231 "Queue System" ---> "'Queue system'" 
   85"Default save folder :" ---> "СтаМЎарЎМа Ќапа:" 
   86"Delete" ---> "ИзбрОшО" 
   87"Details" ---> "ДетаљО" 
   88"Dev Msg: %1%." ---> "ППр.газЎе: %1%." 
   89"Dir." ---> "Мапа" 
   90"Disabled" ---> "ИскључеМ" 
   91"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (пПЎела Ñ 
   92аш-табеле)" 
   93"Don't Manage Torrent(s)" --->  ???  
   94"Don't count slow torrents." --->  ???  
   95"Don't download" ---> "Не преузОЌај" 
   96"Down" ---> "УлазМа" 
   97"Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа улазМПг прПтПка (КБ/с):" 
   98"Download" ---> "УлазМа брз." 
   99"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "ПреузеП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f." 
   100"Downloaded" ---> "ПреузетП" 
   101"Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве" 
   102"Downloading" ---> "ПреузОЌа се" 
   103"E&xit" ---> "ЗатвПрО Ñ 
   104алОте" 
   105"ETA" ---> "ЈПш Пстаје" 
   106"ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:" 
   107"Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу" 
   108"Edit Peer" ---> "ПреПбраЎО ЌуштерОју" 
   109"Edit Torrent Save Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу за тПреМт фајлПве" 
   110"Edit Tracker" ---> "ПреПбраЎО трекера" 
   111"Edit" ---> "ПреПбраЎО" 
   112"Enable DHT (will not apply to private torrents)" --->  ???  
   113"Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОју" 
   114"Enable Options or libtorrent Plugins" --->  ???  
   115"Enable Protocol Encryption." ---> "АктОвОрај шОфрацОју за прПтПкПл" 
   116"Enable Remote Control" ---> "АктОвОрај ЎалјОМскО" 
   117"Enabled" ---> "АктОвОраМ" 
   118"Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфрацОје" 
   119"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "УМесО жеЉеМу 'webseed'-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-чвПр" 
   120"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ-аЎресе ПЎ трекера" 
   121"Error!" --->  ???  
   122"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИзузетМа грешка: %1%, у %2%." 
   123"Exit Halite" --->  ???  
   124"Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%" 
   125"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "БрзО Маставак МеуспешаМ: %2%. (%1%)" 
   126"File" ---> "Ѐајл" 
   127"Filename" ---> "ИЌе фајла" 
   128"Files" ---> "ЀајлПвО" 
   129"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% БлПкОраМОѠ
   130 Ð˜ÐŸ-секцОја" 
   131"Finish Time" ---> "ВреЌе завршетка" 
   132"Finished" ---> "ЗавршеМП" 
   133"Force Close" ---> "НасОлМП затварање" 
   134"Forced" ---> "НатераМ" 
   135"General Settings" ---> "Опште" 
   136"General" ---> "Опште" 
   137"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "ГеМерОраМП ОЌе тПреМта (МепрПЌеМљОвП)" 
   138"Global Limits" ---> "ГлПбалМП лОЌОтОрање" 
   139"Globals" --->  ???  
   140"Halite BitTorrent Client" ---> "ХалОте бОттПреМт клОјеМт" 
   141"Halite Debug Dialog" ---> "ХалОте, ЎОалПг 'debug'-а" 
   142"Halite importing IP ranges..." ---> "ХалОте ОЌпПртОра ЎелПве ИП-а" 
   143"Halite not listening!" ---> "ХалОте МОје пПвезаМ са ЌрежПЌ" 
   144"Halite shutting down..." ---> "ХалОте се треМутМП затвара" 
   145"Handshake" ---> "РукПваМје" 
   146"Has choked us" ---> "УспПрОП Мас је" 
   147"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "НеуспешаМ Ñ 
   148аш за ЎеП %2% ПЎ %1%. " 
   149"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-фОлтер блПкОраП %1%, %2%." 
   150"IP Filtering" ---> "ИП ЀОлтрацОј" 
   151"IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ" 
   152"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ." 
   153"Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај 'ipfilter.dat'" 
   154"Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..." 
   155"Incoming" ---> "УлазМП" 
   156"Info" ---> "ИМфПрЌацОја" 
   157"Informed of external IP address: %1%." --->  ???  
   158"Interested in us" ---> "ИМтересује се за Мас" 
   159"Interesting" ---> "ИМтересОраМ" 
   160"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "НеОсправаМ тПреМт (%1%) ПЎ (%2%)" 
   161"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај ЌалП ЎПк се Ñ 
   162алОте затвПрО, КаЎ се Пва пПрука склПМО, ПМЎа је О Ñ 
   163алОте затвПреМ." 
   164"Language (requires restart)" ---> "ЈезОк (пПсле прПЌеМе, пПкреМО Ñ 
   165алОте МаМПвП)" 
   166"Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОѠ
   167 ÐŒÑ€ÐµÐ¶ÐœÐžÑ 
   168 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°" 
   169"List of Trackers." ---> "ЛОста свОѠ
   170 Ñ‚рекера" 
   171"Loading IP filters..." ---> "ПреузЌО ИП-фОлтер" 
   172"Local connection" ---> "ЛПкалМО пПвез" 
   173"Log debug events." ---> "УпОсуј Ўебуг резултате" 
   174"Log off Windows" --->  ???  
   175"Log to file." ---> "АрѠ
   176ОвОрај Дешавање" 
   177"Logging" ---> "ПрПтПкПл" 
   178"Manage Torrent(s)" --->  ???  
   179"Managed Downloading" --->  ???  
   180"Managed Seeding" --->  ???  
   181"Managed Torrent" --->  ???  
   182"Managed" --->  ???  
   183"Match the listen port number (recommended)." --->  ???  
   184"Max Size (MiB) :" --->  ???  
   185"Max failures : " --->  ???  
   186"Max replies : " --->  ???  
   187"Maximum" ---> "МаксОЌалМП" 
   188"Message" ---> "ППрука" 
   189"Metadata Plugin" --->  ???  
   190"Minimize to tray." ---> "СЌањО = пребацО у 'tray'." 
   191"Move Down" --->  ???  
   192"Move To Bottom" --->  ???  
   193"Move To Top" --->  ???  
   194"Move Up" --->  ???  
   195"Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:" 
   196"Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:" 
   197"N/A" ---> "Н/Д" 
   198"NAT-PMP" --->  ???  
   199"Name" ---> "ИЌе" 
   200"Name:" ---> "ИЌе:" 
   201"New" ---> "НПвО" 
   202"None" ---> "НОкаквО" 
   203"Normal" ---> "НПрЌалМП" 
   204"Not Started" --->  ???  
   205"Not currently set to take any action" --->  ???  
   206"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО" 
   207"OK" ---> "У реЎу" 
   208"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
   209"Ok" ---> "У реЎу" 
   210"On parole" --->  ???  
   211"Open &Halite" ---> "Увећај Ñ 
   212алОте" 
   213"Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу" 
   214"Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:" 
   215"Outgoing" ---> "ИзлазМП" 
   216"Output File" ---> "ИзлазМО фајл" 
   217"Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:" 
   218"Password : " ---> "ЛПзОМка:" 
   219"Path" ---> "Пут" 
   220"Pause all torrents" --->  ???  
   221"Pause" ---> "ПаузОрај" 
   222"Paused" ---> "ПаузОраМ" 
   223"Pausing" ---> "ПаузОрај" 
   224"Peer %2%: %1%." ---> "МуштерОја %2%: %1%." 
   225"Peer Event: %1%." ---> "ДПгађај кПЎ ЌуштерОје: %1%." 
   226"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "МуштерОја %2% БаМПваМ. (%1%)" 
   227"Peer" ---> "МуштерОја" 
   228"Peers" ---> "МуштерОје" 
   229"Peers:" ---> "МуштерОје:" 
   230"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)" 
   231"Piece Expiry (sec) :" --->  ???  
   232"Piece Size (KBs)" --->  ???  
   233"Plaintext Encrypted" ---> "ЈасМП шОфрОраМП" 
   234"Plaintext" ---> "ЈасМП" 
   235"Port %1% open" ---> "ППрт %1% ПтвПреМ" 
   236"Port (UDP)" --->  ???  
   237"Port : " ---> "ППрт:" 
   238"Port Forwarding" ---> "ППрт прПЎужење" 
   239"Port to listen on : " ---> "ППрт:" 
   240"Port" ---> "ППрт" 
   241"Ports" --->  ???  
   242"Prefer RC4" ---> "ПрОвОлегОрј РЊ4" 
   243"Priority" ---> "ВажМПстО" 
   244"Private" ---> "ПрОатМП" 
   245"Progress" ---> "НапреЎак" 
   246"Protocol Encryption" ---> "КОфрацОја прПтПкПла" 
   247"Proxies" ---> "ПрПксО-сервер" 
   248"Proxy Host/IP : " ---> "ИЌе Ñ 
   249Пст-а/ИП" 
   250"Proxy Settings" ---> "УређајО" 
   251"Queue Position" --->  ???  
   252"Queue System" --->  ???  
  232253"Queue View" --->  ???  
  233 "Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере" 
  234 "Queued" ---> "Чека" 
  235 "RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4" 
  236 "RC4" ---> "РЦ4" 
  237 "Rates:" ---> "Делови:" 
  238 "Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):" 
  239 "Ratio" ---> "Однос" 
  240 "Ratio:" ---> "Однос:" 
  241 "Read Cache Hit Ratio :" ---> "Учитава са 'cache'-а" 
  242 "Read Size :" ---> "Величина учитавања" 
  243 "Reannounce" ---> "Освежi" 
  244 "Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове" 
  245 "Remaining" ---> "Преостало" 
  246 "Remaining:" ---> "Преостало:" 
  247 "Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања" 
  248 "Remote Control" ---> "Даљинско управљање" 
  249 "Remove" ---> "Уклони" 
  250 "Reset" ---> "Поврати" 
  251 "Resolve Countries from IP" ---> "Пронађи државу уз помоћ ИП-адресе" 
  252 "Resume data generated. (%1%)" ---> "Податки за наставак успешно створени. (%1%)" 
  253 "Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Податки за наставак нису успешно створени. (%1%)" 
  254 "Resume" ---> "Настави" 
  255 "Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)" 
  256 "Review settings when adding torrent." ---> "Питај ме увек дали желим улазну мапу променути кад уносим нове торенте" 
  257 "Save" ---> "Архивирај" 
  258 "Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл" 
  259 "Search branching : " --->"Поделена претраг ДХТ-а : " 
  260 "Security" ---> "Сигурности" 
  261 "Seeding Limits" ---> "Граница нушења" 
  262 "Seeding" ---> "Нудиш" 
  263 "Seeds" ---> "Извори" 
  264 "Seeds:" ---> "Извори:" 
  265 "Select Timed Action" ---> "Временско одређена акција" 
  266 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \" 
  267 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја." 
  268 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент" 
  269 "Select a random port within this range." ---> "Бира се случајни порт из ове секције" 
  270 "Select action to take :" ---> "Изабери једну акцију :" 
  271 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток" 
  272 "Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру" 
  273 "Set Priority" ---> "Одреди приоритете" 
  274 "Set as Primary" ---> "Одреди као главни" 
  275 "Set time :" ---> "Изабери време" 
  276 "Severity" ---> "Важности" 
  277 "Share ratio limit:" ---> "Граница односа" 
  278 "Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку" 
  279 "Shutdown Windows" ---> "Угаси рачунар" 
  280 "Shutting down session" ---> "Прекида се седница" 
  281 "Size" ---> "Величина" 
  282 "Smart Ban Plugin" ---> "Опширено кажнавања" 
  283 "Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)" 
  284 "Start Time" ---> "Почето преузимање" 
  285 "Status" ---> "Акција" 
  286 "Status:" ---> "Акција:" 
  287 "Stop" ---> "Заустави" 
  288 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно заустављен (дозвољава промену продужнод уређаја)" 
  289 "Stopped" ---> "Заустављен" 
  290 "Stopping Torrents" ---> "Заустави торенте" 
  291 "Stopping" ---> "Заустави" 
  292 "Successfully %1%." ---> "%1% успешно." 
  293 "Supports extensions" ---> "Подржава екстензију" 
  294 "SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
  295 "Take no action" ---> "Nikakva akcija" 
  296 "Test" ---> "Провера" 
  297 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт." 
  298 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи." 
  299 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!" 
  300 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање којо само за нове торенте важи." 
  301 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f." 
  302 "Tier" ---> "Место" 
  303 "Time left:" ---> "Преостало:" 
  304 "Time limit (sec):" ---> "временска граница (сек):" 
  305 "Time ratio limit:" ---> "Временско одосна граница:" 
  306 "Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Преостало време: %1% сат(а), %2% минут(а) и %3% секунда/е" 
  307 "Time" ---> "Време" 
  308 "Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
  309 "Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен." 
  310 "Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира." 
  311 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)." 
  312 "Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања" 
  313 "Torrent File" ---> "Торент фајл" 
  314 "Torrent Root" ---> "Пут торента" 
  315 "Torrent and Data" ---> "Торент фајл и датотеку" 
  316 "Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:" 
  317 "Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка торента: %1% (%2%)" 
  318 "Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте" 
  319 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):" 
  320 "Torrent" ---> "Торент" 
  321 "Torrent:" ---> "Торент:" 
  322 "Torrents" ---> "Торенти" 
  323 "Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:" 
  324 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни." 
  325 "Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:" 
  326 "Total" ---> "Укупно" 
  327 "Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
  328 "Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%." 
  329 "Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)" 
  330 "Tracker" ---> "Трекер" 
  331 "Tracker:" ---> "Трекер:" 
  332 "Trackers" ---> "Трeкереи" 
  333 "Transferred:" ---> "Пренешено:" 
  334 "Type" ---> "Тип" 
  335 "UPnP router model (if recognised)." ---> "Модел УПнП-роутера (ако је познато)." 
  336 "UPnP" ---> "УПнП" 
  337 "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)" 
  338 "URL" ---> "УРЛ" 
  339 "UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи" 
  340 "Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%." 
  341 "Unmanaged" ---> "Неуређивано" 
  342 "Up" ---> "Излазна" 
  343 "Update in:" ---> "Обнова за:" 
  344 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):" 
  345 "Upload" ---> "Излазна брз." 
  346 "Uploaded" ---> "Већ поделио" 
  347 "Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера" 
  348 "User cancelled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента" 
  349 "Username : " ---> "Корисник:" 
  350 "Warning" ---> "Упозорење" 
   254"Queued for Checking" ---> "ЗапаЌћеМ у везО прПвере" 
   255"Queued" ---> "Чека" 
   256"RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП са РЊ4" 
   257"RC4" ---> "РЊ4" 
   258"Rates:" ---> "ДелПвО:" 
   259"Ratio (this session):" ---> "ОЎМПс (Ова сеЎМОца):" 
   260"Ratio" ---> "ОЎМПс" 
   261"Ratio:" ---> "ОЎМПс:" 
   262"Read Cache Hit Ratio :" --->  ???  
   263"Read Size :" --->  ???  
   264"Reannounce" ---> "Освежi" 
   265"Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве" 
   266"Remaining" ---> "ПреПсталП" 
   267"Remaining:" ---> "ПреПсталП:" 
   268"Remote Control Options" ---> "ОпцОје ЎаљОМскПга управљања" 
   269"Remote Control" ---> "ДаљОМскП управљање" 
   270"Remove" ---> "СклПМО" 
   271"Reset" ---> "ППвратО" 
   272"Resolve Countries from IP" --->  ???  
   273"Resume data generated. (%1%)" --->  ???  
   274"Resume data generation failed. (%1%)" --->  ???  
   275"Resume" ---> "НаставО" 
   276"Resuming torrent. (%1%)" --->  ???  
   277"Review settings when adding torrent." ---> "ПОтај Ќе увек ЎалО желОЌ улазМу Ќапу прПЌеМутО каЎ уМПсОЌ МПве тПреМте" 
   278"Save" ---> "АрѠ
   279ОвОрај" 
   280"Saving Torrent" ---> "АпѠ
   281ОвОрај фајл" 
   282"Search branching : " --->  ???  
   283"Security" ---> "СОгурМПстО" 
   284"Seeding Limits" --->  ???  
   285"Seeding" ---> "НуЎОш" 
   286"Seeds" ---> "ИзвПрО" 
   287"Seeds:" ---> "ИзвПрО:" 
   288"Select Timed Action" --->  ???  
   289"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \" 
   290"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја." 
   291"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "ИзаберО фајл ОлО Ќапу, ПЎ кПјОѠ
   292 Ð¶ÐµÐ»ÐžÑˆ МаправОтО тПреМт" 
   293"Select a random port within this range." --->  ???  
   294"Select action to take :" --->  ???  
   295"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "ИзаберО јеЎаМ ТЊП-пПрт ОлО вОше, прекП кПјОѠ
   296 ÐŽÐ° Ñ 
   297алОте прОЌа улазМО прПтПк" 
   298"Send login info to trackers." ---> "прОјавО се Ма трекеру" 
   299"Set Priority" ---> "ОЎреЎО прОПрОтете" 
   300"Set as Primary" ---> "ОЎреЎО каП главМО" 
   301"Set time :" --->  ???  
   302"Severity" ---> "ВажМПстО" 
   303"Share ratio limit:" --->  ???  
   304"Show this message in future" ---> "ППказуј ЌО Пву пПруку" 
   305"Shutdown Windows" --->  ???  
   306"Shutting down session" ---> "ПрекОЎа се сеЎМОца" 
   307"Size" ---> "ВелОчОМа" 
   308"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   309"Snubbed" --->  ???  
   310"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)" 
   311"Start Time" ---> "ППчетП преузОЌање" 
   312"Status" ---> "АкцОја" 
   313"Status:" ---> "АкцОја:" 
   314"Stop" ---> "ЗауставО" 
   315"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП заустављеМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
   316"Stopped" ---> "ЗаустављеМ" 
   317"Stopping Torrents" ---> "ЗауставО тПреМте" 
   318"Stopping" ---> "ЗауставО" 
   319"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
   320"Successfully %1%." ---> "%1% успешМП." 
   321"Super-seeding" --->  ???  
   322"Supports extensions" ---> "ППЎржава екстеМзОју" 
   323"SysDateTimePick32" --->  ???  
   324"Take no action" --->  ???  
   325"Test" ---> "ИспОтак" 
   326"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "АкцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
   327"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "ДеП за прОкључОвање МОје пПкреМуП раЎ, Ñ 
   328алОте је прОМуђеМ Ўа се затвПрО. прПверОте Ўа МекО прПграЌ Ме блПкОра Ñ 
   329алОте-у прОступ ЌрежО." 
   330"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!" 
   331"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање кПјП саЌП за МПве тПреМте важО." 
   332"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f." 
   333"Tier" ---> "МестП" 
   334"Time left:" ---> "ПреПсталП:" 
   335"Time limit (sec):" --->  ???  
   336"Time ratio limit:" --->  ???  
   337"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
   338"Time" ---> "ВреЌе" 
   339"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   340"Toggle Superseeding" --->  ???  
   341"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   342"Torrent %1% completed." --->  ???  
   343"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   344"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   345"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
   346"Torrent %1% finished." ---> "ТПреМт %1% завршеМ." 
   347"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   348"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
   349"Torrent %1% paused." ---> "ТПреМт %1% паузОра." 
   350"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "ТПреМт (%1%) Озузетак успешМП пПправлјеМ: (%2%) у (%3%)." 
   351"Torrent Completed!" --->  ???  
   352"Torrent Defaults" ---> "СтаМЎарЎМа пПЎешавања" 
   353"Torrent File" ---> "ТПреМт фајл" 
   354"Torrent Root" ---> "Пут тПреМта" 
   355"Torrent and Data" ---> "ТПреМт О ЎатПтеку" 
   356"Torrent completed balloon" --->  ???  
   357"Torrent connection limits:" ---> "ОграМОчење пПвеза:" 
   358"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   359"Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа за тПреМте" 
   360"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ОграМОчење брзОМе (КБ/с):" 
   361"Torrent" ---> "ТПреМт" 
   362"Torrent:" ---> "ТПреМт:" 
   363"Torrents" ---> "ТПреМтО" 
   364"Total max connections :" ---> "НајвећО брПј улазМОѠ
   365 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
   366"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "УкупМО прПтПк (ОМклузОвМП прПтПкПлМО пПЎацО): %1$.2fMB улазМО О %2$.2fMB ОзлазМО." 
   367"Total upload slots :" ---> "НајвећО брПј ОзлазМОѠ
   368 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
   369"Total" ---> "УкупМП" 
   370"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
   371"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер ЎПгађај: %1%." 
   372"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "УпПзПрење трекера: %2%! (%1%)" 
   373"Tracker" ---> "Трекер" 
   374"Tracker:" ---> "Трекер:" 
   375"Trackers" ---> "ТрeкереО" 
   376"Transferred:" ---> "ПреМешеМП:" 
   377"Type" ---> "ТОп" 
   378"UPnP router model (if recognised)." --->  ???  
   379"UPnP" --->  ???  
   380"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ ОзвПр %2%, %3%. (%1%)" 
   381"URL" ---> "УРЛ" 
   382"UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО" 
   383"Unicode exception: %1%." ---> "УМОцПЎе Озузетак: %1%." 
   384"Unmanaged" --->  ???  
   385"Up" ---> "ИзлазМа" 
   386"Update in:" ---> "ОбМПва за:" 
   387"Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):" 
   388"Upload only" --->  ???  
   389"Upload" ---> "ИзлазМа брз." 
   390"Uploaded" ---> "Већ пПЎелОП" 
   391"Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера" 
   392"Use this network interface" --->  ???  
   393"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
   394"Username : " ---> "КПрОсМОк:" 
   395"Warning" ---> "УпПзПрење" 
  351396"Web Seed" ---> "'Webseed'" 
  352 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори" 
  353 "Write Cache Hit Ratio :" ---> "Рад писања у 'cache'-у" 
  354 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)" 
  355 "\r\0" ---> "\r\0" 
  356 "libTorrrent based client" ---> "На либТорренту базирани клијент" 
  357 "random up to" ---> "Случајно до" 
  358 "resource.h\0" ---> "resource.h\0" 
  359 "to" ---> "До" 
  360 "uTorrent Metadata Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за 'meta'-фајлове" 
  361 "uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за боље циркулирања извора" 
  362 "∞" ---> "- -" 
   397"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' О ДХТ чвПрО" 
   398"Write Cache Hit Ratio :" --->  ???  
   399"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) кПЎ (%2%)" 
   400"\r\0" --->  ???  
   401"libTorrrent based client" --->  ???  
   402"random up to" --->  ???  
   403"resource.h\0" --->  ???  
   404"to" ---> "ДП" 
   405"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
   406"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
   407"∞" --->  ???  
 • lang/Serbian.txt

  r791 r792  
  1 "English" ---> "Srpski (Latinica)" 
   1"English" ---> "Srpski (Latinica)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian.rtf" 
  33" %2%" ---> " %2%" 
   
  55"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB ulazni - %2$.2fMB izlazni" 
  66"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB" 
  7 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT-čvora" 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT-čvora" 
  88"%1% active torrent(s)" ---> "Aktivni torenti" 
  9 "%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% mušterije iz DHT-a za %2%." 
  10 "%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% uspešno otvoren." 
   9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% muÅ¡terije iz DHT-a za %2%." 
   10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% uspeÅ¡no otvoren." 
  1111"%1% port mapping request failed." ---> "%1% port nije otvoren." 
  1212"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  13 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Mušterije. (%1%)" 
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% MuÅ¡terije. (%1%)" 
  1414"&Pause All" ---> "Sve pauzirati" 
  1515"&Resume All" ---> "Sve nastaviti" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Eoin O'Callaghan 2009" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(U-I) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(U-I) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  1919"About" ---> "O nama" 
  2020"Above Normal" ---> "Preko normalnog" 
  21 "Active downloads :" ---> "Trenutno preuzimaš" 
  22 "Active seeds :" ---> "Trenutno nudiš" 
   21"Active downloads :" ---> "Trenutno preuzimaÅ¡" 
   22"Active seeds :" ---> "Trenutno nudiÅ¡" 
  2323"Active seeds hard limit:" ---> "Najgornja granica izvora" 
  2424"Active" ---> "Aktivan" 
  25 "Add New Peer" ---> "Dodaj novog mušteriju" 
   25"Add New Peer" ---> "Dodaj novog muÅ¡teriju" 
  2626"Add New Tracker" ---> "Unesi novog trekera" 
  27 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj novi 'webseed' ili DHT-čvor" 
   27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj novi 'webseed' ili DHT-čvor" 
  2828"Add Torrent" ---> "Dodaj torent" 
  2929"Add" ---> "Dodaj" 
  3030"Adjust Queue Position" ---> "Obradi svoje mesto u redu" 
  31 "Advanced GUI" ---> "Produženi" 
   31"Advanced GUI" ---> "ProduÅŸeni" 
  3232"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozorenje %2%, statusni kod: %4%, vremena %3%. (%1%)" 
  3333"Allocating" ---> "Dodeljeno" 
  3434"Allocation Mode:" ---> "Modus dodeljenja" 
  3535"Allow only one instance to run" ---> "Dozvoli samo jednu instancu" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektni način poveza, %1%, je upotrebljen." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica šifracije, %1%, je upotrebljena." 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektni način poveza, %1%, je upotrebljen." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica Å¡ifracije, %1%, je upotrebljena." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Potvrdi" 
  39 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Jeste li sigurni da želite zatvoriti halite?" 
  40 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Jeste li sigurni, da želite sve preuzeto izbrisati?" 
   41"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Jeste li sigurni da ÅŸelite zatvoriti halite?" 
   42"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Jeste li sigurni, da ÅŸelite sve preuzeto izbrisati?" 
  4143"Auto Sort" ---> "Automatsko sortiranje" 
  42 "Auto-managed" ---> "Automatsko uređivanje" 
   44"Auto-managed" ---> "Automatsko uređivanje" 
  4345"BitTorrent" ---> "BitTorent" 
  44 "Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
   46"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
  4547"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% se trenutno preuzima. (%1%)" 
  46 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% završena. (%1%)" 
   48"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% zavrÅ¡ena. (%1%)" 
  4749"Both" ---> "Oba" 
  48 "Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Trenutna veličina 'Cache'-a : %1.2f MiB" 
  49 "Cache Write Size :" ---> "Veličina 'cache' upisa" 
  50 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Proračunaj delove 'hash'-a" 
   50"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Trenutna veličina 'Cache'-a : %1.2f MiB" 
   51"Cache Write Size :" ---> "Veličina 'cache' upisa" 
   52"Calculating Piece Hashes..." ---> "Proračunaj delove 'hash'-a" 
  5153"Cancel" ---> "Prekini" 
  5254"Checking Files" ---> "Provera fajlova" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "Usporeni" 
  54 "Clear IP database" ---> "Izbriši IP-datoteku" 
   57"Clear IP database" ---> "IzbriÅ¡i IP-datoteku" 
  5558"Client" ---> "Klijent" 
  5659"Close to tray" ---> "Zatvori = prebaci u 'tray'" 
  5760"Comment" ---> "Komentar" 
  5861"Completed" ---> "Kompletirano" 
  59 "Completed:" ---> "Završeno:" 
   62"Completed:" ---> "ZavrÅ¡eno:" 
  6063"Confirm on close" ---> "Potvrdi pred zatvaranjem" 
  6164"Connecting to Tracker" ---> "Povezuje se na treker" 
  62 "Connecting" ---> "Poveži" 
  63 "Connection Policies" ---> "Način poveza" 
   65"Connecting" ---> "PoveÅŸi" 
   66"Connection Policies" ---> "Način poveza" 
  6467"Construct a New Torrent" ---> "Napravi novi torent" 
  6568"Copies" ---> "Kopije" 
  66 "Country" ---> "Država" 
   69"Country" ---> "DrÅŸava" 
  6770"Creating Torrent..." ---> "Napravi torent..." 
  6871"Creating a New Torrent File" ---> "Napravi novi torent fajl" 
  6972"Creator" ---> "Napravi torent fajl" 
  70 "Critical" ---> "Kritično" 
   73"Critical" ---> "Kritično" 
  7174"Current Cache Status" ---> "Trenutni stanje 'cache'-a" 
  72 "Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Trenutno naštiman na '%1%' kod %2%" 
  73 "DHT Node" ---> "DHT-čvor" 
  74 "DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
  75 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
   75"Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Trenutno naÅ¡timan na '%1%' kod %2%" 
   76"DHT Node" ---> "DHT-čvor" 
   77"DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
   78"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
  7679"DHT" ---> "DHT" 
  77 "Debug Event: %1%." ---> "'Debug' događaj: %1%." 
   80"Debug Event: %1%." ---> "'Debug' događaj: %1%." 
  7881"Debug" ---> "'Debug'" 
  7982"Default save folder :" ---> "Standardna mapa:" 
  80 "Delete" ---> "Izbriši" 
   83"Delete" ---> "IzbriÅ¡i" 
  8184"Details" ---> "Detalji" 
  8285"Dev Msg: %1%." ---> "Por.gazde: %1%." 
  8386"Dir." ---> "Mapa" 
  84 "Disabled" ---> "Isključen" 
  85 "Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela Haš-tabele)" 
  86 "Don't Manage Torrent(s)" ---> "Neuređuju se torenti automatski" 
   87"Disabled" ---> "Isključen" 
   88"Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela HaÅ¡-tabele)" 
   89"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Neuređuju se torenti automatski" 
  8790"Don't count slow torrents." ---> "Nebroji spore torente" 
  8891"Don't download" ---> "Ne preuzimaj" 
   
  98101"ETA:" ---> "Preostalo:" 
  99102"Edit Download Folders" ---> "Promeni ulaznu mapu" 
  100 "Edit Peer" ---> "Preobradi mušteriju" 
   103"Edit Peer" ---> "Preobradi muÅ¡teriju" 
  101104"Edit Torrent Save Folders" ---> "Promeni ulaznu mapu za torent fajlove" 
  102105"Edit Tracker" ---> "Preobradi trekera" 
  103106"Edit" ---> "Preobradi" 
  104 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Aktiviraj DHT (neće se na privatnim torentima uključivati)" 
   107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Aktiviraj DHT (neće se na privatnim torentima uključivati)" 
  105108"Enable IP filtering." ---> "Aktiviraj IP-filtraciju" 
  106109"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Aktiviraj opcije ili 'libtorrent' dodatke" 
  107 "Enable Protocol Encryption." ---> "Aktiviraj šifraciju za protokol" 
   110"Enable Protocol Encryption." ---> "Aktiviraj Å¡ifraciju za protokol" 
  108111"Enable Remote Control" ---> "Aktiviraj daljinski" 
  109112"Enabled" ---> "Aktiviran" 
  110 "Encoding Level" ---> "Stepen šifracije" 
  111 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Unesi željenu 'webseed'-URL adresu ili DHT-čvor" 
   113"Encoding Level" ---> "Stepen Å¡ifracije" 
   114"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Unesi ÅŸeljenu 'webseed'-URL adresu ili DHT-čvor" 
  112115"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Unesi URL-adrese od trekera" 
  113 "Error!" ---> "Greška!" 
  114 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izuzetna greška: %1%, u %2%." 
   116"Error!" ---> "GreÅ¡ka!" 
   117"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izuzetna greÅ¡ka: %1%, u %2%." 
  115118"Exit Halite" ---> "Zatvori halite" 
  116 "Failed, %1%" ---> "Neuspešno, %1%" 
  117 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Brzi nastavak neuspešam: %2%. (%1%)" 
   119"Failed, %1%" ---> "NeuspeÅ¡no, %1%" 
   120"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Brzi nastavak neuspeÅ¡am: %2%. (%1%)" 
  118121"File" ---> "Fajl" 
  119122"Filename" ---> "Ime fajla" 
  120123"Files" ---> "Fajlovi" 
  121124"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Blokiranih IP-sekcija" 
  122 "Finish Time" ---> "Vreme završetka" 
  123 "Finished" ---> "Završeno" 
   125"Finish Time" ---> "Vreme zavrÅ¡etka" 
   126"Finished" ---> "ZavrÅ¡eno" 
  124127"Force Close" ---> "Nasilno zatvaranje" 
  125128"Forced" ---> "Nateran" 
  126 "General Settings" ---> "Opšte" 
  127 "General" ---> "Opšte" 
   129"General Settings" ---> "OpÅ¡te" 
   130"General" ---> "OpÅ¡te" 
  128131"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Generirano ime torenta (nepromenljivo)" 
  129132"Global Limits" ---> "Globalno limitiranje" 
  130 "Globals" ---> "Uređaj vezan za sve" 
   133"Globals" ---> "Uređaj vezan za sve" 
  131134"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite bittorent klijent" 
  132135"Halite Debug Dialog" ---> "Halite, dialog 'debug'-a" 
  133136"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importira delove IP-a" 
  134 "Halite not listening!" ---> "Halite nije povezan s mrežom" 
   137"Halite not listening!" ---> "Halite nije povezan s mreÅŸom" 
  135138"Halite shutting down..." ---> "Halite se trenutno zatvara" 
  136139"Handshake" ---> "Rukovanje" 
  137140"Has choked us" ---> "Usporio nas je" 
  138 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Neuspešan haš za deo %2% od %1%." 
   141"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "NeuspeÅ¡an haÅ¡ za deo %2% od %1%." 
  139142"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP-Filter blokirao %1%, %2%." 
  140143"IP Filtering" ---> "IP Filtracija" 
  141 "IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
  142 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "IP-v6 povez neuspešan. nije seriozan." 
   144"IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
   145"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "IP-v6 povez neuspeÅ¡an. nije seriozan." 
  143146"Import ipfilter.dat" ---> "Importiraj ipfilter.dat" 
  144147"Importing IP Filters..." ---> "Importiraj IP-filter" 
   
  149152"Interesting" ---> "Interesiran" 
  150153"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neispravan torent (%1%) od (%2%)" 
  151 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
   154"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
  152155"Language (requires restart)" ---> "Jezik (posle promene, pokreni Halite nanovo)" 
  153 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mrežnih poveza" 
   156"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mreÅŸnih poveza" 
  154157"List of Trackers." ---> "Lista svih trekera" 
  155158"Loading IP filters..." ---> "Preuzmi IP-filter" 
   
  157160"Log debug events." ---> "Upisuj debug rezultate" 
  158161"Log off Windows" ---> "Odjavi se sa svog naloga" 
  159 "Log to file." ---> "Arhiviraj dešavanje" 
   162"Log to file." ---> "Arhiviraj deÅ¡avanje" 
  160163"Logging" ---> "Protokol" 
  161 "Manage Torrent(s)" ---> "Uređivaj torente" 
  162 "Managed Downloading" ---> "Preuzmi uređene torente" 
  163 "Managed Seeding" ---> "Nudi uređene torente" 
  164 "Managed Torrent" ---> "Uređen torent" 
  165 "Managed" ---> "Uređen" 
  166 "Match the listen port number (recommended)." ---> "Koristi standartni port (predloženo)" 
  167 "Max Size (MiB) :" ---> "Maksimalna veličina (MiB)" 
  168 "Max failures : " ---> "Maksimalno grešaka" 
   164"Manage Torrent(s)" ---> "Uređivaj torente" 
   165"Managed Downloading" ---> "Preuzmi uređene torente" 
   166"Managed Seeding" ---> "Nudi uređene torente" 
   167"Managed Torrent" ---> "Uređen torent" 
   168"Managed" ---> "Uređen" 
   169"Match the listen port number (recommended)." ---> "Koristi standartni port (predloÅŸeno)" 
   170"Max Size (MiB) :" ---> "Maksimalna veličina (MiB)" 
   171"Max failures : " ---> "Maksimalno greÅ¡aka" 
  169172"Max replies : " ---> "Maksimalnih odgovora" 
  170173"Maximum" ---> "Maksimalno" 
   
  185188"None" ---> "Nikakvi" 
  186189"Normal" ---> "Normalno" 
  187 "Not currently set to take any action" ---> "Do sada nije ni jedna akcija određena" 
   190"Not Started" --->  ???  
   191"Not currently set to take any action" ---> "Do sada nije ni jedna akcija određena" 
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Informacija: kompaktno dodavanje ne ide sa svakoj akciji" 
  189193"OK" ---> "U redu" 
  190 "OS reported error for file '%1%'" ---> "Operativni sistem javlja grešku kod '%1%'" 
   194"OS reported error for file '%1%'" ---> "Operativni sistem javlja greÅ¡ku kod '%1%'" 
  191195"Ok" ---> "U redu" 
  192 "Open &Halite" ---> "Uvećaj halite" 
   196"On parole" --->  ???  
   197"Open &Halite" ---> "Uvećaj halite" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Otvori ulaznu mapu" 
  194 "Open a (single) port between : " ---> "Otvori jedan port između...:" 
   199"Open a (single) port between : " ---> "Otvori jedan port između...:" 
  195200"Outgoing" ---> "Izlazno" 
  196201"Output File" ---> "Izlazni fajl" 
   
  202207"Paused" ---> "Pauziran" 
  203208"Pausing" ---> "Pauziraj" 
  204 "Peer %2%: %1%." ---> "Mušterija %2%: %1%." 
  205 "Peer Event: %1%." ---> "Događaj kod mušterije: %1%." 
  206 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Mušterija %2% Banovan. (%1%)" 
  207 "Peer" ---> "Izvori/Mušterije" 
  208 "Peers" ---> "Mušterije" 
  209 "Peers:" ---> "Mušterije:" 
  210 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deo %2% završen. (%1%)" 
   209"Peer %2%: %1%." ---> "MuÅ¡terija %2%: %1%." 
   210"Peer Event: %1%." ---> "Događaj kod muÅ¡terije: %1%." 
   211"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "MuÅ¡terija %2% Banovan. (%1%)" 
   212"Peer" ---> "Izvori/MuÅ¡terije" 
   213"Peers" ---> "MuÅ¡terije" 
   214"Peers:" ---> "MuÅ¡terije:" 
   215"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deo %2% zavrÅ¡en. (%1%)" 
  211216"Piece Expiry (sec) :" ---> "Raspored delova (sek):" 
  212 "Piece Size (KBs)" ---> "Većina dela (KB)" 
  213 "Plaintext Encrypted" ---> "Jasno šifrirano" 
   217"Piece Size (KBs)" ---> "Većina dela (KB)" 
   218"Plaintext Encrypted" ---> "Jasno Å¡ifrirano" 
  214219"Plaintext" ---> "Jasno" 
  215220"Port %1% open" ---> "Port %1% otvoren" 
  216221"Port (UDP)" ---> "Port (UDP)" 
  217222"Port : " ---> "Port:" 
  218 "Port Forwarding" ---> "Port produženje" 
   223"Port Forwarding" ---> "Port produÅŸenje" 
  219224"Port to listen on : " ---> "Port:" 
  220225"Port" ---> "Port" 
  221226"Ports" ---> "Portovi" 
  222227"Prefer RC4" ---> "Privilegiraj RC4" 
  223 "Priority" ---> "Važnosti" 
   228"Priority" ---> "VaÅŸnosti" 
  224229"Private" ---> "Privatno" 
  225230"Progress" ---> "Napredak" 
  226 "Protocol Encryption" ---> "Šifracija protokola" 
   231"Protocol Encryption" ---> "Å ifracija protokola" 
  227232"Proxies" ---> "Proksi-server" 
  228233"Proxy Host/IP : " ---> "Ime host-a/IP" 
  229 "Proxy Settings" ---> "Uređaji" 
   234"Proxy Settings" ---> "Uređaji" 
  230235"Queue Position" ---> "Mesto u redu" 
  231236"Queue System" ---> "'Queue system'" 
  232237"Queue View" ---> "Vidi mesto u redu" 
  233 "Queued for Checking" ---> "Zapamćen u vezi provere" 
  234 "Queued" ---> "Čeka" 
  235 "RC4 Encrypted" ---> "Šifrirano sa RC4" 
   238"Queued for Checking" ---> "Zapamćen u vezi provere" 
   239"Queued" ---> "Čeka" 
   240"RC4 Encrypted" ---> "Å ifrirano sa RC4" 
  236241"RC4" ---> "RC4" 
  237242"Rates:" ---> "Delovi:" 
   
  239244"Ratio" ---> "Odnos" 
  240245"Ratio:" ---> "Odnos:" 
  241 "Read Cache Hit Ratio :" ---> "Učitava sa 'cache'-a" 
  242 "Read Size :" ---> "Veličina učitavanja" 
  243 "Reannounce" ---> "Osveži" 
   246"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Učitava sa 'cache'-a" 
   247"Read Size :" ---> "Veličina učitavanja" 
   248"Reannounce" ---> "OsveÅŸi" 
  244249"Recheck Files" ---> "Proveri opet fajlove" 
  245 "Remaining" ---> "Još ostaje" 
  246 "Remaining:" ---> "Još ostaje:" 
   250"Remaining" ---> "JoÅ¡ ostaje" 
   251"Remaining:" ---> "JoÅ¡ ostaje:" 
  247252"Remote Control Options" ---> "Opcije daljinskog upravljanja" 
  248253"Remote Control" ---> "Daljinsko upravljanje" 
  249254"Remove" ---> "Ukloni" 
  250255"Reset" ---> "Povrati" 
  251 "Resolve Countries from IP" ---> "Pronađi državu uz pomoć IP-adrese" 
  252 "Resume data generated. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak uspešno stvoreni. (%1%)" 
  253 "Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak nisu uspešno stvoreni. (%1%)" 
   256"Resolve Countries from IP" ---> "Pronađi drÅŸavu uz pomoć IP-adrese" 
   257"Resume data generated. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak uspeÅ¡no stvoreni. (%1%)" 
   258"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak nisu uspeÅ¡no stvoreni. (%1%)" 
  254259"Resume" ---> "Nastavi" 
  255260"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Nastavlja se. (%1%)" 
  256 "Review settings when adding torrent." ---> "Pitaj me uvek dali želim ulaznu mapu promenuti kad unosim nove torente" 
   261"Review settings when adding torrent." ---> "Pitaj me uvek dali ÅŸelim ulaznu mapu promenuti kad unosim nove torente" 
  257262"Save" ---> "Arhiviraj" 
  258263"Saving Torrent" ---> "Arhiviraj fajl" 
  259264"Search branching : " ---> "Podelena pretraga DHT-a : " 
  260265"Security" ---> "Sigurnosti" 
  261 "Seeding Limits" ---> "Granica nuđenja" 
  262 "Seeding" ---> "Nudiš" 
   266"Seeding Limits" ---> "Granica nuđenja" 
   267"Seeding" ---> "NudiÅ¡" 
  263268"Seeds" ---> "Izvori" 
  264269"Seeds:" ---> "Izvori:" 
  265 "Select Timed Action" ---> "Vremensko određena akcija" 
  266 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš da ti budu preuzeti fajlovi." 
  267 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš imati skinute torente ili da prekineš da ti se torent nepreuzima do kraja." 
  268 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izaberi fajl ili mapu, od kojih želiš napraviti torent" 
  269 "Select a random port within this range." ---> "Bira se slučajni port iz ove sekcije" 
   270"Select Timed Action" ---> "Vremensko određena akcija" 
   271"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj ÅŸeliÅ¡ da ti budu preuzeti fajlovi." 
   272"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj ÅŸeliÅ¡ imati skinute torente ili da prekineÅ¡ da ti se torent nepreuzima do kraja." 
   273"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izaberi fajl ili mapu, od kojih ÅŸeliÅ¡ napraviti torent" 
   274"Select a random port within this range." ---> "Bira se slučajni port iz ove sekcije" 
  270275"Select action to take :" ---> "Izaberi jednu akciju :" 
  271 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Izaberi jedan TCP-port ili više, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
   276"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Izaberi jedan TCP-port ili viÅ¡e, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
  272277"Send login info to trackers." ---> "Prijavi se na trekeru" 
  273278"Set Priority" ---> "Odredi prioritete" 
  274279"Set as Primary" ---> "Odredi kao glavni" 
  275280"Set time :" ---> "Izaberi vreme" 
  276 "Severity" ---> "Važnosti" 
   281"Severity" ---> "VaÅŸnosti" 
  277282"Share ratio limit:" ---> "Granica odnosa" 
  278283"Show this message in future" ---> "Pokazuj mi ovu poruku" 
  279 "Shutdown Windows" ---> "Угаси рачунар" 
   284"Shutdown Windows" ---> "УгасО рачуМар" 
  280285"Shutting down session" ---> "Prekida se sednica" 
  281 "Size" ---> "Veličina" 
  282 "Smart Ban Plugin" ---> "Opšireno kažnavanje" 
   286"Size" ---> "Veličina" 
   287"Smart Ban Plugin" ---> "OpÅ¡ireno kaÅŸnavanje" 
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardni izuzetak (%1%) desio se kod (%2%)" 
  284 "Start Time" ---> "Početo preuzimanje" 
   290"Start Time" ---> "Početo preuzimanje" 
  285291"Status" ---> "Akcija" 
  286292"Status:" ---> "Akcija:" 
  287293"Stop" ---> "Zaustavi" 
  288 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Početno zaustavljen (dozvoljava promenu produžnog uređaja)" 
   294"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Početno zaustavljen (dozvoljava promenu produÅŸnog uređaja)" 
  289295"Stopped" ---> "Zaustavljen" 
  290296"Stopping Torrents" ---> "Zaustavi torente" 
  291297"Stopping" ---> "Zaustavi" 
  292 "Successfully %1%." ---> "%1% uspešno." 
  293 "Supports extensions" ---> "Podržava ekstenziju" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
   299"Successfully %1%." ---> "%1% uspeÅ¡no." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
   301"Supports extensions" ---> "PodrÅŸava ekstenziju" 
  294302"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
  295303"Take no action" ---> "Nikakva akcija" 
  296304"Test" ---> "Provera" 
  297 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
  298 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreži" 
  299 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde možeš uneti podatke koji uvek važe !!!" 
  300 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde možeš  uneti standardno podešavanje kojo samo za nove torente važi." 
   305"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
   306"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreÅŸi" 
   307"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde moÅŸeÅ¡ uneti podatke koji uvek vaÅŸe !!!" 
   308"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde moÅŸeÅ¡  uneti standardno podeÅ¡avanje kojo samo za nove torente vaÅŸi." 
  301309"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "U ovoj sednici preuzeo si: %1$.2fMB, podelio: %2$.2fMB, Odnos: %3$.2f." 
  302310"Tier" ---> "Mesto" 
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Preostalo vreme: %1% sat(a), %2% minut(a) i %3% sekunda/e" 
  307315"Time" ---> "Vreme" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
  309 "Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% završen." 
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
   323"Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% zavrÅ¡en." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torent %1% pauzira." 
  311 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspešno popravljen: (%2%) u (%3%)." 
  312 "Torrent Defaults" ---> "Standardna podešavanja" 
   327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspeÅ¡no popravljen: (%2%) u (%3%)." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
   329"Torrent Defaults" ---> "Standardna podeÅ¡avanja" 
  313330"Torrent File" ---> "Torent fajl" 
  314331"Torrent Root" ---> "Put torenta" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torent fajl i datoteku" 
  316 "Torrent connection limits:" ---> "Ograničenje poveza:" 
  317 "Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Greška torenta: %1% (%2%)" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
   334"Torrent connection limits:" ---> "Ograničenje poveza:" 
   335"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "GreÅ¡ka torenta: %1% (%2%)" 
  318336"Torrent save folder:" ---> "Ulazna mapa za torente" 
  319 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ograničenje brzine (KB/s):" 
   337"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ograničenje brzine (KB/s):" 
  320338"Torrent" ---> "Torent" 
  321339"Torrent:" ---> "Torent:" 
  322340"Torrents" ---> "Torenti" 
  323 "Total max connections :" ---> "Najveći broj ulaznih poveza:" 
   341"Total max connections :" ---> "Najveći broj ulaznih poveza:" 
  324342"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Ukupni protok (inkluzivno protokolni podaci): %1$.2fMB ulazni i %2$.2fMB izlazni." 
  325 "Total upload slots :" ---> "Najveći broj izlaznih poveza:" 
   343"Total upload slots :" ---> "Najveći broj izlaznih poveza:" 
  326344"Total" ---> "Ukupno" 
  327345"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Izjava trekera. (%1%)" 
  328 "Tracker Event: %1%." ---> "Treker događaj: %1%." 
   346"Tracker Event: %1%." ---> "Treker događaj: %1%." 
  329347"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Upozrenje trekera: %2%! (%1%)" 
  330348"Tracker" ---> "Treker" 
  331349"Tracker:" ---> "Treker:" 
  332350"Trackers" ---> "Trekeri" 
  333 "Transferred:" ---> "Prenešeno:" 
   351"Transferred:" ---> "PreneÅ¡eno:" 
  334352"Type" ---> "Tip" 
  335353"UPnP router model (if recognised)." ---> "Model UPnP-routera (ako je poznato)." 
   
  337355"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL izvor %2%, %3%. (%1%)" 
  338356"URL" ---> "URL" 
  339 "UnPlug and Play" ---> "Izdvoji i pokaži" 
   357"UnPlug and Play" ---> "Izdvoji i pokaÅŸi" 
  340358"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izuzetak: %1%." 
  341 "Unmanaged" ---> "Neuređivano" 
   359"Unmanaged" ---> "Neuređivano" 
  342360"Up" ---> "Izlazna" 
  343361"Update in:" ---> "Obnova za:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Brzina izlaznog protoka (KB/s):" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Izlazna brz." 
  346 "Uploaded" ---> "Već podelio" 
   365"Uploaded" ---> "Već podelio" 
  347366"Use a proxy." ---> "Upotrebi Proksi-servera" 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "Korisnik je prekinuo pravljenje torenta" 
  349369"Username : " ---> "Korisnik:" 
  350370"Warning" ---> "Upozorenje" 
  351371"Web Seed" ---> "'Webseed'" 
  352 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Weebseed' i DHT-čvori" 
   372"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Weebseed' i DHT-čvori" 
  353373"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Rad pisanja u 'cache'-u" 
  354 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Greška (%1%) kod (%2%)" 
   374"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML GreÅ¡ka (%1%) kod (%2%)" 
  355375"\r\0" ---> "\r\0" 
  356376"libTorrrent based client" ---> "Na libTorrentu bazirani klijent" 
  357 "random up to" ---> "Slučajno do" 
   377"random up to" ---> "Slučajno do" 
  358378"resource.h\0" ---> "resource.h\0" 
  359379"to" ---> "Do" 
  360 "uTorrent Metadata Plugin" ---> "μTorrent-dodatak za 'meta'-fajlovi" 
  361 "uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-dodatak za bolje cirkuliranja izvora" 
  362 "∞" ---> "- -" 
   380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "ÎŒTorrent-dodatak za 'meta'-fajlovi" 
   381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'ÎŒTorrent'-dodatak za bolje cirkuliranja izvora" 
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Slovenian.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "Premor vseh" 
  1515"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%." 
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%." 
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Posodobi" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Åœelite zapustiti Halite? S tem boste prekinili vse aktivne prenose." 
   
  5153"Cancel" ---> "Prekliči" 
  5254"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "ZaduÅ¡eno" 
  5457"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov" 
   
  185188"None" ---> "Nobeno" 
  186189"Normal" ---> "Navadna" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Opozorilo: Kompaktna alokacija je nekompatibilna s prenaÅ¡anjem posameznih datotek." 
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" ---> "V redu" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Odpri" 
  193198"Open Download Folder" --->  ???  
   
  281286"Size" ---> "Velikost" 
  282287"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%." 
  284290"Start Time" ---> "Datum pričetka" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Ustavljam torrente" 
  291297"Stopping" ---> "Ustavljam" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." ---> "UspeÅ¡no %1%." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike" 
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  307315"Time" ---> "Čas" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% se je prenesel." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% je na pavzi." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:" 
  313330"Torrent File" ---> "Torrent datoteko" 
  314331"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  340358"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%." 
  341359"Unmanaged" --->  ???  
  342 "Up" ---> "Gor" 
  343 "Update in:" ---> "Posodobitev čez:" 
  344 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :" 
  345 "Upload" ---> "Gor" 
  346 "Uploaded" ---> "Prenos gor" 
  347 "Use a proxy." ---> "Uporabi proxy." 
  348 "User cancelled Torrent file creation" ---> "Uporabnik je preklcal ustvarjanje torrent datoteke" 
  349 "Username : " ---> "Uporabnik : " 
  350 "Warning" ---> "Opozorilo" 
  351 "Web Seed" ---> "Spletni sejalec" 
  352 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Spletni sejalci in DHT node" 
   360"Up" --->  ???  
   361"Update in:" --->  ???  
   362"Upload Rate (KB/s) :" --->  ???  
   363"Upload only" --->  ???  
   364"Upload" --->  ???  
   365"Uploaded" --->  ???  
   366"Use a proxy." --->  ???  
   367"Use this network interface" --->  ???  
   368"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
   369"Username : " --->  ???  
   370"Warning" --->  ???  
   371"Web Seed" --->  ???  
   372"Web Seeds and DHT Nodes" --->  ???  
  353373"Write Cache Hit Ratio :" --->  ???  
  354 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%." 
   374"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  ???  
  355375"\r\0" --->  ???  
  356376"libTorrrent based client" --->  ???  
  357377"random up to" --->  ???  
  358378"resource.h\0" --->  ???  
  359 "to" ---> "v" 
   379"to" --->  ???  
  360380"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Spanish.txt

  r776 r792  
  1414"&Pause All" ---> "&Pausar todo" 
  1515"&Resume All" ---> "&Reanudar todo" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-S) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-S) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Aplicar" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "¿Seguro que quieres cerrar Halite? Detendrá todos los torrents activos." 
   
  5153"Cancel" ---> "Cancelar" 
  5254"Checking Files" ---> "Comprobando archivos" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" --->  ???  
  5457"Clear IP database" ---> "Borrar la base de datos de IPs" 
   
  185188"None" ---> "Ninguno" 
  186189"Normal" ---> "Normal" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Nota: la asignación compacta no es compatible con la selección de archivos" 
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" ---> "Aceptar" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "Abrir &Halite" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Abrir directorio de descargas" 
   
  281286"Size" ---> "Tamaño" 
  282287"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Excepción estándar (%1%) lanzada desde %2%." 
  284290"Start Time" ---> "Tiempo de inicio" 
   
  290296"Stopping Torrents" ---> "Deteniendo torrents" 
  291297"Stopping" ---> "Deteniendo" 
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." ---> "%1% satisfactoriamente." 
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Soporta extensiones" 
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  307315"Time" ---> "Tiempo" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% completado." 
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pausado." 
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Se capturó una excepción del torrent (%1%): %2% de %3%." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" --->  ???  
  313330"Torrent File" ---> "Archivo Torrent" 
  314331"Torrent Root" ---> "Raíz del torrent" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent y datos" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Límites de conexión del torrent:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  343361"Update in:" ---> "Actualización en:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Tasa de subida (KB/s) :" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Subida" 
  346365"Uploaded" ---> "Subido" 
  347366"Use a proxy." ---> "Usar proxy." 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "El usuario ha cancelado la creación del torrent" 
  349369"Username : " ---> "Nombre de usuario : " 
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
 • lang/Swedish.txt

  r776 r792  
  1515"&Resume All" ---> "à
  1616te&ruppta alla" 
  17 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   17"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1818"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???  
  1919"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???  
   
  3737"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
  3838"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
   39"Announce on all tiers" --->  ???  
   40"Announce to all trackers" --->  ???  
  3941"Apply" ---> "VerkstÀll" 
  4042"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???  
   
  5254"Cancel" ---> "Avbryt" 
  5355"Checking Files" ---> "Granskar filer" 
   56"Checking Resume Data" --->  ???  
  5457"Choked" ---> "Strypt" 
  5558"Clear IP database" ---> "Rensa IP-databas" 
   
  186189"None" --->  ???  
  187190"Normal" ---> "Medel" 
   191"Not Started" --->  ???  
  188192"Not currently set to take any action" --->  ???  
  189193"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???  
   
  191195"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  192196"Ok" --->  ???  
   197"On parole" --->  ???  
  193198"Open &Halite" ---> "Öppna &Halite" 
  194199"Open Download Folder" --->  ???  
   
  284289"Size" ---> "Storlek" 
  285290"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   291"Snubbed" --->  ???  
  286292"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  ???  
  287293"Start Time" --->  ???  
   
  293299"Stopping Torrents" --->  ???  
  294300"Stopping" --->  ???  
   301"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  295302"Successfully %1%." --->  ???  
   303"Super-seeding" --->  ???  
  296304"Supports extensions" ---> "Stöder tillÀgg" 
  297305"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  309317"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  310318"Time" ---> "Tid" 
   319"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   320"Toggle Superseeding" --->  ???  
  311321"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   322"Torrent %1% completed." --->  ???  
   323"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   324"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   325"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  312326"Torrent %1% finished." --->  ???  
   327"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   328"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  313329"Torrent %1% paused." --->  ???  
  314330"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." --->  ???  
   331"Torrent Completed!" --->  ???  
  315332"Torrent Defaults" --->  ???  
  316333"Torrent File" ---> "Torrent-fil" 
  317334"Torrent Root" --->  ???  
  318335"Torrent and Data" ---> "Torrent och data" 
   336"Torrent completed balloon" --->  ???  
  319337"Torrent connection limits:" ---> "AnslutningsbegrÀnsningar:" 
  320338"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  346364"Update in:" ---> "Uppdatera om:" 
  347365"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Uppladningshastighet (KB/s)" 
   366"Upload only" --->  ???  
  348367"Upload" ---> "Uppladdning" 
  349368"Uploaded" --->  ???  
  350369"Use a proxy." ---> "AnvÀnd en proxy." 
   370"Use this network interface" --->  ???  
  351371"User cancelled Torrent file creation" --->  ???  
  352372"Username : " ---> "AnvÀndarnamn :" 
 • lang/Turkish.txt

  r785 r792  
  1414"&Pause All" ---> "Hepsini &Duraklat" 
  1515"&Resume All" ---> "Hepsine D&evam Et" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???  
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Ä°-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Ä°-G) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  1919"About" ---> "Hakkında" 
  2020"Above Normal" ---> "Normalin ÜstÃŒnde" 
  21 "Active downloads :" ---> "Etkin indirmeler"  
  22 "Active seeds :" --->  "Etkin göndermeler" 
  23 "Active seeds hard limit:" --->  "Etkin gönderme sınırı" 
   21"Active downloads :" ---> "Etkin indirmeler" 
   22"Active seeds :" ---> "Etkin göndermeler" 
   23"Active seeds hard limit:" ---> "Etkin gönderme sınırı" 
  2424"Active" ---> "Etkin" 
  2525"Add New Peer" ---> "Yeni Eş Ekle" 
   
  3636"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
  3737"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???  
   38"Announce on all tiers" --->  ???  
   39"Announce to all trackers" --->  ???  
  3840"Apply" ---> "Uygula" 
  3941"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???  
   
  4749"Both" ---> "Her Ä°ki" 
  4850"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" --->  ???  
  49 "Cache Write Size :" --->  "Bellek Yazma Boyutu :"  
   51"Cache Write Size :" ---> "Bellek Yazma Boyutu :" 
  5052"Calculating Piece Hashes..." --->  ???  
  5153"Cancel" ---> "Ä°ptal" 
  5254"Checking Files" ---> "Dosyalar Kontrol Ediliyor" 
   55"Checking Resume Data" --->  ???  
  5356"Choked" ---> "Tıkandı" 
  5457"Clear IP database" ---> "IP veritabanını temizle" 
   
  6972"Creator" ---> "Oluşturan" 
  7073"Critical" ---> "Kritik" 
  71 "Current Cache Status" --->  "Bellek Durumu" 
   74"Current Cache Status" ---> "Bellek Durumu" 
  7275"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???  
  7376"DHT Node" ---> "DHT Nodu" 
   
  7982"Default save folder :" ---> "Varsayılan Kaydetme KlasörÃŒ" 
  8083"Delete" ---> "Sil" 
  81 "Details" --->  "Ayrıntılar" 
   84"Details" ---> "Ayrıntılar" 
  8285"Dev Msg: %1%." ---> "Dev Msg: %1%." 
  8386"Dir." ---> "Dir." 
  8487"Disabled" ---> "Etkisiz" 
  85 "Distributed Hash Tables" --->  "DHT"  
  86 "Don't Manage Torrent(s)" --->  "Torrentleri Yönetme" 
  87 "Don't count slow torrents." --->  "Yavaş torrentleri hesaplama"  
   88"Distributed Hash Tables" ---> "DHT" 
   89"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Torrentleri Yönetme" 
   90"Don't count slow torrents." ---> "Yavaş torrentleri hesaplama" 
  8891"Don't download" ---> "Ä°ndirme" 
  8992"Down" ---> "Ä°nd." 
   
  9598"Downloading" ---> "Ä°ndiriliyor" 
  9699"E&xit" ---> "&Çıkış" 
  97 "ETA" --->  "Kalan Zaman" 
  98 "ETA:" --->  "Kalan Zaman:"  
  99 "Edit Download Folders" --->  "Ä°ndirme klasörlerini DÃŒzenle"  
  100 "Edit Peer" --->  "Eş DÃŒzenle" 
  101 "Edit Torrent Save Folders" --->  "Torrent Kaydetme Klasörlerini DÃŒzenle" 
  102 "Edit Tracker" --->  "Ä°zleyici DÃŒzenle" 
   100"ETA" ---> "Kalan Zaman" 
   101"ETA:" ---> "Kalan Zaman:" 
   102"Edit Download Folders" ---> "Ä°ndirme klasörlerini DÃŒzenle" 
   103"Edit Peer" ---> "Eş DÃŒzenle" 
   104"Edit Torrent Save Folders" ---> "Torrent Kaydetme Klasörlerini DÃŒzenle" 
   105"Edit Tracker" ---> "Ä°zleyici DÃŒzenle" 
  103106"Edit" ---> "DÃŒzenle" 
  104 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" --->  "DHT Etkin (özel torrentlere uygulanmayacak)" 
   107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "DHT Etkin (özel torrentlere uygulanmayacak)" 
  105108"Enable IP filtering." ---> "IP sÃŒzgeci etkin" 
  106 "Enable Options or libtorrent Plugins" --->  "Seçenekleri ya da libtorrent eklentilerini etkinleştir" 
   109"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Seçenekleri ya da libtorrent eklentilerini etkinleştir" 
  107110"Enable Protocol Encryption." ---> "Protokol Şifreleme Etkin" 
  108111"Enable Remote Control" ---> "Uzak Kontrol Etkin" 
   
  113116"Error!" --->  ???  
  114117"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Yakalanan istisna: %1%, %2%'den." 
  115 "Exit Halite" --->  "Çıkış" 
   118"Exit Halite" ---> "Çıkış" 
  116119"Failed, %1%" ---> "Başarısız, %1%" 
  117 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  "Hızlı devam başarısız: %2%. (%1%)" 
   120"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Hızlı devam başarısız: %2%. (%1%)" 
  118121"File" ---> "Dosya" 
  119122"Filename" ---> "Dosya Adı" 
   
  122125"Finish Time" ---> "Bitirme SÃŒresi" 
  123126"Finished" ---> "Tamamlandı" 
  124 "Force Close" --->  "Zorla Kapat" 
  125 "Forced" --->  "Zorlanmış" 
   127"Force Close" ---> "Zorla Kapat" 
   128"Forced" ---> "Zorlanmış" 
  126129"General Settings" ---> "Genel Ayarlar" 
  127130"General" ---> "Genel" 
  128131"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???  
  129132"Global Limits" ---> "Genel Sınırlar" 
  130 "Globals" --->  "Ge el" 
  131 "Halite BitTorrent Client" --->  "Halite BitTorrent Aracı" 
   133"Globals" ---> "Ge el" 
   134"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent Aracı" 
  132135"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Hata Ayıklama Penceresi" 
  133136"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite IP aralığını içeri aktarıyor..." 
   
  138141"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???  
  139142"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???  
  140 "IP Filtering" --->  "IP SÃŒzme" 
   143"IP Filtering" ---> "IP SÃŒzme" 
  141144"IP filter disabled" ---> "IP sÃŒzgeci etkisiz" 
  142145"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  ???  
   
  179182"Move the completed torrent to:" ---> "Biten torrenti buraya taşı :" 
  180183"N/A" ---> "N/A" 
  181 "NAT-PMP" --->  "NAT-PMP" 
   184"NAT-PMP" ---> "NAT-PMP" 
  182185"Name" ---> "Ä°sim" 
  183186"Name:" ---> "Ä°sim:" 
   
  185188"None" ---> "Hiçbiri" 
  186189"Normal" ---> "Normal" 
   190"Not Started" --->  ???  
  187191"Not currently set to take any action" --->  ???  
  188192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???  
   
  190194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
  191195"Ok" ---> "Tamam" 
   196"On parole" --->  ???  
  192197"Open &Halite" ---> "&Halite Göster" 
  193198"Open Download Folder" ---> "Ä°ndirme KlasörÃŒnÃŒ Aç" 
  194199"Open a (single) port between : " ---> "Arasında (tek) port  aç: " 
  195 "Outgoing" --->  "Giden" 
  196 "Output File" --->  "Çıktı Dosyası" 
   200"Outgoing" ---> "Giden" 
   201"Output File" ---> "Çıktı Dosyası" 
  197202"Overhead:" --->  ???  
  198203"Password : " ---> "Parola" 
  199204"Path" ---> "Dizin" 
  200 "Pause all torrents" --->  "TÃŒm torrentleri duraklat" 
   205"Pause all torrents" ---> "TÃŒm torrentleri duraklat" 
  201206"Pause" ---> "Duraklat" 
  202207"Paused" ---> "Duraklatıldı" 
   
  281286"Size" ---> "Boyut" 
  282287"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   288"Snubbed" --->  ???  
  283289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standart istisna (%1%) , %2% 'den." 
  284290"Start Time" ---> "Başlangıç Zamanı" 
   
  290296"Stopping Torrents" --->  ???  
  291297"Stopping" --->  ???  
   298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???  
  292299"Successfully %1%." --->  ???  
   300"Super-seeding" --->  ???  
  293301"Supports extensions" ---> "Uzantıları destekler" 
  294302"SysDateTimePick32" --->  ???  
   
  306314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  307315"Time" ---> "SÃŒre" 
   316"Timeout (seconds) : " --->  ???  
   317"Toggle Superseeding" --->  ???  
  308318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% completed." --->  ???  
   320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???  
   321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???  
   322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???  
  309323"Torrent %1% finished." --->  ???  
   324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???  
   325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???  
  310326"Torrent %1% paused." --->  ???  
  311327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) istisnası yakalandı: %2% 'den %3% 'e." 
   328"Torrent Completed!" --->  ???  
  312329"Torrent Defaults" ---> "Torrent Varsayılanları" 
  313330"Torrent File" ---> "Torrent Dosyası" 
  314331"Torrent Root" ---> "Torrent İçeriği" 
  315332"Torrent and Data" ---> "Torrent ve Veri" 
   333"Torrent completed balloon" --->  ???  
  316334"Torrent connection limits:" ---> "Torrent bağlantı sınırları:" 
  317335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   
  343361"Update in:" ---> "GÃŒncelleme:" 
  344362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Gönderme Hızı (KB/s) :" 
   363"Upload only" --->  ???  
  345364"Upload" ---> "Gönder" 
  346365"Uploaded" ---> "Gönderilen" 
  347366"Use a proxy." ---> "Vekil sunucu kullan" 
   367"Use this network interface" --->  ???  
  348368"User cancelled Torrent file creation" ---> "Torrent oluşturma kullanıcı tarafından iptal edildi" 
  349369"Username : " ---> "Kullanıcı Adı" 
   
  360380"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
  361381"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
  362 "∞" ---> "∞" 
   382"∞" --->  ???  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.