Changeset 776 for lang/Czech.txt


Ignore:
Timestamp:
07/16/09 18:14:22 (11 years ago)
Author:
Eoin
Message:

Spellings fixed and languages updated.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Czech.txt

  r774 r776  
  257257"Save" ---> "UloÅŸit" 
  258258"Saving Torrent" ---> "UloÅŸení torrentu" 
  259 "Search banching : " ---> "Větvení hledání:" 
   259"Search branching : " ---> "Větvení hledání:" 
  260260"Security" ---> "Bezpečnost" 
  261261"Seeding Limits" ---> "Limity sdílení" 
   
  292292"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%." 
  293293"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření" 
  294 "SysDateTimePick32" --->  "SysDateTimePick32"  
   294"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
  295295"Take no action" ---> "Ŝádná akce" 
  296296"Test" ---> "Test" 
   
  346346"Uploaded" ---> "Odesláno" 
  347347"Use a proxy." ---> "Pouşít proxy." 
  348 "User canceled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru" 
   348"User cancelled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru" 
  349349"Username : " ---> "UÅŸivatelské jméno: " 
  350350"Warning" ---> "Varování" 
   
  354354"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml vyjímka (%1%) s %2%." 
  355355"\r\0" ---> "\r\0" 
  356 "libTorrrent based client." ---> "Klient zaloÅŸenÃœ na libTorrrentu." 
   356"libTorrrent based client" --->  ???  
  357357"random up to" ---> "náhodně aÅŸ do" 
  358358"resource.h\0" ---> "resource.h\0" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.