Changeset 774 for lang/Czech.txt


Ignore:
Timestamp:
06/12/09 13:02:21 (11 years ago)
Author:
translator
Message:

Added and translated new strings, modified some existing ones (khagaroth)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Czech.txt

  r738 r774  
  1414"&Pause All" ---> "&Pozastavit vÅ¡e" 
  1515"&Resume All" ---> "&Obnovit vÅ¡e" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Eóin O'Callaghan 2009" 
  1617"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1718"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   
  5758"Completed" ---> "Dokončeno" 
  5859"Completed:" ---> "Dokončeno:" 
  59 "Confirm on close" ---> "Potvrdit při zavření" 
   60"Confirm on close" ---> "Při ukončení vyÅŸadovat potvrzení" 
  6061"Connecting to Tracker" ---> "Probíhá připojování k trackeru" 
  6162"Connecting" ---> "Probíhá připojování" 
   
  6970"Critical" ---> "KritickÃœ" 
  7071"Current Cache Status" ---> "Aktuální stav vyrovnávací paměti" 
   72"Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Aktuálně nastaveno '%1' v '%2'" 
  7173"DHT Node" ---> "DHT uzel" 
  7274"DHT disabled" ---> "DHT zakázáno" 
   
  111113"Error!" ---> "Chyba!" 
  112114"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Zachycena vyjímka: %1%, z %2%." 
   115"Exit Halite" ---> "Ukončit Halite" 
  113116"Failed, %1%" ---> "Selhalo, %1%" 
  114117"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Rychlé obnovení selhalo: %2%. (%1%)" 
   
  153156"Local connection" ---> "Lokální spojení" 
  154157"Log debug events." ---> "Zaznamenávat ladící události." 
   158"Log off Windows" ---> "Odhlásit se" 
  155159"Log to file." ---> "Zaznamenávat do souboru." 
  156160"Logging" ---> "Záznam událostí" 
   
  167171"Message" ---> "Hlášení" 
  168172"Metadata Plugin" ---> "Metadata" 
  169 "Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do systémové liÅ¡ty" 
   173"Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do oznamovací oblasti" 
  170174"Move Down" ---> "Posunout dolů" 
  171175"Move To Bottom" ---> "Přesunout na konec" 
   
  181185"None" ---> "Ŝádná" 
  182186"Normal" ---> "Normální" 
   187"Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání şádné akce" 
  183188"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s vÃœběrem souborů" 
  184189"OK" ---> "OK" 
   
  193198"Password : " ---> "Heslo:" 
  194199"Path" ---> "Cesta" 
   200"Pause all torrents" ---> "Pozastavit vÅ¡echny torrenty" 
  195201"Pause" ---> "Pozastavit" 
  196202"Paused" ---> "Pozastaveno" 
   
  257263"Seeds" ---> "Seedy" 
  258264"Seeds:" ---> "Seedy:" 
   265"Select Timed Action" ---> "Volba plánované akce" 
  259266"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Vyberte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory. Pokud klepnete na Storno, bude zachováno vÃœchozí umístění." 
  260267"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Zvolte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory, nebo klepněte na Storno pro zruÅ¡ení stahování." 
  261268"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Vyberte soubory nebo adresáře, ze kterÃœch chcete vytvořit torrent." 
  262269"Select a random port within this range." ---> "Vybrat náhodnÃœ port z tohoto rozsahu." 
   270"Select action to take :" ---> "Zvolte akci:" 
  263271"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Vyberte (TCP) port (nebo rozsah) pro naslouchání." 
  264272"Send login info to trackers." ---> "Odeslat trackerům přihlaÅ¡ovací údaje" 
  265273"Set Priority" ---> "Nastavit prioritu" 
  266274"Set as Primary" ---> "Nastavit jako hlavní" 
   275"Set time :" ---> "Nastavení času:" 
  267276"Severity" ---> "ZávaÅŸnost" 
  268277"Share ratio limit:" ---> "Poměr sdílení:" 
  269278"Show this message in future" ---> "Zobrazit i příště" 
   279"Shutdown Windows" ---> "Vypnout počítač" 
  270280"Shutting down session" ---> "Ukončení relace" 
  271281"Size" ---> "Velikost" 
   
  282292"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%." 
  283293"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření" 
   294"SysDateTimePick32" --->  "SysDateTimePick32"  
   295"Take no action" ---> "Ŝádná akce" 
  284296"Test" ---> "Test" 
  285297"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "BitTorrent relace nemohla bÃœt spuÅ¡těna. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port." 
   
  292304"Time limit (sec):" ---> "ČasovÃœ limit (sec):" 
  293305"Time ratio limit:" ---> "ČasovÃœ poměr:" 
   306"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "ZbÃœvající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund" 
  294307"Time" ---> "Čas" 
  295308"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.