Changeset 532 for lang/Slovenian.txt


Ignore:
Timestamp:
08/12/08 09:55:15 (12 years ago)
Author:
Eoin
Message:

Updating languages

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Slovenian.txt

  r447 r532  
  1 "" --->  ???  
   1"English" ---> "Slovenian" 
   2"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf" 
  23"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor" 
  34"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor" 
  45"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB" 
  56"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav" 
   7"%1% active torrent(s)" --->  ???  
  68"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  79"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???  
   
  1113"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  1214"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. " 
  13 "*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***" 
  14 "..." ---> "..." 
  15 "2" --->  ???  
  16 "3" ---> "3" 
  17 "4" ---> "4" 
  18 "6" ---> "6" 
  1915"About" ---> "O programu" 
  2016"Above Normal" ---> "Nad običajno" 
   17"Active" --->  ???  
  2118"Add New Peer" --->  ???  
  2219"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker" 
   
  3229"Apply" ---> "Posodobi" 
  3330"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???  
   31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???  
  3432"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti" 
  3533"BitTorrent" ---> "BitTorrent" 
   
  3836"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???  
  3937"Both" ---> "Oboje" 
  40 "Button1" ---> "Button1" 
  4138"Calculating Piece Hashes..." --->  ???  
  4239"Cancel" ---> "Prekliči" 
   
  4441"Choked" ---> "ZaduÅ¡eno" 
  4542"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov" 
   43"Client" ---> "BT odjemalec" 
  4644"Close to tray" --->  ???  
  4745"Comment" --->  ???  
  48 "Comments" ---> "Komentarji" 
  49 "CompanyName" ---> "CompanyName" 
   46"Completed" --->  ???  
  5047"Completed:" ---> "Končano:" 
  5148"Confirm on close" --->  ???  
   
  5451"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave" 
  5552"Construct a New Torrent" --->  ???  
   53"Copies" --->  ???  
   54"Country" ---> "DrÅŸava" 
  5655"Creating Torrent..." --->  ???  
   56"Creating a New Torrent File" --->  ???  
  5757"Creator" --->  ???  
  5858"Critical" ---> "Kritično" 
   
  6565"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :" 
  6666"Delete" ---> "IzbriÅ¡i" 
   67"Details" --->  ???  
  6768"Dev Msg: %1%." --->  ???  
  68 "Dialog" --->  ???  
  6969"Dir." --->  ???  
  7070"Disabled" ---> "Onemogočena" 
   
  7373"Down" ---> "Dol" 
  7474"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :" 
   75"Download" ---> "Dol" 
  7576"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "PreneÅ¡eno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f." 
   77"Downloaded" --->  ???  
  7678"Downloading Metadata" ---> "PrenaÅ¡am metadata" 
  7779"Downloading" ---> "PrenaÅ¡am" 
  7880"E&xit" ---> "Izhod" 
   81"ETA" --->  ???  
  7982"ETA:" ---> "ETA:" 
   83"Edit Download Folders" --->  ???  
  8084"Edit Peer" --->  ???  
   85"Edit Torrent Save Folders" --->  ???  
  8186"Edit Tracker" --->  ???  
  8287"Edit" ---> "Uredi" 
   
  8792"Enabled" ---> "Omogočena" 
  8893"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite" 
  89 "English" ---> "Slovenian" 
  90 "English.rtf" ---> "Slovenian.rtf" 
  9194"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  ???  
  9295"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "VpiÅ¡i sledilnikov (announce) URL." 
   
  9598"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???  
  9699"File" --->  ???  
  97 "FileDescription" ---> "FileDescription" 
  98 "FileVersion" ---> "FileVersion" 
  99 "Filename;Path;Size" --->  ???  
  100 "Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Ime;Pot;Velikost;Napredek;Prioriteta" 
   100"Filename" ---> "Ime" 
  101101"Files" ---> "Datotek" 
  102102"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov" 
   103"Finish Time" --->  ???  
  103104"Finished" ---> "Končan" 
   105"Force Close" --->  ???  
  104106"Forced" ---> "Prisiljeno" 
  105107"General Settings" ---> "SploÅ¡ne nastavitve" 
  106108"General" ---> "SploÅ¡no" 
   109"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???  
  107110"Global Limits" ---> "Omejitev:" 
  108111"Halite BitTorrent Client" --->  ???  
   
  111114"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluÅ¡kovati!" 
  112115"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..." 
  113 "Halite" ---> "Halite" 
  114 "Halite.exe" ---> "Halite.exe" 
  115116"Handshake" ---> "Pozdravljam" 
  116117"Has choked us" ---> "Nas je zaduÅ¡il" 
   
  131132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav" 
  132133"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev" 
   134"Loading IP filters..." --->  ???  
  133135"Local connection" ---> "Lokalne povezave" 
  134136"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log." 
   
  136138"Logging" ---> "Shranjevanje" 
  137139"Maximum" ---> "Najvčja" 
   140"Message" ---> "Sporočilo" 
  138141"Minimize to tray." ---> "PomanjÅ¡aj v orodno vrstico" 
  139142"Move finished torrents to :" --->  ???  
   
  141144"N/A" ---> "N/A" 
  142145"NAT-PMG" --->  ???  
   146"Name" --->  ???  
  143147"Name:" ---> "Ime:" 
  144 "Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Preannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" --->  ???  
  145148"New" ---> "Novo" 
  146149"None (Managed Externally)" --->  ???  
   
  153156"Open Download Folder" --->  ???  
  154157"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:" 
  155 "OriginalFilename" ---> "OriginalFilename" 
  156158"Outgoing" ---> "Odhodna povezava" 
  157159"Output File" --->  ???  
  158160"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:" 
  159161"Password : " ---> "Geslo : " 
   162"Path" ---> "Pot" 
  160163"Pause" ---> "Premor" 
  161164"Paused" ---> "Na pavzi" 
   
  165168"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???  
  166169"Peer" ---> "Peer" 
  167 "Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec" 
  168 "Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec;Stanje" 
  169170"Peers" ---> "Peerov" 
  170171"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:" 
  171172"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???  
   173"Piece Size (KBs)" --->  ???  
  172174"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano" 
  173175"Plaintext" ---> "Plaintext" 
   
  178180"Port to listen on : " ---> "Port:" 
  179181"Port" --->  ???  
  180 "Preannounce" --->  ???  
  181182"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4" 
   183"Priority" ---> "Prioriteta" 
  182184"Private" --->  ???  
  183 "ProductName" ---> "ProductName" 
  184 "ProductVersion" ---> "ProductVersion" 
   185"Progress" ---> "Napredek" 
  185186"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola" 
  186187"Proxies" ---> "Proxji" 
   
  193194"Rates:" ---> "Hitrosti:" 
  194195"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:" 
   196"Ratio" --->  ???  
  195197"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:" 
   198"Reannounce" --->  ???  
  196199"Recheck Files" --->  ???  
   200"Remaining" --->  ???  
  197201"Remaining:" ---> "Do konca:" 
  198202"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora" 
   
  206210"Security" ---> "Varnost" 
  207211"Seeding" ---> "Sejem" 
   212"Seeds" --->  ???  
  208213"Seeds:" ---> "Sejalcev:" 
  209214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo." 
   
  214219"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto" 
  215220"Set as Primary" --->  ???  
   221"Severity" ---> "Kritičnost" 
  216222"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaÅŸi to sporočilo" 
   223"Shutting down session" --->  ???  
   224"Size" ---> "Velikost" 
  217225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%." 
   226"Start Time" --->  ???  
   227"Status" ---> "Stanje" 
  218228"Status:" ---> "Status:" 
  219229"Stop" ---> "Prekini" 
  220230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???  
  221231"Stopped" ---> "Prekinjen" 
   232"Stopping Torrents" --->  ???  
  222233"Stopping" --->  ???  
  223234"Successfully %1%." --->  ???  
   
  231242"Tier" ---> "Pomol" 
  232243"Time left:" ---> "Čas do konca:" 
  233 "Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost" 
   244"Time" ---> "Čas" 
  234245"Torrent %1% finished." --->  ???  
  235246"Torrent %1% paused." --->  ???  
   
  254265"Tracker" ---> "Tracker" 
  255266"Tracker:" ---> "Tracker" 
  256 "Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol" 
  257267"Trackers" --->  ???  
  258268"Transferred:" ---> "PreneÅ¡eno:" 
  259 "Translation" ---> "Prevod" 
  260 "Type" --->  ???  
   269"Type" ---> "Katgorija" 
  261270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???  
  262271"URL" --->  ???  
  263 "URL;Port;Type" --->  ???  
  264272"UnPlug and Play" --->  ???  
  265273"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%." 
   
  267275"Update in:" ---> "Posodobitev čez:" 
  268276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :" 
   277"Upload" ---> "Gor" 
   278"Uploaded" --->  ???  
  269279"Use Compact Allocation." --->  ???  
  270280"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy." 
   281"User canceled Torrent file creation" --->  ???  
  271282"Username : " ---> "Uporabnik : " 
  272283"Warning" --->  ???  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.