Changeset 520


Ignore:
Timestamp:
07/24/08 10:30:02 (12 years ago)
Author:
translator
Message:
 
Location:
lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Serbian (Cyrillic).txt

  r516 r520  
  2121"Add Torrent" ---> "Додај торент" 
  2222"Add" ---> "Додај" 
  23 "Advanced GUI" ---> "Продужени " 
  24 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Узбуђење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)" 
   23"Advanced GUI" ---> "Напредни" 
   24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)" 
  2525"Allocating" ---> "Доделјено" 
  2626"Allow only one instance to run" --->  "Дозволи само једну инстанцу" 
   
  2828"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена." 
  2929"Apply" ---> "Потврди" 
  30 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  "Јесте ли сигурни, да желите халите затворити?" 
   30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?" 
  3131"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортиранје" 
  3232"BitTorrent" ---> "БитТорент" 
   
  3434"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)" 
  3535"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)" 
  36 "Both" ---> "Обадве" 
   36"Both" ---> "Оба" 
  3737"Calculating Piece Hashes..." --->  "Прорачунај делове хаша"  
  3838"Cancel" ---> "Прекини" 
   
  4646"Completed:" ---> "Завршено:" 
  4747"Confirm on close" --->  "Потврди пред затварањем" 
  48 "Connecting to Tracker" ---> "Повезава с трекером" 
   48"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер" 
  4949"Connecting" ---> "Повежи" 
  5050"Connection Policies" ---> "Начин повеза" 
   
  5757"Critical" ---> "Критично" 
  5858"DHT Node" --->  "ДХТ-чвор"  
  59 "DHT disabled" ---> "ДХТ изкључен" 
   59"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен" 
  6060"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт." 
  6161"DHT" ---> "ДхТ" 
  6262"Debug Event: %1%." ---> "Дебуг догађај: %1%." 
  6363"Debug" ---> "Дебуг" 
  64 "Default save folder :" ---> "Стандартна мапа:" 
   64"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:" 
  6565"Delete" ---> "Избриши" 
  6666"Dev Msg: %1%." --->  "Пор.газде: %1%."  
   
  6868"Disabled" ---> "Искључен" 
  6969"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)" 
  70 "Don't download" ---> "Непреузимај" 
   70"Don't download" ---> "Не преузимај" 
  7171"Down" ---> "Улазна" 
  7272"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):" 
  7373"Download" ---> "Преузимаш" 
  7474"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f." 
  75 "Downloaded" --->  "Преузено"  
   75"Downloaded" --->  "Преузето"  
  7676"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове" 
  7777"Downloading" ---> "Преузима се" 
   
  8383"Edit Torrent Save Folders" --->  "Промени мапу за торент фајлове  
  8484"Edit Tracker" --->  "Обради трекера"  
  85 "Edit" ---> "Преобрађивати" 
   85"Edit" ---> "Уреди" 
  8686"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ" 
  8787"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију" 
   
  9090"Enabled" ---> "Активиран" 
  9191"Encoding Level" ---> "Степен шифрације" 
  92 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  "Наведите ЖеЉну webseed-УРЛ адресу или ДХТ-Чвор" 
   92"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  "Наведите ЖеЉену webseed-УРЛ адресу или ДХТ-Чвор" 
  9393"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ од трекера" 
  9494"Exception caught: %1%, from %2%." --->  "Изузетна грешка: %1%, у %2%."   
   
  112112"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара" 
  113113"Handshake" ---> "Рукованје" 
  114 "Has choked us" ---> "Успорио је нас" 
   114"Has choked us" ---> "Успорио нас је" 
  115115"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш зе део %2% од %1%. " 
  116116"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%." 
  117117"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј" 
  118 "IP filter disabled" ---> "ИП-филтер изкључен" 
   118"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен" 
  119119"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."  
  120120"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај ipfilter.dat" 
   
  122122"Incoming" ---> "Улазно" 
  123123"Info" ---> "Информација" 
  124 "Interested in us" ---> "Интересиран у вези нас" 
   124"Interested in us" ---> "Интересује се за нас" 
  125125"Interesting" ---> "Интересиран" 
  126126"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)" 
  127 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се Халите завори, Кад се ова порука склони, онда је и Халите затворен." 
  128 "Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени Халите наново)" 
  129 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полаотворених мрежних повеза" 
   127"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен." 
   128"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени халите наново)" 
   129"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза" 
  130130"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера" 
  131131"Loading IP filters..." --->  "Преузми ИП-филтер" 
   
  147147"None" ---> "Никакви" 
  148148"Normal" ---> "Нормално" 
  149 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје неиде са свакој акцији" 
   149"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији" 
  150150"OK" ---> "Уреду" 
  151151"Ok" ---> "Уреду" 
   
  194194"Reannounce" --->  "Освежање"  
  195195"Recheck Files" --->  "Провери опет фајлове"  
  196 "Remaining" --->  "Још остаје" 
  197 "Remaining:" ---> "Још остаје:" 
  198 "Remote Control Options" ---> "Уређај за даљинско коришћење" 
  199 "Remote Control" ---> "Даљинска употреба" 
   196"Remaining" --->  "Преостало" 
   197"Remaining:" ---> "Преостало:" 
   198"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања" 
   199"Remote Control" ---> "Даљинско управљање" 
  200200"Remove" ---> "Склони" 
  201201"Reset" ---> "Поврати" 
  202 "Resume" ---> "Наставити" 
   202"Resume" ---> "Настави" 
  203203"Review settings when adding torrent." --->  "Уређај ревидирати код додавање торента"  
  204204"Save" ---> "Архивирај" 
   
  210210"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \" 
  211211"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја." 
  212 "Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  "Изабери фајл или мапу, од које желиш торент направити" 
   212"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент" 
  213213"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток" 
  214214"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру" 
  215 "Set Priority" ---> "Важност обиљежити" 
  216 "Set as Primary" ---> "Додели место привилигације" 
   215"Set Priority" ---> "Одреди приоритете" 
   216"Set as Primary" ---> "Одреди као главни" 
  217217"Severity" ---> "Важности" 
  218 "Show this message in future" ---> "Непозуј ми ову поруку" 
   218"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку" 
  219219"Shutting down session" --->  "Прекини седницу"  
  220220"Size" ---> "Величина" 
   
  232232"Test" --->  "Испитак"  
  233233"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт." 
  234 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???  
  235 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш податке унети, који увек важе !!!" 
  236 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш стандартно подешавање унети, Којо само за нове торенте важи." 
   234"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи."  
   235"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!" 
   236"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање Које важи само за нове торенте." 
  237237"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f." 
  238238"Tier" ---> "Место" 
  239 "Time left:" ---> "Још траје:" 
   239"Time left:" ---> "Преостало:" 
  240240"Time" ---> "Време" 
  241241"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен." 
  242242"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира." 
  243243"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." --->  "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)." 
  244 "Torrent Defaults" ---> "Стандартно подешавање" 
   244"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања" 
  245245"Torrent File" ---> "Торент" 
  246246"Torrent Root" ---> "Пут торента" 
   
  252252"Torrent:" ---> "Торент:" 
  253253"Torrents" ---> "Торенти" 
  254 "Total max connections :" ---> "Максимални број повеза:" 
  255 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  ???  
   254"Total max connections :" ---> "Највећи број повеза:" 
   255"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни. 
  256256"Total upload slots :" ---> "Максимални број слотова за излазне конекције:" 
  257257"Total" ---> "Укупно" 
   
  275275"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање" 
  276276"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера" 
  277 "User canceled Torrent file creation" --->  "Корисник је прeкино прављене торента"  
   277"User canceled Torrent file creation" --->  "Корисник је прeкинуо прављење торента"  
  278278"Username : " ---> "Корисник:" 
  279279"Warning" ---> "Упозорење" 
 • lang/Serbian.txt

  r516 r520  
  2121"Add Torrent" ---> "Dodaj torent" 
  2222"Add" ---> "Dodaj" 
  23 "Advanced GUI" ---> "Produzeni " 
  24 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Uzbuđenje %2%, statusni kod: %4%, vremena %3%. (%1%)" 
   23"Advanced GUI" ---> "Produženi" 
   24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozorenje %2%, statusni kod: %4%, vremena %3%. (%1%)" 
  2525"Allocating" ---> "Dodeljeno" 
  2626"Allow only one instance to run" --->  "Dozvoli samu jednu instancu"  
   
  2828"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica šifracije, %1%, je upotrebljena." 
  2929"Apply" ---> "Potvrdi" 
  30 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  "Jeste li sigurni, da želite halite zatvoriti?" 
  31 "Auto Sort" ---> "Automatsko srtiranje" 
   30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  "Jeste li sigurni da želite zatvoriti halite??" 
   31"Auto Sort" ---> "Automatsko sortiranje" 
  3232"BitTorrent" ---> "BitTorent" 
  3333"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
  3434"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% se trenutno preuzima. (%1%)" 
  3535"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% završena. (%1%)" 
  36 "Both" ---> "Obadve" 
   36"Both" ---> "Oba" 
  3737"Calculating Piece Hashes..." --->  "Proračunaj delove haša" 
  3838"Cancel" ---> "Prekini" 
   
  4646"Completed:" ---> "Završeno:" 
  4747"Confirm on close" --->  "Potvrdi pred zatvaranjem"  
  48 "Connecting to Tracker" ---> "Povezava s trekerom" 
   48"Connecting to Tracker" ---> "Povezuje se na treker" 
  4949"Connecting" ---> "Poveži" 
  5050"Connection Policies" ---> "Način poveza" 
   
  5757"Critical" ---> "Kritično" 
  5858"DHT Node" --->  "DHT-čvor" 
  59 "DHT disabled" ---> "DHT izključen" 
   59"DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
  6060"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
  6161"DHT" ---> "DHT" 
  6262"Debug Event: %1%." ---> "Debug događaj: %1%." 
  6363"Debug" ---> "Debug" 
  64 "Default save folder :" ---> "Standartna mapa:" 
   64"Default save folder :" ---> "Standardna mapa:" 
  6565"Delete" ---> "Izbriši" 
  6666"Dev Msg: %1%." --->  "Por.gazde: %1%."  
   
  6868"Disabled" ---> "Isključen" 
  6969"Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela Haš-tabele)" 
  70 "Don't download" ---> "Nepreuzimaj" 
   70"Don't download" ---> "Ne preuzimaj" 
  7171"Down" ---> "Ulazna" 
  7272"Download Rate (KB/s) :" ---> "Brzina ulaznog protoka (KB/s):" 
  7373"Download" ---> "Preuzimaš" 
  7474"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Preuzeo %1$.2fMB, podelio %2$.2fMB, odnos %3$.2f." 
  75 "Downloaded" --->  "Preuzeno"  
   75"Downloaded" --->  "Preuzeto"  
  7676"Downloading Metadata" ---> "Puni meta-fajlove" 
  7777"Downloading" ---> "Preuzima se" 
  7878"E&xit" ---> "Pr&ekinuti" 
  79 "ETA" --->  "Još ostaje"  
  80 "ETA:" ---> "Još ostaje:" 
   79"ETA" --->  "Preostalo"  
   80"ETA:" ---> "Preostalo:" 
  8181"Edit Download Folders" --->  "Promeni ulaznu mapu"  
  8282"Edit Peer" --->  "Preoradi peer-a" 
  8383"Edit Torrent Save Folders" --->  "Promeni mapu za torent fajlove"  
  8484"Edit Tracker" --->  "Obradi trekera"  
  85 "Edit" ---> "Preobrađivati" 
   85"Edit" ---> "Uredi" 
  8686"Enable DHT" ---> "Aktiviraj DHT" 
  8787"Enable IP filtering." ---> "Aktiviraj IP-filtraciju" 
   
  112112"Halite shutting down..." ---> "Halite se trenutno zatvara" 
  113113"Handshake" ---> "Rukovanje" 
  114 "Has choked us" ---> "Usporio je nas" 
   114"Has choked us" ---> "Usporio nas je" 
  115115"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Neuspešan haš za deo %2% od %1%." 
  116116"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP-Filter blokirao %1%, %2%." 
  117117"IP Filtering" ---> "IP Filtracija" 
  118 "IP filter disabled" ---> "IP-filter izključen" 
   118"IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
  119119"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  "IP-v6 povez neuspešan. nije seriozan."  
  120120"Import ipfilter.dat" ---> "Importiraj ipfilter.dat" 
   
  122122"Incoming" ---> "Ulazno" 
  123123"Info" ---> "Informacija" 
  124 "Interested in us" ---> "Interesiran u vezi nas" 
   124"Interested in us" ---> "Interesuje se za nas" 
  125125"Interesting" ---> "Interesiran" 
  126126"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neispravan torent (%1%) od (%2%)" 
  127 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova pojava skloni, onda je i Halite zatvoren." 
   127"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
  128128"Language (requires restart)" ---> "JEZIK (posle promene, pokreni Halite nanovo)" 
  129 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj pola otvorenih mrežnih poveza" 
   129"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mrežnih poveza" 
  130130"List of Trackers." ---> "Lista svih trekera" 
  131131"Loading IP filters..." --->  "Preuzmi IP-filter"  
   
  147147"None" ---> "Nikakvi" 
  148148"Normal" ---> "Normalno" 
  149 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Informacija: kompaktno dodavanje neide sa svakoj akciji" 
   149"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Informacija: kompaktno dodavanje ne ide sa svakoj akciji" 
  150150"OK" ---> "Uredu" 
  151151"Ok" ---> "Uredu" 
   
  196196"Remaining" --->  "Još ostaje" 
  197197"Remaining:" ---> "Još ostaje:" 
  198 "Remote Control Options" ---> "Uređaj za daljinsko koristčenje" 
  199 "Remote Control" ---> "Daljinska upotreba" 
   198"Remote Control Options" ---> "Opcije daljinskog upravljanja" 
   199"Remote Control" ---> "Daljinsko upravljanje" 
  200200"Remove" ---> "Skloni" 
  201201"Reset" ---> "Povrati" 
  202 "Resume" ---> "Nastaviti" 
   202"Resume" ---> "Nastavi" 
  203203"Review settings when adding torrent." --->  "Uređaj revidirati kod dodavanja torenta"  
  204204"Save" ---> "Arhiviraj" 
   
  208208"Seeds" --->  "Seed-eri"  
  209209"Seeds:" ---> "Seed-eri:" 
  210 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš da ti budu preuzeti fajlovi. Izaberi \" 
   210"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš da ti budu preuzeti fajlovi." 
  211211"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš imati skinute torente ili da prekineš da ti se torent nepreuzima do kraja." 
  212 "Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  "Izaberi fajl ili mapu, od kojih želiš tornt napraviti"  
   212"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  "Izaberi fajl ili mapu, od kojih želiš napraviti torent"  
  213213"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  "Izaberi jedan TCP-port ili više, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
  214214"Send login info to trackers." ---> "Prijavi se na trekeru" 
  215 "Set Priority" ---> "Važnosti obilježiti" 
  216 "Set as Primary" ---> "Dodeli mesto priviligacije" 
   215"Set Priority" ---> "Odredi prioritete" 
   216"Set as Primary" ---> "Odredi kao glavni" 
  217217"Severity" ---> "Važnosti" 
  218 "Show this message in future" ---> "Nepokazuj mi ovu poruku" 
   218"Show this message in future" ---> "Pokazuj mi ovu poruku" 
  219219"Shutting down session" --->  "Prekini sednicu"  
  220220"Size" ---> "Veličina" 
   
  232232"Test" --->  "Ispitak" 
  233233"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
  234 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???  
  235 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde možes podatke uneti koji uvek važe !!!" 
  236 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde možes standartno podesavanje uneti, kojo samo za nove torente važi." 
  237 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "U ovoj sednica preuzeo si: %1$.2fMB, podelio: %2$.2fMB, Ratio: %3$.2f." 
   234"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreži" 
   235"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde možes uneti podatke koji uvek važe !!!" 
   236"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde možeš  uneti standardno podešavanje koje važi samo za nove torente." 
   237"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "U ovoj sednici preuzeo si: %1$.2fMB, podelio: %2$.2fMB, Odnos: %3$.2f." 
  238238"Tier" ---> "Mesto" 
  239 "Time left:" ---> "Još traje:" 
   239"Time left:" ---> "Preostalo:" 
  240240"Time" ---> "Vreme" 
  241241"Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% završen." 
  242242"Torrent %1% paused." ---> "Torent %1% pauzira." 
  243243"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspešno popravljen: (%2%) u (%3%)." 
  244 "Torrent Defaults" ---> "Standartno podešavanje" 
   244"Torrent Defaults" --->  "Standardna podešavanja" 
  245245"Torrent File" ---> "Torent" 
  246246"Torrent Root" ---> "Put torenta" 
   
  252252"Torrent:" ---> "Torent:" 
  253253"Torrents" ---> "Torenti" 
  254 "Total max connections :" ---> "Maksimalni broj poveza:" 
  255 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Ukupni protok (inkluzivno protokolni podatki): %1$.2fMB ulazni i %2$.2fMB izlazni." 
   254"Total max connections :" --->  "Najveći broj poveza:" 
   255"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Ukupni protok (inkluzivno protokolni podaci): %1$.2fMB ulazni i %2$.2fMB izlazni." 
  256256"Total upload slots :" ---> "Maksimalni broj slotova za izlazne konekcije:" 
  257257"Total" ---> "Ukupno" 
   
  275275"Use Compact Allocation." ---> "Upotrebi kompaktno dodavanje" 
  276276"Use a proxy." ---> "Upotrebi Proksi-servera" 
  277 "User canceled Torrent file creation" --->  "Korisnik je prekino pravljene torenta" 
   277"User canceled Torrent file creation" --->  "Korisnik je prekinuo pravljenje torenta" 
  278278"Username : " ---> "Korisnik:" 
  279279"Warning" ---> "Upozorenje" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.