Changeset 445 for trunk/lang


Ignore:
Timestamp:
05/15/08 19:04:34 (12 years ago)
Author:
Eoin
Message:

The preview snapshot.

Location:
trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/lang/Build.bat

  r439 r445  
  1 call ruby tools\res_translator.rb ../res/ Halite Dutch French German Italian Japanese Norwegian Template Polish Portuguese Russian Serbian "Serbian (Cyrillic)" Spanish Swedish Turkish 
   1call ruby tools\res_translator.rb ../res/ Halite Dutch French German Italian Japanese Norwegian Template Polish Portuguese Russian Serbian "Serbian (Cyrillic)" Spanish Slovenian Swedish Turkish 
 • trunk/lang/Slovenian.txt

  r438 r445  
  1 "" --->  ???  
   1"English" ---> "Slovenian" 
   2"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf" 
  23"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor" 
  34"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor" 
  45"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB" 
  56"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav" 
   7"%1% active torrent(s)" --->  ???  
  68"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  79"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???  
   
  1113"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  1214"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. " 
  13 "*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***" 
  14 "..." ---> "..." 
  15 "2" --->  ???  
  16 "3" ---> "3" 
  17 "4" ---> "4" 
  18 "6" ---> "6" 
  1915"About" ---> "O programu" 
  2016"Above Normal" ---> "Nad običajno" 
   17"Active" --->  ???  
  2118"Add New Peer" --->  ???  
  2219"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker" 
   
  3835"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???  
  3936"Both" ---> "Oboje" 
  40 "Button1" ---> "Button1" 
  4137"Calculating Piece Hashes..." --->  ???  
  4238"Cancel" ---> "Prekliči" 
   
  4440"Choked" ---> "ZaduÅ¡eno" 
  4541"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov" 
   42"Client" ---> "BT odjemalec" 
  4643"Close to tray" --->  ???  
  4744"Comment" --->  ???  
  48 "Comments" ---> "Komentarji" 
  49 "CompanyName" ---> "CompanyName" 
   45"Completed" --->  ???  
  5046"Completed:" ---> "Končano:" 
  5147"Confirm on close" --->  ???  
   
  5450"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave" 
  5551"Construct a New Torrent" --->  ???  
   52"Copies" --->  ???  
   53"Country" ---> "DrÅŸava" 
  5654"Creating Torrent..." --->  ???  
   55"Creating a New Torrent File" --->  ???  
  5756"Creator" --->  ???  
  5857"Critical" ---> "Kritično" 
   
  6665"Delete" ---> "IzbriÅ¡i" 
  6766"Dev Msg: %1%." --->  ???  
  68 "Dialog" --->  ???  
  6967"Dir." --->  ???  
  7068"Disabled" ---> "Onemogočena" 
   
  7371"Down" ---> "Dol" 
  7472"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :" 
   73"Download" ---> "Dol" 
  7574"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "PreneÅ¡eno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f." 
   75"Downloaded" --->  ???  
  7676"Downloading Metadata" ---> "PrenaÅ¡am metadata" 
  7777"Downloading" ---> "PrenaÅ¡am" 
  7878"E&xit" ---> "Izhod" 
   79"ETA" --->  ???  
  7980"ETA:" ---> "ETA:" 
   81"Edit Download Folders" --->  ???  
  8082"Edit Peer" --->  ???  
   83"Edit Torrent Save Folders" --->  ???  
  8184"Edit Tracker" --->  ???  
  8285"Edit" ---> "Uredi" 
   
  8790"Enabled" ---> "Omogočena" 
  8891"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite" 
  89 "English" ---> "Slovenian" 
  90 "English.rtf" ---> "Slovenian.rtf" 
  9192"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  ???  
  9293"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "VpiÅ¡i sledilnikov (announce) URL." 
   
  9596"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???  
  9697"File" --->  ???  
  97 "FileDescription" ---> "FileDescription" 
  98 "FileVersion" ---> "FileVersion" 
  99 "Filename;Path;Size" --->  ???  
  100 "Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Ime;Pot;Velikost;Napredek;Prioriteta" 
   98"Filename" ---> "Ime" 
  10199"Files" ---> "Datotek" 
  102100"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov" 
   101"Finish Time" --->  ???  
  103102"Finished" ---> "Končan" 
   103"Force Close" --->  ???  
  104104"Forced" ---> "Prisiljeno" 
  105105"General Settings" ---> "SploÅ¡ne nastavitve" 
   
  111111"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluÅ¡kovati!" 
  112112"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..." 
  113 "Halite" ---> "Halite" 
  114 "Halite.exe" ---> "Halite.exe" 
  115113"Handshake" ---> "Pozdravljam" 
  116114"Has choked us" ---> "Nas je zaduÅ¡il" 
   
  131129"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav" 
  132130"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev" 
   131"Loading IP filters..." --->  ???  
  133132"Local connection" ---> "Lokalne povezave" 
  134133"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log." 
   
  136135"Logging" ---> "Shranjevanje" 
  137136"Maximum" ---> "Najvčja" 
   137"Message" ---> "Sporočilo" 
  138138"Minimize to tray." ---> "PomanjÅ¡aj v orodno vrstico" 
  139139"Move finished torrents to :" --->  ???  
   
  141141"N/A" ---> "N/A" 
  142142"NAT-PMG" --->  ???  
   143"Name" --->  ???  
  143144"Name:" ---> "Ime:" 
  144 "Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Preannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" --->  ???  
  145145"New" ---> "Novo" 
  146146"None (Managed Externally)" --->  ???  
   
  153153"Open Download Folder" --->  ???  
  154154"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:" 
  155 "OriginalFilename" ---> "OriginalFilename" 
  156155"Outgoing" ---> "Odhodna povezava" 
  157156"Output File" --->  ???  
  158157"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:" 
  159158"Password : " ---> "Geslo : " 
   159"Path" ---> "Pot" 
  160160"Pause" ---> "Premor" 
  161161"Paused" ---> "Na pavzi" 
   
  165165"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???  
  166166"Peer" ---> "Peer" 
  167 "Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec" 
  168 "Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec;Stanje" 
  169167"Peers" ---> "Peerov" 
  170168"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:" 
   
  178176"Port to listen on : " ---> "Port:" 
  179177"Port" --->  ???  
  180 "Preannounce" --->  ???  
  181178"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4" 
   179"Priority" ---> "Prioriteta" 
  182180"Private" --->  ???  
  183 "ProductName" ---> "ProductName" 
  184 "ProductVersion" ---> "ProductVersion" 
   181"Progress" ---> "Napredek" 
  185182"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola" 
  186183"Proxies" ---> "Proxji" 
   
  193190"Rates:" ---> "Hitrosti:" 
  194191"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:" 
   192"Ratio" --->  ???  
  195193"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:" 
   194"Reannounce" --->  ???  
  196195"Recheck Files" --->  ???  
   196"Remaining" --->  ???  
  197197"Remaining:" ---> "Do konca:" 
  198198"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora" 
   
  206206"Security" ---> "Varnost" 
  207207"Seeding" ---> "Sejem" 
   208"Seeds" --->  ???  
  208209"Seeds:" ---> "Sejalcev:" 
  209210"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo." 
   
  214215"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto" 
  215216"Set as Primary" --->  ???  
   217"Severity" ---> "Kritičnost" 
  216218"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaÅŸi to sporočilo" 
   219"Shutting down session" --->  ???  
   220"Size" ---> "Velikost" 
  217221"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%." 
   222"Start Time" --->  ???  
   223"Status" ---> "Stanje" 
  218224"Status:" ---> "Status:" 
  219225"Stop" ---> "Prekini" 
  220226"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???  
  221227"Stopped" ---> "Prekinjen" 
   228"Stopping Torrents" --->  ???  
  222229"Stopping" --->  ???  
  223230"Successfully %1%." --->  ???  
   
  231238"Tier" ---> "Pomol" 
  232239"Time left:" ---> "Čas do konca:" 
  233 "Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost" 
   240"Time" ---> "Čas" 
  234241"Torrent %1% finished." --->  ???  
  235242"Torrent %1% paused." --->  ???  
   
  254261"Tracker" ---> "Tracker" 
  255262"Tracker:" ---> "Tracker" 
  256 "Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol" 
  257263"Trackers" --->  ???  
  258264"Transferred:" ---> "PreneÅ¡eno:" 
  259 "Translation" ---> "Prevod" 
  260 "Type" --->  ???  
   265"Type" ---> "Katgorija" 
  261266"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???  
  262267"URL" --->  ???  
  263 "URL;Port;Type" --->  ???  
  264268"UnPlug and Play" --->  ???  
  265269"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%." 
   
  267271"Update in:" ---> "Posodobitev čez:" 
  268272"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :" 
   273"Upload" ---> "Gor" 
   274"Uploaded" --->  ???  
  269275"Use Compact Allocation." --->  ???  
  270276"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy." 
   277"User canceled Torrent file creation" --->  ???  
  271278"Username : " ---> "Uporabnik : " 
  272279"Warning" --->  ???  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.