source: trunk/lang/Turkish.txt @ 464

Revision 464, 12.8 KB checked in by Eoin, 12 years ago (diff)
RevLine 
[438]1"English" ---> "TÌrkçe"
[464]2"English.rtf" ---> "../lang/Turkish.rtf"
3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s indir. - %2$.2fKB/s gönd."
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB indir. - %2$.2fMB gönd."
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB, toplam %2$.2fMB"
[433]6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT nodu"
[464]7"%1% active torrent(s)" ---> "%1% aktif torrent"
8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Eş. (%1%)"
[433]10"&Pause All" ---> "Hepsini &Duraklat"
11"&Resume All" ---> "Hepsine D&evam Et"
12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Ä°-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Ä°-G) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
14"(DHT will not apply to private torrents)" --->  ???
15"About" ---> "Hakkında"
[464]16"Above Normal" ---> "Normalin ÜstÃŒnde"
17"Active" ---> "Etkin"
18"Add New Peer" ---> "Yeni Eş Ekle"
[433]19"Add New Tracker" ---> "Yeni Ä°zleyici Ekle"
[464]20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Yeni Web Kaynağı ya da DHT Nod Ekle"
21"Add Torrent" ---> "Torrent Ekle"
[433]22"Add" ---> "Ekle"
23"Advanced GUI" ---> "Gelişmiş GUI"
24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
25"Allocating" ---> "Yer Hesaplanıyor"
[464]26"Allow only one instance to run" ---> "Sadece bir tane Halite'in aynı anda çalışmasına izin ver"
[433]27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???
29"Apply" ---> "Uygula"
30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???
[464]31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???
32"Auto Sort" ---> "Otomatik Sırala"
[433]33"BitTorrent" ---> "Bittorrent"
34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent ile Ä°lgili Durum: %1%."
35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
[464]37"Both" ---> "Her Ä°ki"
[433]38"Calculating Piece Hashes..." --->  ???
39"Cancel" ---> "Ä°ptal"
40"Checking Files" ---> "Dosyalar Kontrol Ediliyor"
41"Choked" ---> "Tıkandı"
42"Clear IP database" ---> "IP veritabanını temizle"
[464]43"Client" ---> ""
44"Close to tray" ---> "Sistem Tepsisine KÌçÌlt"
45"Comment" ---> "Yorum"
46"Completed" ---> "Tamamlanan"
[433]47"Completed:" ---> "Tamamlanan:"
[464]48"Confirm on close" ---> "Kapanırken Onay İste"
[433]49"Connecting to Tracker" ---> "İzleyiciye Bağlanılıyor"
50"Connecting" ---> "Bağlanıyor"
[464]51"Connection Policies" ---> ""
[433]52"Construct a New Torrent" --->  ???
[464]53"Copies" ---> "Kopya"
54"Country" ---> "Ülke"
55"Creating Torrent..." ---> "Torrent Oluşturuluyor..."
56"Creating a New Torrent File" ---> "Yeni Torrent Dosyası Oluşturuluyor"
57"Creator" ---> "Oluşturan"
[433]58"Critical" ---> "Critical"
[464]59"DHT Node" ---> "DHT Nodu"
[433]60"DHT disabled" ---> "DHT Etkisiz"
61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
[464]62"DHT" ---> "DHT"
[433]63"Debug Event: %1%." ---> "Hata Ayıklama ile İlgili Durum: %1%."
64"Debug" ---> "Hata Ayıkla"
[464]65"Default save folder :" ---> "Varsayılan Kaydetme KlasörÌ"
[433]66"Delete" ---> "Sil"
[464]67"Details" --->  ???
68"Dev Msg: %1%." ---> "Dev Msg: %1%."
69"Dir." ---> "Dir."
70"Disabled" ---> "Etkisiz"
[433]71"Distributed Hash Tables" --->  ???
[464]72"Don't download" ---> "Ä°ndirme"
[219]73"Down" ---> "Ä°nd."
[433]74"Download Rate (KB/s) :" ---> "İndirme Hızı (KB/s) :"
[464]75"Download" ---> "Ä°ndir"
[433]76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "İndirilen %1$.2fMB, Gönderilen %2$.2fMB, Oran %3$.2f."
[464]77"Downloaded" ---> "İndirilmiş"
[433]78"Downloading Metadata" ---> "Metadata Ä°ndiriliyor"
79"Downloading" ---> "Ä°ndiriliyor"
80"E&xit" ---> "&Çıkış"
[438]81"ETA" --->  ???
[272]82"ETA:" --->  ???
[438]83"Edit Download Folders" --->  ???
[433]84"Edit Peer" --->  ???
[444]85"Edit Torrent Save Folders" --->  ???
[433]86"Edit Tracker" --->  ???
87"Edit" ---> "DÃŒzenle"
[464]88"Enable DHT" ---> "DHT Etkin"
[242]89"Enable IP filtering." ---> "IP sÃŒzgeci etkin"
[464]90"Enable Protocol Encryption." ---> "Protokol Şifreleme Etkin"
[433]91"Enable Remote Control" ---> "Uzak Kontrol Etkin"
[464]92"Enabled" ---> "Etkin"
93"Encoding Level" ---> "Şifreleme Seviyesi"
[433]94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  ???
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Torrent için izleyici URL'lerini girin"
[438]96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Yakalanan istisna: %1%, %2%'den."
[464]97"Failed, %1%" ---> "Başarısız, %1%"
[433]98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
[464]99"File" ---> "Dosya"
100"Filename" ---> "Dosya Adı"
101"Files" ---> "Dosyalar"
[433]102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% aralığı sÃŒzgeçleniyor"
[464]103"Finish Time" ---> "Bitirme SÃŒresi"
[433]104"Finished" ---> "Tamamlandı"
[441]105"Force Close" --->  ???
[433]106"Forced" --->  ???
107"General Settings" ---> "Genel Ayarlar"
108"General" ---> "Genel"
[464]109"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???
[433]110"Global Limits" ---> "Genel Sınırlar"
111"Halite BitTorrent Client" --->  ???
[219]112"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Hata Ayıklama Penceresi"
113"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite IP aralığını içeri aktarıyor..."
[433]114"Halite not listening!" ---> "Halite portu kullanamıyor!"
[385]115"Halite shutting down..." ---> "Halite kapatılıyor..."
[433]116"Handshake" ---> "El Sıkışma"
117"Has choked us" ---> "Bize tıkadı"
118"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
119"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
120"IP Filtering" --->  ???
121"IP filter disabled" ---> "IP sÃŒzgeci etkisiz"
122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  ???
123"Import ipfilter.dat" ---> "ipfilter.dat içeri aktar"
[464]124"Importing IP Filters..." ---> "IP SÌzgeçleri İçeri Aktarılıyor..."
125"Incoming" ---> "Gelen"
[433]126"Info" ---> "Bilgi"
127"Interested in us" ---> "Bizle ilgilendi"
128"Interesting" ---> "Ä°lgileniyor"
129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Geçersiz torrent (%1%) 'den %2%'ye."
[385]130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Bu mesaj kaybolduktan ve program kapandıktan sonra Bittorrent oturumunun dÌzgÌn bir biçimde kapatılması biraz zaman alacaktır."
[242]131"Language (requires restart)" ---> "Dil (yeniden başlatma gerektirir)"
[433]132"Limit the no. of half-open connections" --->  ???
[219]133"List of Trackers." ---> "Ä°zleyici Listesi."
[464]134"Loading IP filters..." ---> "IP SÌzgeçleri yÌkleniyor..."
[433]135"Local connection" ---> "Yerel bağlantı"
[219]136"Log debug events." ---> "Hata Ayıklama olaylarını kaydet"
[433]137"Log to file." ---> "GÃŒnlÌğÌ dosyaya kaydet"
[464]138"Logging" ---> "Kaydediliyor"
139"Maximum" ---> "Maksimum"
[438]140"Message" ---> "Mesaj"
[433]141"Minimize to tray." ---> "Simge Durumuna KÌçÌlt"
[464]142"Move finished torrents to :" ---> "Biten torrentleri buraya taşı :"
143"Move the completed torrent to:" ---> "Biten torrenti buraya taşı :"
[433]144"N/A" ---> "N/A"
[464]145"NAT-PMG" ---> "NAT-PMG"
146"Name" ---> "Ä°sim"
147"Name:" ---> "Ä°sim:"
[433]148"New" ---> "Yeni"
149"None (Managed Externally)" --->  ???
150"None" ---> "Hiçbiri"
[464]151"Normal" ---> "Normal"
[433]152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
[219]153"OK" ---> "Tamam"
[464]154"Ok" ---> "Tamam"
155"Open &Halite" ---> "&Halite Göster"
156"Open Download Folder" ---> "İndirme KlasörÌnÌ Aç"
[433]157"Open a (single) port between : " ---> "Arasında (tek) port  aç: "
158"Outgoing" --->  ???
159"Output File" --->  ???
160"Overhead:" --->  ???
[464]161"Password : " ---> "Parola"
162"Path" ---> "Dizin"
[433]163"Pause" ---> "Duraklat"
164"Paused" ---> "Duraklatıldı"
[464]165"Pausing" ---> "Duraklatılmış"
166"Peer %2%: %1%." ---> "Eş %2%: %1%."
[433]167"Peer Event: %1%." ---> "Eş ile İlgili Durum: %1%."
[464]168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Yasaklanmış eş %2%. (%1%)"
169"Peer" ---> "Eş"
170"Peers" ---> "Eşler"
171"Peers:" ---> "Eşler:"
172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "%2% parça bitti. (%1%)"
173"Piece Size (KBs)" --->  ???
[433]174"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Şifrelenmiş"
[464]175"Plaintext" ---> "Plaintext"
[433]176"Port %1% open" ---> "%1% portu açık"
177"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
178"Port : " ---> "Port"
[464]179"Port Forwarding" ---> "Port Yönlendirme"
[433]180"Port to listen on : " ---> "Dinleme Portu"
[464]181"Port" ---> "Port"
182"Prefer RC4" ---> "RC4 Tercih Et"
183"Priority" ---> "Öncelik"
184"Private" ---> "Özel"
185"Progress" ---> "Ä°lerleme"
186"Protocol Encryption" ---> "Protokol Şifreleme"
187"Proxies" ---> "Vekil Sunucular"
[433]188"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy Host/IP"
[464]189"Proxy Settings" ---> "Vekil Sunucu Ayarları"
[433]190"Queued for Checking" ---> "Kontrol için Sırada"
[219]191"Queued" ---> "Sırada"
[242]192"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Şifrelenmiş"
[464]193"RC4" ---> "RC4"
194"Rates:" ---> "Hızlar"
[433]195"Ratio (this session):" ---> "Oran (bu oturum):"
[464]196"Ratio" ---> "Oran"
197"Ratio:" ---> "Oran:"
198"Reannounce" ---> "Tekrar Duyur"
199"Recheck Files" ---> "Tekrar Kontrol Et"
200"Remaining" ---> "Kalan"
201"Remaining:" ---> "Kalan:"
[433]202"Remote Control Options" ---> "Uzak Kontrol Ayarları"
203"Remote Control" ---> "Uzak Kontrol"
204"Remove" ---> "Kaldır"
205"Reset" ---> "Sıfırla"
206"Resume" ---> "Devam Et"
207"Review settings when adding torrent." --->  ???
208"Save" ---> "Kaydet"
[464]209"Saving Torrent" ---> "Torrent Kaydediliyor"
210"Security" ---> "GÃŒvenlik"
[219]211"Seeding" ---> "Gönderiliyor"
[464]212"Seeds" ---> "Kaynaklar:"
213"Seeds:" ---> "Kaynaklar"
[433]214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." --->  ???
215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Dosyaları kaydetmek için bir dizin seçin veya torrenti indirmemek için iptal edin."
216"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  ???
217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  ???
218"Send login info to trackers." ---> "İzleyicilere giriş bilgisi gönder."
[464]219"Set Priority" ---> "Öncelik Ayarla"
[433]220"Set as Primary" --->  ???
[438]221"Severity" ---> "Öncelik"
[433]222"Show this message in future" ---> "Bu mesajı ilerde de göster"
[464]223"Shutting down session" ---> "Oturum kapatılıyor"
224"Size" ---> "Boyut"
[433]225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standart istisna (%1%) , %2% 'den."
[464]226"Start Time" ---> "Başlangıç Zamanı"
227"Status" ---> "Durum"
228"Status:" ---> "Durum:"
[433]229"Stop" ---> "Durdur"
230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???
[219]231"Stopped" ---> "Durduruldu"
[441]232"Stopping Torrents" --->  ???
[314]233"Stopping" --->  ???
234"Successfully %1%." --->  ???
[433]235"Supports extensions" ---> "Uzantıları destekler"
236"Test" --->  ???
237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Bittorent oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???
239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Bu seçenekler daima uygulanacak olan genel en Ìst sınırları belirtmektedir."
240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Bu seçenekler yeni torrentlere uygulanacak varsayılan sınırları belirtir."
241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  ???
242"Tier" ---> "Sıra"
243"Time left:" ---> "Kalan sÃŒre:"
[438]244"Time" ---> "SÃŒre"
[314]245"Torrent %1% finished." --->  ???
246"Torrent %1% paused." --->  ???
[438]247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) istisnası yakalandı: %2% 'den %3% 'e."
[433]248"Torrent Defaults" ---> "Torrent Varsayılanları"
249"Torrent File" ---> "Torrent Dosyası"
[464]250"Torrent Root" ---> "Torrent İçeriği"
[433]251"Torrent and Data" ---> "Torrent ve Veri"
252"Torrent connection limits:" ---> "Torrent bağlantı sınırları:"
[464]253"Torrent save folder:" ---> "Torrent kaydetme klasörÌ:"
[433]254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Torrent aktarım hızları (KB/s):"
255"Torrent" ---> "Torrent"
[464]256"Torrent:" ---> "Torrent:"
[433]257"Torrents" ---> "Torrentler"
258"Total max connections :" ---> "Toplam en fazla bağlantı :"
[438]259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  ???
[433]260"Total upload slots :" ---> "Toplam göderme kanalı :"
261"Total" ---> "Toplam"
[464]262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Ä°zleyici Duyurusu. (%1%)"
[314]263"Tracker Event: %1%." ---> "Ä°zleyici ile Ä°lgili Durum: %1%."
[464]264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "İzleyici uyarısı: %2%! (%1%)"
[433]265"Tracker" ---> "Ä°zleyici"
266"Tracker:" ---> "Ä°zleyici"
[464]267"Trackers" ---> "Ä°zleyiciler"
268"Transferred:" ---> "Aktarılan"
[433]269"Type" --->  ???
270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
[464]271"URL" ---> "URL"
[433]272"UnPlug and Play" --->  ???
273"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode istisnası: %1%."
274"Up" ---> "Gönd."
275"Update in:" ---> "GÃŒncelleme:"
276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Gönderme Hızı (KB/s) :"
[464]277"Upload" ---> "Gönder"
278"Uploaded" ---> "Gönderilen"
[433]279"Use Compact Allocation." --->  ???
[464]280"Use a proxy." ---> "Vekil sunucu kullan"
281"User canceled Torrent file creation" ---> "Torrent oluşturma kullanıcı tarafından iptal edildi"
[433]282"Username : " ---> "Kullanıcı Adı"
[464]283"Warning" ---> "Uyarı"
284"Web Seed" ---> "Web Kaynağı"
285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Web Kaynakları ve DHT Nodları"
[433]286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml İstisnası (%1%) ile %2%."
287"libTorrrent based client." ---> "libTorrent tabanlı program."
288"to" ---> "-"
[464]289"∞" ---> "∞"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.