source: trunk/lang/Slovenian.txt @ 771

Revision 771, 16.1 KB checked in by Eoin, 11 years ago (diff)

Released the snapshot 0.3.1.8

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "../lang/Slovenian.rtf"
3" %2%" --->  ???
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
8"%1% active torrent(s)" ---> ""
9"%1% peers from DHT for %2%." --->  ???
10"%1% port %2% mapping succeeded." --->  ???
11"%1% port mapping request failed." --->  ???
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% SoleÅŸnikov. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "Premor vseh"
15"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
16"(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???
17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
19"About" ---> "O programu"
20"Above Normal" ---> "Nad običajno"
21"Active downloads :" --->  ???
22"Active seeds :" --->  ???
23"Active seeds hard limit:" --->  ???
24"Active" ---> "Aktiven"
25"Add New Peer" ---> "Dodaj soleÅŸnika"
26"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov sledilnik"
27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj Web Seed ali DHT Node"
28"Add Torrent" ---> "Dodaj torrent"
29"Add" ---> "Dodaj"
30"Adjust Queue Position" --->  ???
31"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Opozorilo %2%, koda napake: %4%, prikazano %3%. (%1%)"
33"Allocating" ---> "Določam"
34"Allocation Mode:" --->  ???
35"Allow only one instance to run" ---> "Dovoli le 1 delujočo kopijo Halitea"
36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
38"Apply" ---> "Posodobi"
39"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Åœelite zapustiti Halite? S tem boste prekinili vse aktivne prenose."
40"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Ŝelite izbrisati vse prenešene podatke?"
41"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
42"Auto-managed" --->  ???
43"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
44"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
45"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Del %2% od skupaj %3% se trenutno prenaša. (%1%)"
46"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Prenešen je del %2% od skupno %3% . (%1%)"
47"Both" ---> "Oboje"
48"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" --->  ???
49"Cache Write Size :" --->  ???
50"Calculating Piece Hashes..." ---> "Izdelujem Piece Hashes..."
51"Cancel" ---> "Prekliči"
52"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
53"Choked" ---> "Zadušeno"
54"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
55"Client" ---> "BT odjemalec"
56"Close to tray" ---> "Zapri v orodno vrstico"
57"Comment" ---> "Komentar"
58"Completed" ---> "Končano"
59"Completed:" ---> "Končano:"
60"Confirm on close" ---> "Potrdi ob izhodu"
61"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
62"Connecting" ---> "Povezujem"
63"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
64"Construct a New Torrent" ---> "Ustvari nov torrent"
65"Copies" ---> "Å tevilo kopij"
66"Country" ---> "DrÅŸava"
67"Creating Torrent..." ---> "Ustvarjam torrent datoteko..."
68"Creating a New Torrent File" ---> "Ustvarjam torrent datoteko..."
69"Creator" ---> "Ustvarjalnik"
70"Critical" ---> "Kritično"
71"Current Cache Status" --->  ???
72"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???
73"DHT Node" ---> "DHT Node"
74"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
75"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
76"DHT" ---> "DHT"
77"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
78"Debug" ---> "Debug"
79"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
80"Delete" ---> "Izbriši"
81"Details" ---> "Podrobnosti"
82"Dev Msg: %1%." --->  ???
83"Dir." ---> "Mapa"
84"Disabled" ---> "Onemogočena"
85"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
86"Don't Manage Torrent(s)" --->  ???
87"Don't count slow torrents." --->  ???
88"Don't download" ---> "Ne prenesi"
89"Down" ---> "Dol"
90"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol (KB/s) :"
91"Download" ---> "Dol"
92"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
93"Downloaded" ---> "Preneseno"
94"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
95"Downloading" ---> "Prenašam"
96"E&xit" ---> "Izhod"
97"ETA" ---> "Do konca"
98"ETA:" ---> "Do konca:"
99"Edit Download Folders" ---> "Uredi download mape"
100"Edit Peer" ---> "Uredi soleÅŸnike"
101"Edit Torrent Save Folders" ---> "Uredi mape, kjer se shranuje torrente"
102"Edit Tracker" --->  ???
103"Edit" ---> "Uredi"
104"Enable DHT (will not apply to private torrents)" --->  ???
105"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
106"Enable Options or libtorrent Plugins" --->  ???
107"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
108"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
109"Enabled" ---> "Omogočena"
110"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
111"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Vpišite povezavo do Web Seed ali DHT Nodes."
112"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
113"Error!" --->  ???
114"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta: %1%, od %2%."
115"Exit Halite" --->  ???
116"Failed, %1%" ---> "Napaka, %1%"
117"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Hitro nadaljevanje ni uspelo: %2%. (%1%)"
118"File" ---> "Datoteka"
119"Filename" ---> "Ime"
120"Files" ---> "Datotek"
121"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
122"Finish Time" ---> "Čas prenosa"
123"Finished" ---> "Končan"
124"Force Close" ---> "Zapri"
125"Forced" ---> "Prisiljeno"
126"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
127"General" ---> "Splošno"
128"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Naključno ime torrenta (se ne da spremenjati)"
129"Global Limits" ---> "Omejitev:"
130"Globals" --->  ???
131"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite"
132"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
133"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
134"Halite not listening!" ---> "Halite ne more poslušati!"
135"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
136"Handshake" ---> "Pozdravljam"
137"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
138"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
139"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
140"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
141"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
142"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Uvoz IPv6 ni uspel."
143"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
144"Importing IP Filters..." ---> "UvaÅŸam IP filtre..."
145"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
146"Info" ---> "Info"
147"Informed of external IP address: %1%." --->  ???
148"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
149"Interesting" ---> "Zanimam"
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
151"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
152"Language (requires restart)" ---> "Jezik (potrebuje ponovni zagon)"
153"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
154"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
155"Loading IP filters..." ---> "Nalagam IP filtre..."
156"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
157"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
158"Log off Windows" --->  ???
159"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
160"Logging" ---> "Shranjevanje"
161"Manage Torrent(s)" --->  ???
162"Managed Downloading" --->  ???
163"Managed Seeding" --->  ???
164"Managed Torrent" --->  ???
165"Managed" --->  ???
166"Match the listen port number (recommended)." --->  ???
167"Max Size (MiB) :" --->  ???
168"Max failures : " --->  ???
169"Max replies : " --->  ???
170"Maximum" ---> "Največja"
171"Message" ---> "Sporočilo"
172"Metadata Plugin" --->  ???
173"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
174"Move Down" --->  ???
175"Move To Bottom" --->  ???
176"Move To Top" --->  ???
177"Move Up" --->  ???
178"Move finished torrents to :" ---> "Prenesi končane torrente v:"
179"Move the completed torrent to:" ---> "Premakni dokončane torrente v:"
180"N/A" ---> "N/A"
181"NAT-PMP" --->  ???
182"Name" ---> "Ime"
183"Name:" ---> "Ime:"
184"New" ---> "Novo"
185"None" ---> "Nobeno"
186"Normal" ---> "Navadna"
187"Not currently set to take any action" --->  ???
188"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Opozorilo: Kompaktna alokacija je nekompatibilna s prenašanjem posameznih datotek."
189"OK" ---> "V redu"
190"OS reported error for file '%1%'" --->  ???
191"Ok" ---> "V redu"
192"Open &Halite" ---> "Odpri"
193"Open Download Folder" --->  ???
194"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
195"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
196"Output File" ---> "Izhodna datoteka"
197"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
198"Password : " ---> "Geslo : "
199"Path" ---> "Pot"
200"Pause all torrents" --->  ???
201"Pause" ---> "Premor"
202"Paused" ---> "Na pavzi"
203"Pausing" ---> "Dodajam na pavzo"
204"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%."
205"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
206"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer %2% je onemogočen. (%1%)"
207"Peer" ---> "Peer"
208"Peers" ---> "Peerov"
209"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
210"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Kos %2% prenešen. (%1%)"
211"Piece Expiry (sec) :" --->  ???
212"Piece Size (KBs)" ---> "Velikost kosa (KB)"
213"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
214"Plaintext" ---> "Plaintext"
215"Port %1% open" ---> "Vrata %1% odprta"
216"Port (UDP)" --->  ???
217"Port : " ---> "Vrata : "
218"Port Forwarding" ---> "Odpiranje vrat"
219"Port to listen on : " ---> "Vrata:"
220"Port" ---> "Vrata"
221"Ports" --->  ???
222"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
223"Priority" ---> "Prioriteta"
224"Private" ---> "Zasebni sledilnik"
225"Progress" ---> "Napredek"
226"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
227"Proxies" ---> "Proxji"
228"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
229"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
230"Queue Position" --->  ???
231"Queue System" --->  ???
232"Queue View" --->  ???
233"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
234"Queued" ---> "V vrsti"
235"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
236"RC4" ---> "RC4"
237"Rates:" ---> "Hitrosti:"
238"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
239"Ratio" ---> "Delilno razmerje"
240"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
241"Read Cache Hit Ratio :" --->  ???
242"Read Size :" --->  ???
243"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
244"Recheck Files" ---> "Ponovno preveri integirteto datotek"
245"Remaining" ---> "Do konca"
246"Remaining:" ---> "Do konca:"
247"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
248"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
249"Remove" ---> "Odstrani"
250"Reset" ---> "Razveljavi"
251"Resolve Countries from IP" --->  ???
252"Resume data generated. (%1%)" --->  ???
253"Resume data generation failed. (%1%)" --->  ???
254"Resume" ---> "Nadaljuj"
255"Resuming torrent. (%1%)" --->  ???
256"Review settings when adding torrent." ---> "Preveri nastavitve ob dodajanju torrenta"
257"Save" ---> "Shrani"
258"Saving Torrent" ---> "Shranjujem torrent"
259"Search banching : " --->  ???
260"Security" ---> "Varnost"
261"Seeding Limits" --->  ???
262"Seeding" ---> "Sejem"
263"Seeds" ---> "Sejalcev"
264"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
265"Select Timed Action" --->  ???
266"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
267"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
268"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izberite datoteko / mapo iz katere bo ustvarjena .torrent datoteka."
269"Select a random port within this range." --->  ???
270"Select action to take :" --->  ???
271"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Določite (TCP) vrata ali rang, na katerem bo Halite sprejemal vhodne povezave."
272"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
273"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
274"Set as Primary" ---> "Nastavi kot primarnega"
275"Set time :" --->  ???
276"Severity" ---> "Kritičnost"
277"Share ratio limit:" --->  ???
278"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
279"Shutdown Windows" --->  ???
280"Shutting down session" ---> "Ustavljam sejo"
281"Size" ---> "Velikost"
282"Smart Ban Plugin" --->  ???
283"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
284"Start Time" ---> "Datum pričetka"
285"Status" ---> "Stanje"
286"Status:" ---> "Status:"
287"Stop" ---> "Prekini"
288"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Začne na pavzi."
289"Stopped" ---> "Prekinjen"
290"Stopping Torrents" ---> "Ustavljam torrente"
291"Stopping" ---> "Ustavljam"
292"Successfully %1%." ---> "Uspešno %1%."
293"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
294"SysDateTimePick32" --->  ???
295"Take no action" --->  ???
296"Test" ---> "Test"
297"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
298"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Programu je bil onemogočen dostop do omreşja, zato se je zaprl."
299"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
300"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Privzete nastavitve za nove torrente."
301"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
302"Tier" ---> "Vrata"
303"Time left:" ---> "Čas do konca:"
304"Time limit (sec):" --->  ???
305"Time ratio limit:" --->  ???
306"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???
307"Time" ---> "Čas"
308"Toolbar2k.bmp" --->  ???
309"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% se je prenesel."
310"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% je na pavzi."
311"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%."
312"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
313"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
314"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
315"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
316"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
317"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???
318"Torrent save folder:" ---> "Mapa za shranjevanje torrentov:"
319"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
320"Torrent" ---> "Torrent"
321"Torrent:" ---> "Torrent:"
322"Torrents" ---> "Torrenti"
323"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
324"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki): %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
325"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
326"Total" ---> "Skupno"
327"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Sledilnikov Announce. (%1%)"
328"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
329"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Opozorilo sledilnika: %2%! (%1%)"
330"Tracker" ---> "Sledilnik"
331"Tracker:" ---> "Sledilnik:"
332"Trackers" ---> "Sledilniki"
333"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
334"Type" ---> "Katgorija"
335"UPnP router model (if recognised)." --->  ???
336"UPnP" --->  ???
337"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL sejalca %2%, %3%. (%1%)"
338"URL" ---> "URL"
339"UnPlug and Play" ---> "UPNP"
340"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
341"Unmanaged" --->  ???
342"Up" ---> "Gor"
343"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
344"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
345"Upload" ---> "Gor"
346"Uploaded" ---> "Prenos gor"
347"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
348"User canceled Torrent file creation" ---> "Uporabnik je preklcal ustvarjanje torrent datoteke"
349"Username : " ---> "Uporabnik : "
350"Warning" ---> "Opozorilo"
351"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
352"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Spletni sejalci in DHT node"
353"Write Cache Hit Ratio :" --->  ???
354"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
355"\r\0" --->  ???
356"libTorrrent based client" --->  ???
357"random up to" --->  ???
358"resource.h\0" --->  ???
359"to" ---> "v"
360"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???
361"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???
362"∞" ---> "∞"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.