source: trunk/lang/Slovenian.txt @ 496

Revision 496, 12.4 KB checked in by Eoin, 12 years ago (diff)

Added more alert reports.

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf"
3" %2%" --->  ???
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
8"%1% active torrent(s)" --->  ???
9"%1% peers from DHT." --->  ???
10"%1% port %2% mapping succeeded." --->  ???
11"%1% port mapping request failed." --->  ???
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
14"&Pause All" ---> "Premor vseh"
15"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
16"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
17"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
18"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. "
19"About" ---> "O programu"
20"Above Normal" ---> "Nad običajno"
21"Active" --->  ???
22"Add New Peer" --->  ???
23"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
24"Add New Web Seed or DHT Node" --->  ???
25"Add Torrent" --->  ???
26"Add" ---> "Dodaj"
27"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
28"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
29"Allocating" ---> "Določam"
30"Allow only one instance to run" --->  ???
31"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
32"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
33"Apply" ---> "Posodobi"
34"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???
35"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???
36"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
37"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
38"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
39"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
40"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
41"Both" ---> "Oboje"
42"Calculating Piece Hashes..." --->  ???
43"Cancel" ---> "Prekliči"
44"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
45"Choked" ---> "Zadušeno"
46"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
47"Client" ---> "BT odjemalec"
48"Close to tray" --->  ???
49"Comment" --->  ???
50"Completed" --->  ???
51"Completed:" ---> "Končano:"
52"Confirm on close" --->  ???
53"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
54"Connecting" ---> "Povezujem"
55"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
56"Construct a New Torrent" --->  ???
57"Copies" --->  ???
58"Country" ---> "DrÅŸava"
59"Creating Torrent..." --->  ???
60"Creating a New Torrent File" --->  ???
61"Creator" --->  ???
62"Critical" ---> "Kritično"
63"DHT Node" --->  ???
64"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
65"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
66"DHT" ---> "DHT"
67"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
68"Debug" ---> "Debug"
69"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
70"Delete" ---> "Izbriši"
71"Details" --->  ???
72"Dev Msg: %1%." --->  ???
73"Dir." --->  ???
74"Disabled" ---> "Onemogočena"
75"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
76"Don't download" ---> "Ne prenesi"
77"Down" ---> "Dol"
78"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
79"Download" ---> "Dol"
80"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
81"Downloaded" --->  ???
82"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
83"Downloading" ---> "Prenašam"
84"E&xit" ---> "Izhod"
85"ETA" --->  ???
86"ETA:" ---> "ETA:"
87"Edit Download Folders" --->  ???
88"Edit Peer" --->  ???
89"Edit Torrent Save Folders" --->  ???
90"Edit Tracker" --->  ???
91"Edit" ---> "Uredi"
92"Enable DHT" ---> "Omogoči DHT"
93"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
94"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
95"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
96"Enabled" ---> "Omogočena"
97"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
98"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  ???
99"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
100"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta: %1%, od %2%."
101"Failed, %1%" --->  ???
102"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
103"File" --->  ???
104"Filename" ---> "Ime"
105"Files" ---> "Datotek"
106"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
107"Finish Time" --->  ???
108"Finished" ---> "Končan"
109"Force Close" --->  ???
110"Forced" ---> "Prisiljeno"
111"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
112"General" ---> "Splošno"
113"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???
114"Global Limits" ---> "Omejitev:"
115"Halite BitTorrent Client" --->  ???
116"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
117"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
118"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluškovati!"
119"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
120"Handshake" ---> "Pozdravljam"
121"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
122"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
123"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
124"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
125"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
126"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  ???
127"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
128"Importing IP Filters..." --->  ???
129"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
130"Info" ---> "Info"
131"Informed of external IP address: %1%." --->  ???
132"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
133"Interesting" ---> "Zanimanje"
134"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
135"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
136"Language (requires restart)" --->  ???
137"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
138"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
139"Loading IP filters..." --->  ???
140"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
141"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
142"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
143"Logging" ---> "Shranjevanje"
144"Maximum" ---> "Najvčja"
145"Message" ---> "Sporočilo"
146"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
147"Move finished torrents to :" --->  ???
148"Move the completed torrent to:" --->  ???
149"N/A" ---> "N/A"
150"NAT-PMG" --->  ???
151"NAT-PMP" --->  ???
152"Name" --->  ???
153"Name:" ---> "Ime:"
154"New" ---> "Novo"
155"None (Managed Externally)" --->  ???
156"None" ---> "Nobeno"
157"Normal" ---> "Navadna"
158"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
159"OK" ---> "V redu"
160"OS reported error for file '%1%'" --->  ???
161"Ok" --->  ???
162"Open &Halite" ---> "Odpri"
163"Open Download Folder" --->  ???
164"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
165"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
166"Output File" --->  ???
167"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
168"Password : " ---> "Geslo : "
169"Path" ---> "Pot"
170"Pause" ---> "Premor"
171"Paused" ---> "Na pavzi"
172"Pausing" --->  ???
173"Peer %2%: %1%." --->  ???
174"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
175"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???
176"Peer" ---> "Peer"
177"Peers" ---> "Peerov"
178"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
179"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???
180"Piece Size (KBs)" --->  ???
181"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
182"Plaintext" ---> "Plaintext"
183"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
184"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
185"Port : " ---> "Port : "
186"Port Forwarding" --->  ???
187"Port to listen on : " ---> "Port:"
188"Port" --->  ???
189"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
190"Priority" ---> "Prioriteta"
191"Private" --->  ???
192"Progress" ---> "Napredek"
193"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
194"Proxies" ---> "Proxji"
195"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
196"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
197"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
198"Queued" ---> "V vrsti"
199"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
200"RC4" ---> "RC4"
201"Rates:" ---> "Hitrosti:"
202"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
203"Ratio" --->  ???
204"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
205"Reannounce" --->  ???
206"Recheck Files" --->  ???
207"Remaining" --->  ???
208"Remaining:" ---> "Do konca:"
209"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
210"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
211"Remove" ---> "Odstrani"
212"Reset" ---> "Razveljavi"
213"Resume" ---> "Nadaljuj"
214"Review settings when adding torrent." --->  ???
215"Save" ---> "Shrani"
216"Saving Torrent" --->  ???
217"Security" ---> "Varnost"
218"Seeding" ---> "Sejem"
219"Seeds" --->  ???
220"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
221"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
222"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
223"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  ???
224"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  ???
225"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
226"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
227"Set as Primary" --->  ???
228"Severity" ---> "Kritičnost"
229"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
230"Shutting down session" --->  ???
231"Size" ---> "Velikost"
232"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
233"Start Time" --->  ???
234"Status" ---> "Stanje"
235"Status:" ---> "Status:"
236"Stop" ---> "Prekini"
237"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???
238"Stopped" ---> "Prekinjen"
239"Stopping Torrents" --->  ???
240"Stopping" --->  ???
241"Successfully %1%." --->  ???
242"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
243"Test" --->  ???
244"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
245"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???
246"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
247"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
248"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
249"Tier" ---> "Pomol"
250"Time left:" ---> "Čas do konca:"
251"Time" ---> "Čas"
252"Torrent %1% finished." --->  ???
253"Torrent %1% paused." --->  ???
254"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%."
255"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
256"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
257"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
258"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
259"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
260"Torrent save folder:" --->  ???
261"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
262"Torrent" ---> "Torrent"
263"Torrent:" ---> "Torrent:"
264"Torrents" ---> "Torrentov"
265"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
266"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki): %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
267"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
268"Total" ---> "Skupno"
269"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
270"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
271"Tracker warning: %2%! (%1%)" --->  ???
272"Tracker" ---> "Tracker"
273"Tracker:" ---> "Tracker"
274"Trackers" --->  ???
275"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
276"Type" ---> "Katgorija"
277"UPnP" --->  ???
278"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
279"URL" --->  ???
280"UnPlug and Play" --->  ???
281"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
282"Up" ---> "Gor"
283"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
284"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
285"Upload" ---> "Gor"
286"Uploaded" --->  ???
287"Use Compact Allocation." --->  ???
288"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
289"User canceled Torrent file creation" --->  ???
290"Username : " ---> "Uporabnik : "
291"Warning" --->  ???
292"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
293"Web Seeds and DHT Nodes" --->  ???
294"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
295"\r\0" --->  ???
296"libTorrrent based client." ---> "libTorrrent based client."
297"resource.h\0" --->  ???
298"to" ---> "v"
299"∞" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.