source: trunk/lang/Slovenian.txt @ 410

Revision 410, 12.5 KB checked in by Eoin, 12 years ago (diff)

408 Snapshot.

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf"
3"MS Shell Dlg" --->  ???
4"Torrent" ---> "Torrent"
5"Tracker" ---> "Tracker"
6"" --->  ???
7"msctls_progress32" --->  ???
8"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
9"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
10"Total" ---> "Skupno"
11"Up" ---> "Gor"
12"Down" ---> "Dol"
13"N/A" ---> "N/A"
14"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
15"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
16"Torrent:" ---> "Torrent:"
17"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
18"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
19"Remaining:" ---> "Do konca:"
20"Rates:" ---> "Hitrosti:"
21"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
22"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
23"ETA:" ---> "ETA:"
24"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
25"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
26"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
27"Enable DHT" ---> "Omogoči DHT"
28"Button" ---> "Button"
29"to" ---> "v"
30"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." ---> "Določite dohodni TCP port."
31"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
32"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
33"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. "
34"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
35"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
36"Port Forwarding" --->  ???
37"None (Managed Externally)" --->  ???
38"UnPlug and Play" --->  ???
39"NAT-PMG" --->  ???
40"Test" --->  ???
41"Proxies" ---> "Proxji"
42"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
43"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
44"Port : " ---> "Port : "
45"Username : " ---> "Uporabnik : "
46"Password : " ---> "Geslo : "
47"Peer" ---> "Peer"
48"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
49"DHT" ---> "DHT"
50"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
51"Security" ---> "Varnost"
52"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
53"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
54"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
55"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
56"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
57"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
58"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
59"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
60"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
61"Forced" ---> "Prisiljeno"
62"Enabled" ---> "Omogočena"
63"Disabled" ---> "Onemogočena"
64"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
65"Plaintext" ---> "Plaintext"
66"RC4" ---> "RC4"
67"Both" ---> "Oboje"
68"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
69"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
70"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
71"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
72"Port to listen on : " ---> "Port:"
73"*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***"
74"Check1" ---> "Check1"
75"Button1" ---> "Button1"
76"Radio1" ---> "Radio1"
77"Static" ---> "Statičen"
78"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
79"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
80"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
81"Cancel" ---> "Prekliči"
82"Torrents" ---> "Torrentov"
83"Global Limits" ---> "Omejitev:"
84"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
85"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
86"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
87"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
88"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
89"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
90"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
91"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
92"..." ---> "..."
93"Move finished torrents to :" --->  ???
94"Review settings when adding torrent." --->  ???
95"Files" ---> "Datotek"
96"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  ???
97"File" --->  ???
98"Dir." --->  ???
99"SysListView32" ---> "SysListView32"
100"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
101"Private" --->  ???
102"Add" ---> "Dodaj"
103"Comment" --->  ???
104"Creator" --->  ???
105"Trackers" --->  ???
106"Details" --->  ???
107"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
108"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
109"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
110"Pause" ---> "Premor"
111"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
112"Remove" ---> "Odstrani"
113"Name:" ---> "Ime:"
114"Tracker:" ---> "Tracker"
115"Status:" ---> "Status:"
116"Time left:" ---> "Čas do konca:"
117"Completed:" ---> "Končano:"
118"About" ---> "O programu"
119"RichEdit20A" ---> "RichEdit20A"
120"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
121"Add Torrent" --->  ???
122"Ok" --->  ???
123"Torrent save folder:" --->  ???
124"Move the completed torrent to:" --->  ???
125"Use Compact Allocation." --->  ???
126"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???
127"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
128"General" ---> "Splošno"
129"Allow only one instance to run" --->  ???
130"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
131"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
132"Close to tray" --->  ???
133"Confirm on close" --->  ???
134"Language (requires restart)" --->  ???
135"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
136"Apply" ---> "Posodobi"
137"Reset" ---> "Razveljavi"
138"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
139"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
140"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
141"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
142"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
143"OK" ---> "V redu"
144"Tracker URL" ---> "Tracker URL"
145"Tier" ---> "Pomol"
146"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
147"Open &Halite" ---> "Odpri"
148"&Pause All" ---> "Premor vseh"
149"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
150"E&xit" ---> "Izhod"
151"Resume" ---> "Nadaljuj"
152"Stop" ---> "Prekini"
153"Recheck Files" --->  ???
154"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
155"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
156"Open Download Folder" --->  ???
157"New" ---> "Novo"
158"Edit" ---> "Uredi"
159"Set as Primary" --->  ???
160"Delete" ---> "Izbriši"
161"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
162"180904b0" ---> "180904b0"
163"Comments" ---> "Komentarji"
164"libTorrrent based client." ---> "libTorrrent based client."
165"CompanyName" ---> "CompanyName"
166"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
167"FileDescription" ---> "FileDescription"
168"Halite BitTorrent Client" --->  ???
169"FileVersion" ---> "FileVersion"
170"InternalName" ---> "InternalName"
171"Halite" ---> "Halite"
172"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
173"(C) Eoin O'Callaghan 2008" --->  ???
174"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
175"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
176"ProductName" ---> "ProductName"
177"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
178"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
179"Translation" ---> "Prevod"
180"Construct a New Torrent" --->  ???
181"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
182"CAPS" ---> "CAPS"
183"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT soleÅŸnikov"
184"Filtering 0000000 ranges." ---> "Filtriram 0000000 povezav."
185"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
186"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
187"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
188"∞" --->  ???
189"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
190"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
191"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
192"Total transfer including protocol overhead; %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki); %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
193"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
194"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
195"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
196"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
197"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
198"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
199"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
200"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
201"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
202"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluškovati!"
203"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
204"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
205"Peers" ---> "Peerov"
206"Logging" ---> "Shranjevanje"
207"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
208"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
209"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
210"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
211"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???
212"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???
213"Interesting" ---> "Zanimanje"
214"Choked" ---> "Zadušeno"
215"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
216"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
217"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
218"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
219"Handshake" ---> "Pozdravljam"
220"Connecting" ---> "Povezujem"
221"Queued" ---> "V vrsti"
222"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
223"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
224"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
225"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
226"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
227"Downloading" ---> "Prenašam"
228"Finished" ---> "Končan"
229"Seeding" ---> "Sejem"
230"Allocating" ---> "Določam"
231"Stopped" ---> "Prekinjen"
232"Paused" ---> "Na pavzi"
233"Stopping" --->  ???
234"Pausing" --->  ???
235"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
236"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Reannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" --->  ???
237"Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost"
238"Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol"
239"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec"
240"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec;Stanje"
241"Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Ime;Pot;Velikost;Napredek;Prioriteta"
242"Filename;Path;Size" --->  ???
243"Don't download" ---> "Ne prenesi"
244"Normal" ---> "Navadna"
245"2" --->  ???
246"3" ---> "3"
247"4" ---> "4"
248"Above Normal" ---> "Nad običajno"
249"6" ---> "6"
250"Maximum" ---> "Najvčja"
251"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
252"Halite.ico" ---> "Halite.ico"
253"toolbar.bmp" ---> "toolbar.bmp"
254"None" ---> "Nobeno"
255"Debug" ---> "Debug"
256"Info" ---> "Info"
257"Warning" --->  ???
258"Critical" ---> "Kritično"
259"Peer %2%: %1%." --->  ???
260"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???
261"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
262"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
263"Tracker warning: %2%! (%1%)" --->  ???
264"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
265"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
266"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
267"Fast rusume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
268"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???
269"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
270"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
271"Successfully %1%." --->  ???
272"Failed, %1%" --->  ???
273"IP version 6 listen atempt failed. Not serious." --->  ???
274"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
275"Torrent %1% finished." --->  ???
276"Torrent %1% paused." --->  ???
277"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema; %2% od %3%."
278"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
279"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta; %1%, od %2%."
280"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
281"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
282"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
283"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
284"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
285"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
286"Dev Msg: %1%." --->  ???
287"Dialog" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.