source: lang/Turkish.txt @ 328

Revision 328, 11.3 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Just after 326 snapshot.

Line 
1"English" ---> "TÌrkçe"
2"English.rtf" --->  ???
3"MS Shell Dlg" ---> "MS Shell Dlg"
4"Torrent" ---> "Torrent"
5"Tracker" ---> "Ä°zleyici"
6"" ---> ""
7"msctls_progress32" ---> "msctls_progress32"
8"Torrent connection limits:" ---> "Torrent bağlantı sınırları:"
9"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Torrent aktarım hızları (KB/s):"
10"Total" ---> "Toplam"
11"Up" ---> "Gönd."
12"Down" ---> "Ä°nd."
13"N/A" ---> "N/A"
14"Update in:" ---> "GÃŒncelleme:"
15"Ratio (this session):" ---> "Oran (bu oturum):"
16"Torrent:" --->  ???
17"Peers:" --->  ???
18"Transferred:" --->  ???
19"Remaining:" --->  ???
20"Rates:" --->  ???
21"Seeds:" --->  ???
22"Overhead:" --->  ???
23"ETA:" --->  ???
24"Ratio:" --->  ???
25"BitTorrent" ---> "Bittorrent"
26"Open a (single) port between : " ---> "Arasında (tek) port  aç: "
27"Enable DHT" --->  ???
28"Button" ---> "Button"
29"to" ---> "-"
30"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." --->  ???
31"Distributed Hash Tables" --->  ???
32"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
33"(DHT will not apply to private torrents)" --->  ???
34"General Settings" ---> "Genel Ayarlar"
35"Limit the no. of half-open connections" --->  ???
36"Proxies" --->  ???
37"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy Host/IP"
38"Use a proxy." ---> "Proxy kullan"
39"Port : " ---> "Port"
40"Username : " ---> "Kullanıcı Adı"
41"Password : " ---> "Şifre"
42"Peer" --->  ???
43"Web Seed" --->  ???
44"DHT" --->  ???
45"Proxy Settings" --->  ???
46"Security" --->  ???
47"IP Filtering" --->  ???
48"Enable IP filtering." ---> "IP sÃŒzgeci etkin"
49"Import ipfilter.dat" ---> "ipfilter.dat içeri aktar"
50"Clear IP database" ---> "IP veritabanını temizle"
51"Protocol Encryption" --->  ???
52"Enable Protocol Encryption." --->  ???
53"Connection Policies" --->  ???
54"Incoming" --->  ???
55"Outgoing" --->  ???
56"Forced" --->  ???
57"Enabled" --->  ???
58"Disabled" --->  ???
59"Encoding Level" --->  ???
60"Plaintext" --->  ???
61"RC4" --->  ???
62"Both" --->  ???
63"Prefer RC4" --->  ???
64"Remote Control" ---> "Uzak Kontrol"
65"Remote Control Options" ---> "Uzak Kontrol Ayarları"
66"Enable Remote Control" ---> "Uzak Kontrol Etkin"
67"Port to listen on : " ---> "Dinleme Portu"
68"*** Disabled ***" ---> "*** Etkisiz ***"
69"Check1" ---> "Check1"
70"Button1" ---> "Button1"
71"Radio1" ---> "Radio1"
72"Static" ---> "Sabit"
73"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Hata Ayıklama Penceresi"
74"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
75"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite IP aralığını içeri aktarıyor..."
76"Cancel" ---> "Ä°ptal"
77"Torrents" ---> "Torrentler"
78"Global Limits" ---> "Genel Sınırlar"
79"Total max connections :" ---> "Toplam en fazla bağlantı :"
80"Total upload slots :" ---> "Toplam göderme kanalı :"
81"Download Rate (KB/s) :" ---> "İndirme Hızı (KB/s) :"
82"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Gönderme Hızı (KB/s) :"
83"Torrent Defaults" ---> "Torrent Varsayılanları"
84"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Bu seçenekler daima uygulanacak olan genel en Ìst sınırları belirtmektedir."
85"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Bu seçenekler yeni torrentlere uygulanacak varsayılan sınırları belirtir."
86"Default save folder :" --->  ???
87"..." ---> "..."
88"Prompt for alternate save folder." ---> "Alternatif kaydetme klasörÌ için uyar."
89"Halite shutting down..." ---> "Halite kapatılıyor..."
90"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Bu mesaj kaybolduktan ve program kapandıktan sonra Bittorrent oturumunun dÌzgÌn bir biçimde kapatılması biraz zaman alacaktır."
91"Show this message in future" ---> "Bu mesajı ilerde de göster"
92"Create new torrent" ---> "Yeni torrent oluştur"
93"Save" ---> "Kaydet"
94"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Torrent oluşturmak için bir dizin ya da dosya seçin."
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Torrent için izleyici URL'lerini girin"
96"Have Halite acts a DHT node." ---> "Halite bir DHT nodu gibi davransın."
97"Add" ---> "Ekle"
98"Pause" ---> "Duraklat"
99"Reannounce" ---> "Tekrar Duyur"
100"Remove" ---> "Kaldır"
101"SysListView32" ---> "SysListView32"
102"Name:" ---> "Ä°sim"
103"Tracker:" ---> "Ä°zleyici"
104"Status:" ---> "Durum"
105"Time left:" ---> "Kalan sÃŒre:"
106"Completed:" ---> "Tamamlanan:"
107"About" ---> "Hakkında"
108"Program Information" ---> "Program Bilgisi"
109"RichEdit20A" --->  ???
110"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
111"Add Torrent" --->  ???
112"Ok" --->  ???
113"Use Compact Allocation." --->  ???
114"Start Paused" --->  ???
115"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
116"General" ---> "Genel"
117"Allow only one instance to run." ---> "Programın sadece bir kopyası çalıssın."
118"Advanced GUI" ---> "Gelişmiş GUI"
119"Minimize to tray." ---> "Simge Durumuna KÌçÌlt"
120"Language (requires restart)" ---> "Dil (yeniden başlatma gerektirir)"
121"List of Trackers." ---> "Ä°zleyici Listesi."
122"Send login info to trackers." ---> "İzleyicilere giriş bilgisi gönder."
123"Apply" ---> "Uygula"
124"Reset" ---> "Sıfırla"
125"Log to file." ---> "GÃŒnlÌğÌ dosyaya kaydet"
126"Log debug events." ---> "Hata Ayıklama olaylarını kaydet"
127"Add New Tracker" ---> "Yeni Ä°zleyici Ekle"
128"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
129"OK" ---> "Tamam"
130"Tracker URL" ---> "Ä°zleyici URL"
131"Tier" ---> "Sıra"
132"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
133"Open &Halite" ---> "&Halite Aç"
134"&Pause All" ---> "Hepsini &Duraklat"
135"&Resume All" ---> "Hepsine D&evam Et"
136"E&xit" ---> "&Çıkış"
137"Resume" ---> "Devam Et"
138"Stop" ---> "Durdur"
139"Torrent File" ---> "Torrent Dosyası"
140"Torrent and Data" ---> "Torrent ve Veri"
141"New" ---> "Yeni"
142"Edit" ---> "DÃŒzenle"
143"Set as Primary" --->  ???
144"Delete" ---> "Sil"
145"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
146"180904b0" ---> "180904b0"
147"Comments" ---> "Yorumlar"
148"libTorrrent based client." ---> "libTorrent tabanlı program."
149"CompanyName" ---> "CompanyName"
150"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
151"FileDescription" ---> "FileDescription"
152"Halite BitTorrent Client" --->  ???
153"FileVersion" ---> "FileVersion"
154"InternalName" ---> "InternalName"
155"Halite" ---> "Halite"
156"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
157"(C) Eoin O'Callaghan 2007" ---> "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
158"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
159"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
160"ProductName" ---> "ProductName"
161"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
162"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
163"Translation" ---> "Translation"
164"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Ä°-G) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
165"CAPS" ---> "CAPS"
166"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT nodu"
167"Filtering 0000000 ranges." ---> "0000000 aralık sÌzgeçleniyor"
168"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Bittorent oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
169"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
170"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Dosyaları kaydetmek için bir dizin seçin veya torrenti indirmemek için iptal edin."
171"∞" --->  ???
172"%1$.2fMB of %2$.2fMB" --->  ???
173"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  ???
174"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "İndirilen %1$.2fMB, Gönderilen %2$.2fMB, Oran %3$.2f."
175"Total transfer including protocol overhead; %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  ???
176"%1%, %2%." --->  ???
177"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" --->  ???
178"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" --->  ???
179"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT nodu"
180"DHT disabled" ---> "DHT Etkisiz"
181"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% aralığı sÃŒzgeçleniyor"
182"IP filter disabled" ---> "IP sÃŒzgeci etkisiz"
183"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standart istisna (%1%) , %2% 'den."
184"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Ä°-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
185"Halite not listening!" ---> "Halite portu kullanamıyor!"
186"Port %1% open" ---> "%1% portu açık"
187"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." --->  ???
188"Peers" --->  ???
189"Files" --->  ???
190"Logging" --->  ???
191"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???
192"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???
193"Auto Sort" --->  ???
194"Torrent Root" --->  ???
195"Interesting" ---> "Ä°lgileniyor"
196"Choked" ---> "Tıkandı"
197"Interested in us" ---> "Bizle ilgilendi"
198"Has choked us" ---> "Bize tıkadı"
199"Supports extensions" ---> "Uzantıları destekler"
200"Local connection" ---> "Yerel bağlantı"
201"Handshake" ---> "El Sıkışma"
202"Connecting" ---> "Bağlanıyor"
203"Queued" ---> "Sırada"
204"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Şifrelenmiş"
205"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Şifrelenmiş"
206"Queued for Checking" ---> "Kontrol için Sırada"
207"Checking Files" ---> "Dosyalar Kontrol Ediliyor"
208"Connecting to Tracker" ---> "İzleyiciye Bağlanılıyor"
209"Downloading" ---> "Ä°ndiriliyor"
210"Finished" ---> "Tamamlandı"
211"Seeding" ---> "Gönderiliyor"
212"Allocating" ---> "Yer Hesaplanıyor"
213"Stopped" ---> "Durduruldu"
214"Paused" ---> "Duraklatıldı"
215"Stopping" --->  ???
216"Pausing" --->  ???
217"Downloading Metadata" ---> "Metadata Ä°ndiriliyor"
218"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Reannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" --->  ???
219"Time;Message;Severity" ---> "SÃŒre;Mesaj;Öncelik"
220"Tracker;Tier" ---> "İzleyici;Sıra"
221"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" --->  ???
222"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" --->  ???
223"Filename;Path;Size;Progress;Priority" --->  ???
224"Don't download" --->  ???
225"Normal" --->  ???
226"Above Normal" --->  ???
227"3" --->  ???
228"4" --->  ???
229"5" --->  ???
230"6" --->  ???
231"Maximum" --->  ???
232"Set Priority" --->  ???
233"Halite.ico" --->  ???
234"toolbar.bmp" --->  ???
235"None" ---> "Hiçbiri"
236"Debug" ---> "Hata Ayıkla"
237"Info" ---> "Bilgi"
238"Warning" --->  ???
239"Critical" ---> "Critical"
240"Peer %2%: %1%." --->  ???
241"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???
242"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
243"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
244"Tracker warning: %2%! (%1%)" --->  ???
245"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
246"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
247"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
248"Fast rusume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
249"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???
250"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
251"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
252"Successfully %1%." --->  ???
253"Failed, %1%" --->  ???
254"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
255"Torrent %1% finished." --->  ???
256"Torrent %1% paused." --->  ???
257"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) istisnası yakalandı; %2% 'den %3% 'e."
258"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Geçersiz torrent (%1%) 'den %2%'ye."
259"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Yakalanan istisna; %1%, %2%'den."
260"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml İstisnası (%1%) ile %2%."
261"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode istisnası: %1%."
262"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent ile Ä°lgili Durum: %1%."
263"Peer Event: %1%." ---> "Eş ile İlgili Durum: %1%."
264"Tracker Event: %1%." ---> "Ä°zleyici ile Ä°lgili Durum: %1%."
265"Debug Event: %1%." ---> "Hata Ayıklama ile İlgili Durum: %1%."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.