source: lang/Turkish.txt @ 242

Revision 242, 10.2 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)
Line 
1"Halite.ico" --->  ???
2"toolbar.bmp" --->  ???
3"English" ---> "TÌrkçe"
4"MS Shell Dlg" ---> "MS Shell Dlg"
5"Torrent" ---> "Torrent"
6"Tracker" ---> "Ä°zleyici"
7"" ---> ""
8"msctls_progress32" ---> "msctls_progress32"
9"N/A" ---> "N/A"
10"Connection limits:" ---> "Bağlantı sınırları:"
11"Transfer rates (KB/s):" ---> "Aktarım hızları (KB/s):"
12"Total" ---> "Toplam"
13"Up" ---> "Gönd."
14"Down" ---> "Ä°nd."
15"Update in:" ---> "GÃŒncelleme:"
16"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." ---> "Ä°ndirilen  %1%MB, Gönderilen %2%MB, Oran %3%."
17"Ratio (this session):" ---> "Oran (bu oturum):"
18"This Session Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB" --->  ???
19"BitTorrent" ---> "Bittorrent"
20"Open a (single) port between : " ---> "Arasında (tek) port  aç: "
21"Enable DHT" --->  ???
22"Button" ---> "DÌğme"
23"to" ---> "-"
24"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." --->  ???
25"Distributed Hash Tables" --->  ???
26"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
27"(DHT will not apply to pirvate torrents)" --->  ???
28"Need Help?" --->  ???
29"General Settings" ---> "Genel Ayarlar"
30"Limit the no. of half-open connections" --->  ???
31"Why?" --->  ???
32"Proxies" --->  ???
33"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy Host/IP"
34"Use a proxy." ---> "Proxy kullan"
35"Port : " ---> "Port"
36"Username : " ---> "Kullanıcı Adı"
37"Password : " ---> "Şifre"
38"Peer" --->  ???
39"Web Seed" --->  ???
40"DHT" --->  ???
41"Proxy Settings" --->  ???
42"Security" --->  ???
43"IP Filtering" --->  ???
44"Enable IP filtering." ---> "IP sÃŒzgeci etkin"
45"Import ipfilter.dat" ---> "ipfilter.dat içeri aktar"
46"Clear IP database" ---> "IP veritabanını temizle"
47"Protocol Encryption" --->  ???
48"Enable Protocol Encryption." --->  ???
49"Connection Policies" --->  ???
50"Incoming" --->  ???
51"Outcoming" --->  ???
52"Forced" --->  ???
53"Enabled" --->  ???
54"Disablied" --->  ???
55"Encoding Level" --->  ???
56"Plaintext" --->  ???
57"RC4" --->  ???
58"Both" --->  ???
59"Prefer RC4" --->  ???
60"Remote Control" ---> "Uzak Kontrol"
61"Remote Control Options" ---> "Uzak Kontrol Ayarları"
62"Enable Remote Control" ---> "Uzak Kontrol Etkin"
63"Port to listen on : " ---> "Dinleme Portu"
64"*** Disabled ***" ---> "*** Etkisiz ***"
65"Check1" ---> "Check1"
66"Button1" ---> "Button1"
67"Radio1" ---> "Radio1"
68"Static" ---> "Sabit"
69"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Hata Ayıklama Penceresi"
70"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
71"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite IP aralığını içeri aktarıyor..."
72"Cancel" ---> "Ä°ptal"
73"Torrents" ---> "Torrentler"
74"Global Limits" ---> "Genel Sınırlar"
75"Total max connections :" ---> "Toplam en fazla bağlantı :"
76"Total upload slots :" ---> "Toplam göderme kanalı :"
77"Download Rate (KB/s) :" ---> "İndirme Hızı (KB/s) :"
78"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Gönderme Hızı (KB/s) :"
79"Torrent Defaults" ---> "Torrent Varsayılanları"
80"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Bu seçenekler daima uygulanacak olan genel en Ìst sınırları belirtmektedir."
81"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Bu seçenekler yeni torrentlere uygulanacak varsayılan sınırları belirtir."
82"Default save folder : " ---> "Varsayılan kaydetme klasörÌ : "
83"..." ---> "..."
84"Prompt for alternate save folder." ---> "Alternatif kaydetme klasörÌ için uyar."
85"Halite shutting down..." ---> "Halite kapatılıyor..."
86"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Bu mesaj kaybolduktan ve program kapandıktan sonra Bittorrent oturumunun dÌzgÌn bir biçimde kapatılması biraz zaman alacaktır."
87"Show this message in future" ---> "Bu mesajı ilerde de göster"
88"Create new torrent" ---> "Yeni torrent oluştur"
89"Save" ---> "Kaydet"
90"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Torrent oluşturmak için bir dizin ya da dosya seçin."
91"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Torrent için izleyici URL'lerini girin"
92"Have Halite acts a DHT node." ---> "Halite bir DHT nodu gibi davransın."
93"Add" ---> "Ekle"
94"Pause" ---> "Duraklat"
95"Reannounce" ---> "Tekrar Duyur"
96"Remove" ---> "Kaldır"
97"SysListView32" ---> "SysListView32"
98"Name:" ---> "Ä°sim"
99"Tracker:" ---> "Ä°zleyici"
100"Status:" ---> "Durum"
101"Time left:" ---> "Kalan sÃŒre:"
102"Torrent connection limits:" ---> "Torrent bağlantı sınırları:"
103"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Torrent aktarım hızları (KB/s):"
104"Completed:" ---> "Tamamlanan:"
105"About" ---> "Hakkında"
106"Program Information" ---> "Program Bilgisi"
107"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
108"General" ---> "Genel"
109"Allow only one instance to run." ---> "Programın sadece bir kopyası çalıssın."
110"Advanced GUI" ---> "Gelişmiş GUI"
111"Minimize to tray." ---> "Simge Durumuna KÌçÌlt"
112"Language (requires restart)" ---> "Dil (yeniden başlatma gerektirir)"
113"List of Trackers." ---> "Ä°zleyici Listesi."
114"Send login info to trackers." ---> "İzleyicilere giriş bilgisi gönder."
115"Apply" ---> "Uygula"
116"Reset" ---> "Sıfırla"
117"Log to file." ---> "GÃŒnlÌğÌ dosyaya kaydet"
118"Log debug events." ---> "Hata Ayıklama olaylarını kaydet"
119"Add New Tracker" ---> "Yeni Ä°zleyici Ekle"
120"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
121"OK" ---> "Tamam"
122"Tracker URL" ---> "Ä°zleyici URL"
123"Tier" ---> "Sıra"
124"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
125"Open &Halite" ---> "&Halite Aç"
126"&Pause All" ---> "Hepsini &Duraklat"
127"&Resume All" ---> "Hepsine D&evam Et"
128"E&xit" ---> "&Çıkış"
129"Resume" ---> "Devam Et"
130"Stop" ---> "Durdur"
131"Torrent File" ---> "Torrent Dosyası"
132"Torrent and Data" ---> "Torrent ve Veri"
133"New" ---> "Yeni"
134"Edit" ---> "DÃŒzenle"
135"Delete" ---> "Sil"
136"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
137"180904b0" ---> "180904b0"
138"Comments" ---> "Yorumlar"
139"libTorrrent based client." ---> "libTorrent tabanlı program."
140"CompanyName" ---> "CompanyName"
141"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
142"FileDescription" ---> "FileDescription"
143"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent Programı"
144"FileVersion" ---> "FileVersion"
145"InternalName" ---> "InternalName"
146"Halite" ---> "Halite"
147"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
148"(C) Eoin O'Callaghan 2007" ---> "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
149"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
150"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
151"ProductName" ---> "ProductName"
152"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
153"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
154"Translation" ---> "Translation"
155"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Ä°-G) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
156"CAPS" ---> "CAPS"
157"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT nodu"
158"Filtering 0000000 ranges." ---> "0000000 aralık sÌzgeçleniyor"
159"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Bittorent oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
160"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
161"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Dosyaları kaydetmek için bir dizin seçin veya torrenti indirmemek için iptal edin."
162"None" ---> "Hiçbiri"
163"Debug" ---> "Hata Ayıkla"
164"Info" ---> "Bilgi"
165"Critical" ---> "Critical"
166"Libtorrent Peer Alert: %1%." ---> "Libtorrent Eş Uyarısı: %1%."
167"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml İstisnası (%1%) ile %2%."
168"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) istisnası yakalandı; %2% 'den %3% 'e."
169"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Geçersiz torrent (%1%) 'den %2%'ye."
170"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "İndirilen %1$.2fMB, Gönderilen %2$.2fMB, Oran %3$.2f."
171"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT nodu"
172"DHT disabled" ---> "DHT Etkisiz"
173"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% aralığı sÃŒzgeçleniyor"
174"IP filter disabled" ---> "IP sÃŒzgeci etkisiz"
175"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standart istisna (%1%) , %2% 'den."
176"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Ä°-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
177"Halite not listening!" ---> "Halite portu kullanamıyor!"
178"Port %1% open" ---> "%1% portu açık"
179"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Yakalanan istisna; %1%, %2%'den."
180"XML exception: %1%." ---> "XML istisnası %1%."
181"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode istisnası: %1%."
182"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent ile Ä°lgili Durum: %1%."
183"Peer Event: %1%." ---> "Eş ile İlgili Durum: %1%."
184"Tracker Event: %1%." ---> "Ä°zleyici ile Ä°lgili Durum: %1%."
185"Debug Event: %1%." ---> "Hata Ayıklama ile İlgili Durum: %1%."
186"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incomming' location." --->  ???
187"Peers" --->  ???
188"Logging" --->  ???
189"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???
190"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  ???
191"Interesting" ---> "Ä°lgileniyor"
192"Choked" ---> "Tıkandı"
193"Interested in us" ---> "Bizle ilgilendi"
194"Has choked us" ---> "Bize tıkadı"
195"Supports extensions" ---> "Uzantıları destekler"
196"Local connection" ---> "Yerel bağlantı"
197"Handshake" ---> "El Sıkışma"
198"Connecting" ---> "Bağlanıyor"
199"Queued" ---> "Sırada"
200"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Şifrelenmiş"
201"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Şifrelenmiş"
202"Queued for Checking" ---> "Kontrol için Sırada"
203"Checking Files" ---> "Dosyalar Kontrol Ediliyor"
204"Connecting to Tracker" ---> "İzleyiciye Bağlanılıyor"
205"Downloading" ---> "Ä°ndiriliyor"
206"Finished" ---> "Tamamlandı"
207"Seeding" ---> "Gönderiliyor"
208"Allocating" ---> "Yer Hesaplanıyor"
209"Stopped" ---> "Durduruldu"
210"Paused" ---> "Duraklatıldı"
211"Downloading Metadata" ---> "Metadata Ä°ndiriliyor"
212"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" ---> "Ä°sim;Durum;Tamamlanan;Ä°ndirme;Gönderme;Eşler;Kaynaklar;Kalan SÃŒre;Kopyalar"
213"100;110;60;60;60;42;45;61;45" --->  ???
214"Time;Message;Severity" ---> "SÃŒre;Mesaj;Öncelik"
215"67;419;69" --->  ???
216"Tracker;Tier" ---> "İzleyici;Sıra"
217"287;50" --->  ???
218"Peer;Download;Upload;Type;Client" ---> "Eş;Ä°ndirme;Gönderme;TÃŒr;Program"
219"100;70;70;70;100" --->  ???
220"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Eş;Ä°ndirme;Gönderme;TÃŒr;Program;Durum"
221"95;64;64;50;100;500" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.