source: lang/Turkish.txt @ 217

Revision 217, 10.3 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Preped for snapshot release with encryption.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1"Halite.ico" --->  ???
2"toolbar.bmp" --->  ???
3"English" ---> "TÌrkçe"
4"MS Shell Dlg" ---> "MS Shell Dlg"
5"Torrent" ---> "Torrent"
6"Tracker" ---> "Ä°zleyici"
7"" ---> ""
8"msctls_progress32" ---> "msctls_progress32"
9"N/A" ---> "N/A"
10"Time left:" ---> "Kalan sÃŒre:"
11"Connection limits:" ---> "Bağlantı sınırları:"
12"Transfer rates (KB/s):" ---> "Aktarım hızları (KB/s):"
13"Total" ---> "Toplam"
14"Up" ---> "Gönd."
15"Down" ---> "Ä°nd."
16"Update in:" ---> "GÃŒncelleme:"
17"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." ---> "Ä°ndirilen  %1%MB, Gönderilen %2%MB, Oran %3%."
18"Ratio (this session):" ---> "Oran (bu oturum):"
19"Ratio:" ---> "Oran"
20"BitTorrent" ---> "Bittorrent"
21"Global Options" ---> "Genel Ayarlar"
22"Open a (single) port between : " ---> "Arasında (tek) port  aç: "
23"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" ---> "DHT Etkin. "
24"Button" --->  ???
25"Enable IP filtering." ---> "IP sÃŒzgeci etkin"
26"Import ipfilter.dat" ---> "ipfilter.dat içeri aktar"
27"Clear IP database" ---> "IP veritabanını temizle"
28"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy Host/IP"
29"Use a proxy." ---> "Proxy kullan"
30"Port : " ---> "Port"
31"Username : " ---> "Kullanıcı Adı"
32"Password : " ---> "Şifre"
33"to" ---> "to"
34"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." ---> "Gelen bağlantılar için bir (TCP) port (veya port aralığı)  seçin."
35"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
36"Remote Control" ---> "Uzak Kontrol"
37"Remote Control Options" ---> "Uzak Kontrol Ayarları"
38"Enable Remote Control" ---> "Uzak Kontrol Etkin"
39"Port to listen on : " ---> "Dinleme Portu"
40"*** Disabled ***" ---> "*** Devre Dışı ***"
41"Check1" ---> "Check1"
42"Button1" ---> "Button1"
43"Radio1" ---> "Radio1"
44"Static" ---> "Static"
45"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Hata Ayıklama Penceresi"
46"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
47"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite IP aralığını içeri aktarıyor..."
48"Cancel" ---> "Ä°ptal"
49"Torrents" ---> "Torrentler"
50"Global Limits" ---> "Genel Sınırlar"
51"Total max connections :" ---> "Toplam en fazla bağlantı :"
52"Total upload slots :" ---> "Toplam göderme kanalı :"
53"Download Rate (KB/s) :" ---> "İndirme Hızı (KB/s) :"
54"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Gönderme Hızı (KB/s) :"
55"Torrent Defaults" ---> "Torrent Varsayılanları"
56"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Bu seçenekler daima uygulanacak olan genel en Ìst sınırları belirtmektedir."
57"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Bu seçenekler yeni torrentlere uygulanacak varsayılan sınırları belirtir."
58"Default save folder : " ---> "Varsayılan kaydetme klasörÌ : "
59"..." ---> "..."
60"Prompt for alternate save folder." ---> "Alternatif kaydetme klasörÌ için uyar."
61"Halite shutting down..." ---> "Halite kapatılıyor..."
62"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Bu mesaj kaybolduktan ve program kapandıktan sonra Bittorrent oturumunun dÌzgÌn bir biçimde kapatılması biraz zaman alacaktır."
63"Show this message in future" ---> "Bu mesajı ilerde de göster"
64"Create new torrent" ---> "Yeni torrent oluştur"
65"Save" ---> "Kaydet"
66"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Torrent oluşturmak için bir dizin ya da dosya seçin."
67"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Torrent için izleyici URL'lerini girin"
68"Have Halite acts a DHT node." ---> "Halite bir DHT nodu gibi davransın."
69"Add" ---> "Ekle"
70"Pause" ---> "Duraklat"
71"Reannounce" ---> "Tekrar Duyur"
72"Remove" ---> "Kaldır"
73"SysListView32" ---> "SysListView32"
74"Name:" ---> "Ä°sim"
75"Tracker:" ---> "Ä°zleyici"
76"Status:" ---> "Durum"
77"Torrent connection limits:" ---> "Torrent bağlantı sınırları:"
78"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Torrent aktarım hızları (KB/s):"
79"Completed:" ---> "Tamamlanan:"
80"About" ---> "Hakkında"
81"Program Information" ---> "Program Bilgisi"
82"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." ---> "Halite, Rasterbar.com'un libtorrent kÃŒtÃŒphanesini temel alan bir BitTorrent programıdır. Program Boost kÃŒtÃŒphaneleri ve WTL kullanılarak C++ programlama dili ile yazılmıştır. MIT ve/veya Boost yazılım lisansı altında olan açık kaynak kodlu bir programdır."
83"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." ---> "Bu projenin oluşturulmasında kullanılan gerekli bileşenleri yazan ve böylece bu projenin hayata geçmesini sağlayan diğer kimseler hakkında bilgi vermek isterim."
84"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." ---> "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Simge Tasarımı."
85"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." ---> "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Libtorrent KÌtÌphanesi Yazarı."
86"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." ---> "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Boost.ASIO Yazarı."
87"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
88"General" ---> "Genel"
89"Allow only one instance to run." ---> "Programın sadece bir kopyasının çalışmasına izin ver."
90"General Settings" ---> "Genel Ayarlar"
91"Advanced GUI" ---> "Gelişmiş GUI"
92"Minimize to tray." ---> "Simge Durumuna KÌçÌlt"
93"Language (requires restart)" --->  ???
94"List of Trackers." ---> "Ä°zleyici Listesi"
95"Send login info to trackers." ---> "İzleyicilere giriş bilgisi gönder."
96"Apply" ---> "Uygula"
97"Reset" ---> "Sıfırla"
98"Log to file." ---> "GÌnlÌk dosyasına kaydet"
99"Log debug events." ---> "Hata Ayıklamı olaylarını kaydet"
100"Add New Tracker" ---> "Yeni Ä°zleyici Ekle"
101"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
102"OK" ---> "Tamam"
103"Tracker URL" ---> "Ä°zleyici URL"
104"Tier" ---> "Sıra"
105"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
106"Open &Halite" ---> "&Halite Aç"
107"&Pause All" ---> "Hepsini &Duraklat"
108"&Resume All" ---> "Hepsine D&evam Et"
109"E&xit" ---> "&Çıkış"
110"Resume" ---> "Devam Et"
111"Stop" ---> "Durdur"
112"Torrent File" ---> "Torrent Dosyası"
113"Torrent and Data" ---> "Torrent ve Veri"
114"New" ---> "Yeni"
115"Edit" ---> "DÃŒzenle"
116"Delete" ---> "Sil"
117"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
118"180904b0" ---> "180904b0"
119"Comments" ---> "Yorumlar"
120"libTorrrent based client." ---> "libTorrent tabanlı program."
121"CompanyName" ---> "CompanyName"
122"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
123"FileDescription" ---> "FileDescription"
124"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent Programı"
125"FileVersion" ---> "FileVersion"
126"InternalName" ---> "InternalName"
127"Halite" ---> "Halite"
128"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
129"(C) Eoin O'Callaghan 2007" ---> "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
130"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
131"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
132"ProductName" ---> "ProductName"
133"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
134"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
135"Translation" ---> "Translation"
136"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Ä°-G) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
137"CAPS" ---> "CAPS"
138"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT nodu"
139"Filtering 0000000 ranges." ---> "0000000 aralık sÌzgeçleniyor"
140"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Bittorent oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
141"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
142"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Dosyaları kaydetmek için bir dizin seçin veya torrenti indirmemek için iptal edin."
143"None" ---> "Hiçbiri"
144"Debug" ---> "Debug"
145"Info" ---> "Bilgi"
146"Critical" ---> "Critical"
147"Libtorrent Peer Alert: %1%." ---> "Libtorrent Eş Uyarısı: %1%."
148"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml Exception (%1%) with %2%."
149"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%."
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Geçersiz torrent (%1%) 'den %2%'ye."
151"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "İndirilen %1$.2fMB, Gönderilen %2$.2fMB, Oran %3$.2f."
152"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT nodu"
153"DHT disabled" ---> "DHT Devre Dışı"
154"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% aralığı sÃŒzgeçleniyor"
155"IP filter disabled" ---> "IP sÃŒzgeci devre dışı"
156"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standard exception (%1%) thrown from %2%."
157"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Ä°-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
158"Halite not listening!" ---> "Halite portu kullanamıyor!"
159"Port %1% open" ---> "%1% portu açık"
160"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" ---> "Ä°sim;Durum;Tamamlanan;Ä°ndirme;Gönderme;Eşler;Kaynaklar;Kalan SÃŒre;Copies"
161"Time;Message;Severity" ---> "SÃŒre;Mesaj;Öncelik"
162"Tracker;Tier" ---> "İzleyici;Sıra"
163"Peer;Download;Upload;Type;Client" ---> "Eş;Ä°ndirme;Gönderme;TÃŒr;Program"
164"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Eş;Ä°ndirme;Gönderme;TÃŒr;Program;Durum"
165"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Exception caught; %1%, from %2%."
166"XML exception: %1%." ---> "XML exception: %1%."
167"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode exception: %1%."
168"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent ile Ä°lgili Durum: %1%."
169"Peer Event: %1%." ---> "Eş ile İlgili Durum: %1%."
170"Tracker Event: %1%." ---> "Ä°zleyici ile Ä°lgili Durum: %1%."
171"Debug Event: %1%." ---> "Hata Ayıklama ile İlgili Durum: %1%."
172"Interesting" ---> "Ä°lgileniyor"
173"Choked" ---> "Choked"
174"Interested in us" ---> "Bizle ilgilendi"
175"Has choked us" ---> "Has choked us"
176"Supports extensions" ---> "Supports extensions"
177"Local connection" ---> "Yerel bağlantı"
178"Handshake" ---> "El Sıkışma"
179"Connecting" ---> "Bağlanıyor"
180"Queued" ---> "Sırada"
181"RC4 Encrypted" --->  ???
182"Plaintext Encrypted" --->  ???
183"Queued for Checking" ---> "Kontrol için Sırada"
184"Checking Files" ---> "Dosyalar Kontrol Ediliyor"
185"Connecting to Tracker" ---> "İzleyiciye Bağlanılıyor"
186"Downloading" ---> "Ä°ndiriliyor"
187"Finished" ---> "Tamamlandı"
188"Seeding" ---> "Gönderiliyor"
189"Allocating" ---> "Yer Hesaplanıyor"
190"Stopped" ---> "Durduruldu"
191"Paused" ---> "Duraklatıldı"
192"Downloading Metadata" ---> "Metadata Ä°ndiriliyor"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.