source: lang/Slovenian.txt @ 734

Revision 734, 15.7 KB checked in by Eoin, 11 years ago (diff)
Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "../lang/Slovenian.rtf"
3" %2%" --->  ???
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
8"%1% active torrent(s)" ---> ""
9"%1% peers from DHT for %2%." --->  ???
10"%1% port %2% mapping succeeded." --->  ???
11"%1% port mapping request failed." --->  ???
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% SoleÅŸnikov. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "Premor vseh"
15"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
16"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
17"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
18"About" ---> "O programu"
19"Above Normal" ---> "Nad običajno"
20"Active downloads :" --->  ???
21"Active seeds :" --->  ???
22"Active seeds hard limit:" --->  ???
23"Active" ---> "Aktiven"
24"Add New Peer" ---> "Dodaj soleÅŸnika"
25"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov sledilnik"
26"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj Web Seed ali DHT Node"
27"Add Torrent" ---> "Dodaj torrent"
28"Add" ---> "Dodaj"
29"Adjust Queue Position" --->  ???
30"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
31"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Opozorilo %2%, koda napake: %4%, prikazano %3%. (%1%)"
32"Allocating" ---> "Določam"
33"Allocation Mode:" --->  ???
34"Allow only one instance to run" ---> "Dovoli le 1 delujočo kopijo Halitea"
35"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
36"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
37"Apply" ---> "Posodobi"
38"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Åœelite zapustiti Halite? S tem boste prekinili vse aktivne prenose."
39"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Ŝelite izbrisati vse prenešene podatke?"
40"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
41"Auto-managed" --->  ???
42"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
43"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
44"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Del %2% od skupaj %3% se trenutno prenaša. (%1%)"
45"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Prenešen je del %2% od skupno %3% . (%1%)"
46"Both" ---> "Oboje"
47"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" --->  ???
48"Cache Write Size :" --->  ???
49"Calculating Piece Hashes..." ---> "Izdelujem Piece Hashes..."
50"Cancel" ---> "Prekliči"
51"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
52"Choked" ---> "Zadušeno"
53"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
54"Client" ---> "BT odjemalec"
55"Close to tray" ---> "Zapri v orodno vrstico"
56"Comment" ---> "Komentar"
57"Completed" ---> "Končano"
58"Completed:" ---> "Končano:"
59"Confirm on close" ---> "Potrdi ob izhodu"
60"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
61"Connecting" ---> "Povezujem"
62"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
63"Construct a New Torrent" ---> "Ustvari nov torrent"
64"Copies" ---> "Å tevilo kopij"
65"Country" ---> "DrÅŸava"
66"Creating Torrent..." ---> "Ustvarjam torrent datoteko..."
67"Creating a New Torrent File" ---> "Ustvarjam torrent datoteko..."
68"Creator" ---> "Ustvarjalnik"
69"Critical" ---> "Kritično"
70"Current Cache Status" --->  ???
71"DHT Node" ---> "DHT Node"
72"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
73"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
74"DHT" ---> "DHT"
75"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
76"Debug" ---> "Debug"
77"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
78"Delete" ---> "Izbriši"
79"Details" ---> "Podrobnosti"
80"Dev Msg: %1%." --->  ???
81"Dir." ---> "Mapa"
82"Disabled" ---> "Onemogočena"
83"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
84"Don't Manage Torrent(s)" --->  ???
85"Don't count slow torrents." --->  ???
86"Don't download" ---> "Ne prenesi"
87"Down" ---> "Dol"
88"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol (KB/s) :"
89"Download" ---> "Dol"
90"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
91"Downloaded" ---> "Preneseno"
92"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
93"Downloading" ---> "Prenašam"
94"E&xit" ---> "Izhod"
95"ETA" ---> "Do konca"
96"ETA:" ---> "Do konca:"
97"Edit Download Folders" ---> "Uredi download mape"
98"Edit Peer" ---> "Uredi soleÅŸnike"
99"Edit Torrent Save Folders" ---> "Uredi mape, kjer se shranuje torrente"
100"Edit Tracker" --->  ???
101"Edit" ---> "Uredi"
102"Enable DHT (will not apply to private torrents)" --->  ???
103"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
104"Enable Options or libtorrent Plugins" --->  ???
105"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
106"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
107"Enabled" ---> "Omogočena"
108"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
109"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Vpišite povezavo do Web Seed ali DHT Nodes."
110"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
111"Error!" --->  ???
112"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta: %1%, od %2%."
113"Failed, %1%" ---> "Napaka, %1%"
114"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Hitro nadaljevanje ni uspelo: %2%. (%1%)"
115"File" ---> "Datoteka"
116"Filename" ---> "Ime"
117"Files" ---> "Datotek"
118"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
119"Finish Time" ---> "Čas prenosa"
120"Finished" ---> "Končan"
121"Force Close" ---> "Zapri"
122"Forced" ---> "Prisiljeno"
123"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
124"General" ---> "Splošno"
125"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Naključno ime torrenta (se ne da spremenjati)"
126"Global Limits" ---> "Omejitev:"
127"Globals" --->  ???
128"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite"
129"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
130"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
131"Halite not listening!" ---> "Halite ne more poslušati!"
132"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
133"Handshake" ---> "Pozdravljam"
134"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
135"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
136"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
137"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
138"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
139"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Uvoz IPv6 ni uspel."
140"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
141"Importing IP Filters..." ---> "UvaÅŸam IP filtre..."
142"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
143"Info" ---> "Info"
144"Informed of external IP address: %1%." --->  ???
145"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
146"Interesting" ---> "Zanimam"
147"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
148"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
149"Language (requires restart)" ---> "Jezik (potrebuje ponovni zagon)"
150"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
151"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
152"Loading IP filters..." ---> "Nalagam IP filtre..."
153"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
154"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
155"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
156"Logging" ---> "Shranjevanje"
157"Manage Torrent(s)" --->  ???
158"Managed Downloading" --->  ???
159"Managed Seeding" --->  ???
160"Managed Torrent" --->  ???
161"Managed" --->  ???
162"Match the listen port number (recommended)." --->  ???
163"Max Size (MiB) :" --->  ???
164"Max failures : " --->  ???
165"Max replies : " --->  ???
166"Maximum" ---> "Največja"
167"Message" ---> "Sporočilo"
168"Metadata Plugin" --->  ???
169"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
170"Move Down" --->  ???
171"Move To Bottom" --->  ???
172"Move To Top" --->  ???
173"Move Up" --->  ???
174"Move finished torrents to :" ---> "Prenesi končane torrente v:"
175"Move the completed torrent to:" ---> "Premakni dokončane torrente v:"
176"N/A" ---> "N/A"
177"NAT-PMP" --->  ???
178"Name" ---> "Ime"
179"Name:" ---> "Ime:"
180"New" ---> "Novo"
181"None" ---> "Nobeno"
182"Normal" ---> "Navadna"
183"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Opozorilo: Kompaktna alokacija je nekompatibilna s prenašanjem posameznih datotek."
184"OK" ---> "V redu"
185"OS reported error for file '%1%'" --->  ???
186"Ok" ---> "V redu"
187"Open &Halite" ---> "Odpri"
188"Open Download Folder" --->  ???
189"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
190"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
191"Output File" ---> "Izhodna datoteka"
192"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
193"Password : " ---> "Geslo : "
194"Path" ---> "Pot"
195"Pause" ---> "Premor"
196"Paused" ---> "Na pavzi"
197"Pausing" ---> "Dodajam na pavzo"
198"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%."
199"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
200"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer %2% je onemogočen. (%1%)"
201"Peer" ---> "Peer"
202"Peers" ---> "Peerov"
203"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
204"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Kos %2% prenešen. (%1%)"
205"Piece Expiry (sec) :" --->  ???
206"Piece Size (KBs)" ---> "Velikost kosa (KB)"
207"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
208"Plaintext" ---> "Plaintext"
209"Port %1% open" ---> "Vrata %1% odprta"
210"Port (UDP)" --->  ???
211"Port : " ---> "Vrata : "
212"Port Forwarding" ---> "Odpiranje vrat"
213"Port to listen on : " ---> "Vrata:"
214"Port" ---> "Vrata"
215"Ports" --->  ???
216"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
217"Priority" ---> "Prioriteta"
218"Private" ---> "Zasebni sledilnik"
219"Progress" ---> "Napredek"
220"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
221"Proxies" ---> "Proxji"
222"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
223"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
224"Queue Position" --->  ???
225"Queue System" --->  ???
226"Queue View" --->  ???
227"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
228"Queued" ---> "V vrsti"
229"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
230"RC4" ---> "RC4"
231"Rates:" ---> "Hitrosti:"
232"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
233"Ratio" ---> "Delilno razmerje"
234"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
235"Read Cache Hit Ratio :" --->  ???
236"Read Size :" --->  ???
237"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
238"Recheck Files" ---> "Ponovno preveri integirteto datotek"
239"Remaining" ---> "Do konca"
240"Remaining:" ---> "Do konca:"
241"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
242"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
243"Remove" ---> "Odstrani"
244"Reset" ---> "Razveljavi"
245"Resolve Countries from IP" --->  ???
246"Resume data generated. (%1%)" --->  ???
247"Resume data generation failed. (%1%)" --->  ???
248"Resume" ---> "Nadaljuj"
249"Resuming torrent. (%1%)" --->  ???
250"Review settings when adding torrent." ---> "Preveri nastavitve ob dodajanju torrenta"
251"Save" ---> "Shrani"
252"Saving Torrent" ---> "Shranjujem torrent"
253"Search banching : " --->  ???
254"Security" ---> "Varnost"
255"Seeding Limits" --->  ???
256"Seeding" ---> "Sejem"
257"Seeds" ---> "Sejalcev"
258"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
259"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
260"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
261"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izberite datoteko / mapo iz katere bo ustvarjena .torrent datoteka."
262"Select a random port within this range." --->  ???
263"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Določite (TCP) vrata ali rang, na katerem bo Halite sprejemal vhodne povezave."
264"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
265"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
266"Set as Primary" ---> "Nastavi kot primarnega"
267"Severity" ---> "Kritičnost"
268"Share ratio limit:" --->  ???
269"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
270"Shutting down session" ---> "Ustavljam sejo"
271"Size" ---> "Velikost"
272"Smart Ban Plugin" --->  ???
273"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
274"Start Time" ---> "Datum pričetka"
275"Status" ---> "Stanje"
276"Status:" ---> "Status:"
277"Stop" ---> "Prekini"
278"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Začne na pavzi."
279"Stopped" ---> "Prekinjen"
280"Stopping Torrents" ---> "Ustavljam torrente"
281"Stopping" ---> "Ustavljam"
282"Successfully %1%." ---> "Uspešno %1%."
283"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
284"Test" ---> "Test"
285"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
286"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Programu je bil onemogočen dostop do omreşja, zato se je zaprl."
287"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
288"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Privzete nastavitve za nove torrente."
289"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
290"Tier" ---> "Vrata"
291"Time left:" ---> "Čas do konca:"
292"Time limit (sec):" --->  ???
293"Time ratio limit:" --->  ???
294"Time" ---> "Čas"
295"Toolbar2k.bmp" --->  ???
296"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% se je prenesel."
297"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% je na pavzi."
298"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%."
299"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
300"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
301"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
302"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
303"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
304"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???
305"Torrent save folder:" ---> "Mapa za shranjevanje torrentov:"
306"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
307"Torrent" ---> "Torrent"
308"Torrent:" ---> "Torrent:"
309"Torrents" ---> "Torrenti"
310"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
311"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki): %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
312"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
313"Total" ---> "Skupno"
314"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Sledilnikov Announce. (%1%)"
315"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
316"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Opozorilo sledilnika: %2%! (%1%)"
317"Tracker" ---> "Sledilnik"
318"Tracker:" ---> "Sledilnik:"
319"Trackers" ---> "Sledilniki"
320"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
321"Type" ---> "Katgorija"
322"UPnP router model (if recognised)." --->  ???
323"UPnP" --->  ???
324"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL sejalca %2%, %3%. (%1%)"
325"URL" ---> "URL"
326"UnPlug and Play" ---> "UPNP"
327"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
328"Unmanaged" --->  ???
329"Up" ---> "Gor"
330"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
331"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
332"Upload" ---> "Gor"
333"Uploaded" ---> "Prenos gor"
334"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
335"User canceled Torrent file creation" ---> "Uporabnik je preklcal ustvarjanje torrent datoteke"
336"Username : " ---> "Uporabnik : "
337"Warning" ---> "Opozorilo"
338"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
339"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Spletni sejalci in DHT node"
340"Write Cache Hit Ratio :" --->  ???
341"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
342"\r\0" --->  ???
343"libTorrrent based client." ---> "libTorrrent based client."
344"random up to" --->  ???
345"resource.h\0" --->  ???
346"to" ---> "v"
347"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???
348"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???
349"∞" ---> "∞"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.