source: lang/Slovenian.txt @ 532

Revision 532, 12.0 KB checked in by Eoin, 12 years ago (diff)

Updating languages

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf"
3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
7"%1% active torrent(s)" --->  ???
8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
9"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
10"&Pause All" ---> "Premor vseh"
11"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. "
15"About" ---> "O programu"
16"Above Normal" ---> "Nad običajno"
17"Active" --->  ???
18"Add New Peer" --->  ???
19"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
20"Add New Web Seed or DHT Node" --->  ???
21"Add Torrent" --->  ???
22"Add" ---> "Dodaj"
23"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
25"Allocating" ---> "Določam"
26"Allow only one instance to run" --->  ???
27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
29"Apply" ---> "Posodobi"
30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???
31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???
32"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
33"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
37"Both" ---> "Oboje"
38"Calculating Piece Hashes..." --->  ???
39"Cancel" ---> "Prekliči"
40"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
41"Choked" ---> "Zadušeno"
42"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
43"Client" ---> "BT odjemalec"
44"Close to tray" --->  ???
45"Comment" --->  ???
46"Completed" --->  ???
47"Completed:" ---> "Končano:"
48"Confirm on close" --->  ???
49"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
50"Connecting" ---> "Povezujem"
51"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
52"Construct a New Torrent" --->  ???
53"Copies" --->  ???
54"Country" ---> "DrÅŸava"
55"Creating Torrent..." --->  ???
56"Creating a New Torrent File" --->  ???
57"Creator" --->  ???
58"Critical" ---> "Kritično"
59"DHT Node" --->  ???
60"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
62"DHT" ---> "DHT"
63"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
64"Debug" ---> "Debug"
65"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
66"Delete" ---> "Izbriši"
67"Details" --->  ???
68"Dev Msg: %1%." --->  ???
69"Dir." --->  ???
70"Disabled" ---> "Onemogočena"
71"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
72"Don't download" ---> "Ne prenesi"
73"Down" ---> "Dol"
74"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
75"Download" ---> "Dol"
76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
77"Downloaded" --->  ???
78"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
79"Downloading" ---> "Prenašam"
80"E&xit" ---> "Izhod"
81"ETA" --->  ???
82"ETA:" ---> "ETA:"
83"Edit Download Folders" --->  ???
84"Edit Peer" --->  ???
85"Edit Torrent Save Folders" --->  ???
86"Edit Tracker" --->  ???
87"Edit" ---> "Uredi"
88"Enable DHT" ---> "Omogoči DHT"
89"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
90"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
91"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
92"Enabled" ---> "Omogočena"
93"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  ???
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta: %1%, od %2%."
97"Failed, %1%" --->  ???
98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
99"File" --->  ???
100"Filename" ---> "Ime"
101"Files" ---> "Datotek"
102"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
103"Finish Time" --->  ???
104"Finished" ---> "Končan"
105"Force Close" --->  ???
106"Forced" ---> "Prisiljeno"
107"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
108"General" ---> "Splošno"
109"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???
110"Global Limits" ---> "Omejitev:"
111"Halite BitTorrent Client" --->  ???
112"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
113"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
114"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluškovati!"
115"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
116"Handshake" ---> "Pozdravljam"
117"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
118"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
119"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
120"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
121"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  ???
123"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
124"Importing IP Filters..." --->  ???
125"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
126"Info" ---> "Info"
127"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
128"Interesting" ---> "Zanimanje"
129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
131"Language (requires restart)" --->  ???
132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
133"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
134"Loading IP filters..." --->  ???
135"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
136"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
137"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
138"Logging" ---> "Shranjevanje"
139"Maximum" ---> "Najvčja"
140"Message" ---> "Sporočilo"
141"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
142"Move finished torrents to :" --->  ???
143"Move the completed torrent to:" --->  ???
144"N/A" ---> "N/A"
145"NAT-PMG" --->  ???
146"Name" --->  ???
147"Name:" ---> "Ime:"
148"New" ---> "Novo"
149"None (Managed Externally)" --->  ???
150"None" ---> "Nobeno"
151"Normal" ---> "Navadna"
152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
153"OK" ---> "V redu"
154"Ok" --->  ???
155"Open &Halite" ---> "Odpri"
156"Open Download Folder" --->  ???
157"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
158"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
159"Output File" --->  ???
160"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
161"Password : " ---> "Geslo : "
162"Path" ---> "Pot"
163"Pause" ---> "Premor"
164"Paused" ---> "Na pavzi"
165"Pausing" --->  ???
166"Peer %2%: %1%." --->  ???
167"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
168"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???
169"Peer" ---> "Peer"
170"Peers" ---> "Peerov"
171"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
172"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???
173"Piece Size (KBs)" --->  ???
174"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
175"Plaintext" ---> "Plaintext"
176"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
177"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
178"Port : " ---> "Port : "
179"Port Forwarding" --->  ???
180"Port to listen on : " ---> "Port:"
181"Port" --->  ???
182"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
183"Priority" ---> "Prioriteta"
184"Private" --->  ???
185"Progress" ---> "Napredek"
186"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
187"Proxies" ---> "Proxji"
188"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
189"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
190"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
191"Queued" ---> "V vrsti"
192"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
193"RC4" ---> "RC4"
194"Rates:" ---> "Hitrosti:"
195"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
196"Ratio" --->  ???
197"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
198"Reannounce" --->  ???
199"Recheck Files" --->  ???
200"Remaining" --->  ???
201"Remaining:" ---> "Do konca:"
202"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
203"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
204"Remove" ---> "Odstrani"
205"Reset" ---> "Razveljavi"
206"Resume" ---> "Nadaljuj"
207"Review settings when adding torrent." --->  ???
208"Save" ---> "Shrani"
209"Saving Torrent" --->  ???
210"Security" ---> "Varnost"
211"Seeding" ---> "Sejem"
212"Seeds" --->  ???
213"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
216"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  ???
217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  ???
218"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
219"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
220"Set as Primary" --->  ???
221"Severity" ---> "Kritičnost"
222"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
223"Shutting down session" --->  ???
224"Size" ---> "Velikost"
225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
226"Start Time" --->  ???
227"Status" ---> "Stanje"
228"Status:" ---> "Status:"
229"Stop" ---> "Prekini"
230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???
231"Stopped" ---> "Prekinjen"
232"Stopping Torrents" --->  ???
233"Stopping" --->  ???
234"Successfully %1%." --->  ???
235"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
236"Test" --->  ???
237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???
239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
242"Tier" ---> "Pomol"
243"Time left:" ---> "Čas do konca:"
244"Time" ---> "Čas"
245"Torrent %1% finished." --->  ???
246"Torrent %1% paused." --->  ???
247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%."
248"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
249"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
250"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
251"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
252"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
253"Torrent save folder:" --->  ???
254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
255"Torrent" ---> "Torrent"
256"Torrent:" ---> "Torrent:"
257"Torrents" ---> "Torrentov"
258"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki): %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
260"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
261"Total" ---> "Skupno"
262"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
263"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
264"Tracker warning: %2%! (%1%)" --->  ???
265"Tracker" ---> "Tracker"
266"Tracker:" ---> "Tracker"
267"Trackers" --->  ???
268"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
269"Type" ---> "Katgorija"
270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
271"URL" --->  ???
272"UnPlug and Play" --->  ???
273"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
274"Up" ---> "Gor"
275"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
277"Upload" ---> "Gor"
278"Uploaded" --->  ???
279"Use Compact Allocation." --->  ???
280"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
281"User canceled Torrent file creation" --->  ???
282"Username : " ---> "Uporabnik : "
283"Warning" --->  ???
284"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
285"Web Seeds and DHT Nodes" --->  ???
286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
287"libTorrrent based client." ---> "libTorrrent based client."
288"to" ---> "v"
289"∞" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.