source: lang/Slovenian.txt @ 447

Revision 447, 12.1 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Cleaned up the SortListView? class.

Line 
1"" --->  ???
2"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
3"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
4"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
5"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
6"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
7"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
8"&Pause All" ---> "Premor vseh"
9"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
10"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
11"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
12"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. "
13"*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***"
14"..." ---> "..."
15"2" --->  ???
16"3" ---> "3"
17"4" ---> "4"
18"6" ---> "6"
19"About" ---> "O programu"
20"Above Normal" ---> "Nad običajno"
21"Add New Peer" --->  ???
22"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
23"Add New Web Seed or DHT Node" --->  ???
24"Add Torrent" --->  ???
25"Add" ---> "Dodaj"
26"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
27"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
28"Allocating" ---> "Določam"
29"Allow only one instance to run" --->  ???
30"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
31"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
32"Apply" ---> "Posodobi"
33"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  ???
34"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
35"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
36"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
37"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
38"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
39"Both" ---> "Oboje"
40"Button1" ---> "Button1"
41"Calculating Piece Hashes..." --->  ???
42"Cancel" ---> "Prekliči"
43"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
44"Choked" ---> "Zadušeno"
45"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
46"Close to tray" --->  ???
47"Comment" --->  ???
48"Comments" ---> "Komentarji"
49"CompanyName" ---> "CompanyName"
50"Completed:" ---> "Končano:"
51"Confirm on close" --->  ???
52"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
53"Connecting" ---> "Povezujem"
54"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
55"Construct a New Torrent" --->  ???
56"Creating Torrent..." --->  ???
57"Creator" --->  ???
58"Critical" ---> "Kritično"
59"DHT Node" --->  ???
60"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
62"DHT" ---> "DHT"
63"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
64"Debug" ---> "Debug"
65"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
66"Delete" ---> "Izbriši"
67"Dev Msg: %1%." --->  ???
68"Dialog" --->  ???
69"Dir." --->  ???
70"Disabled" ---> "Onemogočena"
71"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
72"Don't download" ---> "Ne prenesi"
73"Down" ---> "Dol"
74"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
75"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
76"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
77"Downloading" ---> "Prenašam"
78"E&xit" ---> "Izhod"
79"ETA:" ---> "ETA:"
80"Edit Peer" --->  ???
81"Edit Tracker" --->  ???
82"Edit" ---> "Uredi"
83"Enable DHT" ---> "Omogoči DHT"
84"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
85"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
86"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
87"Enabled" ---> "Omogočena"
88"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
89"English" ---> "Slovenian"
90"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf"
91"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  ???
92"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
93"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta: %1%, od %2%."
94"Failed, %1%" --->  ???
95"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
96"File" --->  ???
97"FileDescription" ---> "FileDescription"
98"FileVersion" ---> "FileVersion"
99"Filename;Path;Size" --->  ???
100"Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Ime;Pot;Velikost;Napredek;Prioriteta"
101"Files" ---> "Datotek"
102"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
103"Finished" ---> "Končan"
104"Forced" ---> "Prisiljeno"
105"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
106"General" ---> "Splošno"
107"Global Limits" ---> "Omejitev:"
108"Halite BitTorrent Client" --->  ???
109"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
110"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
111"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluškovati!"
112"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
113"Halite" ---> "Halite"
114"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
115"Handshake" ---> "Pozdravljam"
116"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
117"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
118"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
119"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
120"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
121"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  ???
122"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
123"Importing IP Filters..." --->  ???
124"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
125"Info" ---> "Info"
126"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
127"Interesting" ---> "Zanimanje"
128"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
129"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
130"Language (requires restart)" --->  ???
131"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
132"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
133"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
134"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
135"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
136"Logging" ---> "Shranjevanje"
137"Maximum" ---> "Najvčja"
138"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
139"Move finished torrents to :" --->  ???
140"Move the completed torrent to:" --->  ???
141"N/A" ---> "N/A"
142"NAT-PMG" --->  ???
143"Name:" ---> "Ime:"
144"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Preannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" --->  ???
145"New" ---> "Novo"
146"None (Managed Externally)" --->  ???
147"None" ---> "Nobeno"
148"Normal" ---> "Navadna"
149"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
150"OK" ---> "V redu"
151"Ok" --->  ???
152"Open &Halite" ---> "Odpri"
153"Open Download Folder" --->  ???
154"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
155"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
156"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
157"Output File" --->  ???
158"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
159"Password : " ---> "Geslo : "
160"Pause" ---> "Premor"
161"Paused" ---> "Na pavzi"
162"Pausing" --->  ???
163"Peer %2%: %1%." --->  ???
164"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
165"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???
166"Peer" ---> "Peer"
167"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec"
168"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec;Stanje"
169"Peers" ---> "Peerov"
170"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
171"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???
172"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
173"Plaintext" ---> "Plaintext"
174"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
175"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
176"Port : " ---> "Port : "
177"Port Forwarding" --->  ???
178"Port to listen on : " ---> "Port:"
179"Port" --->  ???
180"Preannounce" --->  ???
181"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
182"Private" --->  ???
183"ProductName" ---> "ProductName"
184"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
185"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
186"Proxies" ---> "Proxji"
187"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
188"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
189"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
190"Queued" ---> "V vrsti"
191"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
192"RC4" ---> "RC4"
193"Rates:" ---> "Hitrosti:"
194"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
195"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
196"Recheck Files" --->  ???
197"Remaining:" ---> "Do konca:"
198"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
199"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
200"Remove" ---> "Odstrani"
201"Reset" ---> "Razveljavi"
202"Resume" ---> "Nadaljuj"
203"Review settings when adding torrent." --->  ???
204"Save" ---> "Shrani"
205"Saving Torrent" --->  ???
206"Security" ---> "Varnost"
207"Seeding" ---> "Sejem"
208"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
209"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
210"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
211"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  ???
212"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  ???
213"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
214"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
215"Set as Primary" --->  ???
216"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
217"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
218"Status:" ---> "Status:"
219"Stop" ---> "Prekini"
220"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  ???
221"Stopped" ---> "Prekinjen"
222"Stopping" --->  ???
223"Successfully %1%." --->  ???
224"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
225"Test" --->  ???
226"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
227"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???
228"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
229"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
230"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
231"Tier" ---> "Pomol"
232"Time left:" ---> "Čas do konca:"
233"Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost"
234"Torrent %1% finished." --->  ???
235"Torrent %1% paused." --->  ???
236"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%."
237"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
238"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
239"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
240"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
241"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
242"Torrent save folder:" --->  ???
243"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
244"Torrent" ---> "Torrent"
245"Torrent:" ---> "Torrent:"
246"Torrents" ---> "Torrentov"
247"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
248"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki): %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
249"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
250"Total" ---> "Skupno"
251"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
252"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
253"Tracker warning: %2%! (%1%)" --->  ???
254"Tracker" ---> "Tracker"
255"Tracker:" ---> "Tracker"
256"Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol"
257"Trackers" --->  ???
258"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
259"Translation" ---> "Prevod"
260"Type" --->  ???
261"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
262"URL" --->  ???
263"URL;Port;Type" --->  ???
264"UnPlug and Play" --->  ???
265"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
266"Up" ---> "Gor"
267"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
268"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
269"Use Compact Allocation." --->  ???
270"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
271"Username : " ---> "Uporabnik : "
272"Warning" --->  ???
273"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
274"Web Seeds and DHT Nodes" --->  ???
275"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
276"libTorrrent based client." ---> "libTorrrent based client."
277"to" ---> "v"
278"∞" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.