source: lang/Slovenian.txt @ 328

Revision 328, 11.8 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Just after 326 snapshot.

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "Slovenian.rtf"
3"MS Shell Dlg" --->  ???
4"Torrent" ---> "Torrent"
5"Tracker" ---> "Tracker"
6"" --->  ???
7"msctls_progress32" --->  ???
8"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
9"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
10"Total" ---> "Skupno"
11"Up" ---> "Gor"
12"Down" ---> "Dol"
13"N/A" ---> "N/A"
14"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
15"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
16"Torrent:" ---> "Torrent:"
17"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
18"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
19"Remaining:" ---> "Do konca:"
20"Rates:" ---> "Hitrosti:"
21"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
22"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
23"ETA:" ---> "ETA:"
24"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
25"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
26"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
27"Enable DHT" ---> "Omogoči DHT"
28"Button" ---> "Button"
29"to" ---> "v"
30"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." ---> "Določite dohodni TCP port."
31"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
32"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
33"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT se uporablja samo pri t.i. "
34"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
35"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
36"Proxies" ---> "Proxji"
37"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
38"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
39"Port : " ---> "Port : "
40"Username : " ---> "Uporabnik : "
41"Password : " ---> "Geslo : "
42"Peer" ---> "Peer"
43"Web Seed" ---> "Spletni sejalec"
44"DHT" ---> "DHT"
45"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
46"Security" ---> "Varnost"
47"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
48"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
49"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
50"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
51"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
52"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
53"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
54"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
55"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
56"Forced" ---> "Prisiljeno"
57"Enabled" ---> "Omogočena"
58"Disabled" ---> "Onemogočena"
59"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
60"Plaintext" ---> "Plaintext"
61"RC4" ---> "RC4"
62"Both" ---> "Oboje"
63"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
64"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
65"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
66"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
67"Port to listen on : " ---> "Port:"
68"*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***"
69"Check1" ---> "Check1"
70"Button1" ---> "Button1"
71"Radio1" ---> "Radio1"
72"Static" ---> "Statičen"
73"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
74"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
75"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
76"Cancel" ---> "Prekliči"
77"Torrents" ---> "Torrentov"
78"Global Limits" ---> "Omejitev:"
79"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
80"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
81"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
82"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
83"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
84"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
85"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
86"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
87"..." ---> "..."
88"Prompt for alternate save folder." ---> "Vprašaj kam naj shranim."
89"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
90"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
91"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
92"Create new torrent" ---> "Ustvari nov torrent"
93"Save" ---> "Shrani"
94"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Izberi datoteko ali mapo za ustvarjanje torrent datoteke"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
96"Have Halite acts a DHT node." ---> "Uporabi DHT omreÅŸje."
97"Add" ---> "Dodaj"
98"Pause" ---> "Premor"
99"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
100"Remove" ---> "Odstrani"
101"SysListView32" ---> "SysListView32"
102"Name:" ---> "Ime:"
103"Tracker:" ---> "Tracker"
104"Status:" ---> "Status:"
105"Time left:" ---> "Čas do konca:"
106"Completed:" ---> "Končano:"
107"About" ---> "O programu"
108"Program Information" ---> "Informacije o programu"
109"RichEdit20A" ---> "RichEdit20A"
110"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
111"Add Torrent" --->  ???
112"Ok" --->  ???
113"Use Compact Allocation." --->  ???
114"Start Paused" --->  ???
115"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" --->  ???
116"General" ---> "Splošno"
117"Allow only one instance to run." ---> "Dovoli le enkratni zagon programa"
118"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
119"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
120"Language (requires restart)" --->  ???
121"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
122"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
123"Apply" ---> "Posodobi"
124"Reset" ---> "Razveljavi"
125"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
126"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
127"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
128"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
129"OK" ---> "V redu"
130"Tracker URL" ---> "Tracker URL"
131"Tier" ---> "Pomol"
132"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
133"Open &Halite" ---> "Odpri"
134"&Pause All" ---> "Premor vseh"
135"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
136"E&xit" ---> "Izhod"
137"Resume" ---> "Nadaljuj"
138"Stop" ---> "Prekini"
139"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
140"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
141"New" ---> "Novo"
142"Edit" ---> "Uredi"
143"Set as Primary" --->  ???
144"Delete" ---> "Izbriši"
145"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
146"180904b0" ---> "180904b0"
147"Comments" ---> "Komentarji"
148"libTorrrent based client." ---> "libTorrrent based client."
149"CompanyName" ---> "CompanyName"
150"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
151"FileDescription" ---> "FileDescription"
152"Halite BitTorrent Client" --->  ???
153"FileVersion" ---> "FileVersion"
154"InternalName" ---> "InternalName"
155"Halite" ---> "Halite"
156"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
157"(C) Eoin O'Callaghan 2007" ---> "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
158"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
159"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
160"ProductName" ---> "ProductName"
161"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
162"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
163"Translation" ---> "Prevod"
164"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
165"CAPS" ---> "CAPS"
166"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT soleÅŸnikov"
167"Filtering 0000000 ranges." ---> "Filtriram 0000000 povezav."
168"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
169"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
170"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
171"∞" --->  ???
172"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
173"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
174"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
175"Total transfer including protocol overhead; %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki); %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
176"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
177"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
178"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
179"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
180"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
181"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
182"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
183"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
184"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
185"Halite not listening!" ---> "Halite ne more prisluškovati!"
186"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
187"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
188"Peers" ---> "Peerov"
189"Files" ---> "Datotek"
190"Logging" ---> "Shranjevanje"
191"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
192"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
193"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
194"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
195"Interesting" ---> "Zanimanje"
196"Choked" ---> "Zadušeno"
197"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
198"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
199"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
200"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
201"Handshake" ---> "Pozdravljam"
202"Connecting" ---> "Povezujem"
203"Queued" ---> "V vrsti"
204"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
205"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
206"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
207"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
208"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
209"Downloading" ---> "Prenašam"
210"Finished" ---> "Končan"
211"Seeding" ---> "Sejem"
212"Allocating" ---> "Določam"
213"Stopped" ---> "Prekinjen"
214"Paused" ---> "Na pavzi"
215"Stopping" --->  ???
216"Pausing" --->  ???
217"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
218"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Reannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" --->  ???
219"Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost"
220"Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol"
221"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec"
222"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec;Stanje"
223"Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Ime;Pot;Velikost;Napredek;Prioriteta"
224"Don't download" ---> "Ne prenesi"
225"Normal" ---> "Navadna"
226"Above Normal" ---> "Nad običajno"
227"3" ---> "3"
228"4" ---> "4"
229"5" ---> "5"
230"6" ---> "6"
231"Maximum" ---> "Najvčja"
232"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
233"Halite.ico" ---> "Halite.ico"
234"toolbar.bmp" ---> "toolbar.bmp"
235"None" ---> "Nobeno"
236"Debug" ---> "Debug"
237"Info" ---> "Info"
238"Warning" --->  ???
239"Critical" ---> "Kritično"
240"Peer %2%: %1%." --->  ???
241"Peer banned %2%. (%1%)" --->  ???
242"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
243"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
244"Tracker warning: %2%! (%1%)" --->  ???
245"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
246"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" --->  ???
247"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
248"Fast rusume failed: %2%. (%1%)" --->  ???
249"Piece %2% finished. (%1%)" --->  ???
250"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" --->  ???
251"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" --->  ???
252"Successfully %1%." --->  ???
253"Failed, %1%" --->  ???
254"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
255"Torrent %1% finished." --->  ???
256"Torrent %1% paused." --->  ???
257"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema; %2% od %3%."
258"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
259"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta; %1%, od %2%."
260"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
261"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
262"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
263"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
264"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
265"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.