source: lang/Slovenian.txt @ 300

Revision 300, 11.3 KB checked in by translator, 13 years ago (diff)

Datoteka dodana oddaljeno

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" --->  "Slovenian.rtf"
3"MS Shell Dlg" --->  ???
4"Torrent" ---> "Torrent"
5"Tracker" ---> "Tracker"
6"" --->  ???
7"msctls_progress32" --->  ???
8"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
9"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
10"Total" ---> "Skupno"
11"Up" ---> "Gor"
12"Down" ---> "Dol"
13"N/A" ---> "N/A"
14"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
15"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
16"Torrent:" --->  "Torrent:"
17"Peers:" --->  "Sejalci+Pijavke:"
18"Transferred:" --->  "PreneÅ¡eno:"
19"Remaining:" --->  "Do konca:"
20"Rates:" --->  "Hitrosti:"
21"Seeds:" --->  "Sejalcev:"
22"Overhead:" --->  "PreseÅŸek:"
23"ETA:" --->  "ETA:"
24"Ratio:" --->  "Delilno razmerje:"
25"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
26"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
27"Enable DHT" --->  "Omogoči DHT"
28"Button" --->  "Gumb"
29"to" --->  "v"
30"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." --->  "Določite dohodni TCP port."
31"Distributed Hash Tables" --->  "DHT"
32"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
33"(DHT will not apply to private torrents)" --->  "(DHT se uporablja samo pri t.i. "public" trackerjih)"
34"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
35"Limit the no. of half-open connections" --->  "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
36"Proxies" --->  "Proxji"
37"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
38"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
39"Port : " ---> "Port : "
40"Username : " ---> "Uporabnik : "
41"Password : " ---> "Geslo : "
42"Peer" --->  "Peer"
43"Web Seed" --->  "Spletni sejalec"
44"DHT" --->  "DHT"
45"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
46"Security" --->  "Varnost"
47"IP Filtering" --->  "Filtriranje IP naslovov"
48"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
49"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
50"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
51"Protocol Encryption" --->  "Å ifriranje protokola"
52"Enable Protocol Encryption." --->  "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
53"Connection Policies" --->  "Nadzor povezave"
54"Incoming" --->  "Dohodna povezava"
55"Outgoing" --->  "Odhodna povezava"
56"Forced" --->  "Prisiljeno"
57"Enabled" --->  "Omogočena"
58"Disabled" --->  "Onemogočena"
59"Encoding Level" --->  "Stopnja zaščite"
60"Plaintext" ---> "Plaintext"
61"RC4" --->  "RC4"
62"Both" --->  "Oboje"
63"Prefer RC4" --->  "Uporabljaj raje RC4"
64"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
65"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
66"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
67"Port to listen on : " ---> "Port:"
68"*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***"
69"Check1" --->  "Check1"
70"Button1" --->  "Button1"
71"Radio1" --->  "Radio1"
72"Static" ---> "Statičen"
73"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
74"MS Sans Serif" --->  "MS Sans Serif" 
75"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
76"Cancel" ---> "Prekliči"
77"Torrents" ---> "Torrentov"
78"Global Limits" ---> "Omejitev:"
79"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
80"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
81"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
82"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
83"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
84"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
85"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
86"Default save folder :" --->  "Privzeta mapa za shranjevanje :"
87"..." --->  "..." 
88"Prompt for alternate save folder." ---> "Vprašaj kam naj shranim."
89"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
90"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
91"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
92"Create new torrent" ---> "Ustvari nov torrent"
93"Save" ---> "Shrani"
94"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Izberi datoteko ali mapo za ustvarjanje torrent datoteke"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
96"Have Halite acts a DHT node." ---> "Uporabi DHT omreÅŸje."
97"Add" ---> "Dodaj"
98"Pause" ---> "Premor"
99"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
100"Remove" ---> "Odstrani"
101"SysListView32" --->  "SysListView32"
102"Name:" ---> "Ime:"
103"Tracker:" ---> "Tracker"
104"Status:" ---> "Status:"
105"Time left:" ---> "Čas do konca:"
106"Completed:" ---> "Končano:"
107"About" ---> "O programu"
108"Program Information" ---> "Informacije o programu"
109"RichEdit20A" --->  "RichEdit20A"
110"SysTabControl32" --->  "SysTabControl32"
111"General" ---> "Splošno"
112"Allow only one instance to run." ---> "Dovoli le enkratni zagon programa"
113"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
114"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
115"Language (requires restart)" --->  ???
116"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
117"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
118"Apply" ---> "Posodobi"
119"Reset" ---> "Razveljavi"
120"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
121"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
122"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
123"MS Shell Dlg 2" --->  "MS Shell Dlg 2"
124"OK" ---> "V redu"
125"Tracker URL" ---> "Tracker URL"
126"Tier" ---> "Pomol"
127"_POPUP_" --->  "_POPUP_" 
128"Open &Halite" ---> "Odpri"
129"&Pause All" ---> "Premor vseh"
130"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
131"E&xit" ---> "Izhod"
132"Resume" ---> "Nadaljuj"
133"Stop" ---> "Prekini"
134"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
135"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
136"New" ---> "Novo"
137"Edit" ---> "Uredi"
138"Delete" ---> "Izbriši"
139"StringFileInfo" --->  "StringFileInfo"
140"180904b0" --->  "180904b0" 
141"Comments" ---> "Komentarji"
142"libTorrrent based client." --->  "libTorrrent based client."
143"CompanyName" --->  "CompanyName"
144"BinaryNotions.com" --->  "BinaryNotions.com"
145"FileDescription" --->  "FileDescription" 
146"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent Client"
147"FileVersion" --->  "FileVersion" 
148"InternalName" --->  "InternalName"
149"Halite" --->  "Halite"
150"LegalCopyright" --->  "LegalCopyright"
151"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
152"OriginalFilename" --->  "OriginalFilename"
153"Halite.exe" --->  "Halite.exe"
154"ProductName" --->  "ProductName"
155"ProductVersion" --->  "ProductVersion"
156"VarFileInfo" --->  "VarFileInfo"
157"Translation" ---> "Prevod"
158"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
159"CAPS" ---> "CAPS"
160"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT soleÅŸnikov"
161"Filtering 0000000 ranges." ---> "Filtriram 0000000 povezav."
162"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
163"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
164"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
165"None" ---> "Nobeno"
166"Debug" ---> "Debug"
167"Info" ---> "Info"
168"Critical" ---> "Kritično"
169"Libtorrent Peer Alert: %1%." ---> "Libtorrent Peer Napaka: %1%."
170"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
171"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema; %2% od %3%."
172"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
173"%1$.2fMB of %2$.2fMB" --->  "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
174"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
175"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
176"Total transfer including protocol overhead; %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  "Skupen prenos (vključno s preseÅŸki); %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
177"%1%, %2%." --->  "%1%, %2%." 
178"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" --->  "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
179"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" --->  "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
180"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
181"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
182"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
183"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
184"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
185"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
186"Halite not listening!" --->  "Halite ne more prisluÅ¡kovati!"
187"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
188"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta; %1%, od %2%."
189"XML exception: %1%." ---> "XML izjema: %1%."
190"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
191"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
192"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
193"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
194"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
195"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." --->  "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
196"Peers" --->  "Peerov"
197"Files" --->  "Datotek"
198"Logging" --->  "Shranjevanje"
199"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." --->  "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
200"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." --->  "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
201"Auto Sort" --->  "Avtomatsko razvrsti"
202"Torrent Root" --->  "Izvor torrenta" 
203"Interesting" ---> "Zanimanje"
204"Choked" ---> "Zadušeno"
205"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
206"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
207"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
208"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
209"Handshake" ---> "Pozdravljam"
210"Connecting" ---> "Povezujem"
211"Queued" ---> "V vrsti"
212"RC4 Encrypted" --->  "RC4 Å¡ifrirano"
213"Plaintext Encrypted" --->  "Plaintext Å¡ifrirano"
214"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
215"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
216"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
217"Downloading" ---> "Prenašam"
218"Finished" ---> "Končan"
219"Seeding" ---> "Sejem"
220"Allocating" ---> "Določam"
221"Stopped" ---> "Prekinjen"
222"Paused" ---> "Na pavzi"
223"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
224"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Reannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time" --->  "Ime;Stanje;Napredek;Hitrost dol;Hitrost gor;Peerov;Sejalcev;ETA;Kopij;Tracker;Posodobi sledilnik;Delilno razmerje;Skupaj;Končano;Preostalo;Prenos dol;Prenos gor;Aktiven;Sejem;Čas nastanka"
225"Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost"
226"Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol"
227"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" --->  "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec"
228"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" --->  "Peer;DrÅŸava;Dol;Gor;Katgorija;BT odjemalec;Stanje"
229"Filename;Path;Size;Progress;Priority" --->  "Ime;Pot;Velikost;Napredek;Prioriteta"
230"Don't download" ---> "Ne prenesi"
231"Normal" --->  "Navadna"
232"Above Normal" --->  "Nad običajno"
233"3" --->  "3"
234"4" --->  "4"
235"5" --->  "5"
236"6" --->  "6"
237"Maximum" --->  "Najvčja"
238"Set Priority" --->  "Nastavi prioriteto"
239"Halite.ico" --->  "Halite.ico"
240"toolbar.bmp" --->  "toolbar.bmp"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.