source: lang/Slovenian.txt @ 217

Revision 217, 9.3 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Preped for snapshot release with encryption.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1"Halite.ico" --->  ???
2"toolbar.bmp" --->  ???
3"English" ---> "Slovenian"
4"MS Shell Dlg" --->  ???
5"Torrent" ---> "Torrent"
6"Tracker" ---> "Tracker"
7"" --->  ???
8"msctls_progress32" --->  ???
9"N/A" ---> "N/A"
10"Time left:" ---> "Čas do konca:"
11"Connection limits:" ---> "Omejitev povezav:"
12"Transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
13"Total" ---> "Skupno"
14"Up" ---> "Gor"
15"Down" ---> "Dol"
16"Update in:" ---> "Posodobitev čez:"
17"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." ---> "Prenos dol %1%MB, Prenos gor %2%MB, Delino razmerje %3%."
18"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
19"Ratio:" ---> "Delino razmerje:"
20"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
21"Global Options" ---> "Nastavitve"
22"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
23"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" ---> "Vključi DHT"
24"Button" --->  ???
25"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
26"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
27"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
28"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
29"Use a proxy." ---> "Uporabi proxy."
30"Port : " ---> "Port : "
31"Username : " ---> "Uporabnik : "
32"Password : " ---> "Geslo : "
33"to" --->  ???
34"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." ---> "Izberi TCP port(-e) za poslušanje dohodnih povezav."
35"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
36"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
37"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
38"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
39"Port to listen on : " ---> "Port:"
40"*** Disabled ***" ---> "*** Onemogočeno ***"
41"Check1" --->  ???
42"Button1" --->  ???
43"Radio1" --->  ???
44"Static" ---> "Statičen"
45"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
46"MS Sans Serif" --->  ???
47"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
48"Cancel" ---> "Prekliči"
49"Torrents" ---> "Torrentov"
50"Global Limits" ---> "Omejitev:"
51"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
52"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
53"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
54"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prenos gor (KB/s) :"
55"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
56"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
57"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Nastavi moÅŸnosti za nove torrente."
58"Default save folder : " ---> "Privzeta mapa za shranjevanje : "
59"..." --->  ???
60"Prompt for alternate save folder." ---> "Vprašaj kam naj shranim."
61"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
62"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
63"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
64"Create new torrent" ---> "Ustvari nov torrent"
65"Save" ---> "Shrani"
66"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Izberi datoteko ali mapo za ustvarjanje torrent datoteke"
67"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
68"Have Halite acts a DHT node." ---> "Uporabi DHT omreÅŸje."
69"Add" ---> "Dodaj"
70"Pause" ---> "Premor"
71"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
72"Remove" ---> "Odstrani"
73"SysListView32" --->  ???
74"Name:" ---> "Ime:"
75"Tracker:" ---> "Tracker"
76"Status:" ---> "Status:"
77"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
78"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
79"Completed:" ---> "Končano:"
80"About" ---> "O programu"
81"Program Information" ---> "Informacije o programu"
82"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." ---> "Halite je BitTorrent klient, kateri bazira na libtorrent knjişnici (Rasterbar.com). Program je spisan v C++ s pomočjo Boost knjişnic in WTL. Je odprtokodni program z MIT in Boost software licenco."
83"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." ---> "Ta projekt so omogočili nekateri izvrstni posamezniki, katerim bi se rad zahvalil."
84"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." ---> "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Design ikone."
85"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." ---> "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Avtor libtorrent knjiÅŸnice."
86"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." ---> "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Avtor Boost.ASIO."
87"SysTabControl32" --->  ???
88"General" ---> "Splošno"
89"Allow only one instance to run." ---> "Dovoli le enkratni zagon programa"
90"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
91"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
92"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
93"Language (requires restart)" --->  ???
94"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
95"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
96"Apply" ---> "Posodobi"
97"Reset" ---> "Razveljavi"
98"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
99"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
100"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov tracker"
101"MS Shell Dlg 2" --->  ???
102"OK" ---> "V redu"
103"Tracker URL" ---> "Tracker URL"
104"Tier" ---> "Pomol"
105"_POPUP_" --->  ???
106"Open &Halite" ---> "Odpri"
107"&Pause All" ---> "Premor vseh"
108"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
109"E&xit" ---> "Izhod"
110"Resume" ---> "Nadaljuj"
111"Stop" ---> "Prekini"
112"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
113"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
114"New" ---> "Novo"
115"Edit" ---> "Uredi"
116"Delete" ---> "Izbriši"
117"StringFileInfo" --->  ???
118"180904b0" --->  ???
119"Comments" ---> "Komentarji"
120"libTorrrent based client." --->  ???
121"CompanyName" --->  ???
122"BinaryNotions.com" --->  ???
123"FileDescription" --->  ???
124"Halite BitTorrent Client" --->  ???
125"FileVersion" --->  ???
126"InternalName" --->  ???
127"Halite" --->  ???
128"LegalCopyright" --->  ???
129"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  ???
130"OriginalFilename" --->  ???
131"Halite.exe" --->  ???
132"ProductName" --->  ???
133"ProductVersion" --->  ???
134"VarFileInfo" --->  ???
135"Translation" ---> "Prevod"
136"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???
137"CAPS" --->  ???
138"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT soleÅŸnikov"
139"Filtering 0000000 ranges." ---> "Filtriram 0000000 povezav."
140"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
141"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
142"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
143"None" ---> "Nobeno"
144"Debug" ---> "Debug"
145"Info" ---> "Info"
146"Critical" ---> "Kritično"
147"Libtorrent Peer Alert: %1%." ---> "Libtorrent Peer Napaka: %1%."
148"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml izjema (%1%) pri %2%."
149"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema; %2% od %3%."
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
151"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
152"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
153"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
154"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
155"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
156"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
157"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
158"Halite not listening!" --->  ???
159"Port %1% open" ---> "Port %1% odprt"
160"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" ---> "Ime;Status;Končano;Dol;Gor;Peeri;Sejalcev;ETA;Kopij"
161"Time;Message;Severity" ---> "Čas;Sporočilo;Kritičnost"
162"Tracker;Tier" ---> "Tracker;Pomol"
163"Peer;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;Dol;Gor;Kategorija;Klient"
164"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;Dol;Gor;Kategorija;Klient;Status"
165"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Izjema vjetna; %1%, od %2%."
166"XML exception: %1%." ---> "XML izjema: %1%."
167"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
168"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
169"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
170"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
171"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
172"Interesting" ---> "Zanimanje"
173"Choked" ---> "Zadušeno"
174"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
175"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
176"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
177"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
178"Handshake" ---> "Pozdravljam"
179"Connecting" ---> "Povezujem"
180"Queued" ---> "V vrsti"
181"RC4 Encrypted" --->  ???
182"Plaintext Encrypted" --->  ???
183"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
184"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
185"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
186"Downloading" ---> "Prenašam"
187"Finished" ---> "Končan"
188"Seeding" ---> "Sejem"
189"Allocating" ---> "Določam"
190"Stopped" ---> "Prekinjen"
191"Paused" ---> "Na pavzi"
192"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.