source: lang/Slovenian.txt @ 200

Revision 200, 19.1 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Slovenian translation added.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1"English" --->  "Slovenian"
2"MS Shell Dlg" --->  ???
3"Torrent" --->  "Torrent"
4"Tracker" --->  "Tracker"
5"" --->  ???
6"msctls_progress32" --->  ???
7"N/A" --->  "N/A"
8"Time left:" --->  "Čas do konca:"
9"Connection limits:" --->  "Omejitev povezav:"
10"Transfer rates (KB/s):" --->  "Hitrosti prenosa (KB/s):"
11"Total" --->  "Skupno"
12"Up" --->  "Gor"
13"Down" --->  "Dol"
14"Update in:" --->  "Posodobitev čez:"
15"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." --->  "Prenos dol %1%MB, Prenos gor %2%MB, Delino razmerje %3%."
16"Ratio (this session):" --->  "Delino razmerje seje:"
17"Ratio:" --->  "Delino razmerje:"
18"BitTorrent" --->  "BitTorrent"
19"Global Options" --->  "Nastavitve"
20"Open a (single) port between : " --->  "Odpri posamičen port v rangu:"
21"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" --->  "Vključi DHT"
22"Enable IP filtering." --->  "Uporabi filtriranje IP naslovov"
23"Import ipfilter.dat" --->  "Uvozi ipfilter.dat"
24"Clear IP database" --->  "Počisti bazo IP naslovov"
25"Proxy Host/IP : " --->  "Proxy IP : "
26"Use a proxy." --->  "Uporabi proxy."
27"Port : " --->  "Port : "
28"Username : " --->  "Uporabnik : "
29"Password : " --->  "Geslo : "
30"to" --->  ???
31"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." --->  "Izberi TCP port(-e) za poslušanje dohodnih povezav."
32"Port (UDP) : " --->  "Port (UDP) : "
33"Remote Control" --->  "Oddaljeni nadzor"
34"Remote Control Options" --->  "Nastavitve oddaljenega nadzora"
35"Enable Remote Control" --->  "Vključi oddaljeni nadzor"
36"Port to listen on : " --->  "Port:"
37"*** Disabled ***" --->  "*** Onemogočeno ***"
38"Check1" --->  ???
39"Button1" --->  ???
40"Radio1" --->  ???
41"Static" --->  "Statičen" 
42"Halite Debug Dialog" --->  "Halite Debug"
43"MS Sans Serif" --->  ???
44"Halite importing IP ranges..." ---> "Uvažam IP naslove..." 
45"Cancel" --->  "Prekliči"
46"Torrents" --->  "Torrentov"
47"Global Limits" --->  "Omejitev:"
48"Total max connections :" --->  "Max. povezav:"
49"Total upload slots :" --->  "Max. odhodnih povezav"
50"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol(KB/s) :"
51"Upload Rate (KB/s) :" --->  "Prenos gor (KB/s) :"
52"Torrent Defaults" --->  "Privzete nastavitve torrenta:"
53"These options set global maximums which will always be honoured." --->  "Nastavi globalne spremenljivke."
54"These options specify the default limits applied to new torrents." --->  "Nastavi možnosti za nove torrente."
55"Default save folder : " --->  "Privzeta mapa za shranjevanje : "
56"..." --->  ???
57"Prompt for alternate save folder." --->  "Vprašaj kam naj shranim."
58"Halite shutting down..." --->  "Halite se izklaplja..."
59"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." --->  "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
60"Show this message in future" --->  "V prihodnosti mi prikaži to sporočilo" 
61"Create new torrent" --->  "Ustvari nov torrent"
62"Save" --->  "Shrani"
63"Select a file or directory to construct the torrent." --->  "Izberi datoteko ali mapo za ustvarjanje torrent datoteke"
64"Enter the tracker URLs for the torrent." --->  "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
65"Have Halite acts a DHT node." --->  "Uporabi DHT omrežje."
66"Add" --->  "Dodaj"
67"Pause" --->  "Premor"
68"Reannounce" --->  "Posodobi sledilnik"
69"Remove" --->  "Odstrani"
70"SysListView32" --->  ???
71"Name:" --->  "Ime:"
72"Status:" --->  "Status:"
73"Tracker:" --->  "Tracker"
74"Torrent connection limits:" --->  "Omejitev povezave na torrentu"
75"Torrent transfer rates (KB/s):" --->  "Hitrosti prenosa (KB/s):"
76"Completed:" --->  "Končano:"
77"About" --->  "O programu"
78"Program Information" --->  "Informacije o programu"
79"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." ---> "Halite je BitTorrent klient, kateri bazira na libtorrent knjižnici (Rasterbar.com). Program je spisan v C++ s pomočjo Boost knjižnic in WTL. Je odprtokodni program z MIT in Boost software licenco."
80"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." --->  "Ta projekt so omogočili nekateri izvrstni posamezniki, katerim bi se rad zahvalil."
81"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." ---> "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Design ikone."
82"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." --->  "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Avtor libtorrent knjižnice."
83"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." --->  "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Avtor Boost.ASIO."
84"SysTabControl32" --->  ???
85"General" --->  "Splošno"
86"Allow only one instance to run." --->  "Dovoli le enkratni zagon programa"
87"General Settings" --->  "Splošne nastavitve"
88"Advanced GUI" --->  "Dodatno o vmesniku"
89"Minimize to tray." --->  "Pomanjšaj v orodno vrstico"
90"List of Trackers." --->  "Seznam trackerjev"
91"Send login info to trackers." --->  "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
92"Apply" --->  "Posodobi"
93"Reset" --->  "Razveljavi"
94"Log to file." --->  "Shrani log v datoteko."
95"Log debug events." --->  "Shranjuj debug log."
96"Add New Tracker" --->  "Dodaj nov tracker"
97"MS Shell Dlg 2" --->  ???
98"OK" --->  "V redu"
99"Tracker URL" --->  "Tracker URL"
100"Tier" --->  "Pomol"
101"_POPUP_" --->  ???
102"Open &Halite" --->  "Odpri"
103"&Pause All" --->  "Premor vseh"
104"&Resume All" --->  "Nadaljuj vse"
105"E&xit" --->  "Izhod"
106"Resume" --->  "Nadaljuj"
107"Stop" --->  "Prekini"
108"Torrent File" --->  "Torrent datoteko"
109"Torrent and Data" --->  "Torrent datoteko in podatke"
110"New" --->  "Novo"
111"Edit" --->  "Uredi"
112"Delete" --->  "Izbriši"
113"Halite.ico" --->  ???
114"toolbar.bmp" --->  ???
115"StringFileInfo" --->  ???
116"180904b0" --->  ???
117"Comments" --->  "Komentarji"
118"libTorrrent based client." --->  ???
119"CompanyName" --->  ???
120"BinaryNotions.com" --->  ???
121"FileDescription" --->  ???
122"Halite BitTorrent Client" --->  ???
123"FileVersion" --->  ???
124"InternalName" --->  ???
125"Halite" --->  ???
126"LegalCopyright" --->  ???
127"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  ???
128"OriginalFilename" --->  ???
129"Halite.exe" --->  ???
130"ProductName" --->  ???
131"ProductVersion" --->  ???
132"VarFileInfo" --->  ???
133"Translation" --->  "Prevod"
134"N" --->  ???
135"O" --->  ???
136"S" --->  ???
137"P" --->  ???
138"Z" --->  ???
139"X" --->  ???
140"C" --->  ???
141"V" --->  ???
142"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???
143"CAPS" --->  ???
144"0000 DHT node(s)" --->  "0000 DHT soležnikov"
145"Filtering 0000000 ranges." --->  "Filtriram 0000000 povezav."
146"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
147"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
148"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." --->  "Izberite mapo za shrambo datotek."
149"None" --->  "Nobeno"
150"Debug" --->  "Debug"
151"Info" --->  "Info"
152"Critical" --->  "Kritično"
153"Libtorrent Peer Alert: %1%." --->  "Libtorrent Peer Napaka: %1%."
154"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  "Xml izjema (%1%) pri %2%."
155"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." --->  "Torrent (%1%) zaznana izjema; %2% od %3%." 
156"Invalid torrent (%1%) from %2%." --->  "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
157"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
158"%1% DHT node(s)" --->  "%1% DHT povezav"
159"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
160"Filtering %1% range(s)" --->  "Filtriram %1% naslovov"
161"IP filter disabled" --->  "IP filter onemogočen"
162"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
163"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
164"Halite not listening!" --->  "Halite se ne more povezati!
165"Port %1% open" --->  "Port %1% odprt" 
166"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" --->  "Ime;Status;Končano;Dol;Gor;Peeri;Sejalcev;ETA;Kopij"
167"Time;Message;Severity" --->  "Čas;Sporočilo;Kritičnost" 
168"Tracker;Tier" --->  "Tracker;Pomol"
169"Peer;Download;Upload;Type;Client" --->  "Peer;Dol;Gor;Kategorija;Klient"
170"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" --->  "Peer;Dol;Gor;Kategorija;Klient;Status" 
171"Exception caught; %1%, from %2%." --->  "Izjema vjetna; %1%, od %2%." 
172"XML exception: %1%." ---> "XML izjema: %1%."
173"Unicode exception: %1%." --->  "Unicode izjema: %1%."
174"Bittorrent Event: %1%." --->  "Bittorrent dogodek: %1%."
175"Peer Event: %1%." --->  "Peer dogodek: %1%."
176"Tracker Event: %1%." --->  "Tracker dogodek: %1%."
177"Debug Event: %1%." --->  "Debug dogodek: %1%." 
178"Interesting" --->  "Zanimanje"
179"Choked" --->  "Zadušeno"
180"Interested in us" --->  "Zainteresiran"
181"Has choked us" --->  "Nas je zadušil"
182"Supports extensions" --->  "Podpira vtičnike"
183"Local connection" --->  "Lokalne povezave"
184"Handshake" --->  "Pozdravljam"
185"Connecting" --->  "Povezujem"
186"Queued" --->  "V vrsti"
187"Queued for Checking" --->  "V vrsti za pregled"
188"Checking Files" --->  "Preverjam datoteke"
189"Connecting to Tracker" --->  "Povezujem na sledilnik"
190"Downloading" --->  "Prenašam"
191"Finished" --->  "Končan"
192"Seeding" --->  "Sejem"
193"Allocating" --->  "Določam"
194"Stopped" --->  "Prekinjen"
195"Paused" --->  "Na pavzi"
196"Downloading Metadata" --->  "Prenašam metadata"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.