source: lang/Slovenian.txt @ 792

Revision 792, 16.7 KB checked in by Eoin, 10 years ago (diff)

Commiting updated lang files.

Line 
1"English" ---> "Slovenian"
2"English.rtf" ---> "../lang/Slovenian.rtf"
3" %2%" --->  ???
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s dol - %2$.2fKB/s gor"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB dol - %2$.2fMB gor"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT povezav"
8"%1% active torrent(s)" ---> ""
9"%1% peers from DHT for %2%." --->  ???
10"%1% port %2% mapping succeeded." --->  ???
11"%1% port mapping request failed." --->  ???
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% SoleÅŸnikov. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "Premor vseh"
15"&Resume All" ---> "Nadaljuj vse"
16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" --->  ???
17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(D-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
19"About" ---> "O programu"
20"Above Normal" ---> "Nad običajno"
21"Active downloads :" --->  ???
22"Active seeds :" --->  ???
23"Active seeds hard limit:" --->  ???
24"Active" ---> "Aktiven"
25"Add New Peer" ---> "Dodaj soleÅŸnika"
26"Add New Tracker" ---> "Dodaj nov sledilnik"
27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj Web Seed ali DHT Node"
28"Add Torrent" ---> "Dodaj torrent"
29"Add" ---> "Dodaj"
30"Adjust Queue Position" --->  ???
31"Advanced GUI" ---> "Dodatno o vmesniku"
32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Opozorilo %2%, koda napake: %4%, prikazano %3%. (%1%)"
33"Allocating" ---> "Določam"
34"Allocation Mode:" --->  ???
35"Allow only one instance to run" ---> "Dovoli le 1 delujočo kopijo Halitea"
36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev povezabe %1%."
37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neveljavna nastavitev Å¡ifriranja %1%."
38"Announce on all tiers" --->  ???
39"Announce to all trackers" --->  ???
40"Apply" ---> "Posodobi"
41"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Åœelite zapustiti Halite? S tem boste prekinili vse aktivne prenose."
42"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Ŝelite izbrisati vse prenešene podatke?"
43"Auto Sort" ---> "Avtomatsko razvrsti"
44"Auto-managed" --->  ???
45"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
46"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent dogodek: %1%."
47"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Del %2% od skupaj %3% se trenutno prenaša. (%1%)"
48"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Prenešen je del %2% od skupno %3% . (%1%)"
49"Both" ---> "Oboje"
50"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" --->  ???
51"Cache Write Size :" --->  ???
52"Calculating Piece Hashes..." ---> "Izdelujem Piece Hashes..."
53"Cancel" ---> "Prekliči"
54"Checking Files" ---> "Preverjam datoteke"
55"Checking Resume Data" --->  ???
56"Choked" ---> "Zadušeno"
57"Clear IP database" ---> "Počisti bazo IP naslovov"
58"Client" ---> "BT odjemalec"
59"Close to tray" ---> "Zapri v orodno vrstico"
60"Comment" ---> "Komentar"
61"Completed" ---> "Končano"
62"Completed:" ---> "Končano:"
63"Confirm on close" ---> "Potrdi ob izhodu"
64"Connecting to Tracker" ---> "Povezujem na sledilnik"
65"Connecting" ---> "Povezujem"
66"Connection Policies" ---> "Nadzor povezave"
67"Construct a New Torrent" ---> "Ustvari nov torrent"
68"Copies" ---> "Å tevilo kopij"
69"Country" ---> "DrÅŸava"
70"Creating Torrent..." ---> "Ustvarjam torrent datoteko..."
71"Creating a New Torrent File" ---> "Ustvarjam torrent datoteko..."
72"Creator" ---> "Ustvarjalnik"
73"Critical" ---> "Kritično"
74"Current Cache Status" --->  ???
75"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???
76"DHT Node" ---> "DHT Node"
77"DHT disabled" ---> "DHT onemogočen"
78"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Napaka DHT vtičnika, prosimo spremenite port."
79"DHT" ---> "DHT"
80"Debug Event: %1%." ---> "Debug dogodek: %1%."
81"Debug" ---> "Debug"
82"Default save folder :" ---> "Privzeta mapa za shranjevanje :"
83"Delete" ---> "Izbriši"
84"Details" ---> "Podrobnosti"
85"Dev Msg: %1%." --->  ???
86"Dir." ---> "Mapa"
87"Disabled" ---> "Onemogočena"
88"Distributed Hash Tables" ---> "DHT"
89"Don't Manage Torrent(s)" --->  ???
90"Don't count slow torrents." --->  ???
91"Don't download" ---> "Ne prenesi"
92"Down" ---> "Dol"
93"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prenos dol (KB/s) :"
94"Download" ---> "Dol"
95"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Prenešeno %1$.2fMB, Oddano %2$.2fMB, Delilno razmerje %3$.2f."
96"Downloaded" ---> "Preneseno"
97"Downloading Metadata" ---> "Prenašam metadata"
98"Downloading" ---> "Prenašam"
99"E&xit" ---> "Izhod"
100"ETA" ---> "Do konca"
101"ETA:" ---> "Do konca:"
102"Edit Download Folders" ---> "Uredi download mape"
103"Edit Peer" ---> "Uredi soleÅŸnike"
104"Edit Torrent Save Folders" ---> "Uredi mape, kjer se shranuje torrente"
105"Edit Tracker" --->  ???
106"Edit" ---> "Uredi"
107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" --->  ???
108"Enable IP filtering." ---> "Uporabi filtriranje IP naslovov"
109"Enable Options or libtorrent Plugins" --->  ???
110"Enable Protocol Encryption." ---> "Uporabi Å¡ifriranje protokola"
111"Enable Remote Control" ---> "Vključi oddaljeni nadzor"
112"Enabled" ---> "Omogočena"
113"Encoding Level" ---> "Stopnja zaščite"
114"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Vpišite povezavo do Web Seed ali DHT Nodes."
115"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vpiši sledilnikov (announce) URL."
116"Error!" --->  ???
117"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izjema ujeta: %1%, od %2%."
118"Exit Halite" --->  ???
119"Failed, %1%" ---> "Napaka, %1%"
120"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Hitro nadaljevanje ni uspelo: %2%. (%1%)"
121"File" ---> "Datoteka"
122"Filename" ---> "Ime"
123"Files" ---> "Datotek"
124"Filtering %1% range(s)" ---> "Filtriram %1% naslovov"
125"Finish Time" ---> "Čas prenosa"
126"Finished" ---> "Končan"
127"Force Close" ---> "Zapri"
128"Forced" ---> "Prisiljeno"
129"General Settings" ---> "Splošne nastavitve"
130"General" ---> "Splošno"
131"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Naključno ime torrenta (se ne da spremenjati)"
132"Global Limits" ---> "Omejitev:"
133"Globals" --->  ???
134"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite"
135"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug"
136"Halite importing IP ranges..." ---> "UvaÅŸam IP naslove..."
137"Halite not listening!" ---> "Halite ne more poslušati!"
138"Halite shutting down..." ---> "Halite se izklaplja..."
139"Handshake" ---> "Pozdravljam"
140"Has choked us" ---> "Nas je zadušil"
141"Hash failed for piece %2% of %1%." --->  ???
142"IP Filter blocked %1%, %2%." --->  ???
143"IP Filtering" ---> "Filtriranje IP naslovov"
144"IP filter disabled" ---> "IP filter onemogočen"
145"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Uvoz IPv6 ni uspel."
146"Import ipfilter.dat" ---> "Uvozi ipfilter.dat"
147"Importing IP Filters..." ---> "UvaÅŸam IP filtre..."
148"Incoming" ---> "Dohodna povezava"
149"Info" ---> "Info"
150"Informed of external IP address: %1%." --->  ???
151"Interested in us" ---> "Zainteresiran"
152"Interesting" ---> "Zanimam"
153"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neveljaven torrent (%1%) od %2%."
154"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Prosimo počakajte nekaj sekund, da se program zapre."
155"Language (requires restart)" ---> "Jezik (potrebuje ponovni zagon)"
156"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omejitev Å¡tevila pol-odprtih povezav"
157"List of Trackers." ---> "Seznam trackerjev"
158"Loading IP filters..." ---> "Nalagam IP filtre..."
159"Local connection" ---> "Lokalne povezave"
160"Log debug events." ---> "Shranjuj debug log."
161"Log off Windows" --->  ???
162"Log to file." ---> "Shrani log v datoteko."
163"Logging" ---> "Shranjevanje"
164"Manage Torrent(s)" --->  ???
165"Managed Downloading" --->  ???
166"Managed Seeding" --->  ???
167"Managed Torrent" --->  ???
168"Managed" --->  ???
169"Match the listen port number (recommended)." --->  ???
170"Max Size (MiB) :" --->  ???
171"Max failures : " --->  ???
172"Max replies : " --->  ???
173"Maximum" ---> "Največja"
174"Message" ---> "Sporočilo"
175"Metadata Plugin" --->  ???
176"Minimize to tray." ---> "Pomanjšaj v orodno vrstico"
177"Move Down" --->  ???
178"Move To Bottom" --->  ???
179"Move To Top" --->  ???
180"Move Up" --->  ???
181"Move finished torrents to :" ---> "Prenesi končane torrente v:"
182"Move the completed torrent to:" ---> "Premakni dokončane torrente v:"
183"N/A" ---> "N/A"
184"NAT-PMP" --->  ???
185"Name" ---> "Ime"
186"Name:" ---> "Ime:"
187"New" ---> "Novo"
188"None" ---> "Nobeno"
189"Normal" ---> "Navadna"
190"Not Started" --->  ???
191"Not currently set to take any action" --->  ???
192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Opozorilo: Kompaktna alokacija je nekompatibilna s prenašanjem posameznih datotek."
193"OK" ---> "V redu"
194"OS reported error for file '%1%'" --->  ???
195"Ok" ---> "V redu"
196"On parole" --->  ???
197"Open &Halite" ---> "Odpri"
198"Open Download Folder" --->  ???
199"Open a (single) port between : " ---> "Odpri posamičen port v rangu:"
200"Outgoing" ---> "Odhodna povezava"
201"Output File" ---> "Izhodna datoteka"
202"Overhead:" ---> "PreseÅŸek:"
203"Password : " ---> "Geslo : "
204"Path" ---> "Pot"
205"Pause all torrents" --->  ???
206"Pause" ---> "Premor"
207"Paused" ---> "Na pavzi"
208"Pausing" ---> "Dodajam na pavzo"
209"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%."
210"Peer Event: %1%." ---> "Peer dogodek: %1%."
211"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer %2% je onemogočen. (%1%)"
212"Peer" ---> "Peer"
213"Peers" ---> "Peerov"
214"Peers:" ---> "Sejalci+Pijavke:"
215"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Kos %2% prenešen. (%1%)"
216"Piece Expiry (sec) :" --->  ???
217"Piece Size (KBs)" ---> "Velikost kosa (KB)"
218"Plaintext Encrypted" ---> "Plaintext Å¡ifrirano"
219"Plaintext" ---> "Plaintext"
220"Port %1% open" ---> "Vrata %1% odprta"
221"Port (UDP)" --->  ???
222"Port : " ---> "Vrata : "
223"Port Forwarding" ---> "Odpiranje vrat"
224"Port to listen on : " ---> "Vrata:"
225"Port" ---> "Vrata"
226"Ports" --->  ???
227"Prefer RC4" ---> "Uporabljaj raje RC4"
228"Priority" ---> "Prioriteta"
229"Private" ---> "Zasebni sledilnik"
230"Progress" ---> "Napredek"
231"Protocol Encryption" ---> "Å ifriranje protokola"
232"Proxies" ---> "Proxji"
233"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy IP : "
234"Proxy Settings" ---> "Nastavitve proxyja"
235"Queue Position" --->  ???
236"Queue System" --->  ???
237"Queue View" --->  ???
238"Queued for Checking" ---> "V vrsti za pregled"
239"Queued" ---> "V vrsti"
240"RC4 Encrypted" ---> "RC4 Å¡ifrirano"
241"RC4" ---> "RC4"
242"Rates:" ---> "Hitrosti:"
243"Ratio (this session):" ---> "Delino razmerje seje:"
244"Ratio" ---> "Delilno razmerje"
245"Ratio:" ---> "Delilno razmerje:"
246"Read Cache Hit Ratio :" --->  ???
247"Read Size :" --->  ???
248"Reannounce" ---> "Posodobi sledilnik"
249"Recheck Files" ---> "Ponovno preveri integirteto datotek"
250"Remaining" ---> "Do konca"
251"Remaining:" ---> "Do konca:"
252"Remote Control Options" ---> "Nastavitve oddaljenega nadzora"
253"Remote Control" ---> "Oddaljeni nadzor"
254"Remove" ---> "Odstrani"
255"Reset" ---> "Razveljavi"
256"Resolve Countries from IP" --->  ???
257"Resume data generated. (%1%)" --->  ???
258"Resume data generation failed. (%1%)" --->  ???
259"Resume" ---> "Nadaljuj"
260"Resuming torrent. (%1%)" --->  ???
261"Review settings when adding torrent." ---> "Preveri nastavitve ob dodajanju torrenta"
262"Save" ---> "Shrani"
263"Saving Torrent" ---> "Shranjujem torrent"
264"Search branching : " --->  ???
265"Security" ---> "Varnost"
266"Seeding Limits" --->  ???
267"Seeding" ---> "Sejem"
268"Seeds" ---> "Sejalcev"
269"Seeds:" ---> "Sejalcev:"
270"Select Timed Action" --->  ???
271"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izberite mapo, kjer se bodo shranjevali preosi. Kliknite prekliči, če ste zadovoljni z privzeto nastavitvijo."
272"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izberite mapo za shrambo datotek."
273"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izberite datoteko / mapo iz katere bo ustvarjena .torrent datoteka."
274"Select a random port within this range." --->  ???
275"Select action to take :" --->  ???
276"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Določite (TCP) vrata ali rang, na katerem bo Halite sprejemal vhodne povezave."
277"Send login info to trackers." ---> "Pošlji podatke o prijavi trackerjem."
278"Set Priority" ---> "Nastavi prioriteto"
279"Set as Primary" ---> "Nastavi kot primarnega"
280"Set time :" --->  ???
281"Severity" ---> "Kritičnost"
282"Share ratio limit:" --->  ???
283"Show this message in future" ---> "V prihodnosti mi prikaşi to sporočilo"
284"Shutdown Windows" --->  ???
285"Shutting down session" ---> "Ustavljam sejo"
286"Size" ---> "Velikost"
287"Smart Ban Plugin" --->  ???
288"Snubbed" --->  ???
289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardna izjema (%1%) prejeta od %2%."
290"Start Time" ---> "Datum pričetka"
291"Status" ---> "Stanje"
292"Status:" ---> "Status:"
293"Stop" ---> "Prekini"
294"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Začne na pavzi."
295"Stopped" ---> "Prekinjen"
296"Stopping Torrents" ---> "Ustavljam torrente"
297"Stopping" ---> "Ustavljam"
298"Subject to an optimistic unchoke" --->  ???
299"Successfully %1%." ---> "Uspešno %1%."
300"Super-seeding" --->  ???
301"Supports extensions" ---> "Podpira vtičnike"
302"SysDateTimePick32" --->  ???
303"Take no action" --->  ???
304"Test" ---> "Test"
305"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Prišlo je do napake, prosimo spremenite port."
306"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Programu je bil onemogočen dostop do omreşja, zato se je zaprl."
307"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Nastavi globalne spremenljivke."
308"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Privzete nastavitve za nove torrente."
309"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V tej seji ste prenesli  %1$.2fMB podatkov in oddali %2$.2fMB podatkov. Delilno razmerje seje: %3$.2f."
310"Tier" ---> "Vrata"
311"Time left:" ---> "Čas do konca:"
312"Time limit (sec):" --->  ???
313"Time ratio limit:" --->  ???
314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???
315"Time" ---> "Čas"
316"Timeout (seconds) : " --->  ???
317"Toggle Superseeding" --->  ???
318"Toolbar2k.bmp" --->  ???
319"Torrent %1% completed." --->  ???
320"Torrent %1% file %2% completed." --->  ???
321"Torrent %1% file %2% renamed failed." --->  ???
322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." --->  ???
323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% se je prenesel."
324"Torrent %1% metadata failed!" --->  ???
325"Torrent %1% metadata recieved." --->  ???
326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% je na pavzi."
327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) zaznana izjema: %2% od %3%."
328"Torrent Completed!" --->  ???
329"Torrent Defaults" ---> "Privzete nastavitve torrenta:"
330"Torrent File" ---> "Torrent datoteko"
331"Torrent Root" ---> "Izvor torrenta"
332"Torrent and Data" ---> "Torrent datoteko in podatke"
333"Torrent completed balloon" --->  ???
334"Torrent connection limits:" ---> "Omejitev povezave na torrentu"
335"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???
336"Torrent save folder:" ---> "Mapa za shranjevanje torrentov:"
337"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Hitrosti prenosa (KB/s):"
338"Torrent" ---> "Torrent"
339"Torrent:" ---> "Torrent:"
340"Torrents" ---> "Torrenti"
341"Total max connections :" ---> "Max. povezav:"
342"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Skupen prenos (vključno s preseşki): %1$.2fMB dol in %2$.2fMB gor."
343"Total upload slots :" ---> "Max. odhodnih povezav"
344"Total" ---> "Skupno"
345"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Sledilnikov Announce. (%1%)"
346"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker dogodek: %1%."
347"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Opozorilo sledilnika: %2%! (%1%)"
348"Tracker" ---> "Sledilnik"
349"Tracker:" ---> "Sledilnik:"
350"Trackers" ---> "Sledilniki"
351"Transferred:" ---> "Prenešeno:"
352"Type" ---> "Katgorija"
353"UPnP router model (if recognised)." --->  ???
354"UPnP" --->  ???
355"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL sejalca %2%, %3%. (%1%)"
356"URL" ---> "URL"
357"UnPlug and Play" ---> "UPNP"
358"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izjema: %1%."
359"Unmanaged" --->  ???
360"Up" --->  ???
361"Update in:" --->  ???
362"Upload Rate (KB/s) :" --->  ???
363"Upload only" --->  ???
364"Upload" --->  ???
365"Uploaded" --->  ???
366"Use a proxy." --->  ???
367"Use this network interface" --->  ???
368"User cancelled Torrent file creation" --->  ???
369"Username : " --->  ???
370"Warning" --->  ???
371"Web Seed" --->  ???
372"Web Seeds and DHT Nodes" --->  ???
373"Write Cache Hit Ratio :" --->  ???
374"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  ???
375"\r\0" --->  ???
376"libTorrrent based client" --->  ???
377"random up to" --->  ???
378"resource.h\0" --->  ???
379"to" --->  ???
380"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???
381"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???
382"∞" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.