source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 786

Revision 786, 23.1 KB checked in by translator, 10 years ago (diff)
Line 
1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3" %2%" ---> " %2%"
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвора"
8"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти"
9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% муштерије из ДХТ-а за %2%."
10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% порт %2% успешно отворен."
11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% порт није отворен."
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Муштерије. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "Све паузирати"
15"&Resume All" ---> "Све наставити"
16"(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Еоин О'Цаллагхан 2009"
17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
19"About" ---> "О нама"
20"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
21"Active downloads :" ---> "Тренутно Преузимаш"
22"Active seeds :" ---> "Тренутно нудиш"
23"Active seeds hard limit:" ---> "Најгорња граница извора"
24"Active" ---> "Активан"
25"Add New Peer" ---> "Додај новог муштерију"
26"Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера"
27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-чвор"
28"Add Torrent" ---> "Додај торент"
29"Add" ---> "Додај"
30"Adjust Queue Position" ---> "Обради своје место у реду"
31"Advanced GUI" ---> "Продужени"
32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
33"Allocating" ---> "Додељено"
34"Allocation Mode:" ---> "Модус додељења"
35"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу"
36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
38"Apply" ---> "Потврди"
39"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?"
40"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?"
41"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање"
42"Auto-managed" ---> "Аутоматско уређивање"
43"BitTorrent" ---> "БитТорент"
44"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
45"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
46"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
47"Both" ---> "Оба"
48"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Тренутна величина 'Cache'-а : %1.2f Миб"
49"Cache Write Size :" ---> "Величина 'cache' уписа"
50"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове 'hash'-а"
51"Cancel" ---> "Прекини"
52"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
53"Choked" ---> "Успорени"
54"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
55"Client" ---> "Клијент"
56"Close to tray" ---> "Затвори = пребаци у 'tray'"
57"Comment" ---> "Коментар"
58"Completed" ---> "Комплетирано"
59"Completed:" ---> "Завршено:"
60"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем"
61"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер"
62"Connecting" ---> "Повежи"
63"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
64"Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент"
65"Copies" ---> "Копије"
66"Country" ---> "Држава"
67"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..."
68"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл"
69"Creator" ---> "Направи торент фајл"
70"Critical" ---> "Критично"
71"Current Cache Status" ---> "Тренутно стање 'cache'-а"
72"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???
73"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор"
74"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен"
75"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
76"DHT" ---> "ДхТ"
77"Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%."
78"Debug" ---> "'debug'"
79"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:"
80"Delete" ---> "Избриши"
81"Details" ---> "Детаљи"
82"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%."
83"Dir." ---> "Мапа"
84"Disabled" ---> "Искључен"
85"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
86"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се торенти аутоматски"
87"Don't count slow torrents." ---> "Неброји споре торенте"
88"Don't download" ---> "Не преузимај"
89"Down" ---> "Улазна"
90"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
91"Download" ---> "Улазна брз."
92"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
93"Downloaded" ---> "Преузето"
94"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове"
95"Downloading" ---> "Преузима се"
96"E&xit" ---> "Затвори халите"
97"ETA" ---> "Још остаје"
98"ETA:" ---> "Још остаје:"
99"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу"
100"Edit Peer" ---> "Преобради муштерију"
101"Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове"
102"Edit Tracker" ---> "Преобради трекера"
103"Edit" ---> "Преобради"
104"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Активирај ДХТ (неће се на приватним торентима укључивати)"
105"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
106"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Активирај опције или 'libtorrent' додатке"
107"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
108"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
109"Enabled" ---> "Активиран"
110"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
111"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Унеси жеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-чвор"
112"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ-адресе од трекера"
113"Error!" ---> "Грешка!"
114"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%."
115"Exit Halite" ---> "Затвори халите"
116"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%"
117"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)"
118"File" ---> "Фајл"
119"Filename" ---> "Име фајла"
120"Files" ---> "Фајлови"
121"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција"
122"Finish Time" ---> "Време завршетка"
123"Finished" ---> "Завршено"
124"Force Close" ---> "Насилно затварање"
125"Forced" ---> "Натеран"
126"General Settings" ---> "Опште"
127"General" ---> "Опште"
128"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)"
129"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
130"Globals" ---> "Уређај везен за све"
131"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент"
132"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а"
133"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а"
134"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
135"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
136"Handshake" ---> "Рукованје"
137"Has choked us" ---> "Успорио нас је"
138"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. "
139"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
140"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
141"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен"
142"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."
143"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'"
144"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..."
145"Incoming" ---> "Улазно"
146"Info" ---> "Информација"
147"Informed of external IP address: %1%." ---> "Информисан преко екстерне ИП-адресе: %1%."
148"Interested in us" ---> "Интересује се за нас"
149"Interesting" ---> "Интересиран"
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
151"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен."
152"Language (requires restart)" ---> "Језик (после промене, покрени халите наново)"
153"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза"
154"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
155"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер"
156"Local connection" ---> "Локални повез"
157"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате"
158"Log off Windows" ---> "Одјави се са свог налога"
159"Log to file." ---> "Архивирај Дешавање"
160"Logging" ---> "Протокол"
161"Manage Torrent(s)" ---> "Уређивај торенте"
162"Managed Downloading" ---> "Преузми уређене торенте"
163"Managed Seeding" ---> "Нуди уређене торенте"
164"Managed Torrent" ---> "уређен торент"
165"Managed" ---> "Уређен"
166"Match the listen port number (recommended)." ---> "Користи стандартни порт (предложено)"
167"Max Size (MiB) :" ---> "Максимална величина (Миб)"
168"Max failures : " ---> "Максимално грешака"
169"Max replies : " ---> "Максималних одговора"
170"Maximum" ---> "Максимално"
171"Message" ---> "Порука"
172"Metadata Plugin" ---> "'Metadata' додатак"
173"Minimize to tray." ---> "Смањи = пребаци у 'tray'."
174"Move Down" ---> "Спусти"
175"Move To Bottom" ---> "Према доле"
176"Move To Top" ---> "Према горе"
177"Move Up" ---> "Дигни"
178"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:"
179"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:"
180"N/A" ---> "Н/Д"
181"NAT-PMP" ---> "'NAT-PMP'"
182"Name" ---> "Име"
183"Name:" ---> "Име:"
184"New" ---> "Нови"
185"None" ---> "Никакви"
186"Normal" ---> "Нормално"
187"Not currently set to take any action" ---> "До сада није ни једна акција одређена"
188"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији"
189"OK" ---> "У реду"
190"OS reported error for file '%1%'" ---> "Оперативни систем јавља грешку код '%1%'"
191"Ok" ---> "У реду"
192"Open &Halite" ---> "Увећај халите"
193"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу"
194"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
195"Outgoing" ---> "Излазно"
196"Output File" ---> "Излазни фајл"
197"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
198"Password : " ---> "Лозинка:"
199"Path" ---> "Пут"
200"Pause all torrents" ---> "Паузирај све торенте"
201"Pause" ---> "Паузирај"
202"Paused" ---> "Паузиран"
203"Pausing" ---> "Паузирај"
204"Peer %2%: %1%." ---> "Муштерија %2%: %1%."
205"Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%."
206"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Муштерија %2% Банован. (%1%)"
207"Peer" ---> "Извори/Муштерије"
208"Peers" ---> "Муштерије"
209"Peers:" ---> "Муштерије:"
210"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
211"Piece Expiry (sec) :" ---> "Распоред делова (сек):"
212"Piece Size (KBs)" ---> "Већина дела (КБ)"
213"Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано"
214"Plaintext" ---> "Јасно"
215"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
216"Port (UDP)" ---> "Порт (УДП)"
217"Port : " ---> "Порт:"
218"Port Forwarding" ---> "Порт продужење"
219"Port to listen on : " ---> "Порт:"
220"Port" ---> "Порт"
221"Ports" ---> "Портови"
222"Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4"
223"Priority" ---> "Важности"
224"Private" ---> "Приатно"
225"Progress" ---> "Напредак"
226"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
227"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
228"Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП"
229"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
230"Queue Position" ---> "Место у реду"
231"Queue System" ---> "'Queue system'"
232"Queue View" --->  ???
233"Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере"
234"Queued" ---> "Чека"
235"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4"
236"RC4" ---> "РЦ4"
237"Rates:" ---> "Делови:"
238"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
239"Ratio" ---> "Однос"
240"Ratio:" ---> "Однос:"
241"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Учитава са 'cache'-а"
242"Read Size :" ---> "Величина учитавања"
243"Reannounce" ---> "Освежi"
244"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове"
245"Remaining" ---> "Преостало"
246"Remaining:" ---> "Преостало:"
247"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања"
248"Remote Control" ---> "Даљинско управљање"
249"Remove" ---> "Уклони"
250"Reset" ---> "Поврати"
251"Resolve Countries from IP" ---> "Пронађи државу уз помоћ ИП-адресе"
252"Resume data generated. (%1%)" ---> "Податки за наставак успешно створени. (%1%)"
253"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Податки за наставак нису успешно створени. (%1%)"
254"Resume" ---> "Настави"
255"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)"
256"Review settings when adding torrent." ---> "Питај ме увек дали желим улазну мапу променути кад уносим нове торенте"
257"Save" ---> "Архивирај"
258"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл"
259"Search branching : " --->"Поделена претраг ДХТ-а : "
260"Security" ---> "Сигурности"
261"Seeding Limits" ---> "Граница нушења"
262"Seeding" ---> "Нудиш"
263"Seeds" ---> "Извори"
264"Seeds:" ---> "Извори:"
265"Select Timed Action" ---> "Временско одређена акција"
266"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"
267"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
268"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент"
269"Select a random port within this range." ---> "Бира се случајни порт из ове секције"
270"Select action to take :" ---> "Изабери једну акцију :"
271"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток"
272"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
273"Set Priority" ---> "Одреди приоритете"
274"Set as Primary" ---> "Одреди као главни"
275"Set time :" ---> "Изабери време"
276"Severity" ---> "Важности"
277"Share ratio limit:" ---> "Граница односа"
278"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку"
279"Shutdown Windows" ---> "Угаси рачунар"
280"Shutting down session" ---> "Прекида се седница"
281"Size" ---> "Величина"
282"Smart Ban Plugin" ---> "Опширено кажнавања"
283"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
284"Start Time" ---> "Почето преузимање"
285"Status" ---> "Акција"
286"Status:" ---> "Акција:"
287"Stop" ---> "Заустави"
288"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно заустављен (дозвољава промену продужнод уређаја)"
289"Stopped" ---> "Заустављен"
290"Stopping Torrents" ---> "Заустави торенте"
291"Stopping" ---> "Заустави"
292"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
293"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
294"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32"
295"Take no action" ---> "Nikakva akcija"
296"Test" ---> "Провера"
297"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
298"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи."
299"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!"
300"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање којо само за нове торенте важи."
301"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
302"Tier" ---> "Место"
303"Time left:" ---> "Преостало:"
304"Time limit (sec):" ---> "временска граница (сек):"
305"Time ratio limit:" ---> "Временско одосна граница:"
306"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Преостало време: %1% сат(а), %2% минут(а) и %3% секунда/е"
307"Time" ---> "Време"
308"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp"
309"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
310"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
311"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)."
312"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања"
313"Torrent File" ---> "Торент фајл"
314"Torrent Root" ---> "Пут торента"
315"Torrent and Data" ---> "Торент и датотеку"
316"Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:"
317"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка торента: %1% (%2%)"
318"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте"
319"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):"
320"Torrent" ---> "Торент"
321"Torrent:" ---> "Торент:"
322"Torrents" ---> "Торенти"
323"Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:"
324"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни."
325"Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:"
326"Total" ---> "Укупно"
327"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
328"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
329"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
330"Tracker" ---> "Трекер"
331"Tracker:" ---> "Трекер:"
332"Trackers" ---> "Трeкереи"
333"Transferred:" ---> "Пренешено:"
334"Type" ---> "Тип"
335"UPnP router model (if recognised)." ---> "Модел УПнП-роутера (ако је познато)."
336"UPnP" ---> "УПнП"
337"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)"
338"URL" ---> "УРЛ"
339"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи"
340"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
341"Unmanaged" ---> "Неуређивано"
342"Up" ---> "Излазна"
343"Update in:" ---> "Обнова за:"
344"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
345"Upload" ---> "Излазна брз."
346"Uploaded" ---> "Већ поделио"
347"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
348"User cancelled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента"
349"Username : " ---> "Корисник:"
350"Warning" ---> "Упозорење"
351"Web Seed" ---> "'Webseed'"
352"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори"
353"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Рад писања у 'cache'-у"
354"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
355"\r\0" ---> "\r\0"
356"libTorrrent based client" ---> "На либТорренту базирани клијент"
357"random up to" ---> "Случајно до"
358"resource.h\0" ---> "resource.h\0"
359"to" ---> "До"
360"uTorrent Metadata Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за 'meta'-фајлове"
361"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за боље циркулирања извора"
362"∞" ---> "- -"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.