source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 765

Revision 765, 22.2 KB checked in by translator, 11 years ago (diff)

Full update serbian latin and cyrillic.

Čagalj

Line 
1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3" %2%" ---> " %2%"
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвора"
8"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти"
9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% муштерије из ДХТ-а за %2%."
10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% порт %2% успешно отворен."
11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% порт није отворен."
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Муштерије. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "Све паузирати"
15"&Resume All" ---> "Све наставити"
16"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
17"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
18"About" ---> "О нама"
19"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
20"Active downloads :" ---> "Тренутно Преузимаш"
21"Active seeds :" ---> "Тренутно нудиш"
22"Active seeds hard limit:" ---> "Најгорња граница извора"
23"Active" ---> "Активан"
24"Add New Peer" ---> "Додај новог муштерију"
25"Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера"
26"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-чвор"
27"Add Torrent" ---> "Додај торент"
28"Add" ---> "Додај"
29"Adjust Queue Position" ---> "Обради своје место у реду"
30"Advanced GUI" ---> "Продужени"
31"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
32"Allocating" ---> "Додељено"
33"Allocation Mode:" ---> "Модус додељења"
34"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу"
35"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
36"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
37"Apply" ---> "Потврди"
38"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?"
39"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?"
40"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање"
41"Auto-managed" ---> "Аутоматско уређивање"
42"BitTorrent" ---> "БитТорент"
43"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
44"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
45"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
46"Both" ---> "Оба"
47"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Тренутна величина 'Cache'-а : %1.2f Миб"
48"Cache Write Size :" ---> "Величина 'cache' уписа"
49"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове 'hash'-а"
50"Cancel" ---> "Прекини"
51"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
52"Choked" ---> "Успорени"
53"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
54"Client" ---> "Клијент"
55"Close to tray" ---> "Затвори = пребаци у 'tray'"
56"Comment" ---> "Коментар"
57"Completed" ---> "Комплетирано"
58"Completed:" ---> "Завршено:"
59"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем"
60"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер"
61"Connecting" ---> "Повежи"
62"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
63"Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент"
64"Copies" ---> "Копије"
65"Country" ---> "Држава"
66"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..."
67"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл"
68"Creator" ---> "Направи торент фајл"
69"Critical" ---> "Критично"
70"Current Cache Status" ---> "Тренутно стање 'cache'-а"
71"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор"
72"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен"
73"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
74"DHT" ---> "ДхТ"
75"Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%."
76"Debug" ---> "'debug'"
77"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:"
78"Delete" ---> "Избриши"
79"Details" ---> "Детаљи"
80"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%."
81"Dir." ---> "Мапа"
82"Disabled" ---> "Искључен"
83"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
84"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се торенти аутоматски"
85"Don't count slow torrents." ---> "Неброји споре торенте"
86"Don't download" ---> "Не преузимај"
87"Down" ---> "Улазна"
88"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
89"Download" ---> "Улазна брз."
90"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
91"Downloaded" ---> "Преузето"
92"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове"
93"Downloading" ---> "Преузима се"
94"E&xit" ---> "Затвори халите"
95"ETA" ---> "Још остаје"
96"ETA:" ---> "Још остаје:"
97"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу"
98"Edit Peer" ---> "Преобради муштерију"
99"Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове"
100"Edit Tracker" ---> "Преобради трекера"
101"Edit" ---> "Преобради"
102"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Активирај ДХТ (неће се на приватним торентима укључивати)"
103"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
104"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Активирај опције или 'libtorrent' додатке"
105"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
106"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
107"Enabled" ---> "Активиран"
108"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
109"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Унеси жеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-чвор"
110"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ-адресе од трекера"
111"Error!" ---> "Грешка!"
112"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%."
113"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%"
114"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)"
115"File" ---> "Фајл"
116"Filename" ---> "Име фајла"
117"Files" ---> "Фајлови"
118"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција"
119"Finish Time" ---> "Време завршетка"
120"Finished" ---> "Завршено"
121"Force Close" ---> "Насилно затварање"
122"Forced" ---> "Натеран"
123"General Settings" ---> "Опште"
124"General" ---> "Опште"
125"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)"
126"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
127"Globals" ---> "Уређај везен за све"
128"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент"
129"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а"
130"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а"
131"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
132"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
133"Handshake" ---> "Рукованје"
134"Has choked us" ---> "Успорио нас је"
135"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. "
136"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
137"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
138"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен"
139"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."
140"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'"
141"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..."
142"Incoming" ---> "Улазно"
143"Info" ---> "Информација"
144"Informed of external IP address: %1%." ---> "Информисан преко екстерне ИП-адресе: %1%."
145"Interested in us" ---> "Интересује се за нас"
146"Interesting" ---> "Интересиран"
147"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
148"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен."
149"Language (requires restart)" ---> "Језик (после промене, покрени халите наново)"
150"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза"
151"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
152"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер"
153"Local connection" ---> "Локални повез"
154"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате"
155"Log to file." ---> "Архивирај Дешавање"
156"Logging" ---> "Протокол"
157"Manage Torrent(s)" ---> "Уређивај торенте"
158"Managed Downloading" ---> "Преузми уређене торенте"
159"Managed Seeding" ---> "Нуди уређене торенте"
160"Managed Torrent" ---> "уређен торент"
161"Managed" ---> "Уређен"
162"Match the listen port number (recommended)." ---> "Користи стандартни порт (препостављено)"
163"Max Size (MiB) :" ---> "Максимална величина (Миб)"
164"Max failures : " ---> "Максимално грешака"
165"Max replies : " ---> "Максималних одговора"
166"Maximum" ---> "Максимално"
167"Message" ---> "Порука"
168"Metadata Plugin" ---> "'Metadata' додатак"
169"Minimize to tray." ---> "Смањи = пребаци у 'tray'."
170"Move Down" ---> "Спусти"
171"Move To Bottom" ---> "Према доле"
172"Move To Top" ---> "Према горе"
173"Move Up" ---> "Дигни"
174"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:"
175"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:"
176"N/A" ---> "Н/Д"
177"NAT-PMP" ---> "'NAT-PMP'"
178"Name" ---> "Име"
179"Name:" ---> "Име:"
180"New" ---> "Нови"
181"None" ---> "Никакви"
182"Normal" ---> "Нормално"
183"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији"
184"OK" ---> "У реду"
185"OS reported error for file '%1%'" ---> "Оперативни систем јавља грешку код '%1%'"
186"Ok" ---> "У реду"
187"Open &Halite" ---> "Увећај халите"
188"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу"
189"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
190"Outgoing" ---> "Излазно"
191"Output File" ---> "Излазни фајл"
192"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
193"Password : " ---> "Лозинка:"
194"Path" ---> "Пут"
195"Pause" ---> "Паузирај"
196"Paused" ---> "Паузиран"
197"Pausing" ---> "Паузирај"
198"Peer %2%: %1%." ---> "Муштерија %2%: %1%."
199"Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%."
200"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Муштерија %2% Банован. (%1%)"
201"Peer" ---> "Муштерија"
202"Peers" ---> "Муштерије"
203"Peers:" ---> "Муштерије:"
204"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
205"Piece Expiry (sec) :" ---> "Распоред делова (сек):"
206"Piece Size (KBs)" ---> "Већина дела (КБ)"
207"Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано"
208"Plaintext" ---> "Јасно"
209"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
210"Port (UDP)" ---> "Порт (УДП)"
211"Port : " ---> "Порт:"
212"Port Forwarding" ---> "Порт продужење"
213"Port to listen on : " ---> "Порт:"
214"Port" ---> "Порт"
215"Ports" ---> "Портови"
216"Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4"
217"Priority" ---> "Важности"
218"Private" ---> "Приатно"
219"Progress" ---> "Напредак"
220"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
221"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
222"Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП"
223"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
224"Queue Position" ---> "Место у реду"
225"Queue System" ---> "'Queue system'"
226"Queue View" ---> Види Место у реду"
227"Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере"
228"Queued" ---> "Чека"
229"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4"
230"RC4" ---> "РЦ4"
231"Rates:" ---> "Делови:"
232"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
233"Ratio" ---> "Однос"
234"Ratio:" ---> "Однос:"
235"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Учитава са 'cache'-а"
236"Read Size :" ---> "Величина учитавања"
237"Reannounce" ---> "Освежi"
238"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове"
239"Remaining" ---> "Преостало"
240"Remaining:" ---> "Преостало:"
241"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања"
242"Remote Control" ---> "Даљинско управљање"
243"Remove" ---> "Склони"
244"Reset" ---> "Поврати"
245"Resolve Countries from IP" ---> "Пронађи државууз помоћ ИП-адресе"
246"Resume data generated. (%1%)" ---> "Податки за наставак успешно створени. (%1%)"
247"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Податки за наставак нису успешно створени. (%1%)"
248"Resume" ---> "Настави"
249"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)"
250"Review settings when adding torrent." ---> "Питај ме увек дали желим улазну мапу променути кад уносим нове торенте"
251"Save" ---> "Архивирај"
252"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл"
253"Search banching : " ---> "Поделена претраг ДХТ-а : "
254"Security" ---> "Сигурности"
255"Seeding Limits" ---> "Граница нушења"
256"Seeding" ---> "Нудиш"
257"Seeds" ---> "Извори"
258"Seeds:" ---> "Извори:"
259"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"
260"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
261"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент"
262"Select a random port within this range." ---> "Бира се случајни порт из ове секције"
263"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток"
264"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
265"Set Priority" ---> "Одреди приоритете"
266"Set as Primary" ---> "Одреди као главни"
267"Severity" ---> "Важности"
268"Share ratio limit:" ---> "Граница односа"
269"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку"
270"Shutting down session" ---> "Прекида се седница"
271"Size" ---> "Величина"
272"Smart Ban Plugin" ---> "Опширено кажнавања"
273"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
274"Start Time" ---> "Почето преузимање"
275"Status" ---> "Акција"
276"Status:" ---> "Акција:"
277"Stop" ---> "Заустави"
278"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно заустављен (дозвољава промену продужнод уређаја)"
279"Stopped" ---> "Заустављен"
280"Stopping Torrents" ---> "Заустави торенте"
281"Stopping" ---> "Заустави"
282"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
283"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
284"Test" ---> "Испитак"
285"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
286"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи."
287"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!"
288"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање којо само за нове торенте важи."
289"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
290"Tier" ---> "Место"
291"Time left:" ---> "Преостало:"
292"Time limit (sec):" ---> "временска граница (сек):"
293"Time ratio limit:" ---> "Временско одосна граница:"
294"Time" ---> "Време"
295"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp"
296"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
297"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
298"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)."
299"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања"
300"Torrent File" ---> "Торент фајл"
301"Torrent Root" ---> "Пут торента"
302"Torrent and Data" ---> "Торент и датотеку"
303"Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:"
304"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка торента: %1% (%2%)"
305"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте"
306"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):"
307"Torrent" ---> "Торент"
308"Torrent:" ---> "Торент:"
309"Torrents" ---> "Торенти"
310"Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:"
311"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни."
312"Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:"
313"Total" ---> "Укупно"
314"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
315"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
316"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
317"Tracker" ---> "Трекер"
318"Tracker:" ---> "Трекер:"
319"Trackers" ---> "Трeкереи"
320"Transferred:" ---> "Пренешено:"
321"Type" ---> "Тип"
322"UPnP router model (if recognised)." ---> "Модел УПнП-роутера (ако познато)."
323"UPnP" ---> "УПнП"
324"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)"
325"URL" ---> "УРЛ"
326"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи"
327"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
328"Unmanaged" ---> "Неуређивано"
329"Up" ---> "Излазна"
330"Update in:" ---> "Обнова за:"
331"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
332"Upload" ---> "Излазна брз."
333"Uploaded" ---> "Већ поделио"
334"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
335"User canceled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента"
336"Username : " ---> "Корисник:"
337"Warning" ---> "Упозорење"
338"Web Seed" ---> "'Webseed'"
339"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори"
340"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Рад писања у 'cache'-у"
341"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
342"\r\0" ---> "\r\0"
343"libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент"
344"random up to" ---> "Случајно до"
345"resource.h\0" ---> "resource.h\0"
346"to" ---> "До"
347"uTorrent Metadata Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за 'meta'-фајлове"
348"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за боље циркулирања извора"
349"∞" ---> "- -"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.