source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 559

Revision 559, 18.0 KB checked in by translator, 12 years ago (diff)
Line 
1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ Чвора"
7"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти"
8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Извори. (%1%)"
10"&Pause All" ---> "Све Паузирати"
11"&Resume All" ---> "Све Наставити"
12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити за приватне торенте)"
15"About" ---> "О нама"
16"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
17"Active" ---> "Активан"
18"Add New Peer" ---> "Додај нови извор"
19"Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера"
20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ чвор"
21"Add Torrent" ---> "Додај торент"
22"Add" ---> "Додај"
23"Advanced GUI" ---> "Продужени"
24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
25"Allocating" ---> "Доделјено"
26"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу"
27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
29"Apply" ---> "Потврди"
30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?"
31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?"
32"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање"
33"BitTorrent" ---> "БитТорент"
34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
37"Both" ---> "Оба"
38"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове хаша"
39"Cancel" ---> "Прекини"
40"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
41"Choked" ---> "Успорењено"
42"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
43"Client" ---> "Клијент"
44"Close to tray" ---> "Пребаци у 'tray'"
45"Comment" ---> "Коментар"
46"Completed" ---> "Комплетан"
47"Completed:" ---> "Завршено:"
48"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем"
49"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер"
50"Connecting" ---> "Повежи"
51"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
52"Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент"
53"Copies" ---> "Копије"
54"Country" ---> "Држава"
55"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..."
56"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл"
57"Creator" ---> "Направи торент фајл"
58"Critical" ---> "Критично"
59"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор"
60"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен"
61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
62"DHT" ---> "ДхТ"
63"Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%."
64"Debug" ---> "'debug'"
65"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:"
66"Delete" ---> "Избриши"
67"Details" ---> "Детаљи"
68"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%."
69"Dir." ---> "Мапа"
70"Disabled" ---> "Искључен"
71"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
72"Don't download" ---> "Не преузимај"
73"Down" ---> "Улазна"
74"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
75"Download" ---> "Преузимаш"
76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
77"Downloaded" ---> "Преузето"
78"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове"
79"Downloading" ---> "Преузима се"
80"E&xit" ---> "Пр&екинути"
81"ETA" ---> "Још остаје"
82"ETA:" ---> "Још остаје:"
83"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу"
84"Edit Peer" ---> "Преоради извор"
85"Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове"
86"Edit Tracker" ---> "Обради трекера"
87"Edit" ---> "Уреди"
88"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ"
89"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
90"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
91"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
92"Enabled" ---> "Активиран"
93"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Наведите ЖеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-Чвор"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ од трекера"
96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%."
97"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%"
98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)"
99"File" ---> "Фајл"
100"Filename" ---> "Име фајла"
101"Files" ---> "Фајлови"
102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секције филтриране"
103"Finish Time" ---> "Време завршетка"
104"Finished" ---> "Завршено"
105"Force Close" ---> "Насилно затварање"
106"Forced" ---> "Натеран"
107"General Settings" ---> "Опште"
108"General" ---> "Опште"
109"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)"
110"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
111"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент"
112"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а"
113"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а"
114"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
115"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
116"Handshake" ---> "Рукованје"
117"Has choked us" ---> "Успорио нас је"
118"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. "
119"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
120"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
121"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен"
122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."
123"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај ipfilter.dat"
124"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..."
125"Incoming" ---> "Улазно"
126"Info" ---> "Информација"
127"Interested in us" ---> "Интересује се за нас"
128"Interesting" ---> "Интересиран"
129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен."
131"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени халите наново)"
132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза"
133"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
134"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер"
135"Local connection" ---> "Локални повез"
136"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате"
137"Log to file." ---> "Архивирај Дешавање"
138"Logging" ---> "Протокол"
139"Maximum" ---> "Максимално"
140"Message" ---> "Порука"
141"Minimize to tray." ---> "Минимирај у 'tray'."
142"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:"
143"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:"
144"N/A" ---> "Н/Д"
145"NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ"
146"Name" ---> "Име"
147"Name:" ---> "Име:"
148"New" ---> "Нови"
149"None (Managed Externally)" ---> "Никакво (екстерно менеџирање)"
150"None" ---> "Никакви"
151"Normal" ---> "Нормално"
152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији"
153"OK" ---> "Уреду"
154"Ok" ---> "Уреду"
155"Open &Halite" ---> "Отвори халите"
156"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу"
157"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
158"Outgoing" ---> "Излазно"
159"Output File" ---> "Излазни формат"
160"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
161"Password : " ---> "Лозинка:"
162"Path" ---> "Пут"
163"Pause" ---> "Пауза"
164"Paused" ---> "Паузиран"
165"Pausing" ---> "Паузирај"
166"Peer %2%: %1%." ---> "Извор %2%: %1%."
167"Peer Event: %1%." ---> "Изворни догађај: %1%."
168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Извор %2% Банован. (%1%)"
169"Peer" ---> "Извор"
170"Peers" ---> "Извори"
171"Peers:" ---> "Извори:"
172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
173"Piece Size (KBs)" --->  "Већина дела (КБс)
174"Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано"
175"Plaintext" ---> "Јасно"
176"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
177"Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): "
178"Port : " ---> "Порт:"
179"Port Forwarding" ---> "Порт продужење"
180"Port to listen on : " ---> "Порт:"
181"Port" ---> "Порт"
182"Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4"
183"Priority" ---> "Важности"
184"Private" ---> "Приатно"
185"Progress" ---> "Напредак"
186"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
187"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
188"Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП"
189"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
190"Queued for Checking" ---> "Запамтћен у вези провере"
191"Queued" ---> "Чека"
192"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4"
193"RC4" ---> "РЦ4"
194"Rates:" ---> "Делови:"
195"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
196"Ratio" ---> "Однос"
197"Ratio:" ---> "Однос:"
198"Reannounce" ---> "Освежање"
199"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове"
200"Remaining" ---> "Преостало"
201"Remaining:" ---> "Преостало:"
202"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања"
203"Remote Control" ---> "Даљинско управљање"
204"Remove" ---> "Склони"
205"Reset" ---> "Поврати"
206"Resume" ---> "Настави"
207"Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревидирати код додавање торента"
208"Save" ---> "Архивирај"
209"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл"
210"Security" ---> "Сигурности"
211"Seeding" ---> "Нудиш"
212"Seeds" ---> "Сеед-ери"
213"Seeds:" ---> "Сеед-ери:"
214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"
215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
216"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент"
217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток"
218"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
219"Set Priority" ---> "Одреди приоритете"
220"Set as Primary" ---> "Одреди као главни"
221"Severity" ---> "Важности"
222"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку"
223"Shutting down session" ---> "Прекини седницу"
224"Size" ---> "Величина"
225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
226"Start Time" ---> "Почетно..."
227"Status" ---> "Акција"
228"Status:" ---> "Акција:"
229"Stop" ---> "Стопирај"
230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно стопиран (дозвољава промену продужнод уређаја)"
231"Stopped" ---> "Заустављен"
232"Stopping Torrents" ---> "Стопирај торенте"
233"Stopping" ---> "Заустави"
234"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
235"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
236"Test" ---> "Испитак"
237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи."
239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!"
240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање Које важи само за нове торенте."
241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
242"Tier" ---> "Место"
243"Time left:" ---> "Преостало:"
244"Time" ---> "Време"
245"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
246"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)."
248"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања"
249"Torrent File" ---> "Торент"
250"Torrent Root" ---> "Пут торента"
251"Torrent and Data" ---> "Избриши торент и датотеку"
252"Torrent connection limits:" ---> "Гранична лимитација:"
253"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа од торента"
254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Лимитација брзине (КБ/с):"
255"Torrent" ---> "Торент"
256"Torrent:" ---> "Торент:"
257"Torrents" ---> "Торенти"
258"Total max connections :" ---> "Највећи број повеза:"
259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни."
260"Total upload slots :" ---> "Максимални број слотова за излазне конекције:"
261"Total" ---> "Укупно"
262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
263"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
265"Tracker" ---> "Трекер"
266"Tracker:" ---> "Трекер:"
267"Trackers" ---> "Тракереи"
268"Transferred:" ---> "Пренешено:"
269"Type" ---> "Тип"
270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл Сеед %2%, %3%. (%1%)"
271"URL" ---> "УРЛ"
272"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи"
273"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
274"Up" ---> "Излазна"
275"Update in:" ---> "Обнова за:"
276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
277"Upload" ---> "Одпремљаш"
278"Uploaded" ---> "Спремно за нудење"
279"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање"
280"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
281"User canceled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента"
282"Username : " ---> "Корисник:"
283"Warning" ---> "Упозорење"
284"Web Seed" ---> "'Webseed'"
285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори"
286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
287"libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент"
288"to" ---> "До"
289"∞" ---> "-"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.