source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 545

Revision 545, 18.0 KB checked in by translator, 12 years ago (diff)

make better gramatik mystakes and now is ready to include in the new version of halite

Line 
1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ Чвора"
7"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти"
8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Извори. (%1%)"
10"&Pause All" ---> "Све Паузирати"
11"&Resume All" ---> "Све Наставити"
12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити за приватне торенте)"
15"About" ---> "О нама"
16"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
17"Active" ---> "Активан"
18"Add New Peer" ---> "Додај нови извор"
19"Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера"
20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ чвор"
21"Add Torrent" ---> "Додај торент"
22"Add" ---> "Додај"
23"Advanced GUI" ---> "Продужени"
24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
25"Allocating" ---> "Доделјено"
26"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу"
27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
29"Apply" ---> "Потврди"
30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?"
31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?"
32"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање"
33"BitTorrent" ---> "БитТорент"
34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
37"Both" ---> "Оба"
38"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове хаша"
39"Cancel" ---> "Прекини"
40"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
41"Choked" ---> "Успорењено"
42"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
43"Client" ---> "Клијент"
44"Close to tray" ---> "Пребаци у 'tray'"
45"Comment" ---> "Коментар"
46"Completed" ---> "Комплетан"
47"Completed:" ---> "Завршено:"
48"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем"
49"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер"
50"Connecting" ---> "Повежи"
51"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
52"Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент"
53"Copies" ---> "Копије"
54"Country" ---> "Држава"
55"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..."
56"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл"
57"Creator" ---> "Направи торент фајл"
58"Critical" ---> "Критично"
59"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор"
60"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен"
61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
62"DHT" ---> "ДхТ"
63"Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%."
64"Debug" ---> "'debug'"
65"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:"
66"Delete" ---> "Избриши"
67"Details" ---> "Детаљи"
68"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%."
69"Dir." ---> "Мапа"
70"Disabled" ---> "Искључен"
71"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
72"Don't download" ---> "Не преузимај"
73"Down" ---> "Улазна"
74"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
75"Download" ---> "Преузимаш"
76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
77"Downloaded" ---> "Преузето"
78"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове"
79"Downloading" ---> "Преузима се"
80"E&xit" ---> "Пр&екинути"
81"ETA" ---> "Још остаје"
82"ETA:" ---> "Још остаје:"
83"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу"
84"Edit Peer" ---> "Преоради извор"
85"Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове"
86"Edit Tracker" ---> "Обради трекера"
87"Edit" ---> "Уреди"
88"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ"
89"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
90"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
91"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
92"Enabled" ---> "Активиран"
93"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Наведите ЖеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-Чвор"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ од трекера"
96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%."
97"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%"
98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)"
99"File" ---> "Фајл"
100"Filename" ---> "Име фајла"
101"Files" ---> "Фајлови"
102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секције филтриране"
103"Finish Time" ---> "Време завршетка"
104"Finished" ---> "Завршено"
105"Force Close" ---> "Насилно затварање"
106"Forced" ---> "Натеран"
107"General Settings" ---> "Опште"
108"General" ---> "Опште"
109"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)"
110"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
111"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент"
112"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а"
113"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а"
114"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
115"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
116"Handshake" ---> "Рукованје"
117"Has choked us" ---> "Успорио нас је"
118"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. "
119"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
120"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
121"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен"
122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."
123"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај ipfilter.dat"
124"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..."
125"Incoming" ---> "Улазно"
126"Info" ---> "Информација"
127"Interested in us" ---> "Интересује се за нас"
128"Interesting" ---> "Интересиран"
129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен."
131"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени халите наново)"
132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза"
133"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
134"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер"
135"Local connection" ---> "Локални повез"
136"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате"
137"Log to file." ---> "Архивирај Дешавање"
138"Logging" ---> "Протокол"
139"Maximum" ---> "Максимално"
140"Message" ---> "Порука"
141"Minimize to tray." ---> "Минимирај у 'tray'."
142"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:"
143"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:"
144"N/A" ---> "Н/Д"
145"NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ"
146"Name" ---> "Име"
147"Name:" ---> "Име:"
148"New" ---> "Нови"
149"None (Managed Externally)" ---> "Никакво (екстерно менеџирање)"
150"None" ---> "Никакви"
151"Normal" ---> "Нормално"
152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији"
153"OK" ---> "Уреду"
154"Ok" ---> "Уреду"
155"Open &Halite" ---> "Отвори халите"
156"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу"
157"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
158"Outgoing" ---> "Излазно"
159"Output File" ---> "Излазни формат"
160"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
161"Password : " ---> "Лозинка:"
162"Path" ---> "Пут"
163"Pause" ---> "Пауза"
164"Paused" ---> "Паузиран"
165"Pausing" ---> "Паузирај"
166"Peer %2%: %1%." ---> "Извор %2%: %1%."
167"Peer Event: %1%." ---> "Извор догађај: %1%."
168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Извор %2% Банован. (%1%)"
169"Peer" ---> "Извор"
170"Peers" ---> "Извори"
171"Peers:" ---> "Извори:"
172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
173"Piece Size (KBs)" --->  "Већина дела (КБс)
174"Plaintext Encrypted" ---> "Шифрирано "
175"Plaintext" ---> "Јасно"
176"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
177"Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): "
178"Port : " ---> "Порт:"
179"Port Forwarding" ---> "Порт продужење"
180"Port to listen on : " ---> "Порт:"
181"Port" ---> "Порт"
182"Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4"
183"Priority" ---> "Важности"
184"Private" ---> "Приатно"
185"Progress" ---> "Напредак"
186"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
187"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
188"Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП"
189"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
190"Queued for Checking" ---> "Запамтћен у вези провере"
191"Queued" ---> "Чека"
192"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4"
193"RC4" ---> "РЦ4"
194"Rates:" ---> "Делови:"
195"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
196"Ratio" ---> "Однос"
197"Ratio:" ---> "Однос:"
198"Reannounce" ---> "Освежање"
199"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове"
200"Remaining" ---> "Преостало"
201"Remaining:" ---> "Преостало:"
202"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања"
203"Remote Control" ---> "Даљинско управљање"
204"Remove" ---> "Склони"
205"Reset" ---> "Поврати"
206"Resume" ---> "Настави"
207"Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревидирати код додавање торента"
208"Save" ---> "Архивирај"
209"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл"
210"Security" ---> "Сигурности"
211"Seeding" ---> "Нудиш"
212"Seeds" ---> "Сеед-ери"
213"Seeds:" ---> "Сеед-ери:"
214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"
215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
216"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент"
217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток"
218"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
219"Set Priority" ---> "Одреди приоритете"
220"Set as Primary" ---> "Одреди као главни"
221"Severity" ---> "Важности"
222"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку"
223"Shutting down session" ---> "Прекини седницу"
224"Size" ---> "Величина"
225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
226"Start Time" ---> "Почетно..."
227"Status" ---> "Акција"
228"Status:" ---> "Акција:"
229"Stop" ---> "Стопирај"
230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно стопиран (дозвољава промену продужнод уређаја)"
231"Stopped" ---> "Заустављен"
232"Stopping Torrents" ---> "Стопирај торенте"
233"Stopping" ---> "Заустави"
234"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
235"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
236"Test" ---> "Испитак"
237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи."
239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!"
240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање Које важи само за нове торенте."
241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
242"Tier" ---> "Место"
243"Time left:" ---> "Преостало:"
244"Time" ---> "Време"
245"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
246"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)."
248"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања"
249"Torrent File" ---> "Торент"
250"Torrent Root" ---> "Пут торента"
251"Torrent and Data" ---> "Избриши торент и датотеку"
252"Torrent connection limits:" ---> "Гранична лимитација:"
253"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа од торента"
254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Лимитација брзине (КБ/с):"
255"Torrent" ---> "Торент"
256"Torrent:" ---> "Торент:"
257"Torrents" ---> "Торенти"
258"Total max connections :" ---> "Највећи број повеза:"
259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни."
260"Total upload slots :" ---> "Максимални број слотова за излазне конекције:"
261"Total" ---> "Укупно"
262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
263"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
265"Tracker" ---> "Трекер"
266"Tracker:" ---> "Трекер:"
267"Trackers" ---> "Тракереи"
268"Transferred:" ---> "Пренешено:"
269"Type" ---> "Тип"
270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл Сеед %2%, %3%. (%1%)"
271"URL" ---> "УРЛ"
272"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи"
273"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
274"Up" ---> "Излазна"
275"Update in:" ---> "Обнова за:"
276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
277"Upload" ---> "Одпремљаш"
278"Uploaded" ---> "Спремно за нудење"
279"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање"
280"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
281"User canceled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента"
282"Username : " ---> "Корисник:"
283"Warning" ---> "Упозорење"
284"Web Seed" ---> "'Webseed'"
285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори"
286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
287"libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент"
288"to" ---> "До"
289"∞" ---> "-"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.