source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 516

Revision 516, 17.4 KB checked in by translator, 12 years ago (diff)
Line 
1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ Чвора"
7"%1% active torrent(s)" --->  "Активни торенти"
8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Пеер-ови. (%1%)"
10"&Pause All" ---> "Све &Паузирати"
11"&Resume All" ---> "Све &Наставити"
12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити за приватне торенте)"
15"About" ---> "О нама"
16"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
17"Active" --->  "Активан"
18"Add New Peer" --->  "Додај нови пеер
19"Add New Tracker" ---> "Унеси Трекера"
20"Add New Web Seed or DHT Node" --->  "Додај нови "webseed" или ДХТ Чвор"
21"Add Torrent" ---> "Додај торент"
22"Add" ---> "Додај"
23"Advanced GUI" ---> "Продужени "
24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Узбуђење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
25"Allocating" ---> "Доделјено"
26"Allow only one instance to run" --->  "Дозволи само једну инстанцу"
27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
29"Apply" ---> "Потврди"
30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" --->  "Јесте ли сигурни, да желите халите затворити?"
31"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортиранје"
32"BitTorrent" ---> "БитТорент"
33"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
34"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
35"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
36"Both" ---> "Обадве"
37"Calculating Piece Hashes..." --->  "Прорачунај делове хаша"
38"Cancel" ---> "Прекини"
39"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
40"Choked" ---> "Успорењено"
41"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
42"Client" ---> "Клијент"
43"Close to tray" --->  "Пребаци у "Tray" "
44"Comment" --->  "Коментар"
45"Completed" --->  "Комплетан"
46"Completed:" ---> "Завршено:"
47"Confirm on close" --->  "Потврди пред затварањем"
48"Connecting to Tracker" ---> "Повезава с трекером"
49"Connecting" ---> "Повежи"
50"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
51"Construct a New Torrent" --->  "Хаправи нови торент"
52"Copies" --->  "Копије"
53"Country" ---> "Држава"
54"Creating Torrent..." --->  "Направи торент..."
55"Creating a New Torrent File" --->  "Направи нови торент фајл"
56"Creator" --->  "Направи торент фајл"
57"Critical" ---> "Критично"
58"DHT Node" --->  "ДХТ-чвор"
59"DHT disabled" ---> "ДХТ изкључен"
60"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
61"DHT" ---> "ДхТ"
62"Debug Event: %1%." ---> "Дебуг догађај: %1%."
63"Debug" ---> "Дебуг"
64"Default save folder :" ---> "Стандартна мапа:"
65"Delete" ---> "Избриши"
66"Dev Msg: %1%." --->  "Пор.газде: %1%."
67"Dir." --->  "Мапа"
68"Disabled" ---> "Искључен"
69"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
70"Don't download" ---> "Непреузимај"
71"Down" ---> "Улазна"
72"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
73"Download" ---> "Преузимаш"
74"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
75"Downloaded" --->  "Преузено"
76"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове"
77"Downloading" ---> "Преузима се"
78"E&xit" ---> "Пр&екинути"
79"ETA" --->  "Још остаје"
80"ETA:" ---> "Још остаје:"
81"Edit Download Folders" --->  "Промени улазну мапу"
82"Edit Peer" --->  "Преоради пеер"
83"Edit Torrent Save Folders" --->  "Промени мапу за торент фајлове
84"Edit Tracker" --->  "Обради трекера"
85"Edit" ---> "Преобрађивати"
86"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ"
87"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
88"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
89"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
90"Enabled" ---> "Активиран"
91"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
92"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." --->  "Наведите ЖеЉну webseed-УРЛ адресу или ДХТ-Чвор"
93"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ од трекера"
94"Exception caught: %1%, from %2%." --->  "Изузетна грешка: %1%, у %2%." 
95"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%"
96"Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  "Брзи напредак неуспешан: %2%. (%1%)"
97"File" --->  "Фајл"
98"Filename" ---> "Име фајла"
99"Files" ---> "Фајлови"
100"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секције филтриране"
101"Finish Time" --->  "Време завршетка"
102"Finished" ---> "Завршено"
103"Force Close" --->  "Насилно затварање"
104"Forced" ---> "Натеран"
105"General Settings" ---> "Опште"
106"General" ---> "Опште"
107"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
108"Halite BitTorrent Client" --->  "Халите битторент клијент"
109"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог "
110"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортиа делове ИП-а"
111"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
112"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
113"Handshake" ---> "Рукованје"
114"Has choked us" ---> "Успорио је нас"
115"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш зе део %2% од %1%. "
116"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
117"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
118"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер изкључен"
119"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." --->  "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."
120"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај ipfilter.dat"
121"Importing IP Filters..." --->  "Импортирај ИП-филтер..."
122"Incoming" ---> "Улазно"
123"Info" ---> "Информација"
124"Interested in us" ---> "Интересиран у вези нас"
125"Interesting" ---> "Интересиран"
126"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
127"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се Халите завори, Кад се ова порука склони, онда је и Халите затворен."
128"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени Халите наново)"
129"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полаотворених мрежних повеза"
130"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
131"Loading IP filters..." --->  "Преузми ИП-филтер"
132"Local connection" ---> "Локални повез"
133"Log debug events." ---> "Пиши дебуг резултате у "
134"Log to file." ---> "Архивирај "
135"Logging" ---> "Протокол"
136"Maximum" ---> "Максимално"
137"Message" ---> "Порука"
138"Minimize to tray." ---> "Минимирај у "tray" "
139"Move finished torrents to :" --->  "Пребаци преузете фајлове у:"
140"Move the completed torrent to:" --->  "Пребаци овај преузети фајл у:"
141"N/A" ---> "Н/Д"
142"NAT-PMG" --->  "НАТ-ПМГ"
143"Name" --->  "ИМЕ"
144"Name:" ---> "Име:"
145"New" ---> "Нови"
146"None (Managed Externally)" --->  "Никакво (екстерно менеџирање)"
147"None" ---> "Никакви"
148"Normal" ---> "Нормално"
149"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје неиде са свакој акцији"
150"OK" ---> "Уреду"
151"Ok" ---> "Уреду"
152"Open &Halite" ---> "&Отвори Халите"
153"Open Download Folder" --->  "Отвори улазну мапу""
154"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
155"Outgoing" ---> "Излазно"
156"Output File" --->  "Излазни формат"
157"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
158"Password : " ---> "Лозинка:"
159"Path" ---> "Пут"
160"Pause" ---> "Пауза"
161"Paused" ---> "Паузиран"
162"Pausing" ---> "Паузирај"
163"Peer %2%: %1%." ---> "Пеер %2%: %1%."
164"Peer Event: %1%." ---> "Пеер догађај: %1%."
165"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Пеер %2% Баниран. (%1%)"
166"Peer" ---> "Пеер-ови"
167"Peers" ---> "Пеер-ови"
168"Peers:" ---> "Пеер-ови:"
169"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
170"Plaintext Encrypted" ---> "Шифрирано "
171"Plaintext" ---> "Јасно"
172"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
173"Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): "
174"Port : " ---> "Порт:"
175"Port Forwarding" ---> "Порт продужење"
176"Port to listen on : " ---> "Порт:"
177"Port" --->  "Порт"
178"Prefer RC4" ---> "Привилегирј RC4"
179"Priority" ---> "Важности"
180"Private" ---> "Приатно"
181"Progress" ---> "Напредак"
182"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
183"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
184"Proxy Host/IP : " ---> "Име "
185"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
186"Queued for Checking" ---> "Запамтћен у вези провере"
187"Queued" ---> "Чека"
188"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано "
189"RC4" ---> "RC4"
190"Rates:" ---> "Делови:"
191"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
192"Ratio" --->  "Однос"
193"Ratio:" ---> "Однос:"
194"Reannounce" --->  "Освежање"
195"Recheck Files" --->  "Провери опет фајлове"
196"Remaining" --->  "Још остаје"
197"Remaining:" ---> "Још остаје:"
198"Remote Control Options" ---> "Уређај за даљинско коришћење"
199"Remote Control" ---> "Даљинска употреба"
200"Remove" ---> "Склони"
201"Reset" ---> "Поврати"
202"Resume" ---> "Наставити"
203"Review settings when adding torrent." --->  "Уређај ревидирати код додавање торента"
204"Save" ---> "Архивирај"
205"Saving Torrent" --->  "Апхивирај фајл"
206"Security" ---> "Сигурности"
207"Seeding" ---> "Нудиш"
208"Seeds" --->  "Сеед-ери"
209"Seeds:" ---> "Сеед-ери:"
210"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"
211"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
212"Select a file or directory from which to construct the torrent." --->  "Изабери фајл или мапу, од које желиш торент направити"
213"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." --->  "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток"
214"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
215"Set Priority" ---> "Важност обиљежити"
216"Set as Primary" ---> "Додели место привилигације"
217"Severity" ---> "Важности"
218"Show this message in future" ---> "Непозуј ми ову поруку"
219"Shutting down session" --->  "Прекини седницу"
220"Size" ---> "Величина"
221"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
222"Start Time" --->  "Почетно..."
223"Status" ---> "Акција"
224"Status:" ---> "Акција:"
225"Stop" ---> "Стопирај"
226"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" --->  "Почетно стопиран (дозвољава промену продужнод уређаја)"
227"Stopped" ---> "Заустављен"
228"Stopping Torrents" --->  "Стопирај торенте"
229"Stopping" ---> "Заустави"
230"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
231"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
232"Test" --->  "Испитак"
233"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
234"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." --->  ???
235"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш податке унети, који увек важе !!!"
236"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш стандартно подешавање унети, Којо само за нове торенте важи."
237"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
238"Tier" ---> "Место"
239"Time left:" ---> "Још траје:"
240"Time" ---> "Време"
241"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
242"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
243"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." --->  "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)."
244"Torrent Defaults" ---> "Стандартно подешавање"
245"Torrent File" ---> "Торент"
246"Torrent Root" ---> "Пут торента"
247"Torrent and Data" ---> "Избриши торент и датотеку"
248"Torrent connection limits:" ---> "Гранична лимитација:"
249"Torrent save folder:" --->  "Улазна мапа од торента"
250"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Лимитација брзине (КБ/с):"
251"Torrent" ---> "Торент"
252"Torrent:" ---> "Торент:"
253"Torrents" ---> "Торенти"
254"Total max connections :" ---> "Максимални број повеза:"
255"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  ???
256"Total upload slots :" ---> "Максимални број слотова за излазне конекције:"
257"Total" ---> "Укупно"
258"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
259"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
260"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
261"Tracker" ---> "Трекер"
262"Tracker:" ---> "Трекер:"
263"Trackers" --->  "Тракереи"
264"Transferred:" ---> "Пренешено:"
265"Type" ---> "Тип"
266"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл Сеед %2%, %3%. (%1%)"
267"URL" --->  "УРЛ"
268"UnPlug and Play" --->  "Издвоји и покажи"
269"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
270"Up" ---> "Излазна"
271"Update in:" ---> "Обнова за:"
272"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
273"Upload" ---> "Одпремљаш"
274"Uploaded" --->  "Спремно за нудење"
275"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање"
276"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
277"User canceled Torrent file creation" --->  "Корисник је прeкино прављене торента"
278"Username : " ---> "Корисник:"
279"Warning" ---> "Упозорење"
280"Web Seed" ---> " "Weeb-seed" "
281"Web Seeds and DHT Nodes" --->  " "Weeb-seed" и ДХТ-чворови"
282"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
283"libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент"
284"to" ---> "До"
285"∞" ---> "-"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.