source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 421

Revision 421, 16.3 KB checked in by translator, 13 years ago (diff)
Line 
1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3"MS Shell Dlg" --->  ???
4"Torrent" ---> "Торент"
5"Tracker" ---> "Трекер"
6"" ---> ""
7"msctls_progress32" ---> "msctls_progress32"
8"Torrent connection limits:" ---> "Гранична лимитација:"
9"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Лимитација брзине (КБ/с):"
10"Total" ---> "Укупно"
11"Up" ---> "Излазна"
12"Down" ---> "Улазна"
13"N/A" ---> "N/A"
14"Update in:" ---> "Обнова за:"
15"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
16"Torrent:" ---> "Торент:"
17"Peers:" ---> "Пеер-ови:"
18"Transferred:" ---> "Пренешено:"
19"Remaining:" ---> "Још остало:"
20"Rates:" ---> "Делови:"
21"Seeds:" ---> "Сеед-ери:"
22"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
23"ETA:" ---> "ЕТА:"
24"Ratio:" ---> "Однос:"
25"BitTorrent" ---> "БитТорент"
26"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
27"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ"
28"Button" ---> "Дугме"
29"to" ---> "До"
30"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." ---> "Изабери тцп) порт за улазни проток."
31"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
32"Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): "
33"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити за приватне торенте)"
34"General Settings" ---> "Опште"
35"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полаотворених мрежних повеза"
36"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
37"Proxy Host/IP : " ---> "Име "Хост-а"/ИП:"
38"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
39"Port : " ---> "Порт:"
40"Username : " ---> "Корисник:"
41"Password : " ---> "Лозинка:"
42"Peer" ---> "Пеер"
43"Web Seed" ---> "ВЕБ-Сеед"
44"DHT" ---> "ДхТ"
45"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
46"Security" ---> "Сигурности"
47"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
48"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
49"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај ipfilter.dat"
50"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
51"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
52"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
53"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
54"Incoming" ---> "Улазно"
55"Outgoing" ---> "Излазно"
56"Forced" ---> "Натеран"
57"Enabled" ---> "Активиран"
58"Disabled" ---> "Искључен"
59"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
60"Plaintext" ---> "Јасно"
61"RC4" ---> "RC4"
62"Both" ---> "Обадве"
63"Prefer RC4" ---> "Привилегирј RC4"
64"Remote Control" ---> "Даљинска употреба"
65"Remote Control Options" ---> "Уређај за даљинско коришћење"
66"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
67"Port to listen on : " ---> "Порт:"
68"*** Disabled ***" ---> "*** Деактивиран ***"
69"Check1" ---> "Провера1"
70"Button1" ---> "Дугме1"
71"Radio1" ---> "Радио1"
72"Static" ---> "Штатика"
73"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог "debug"-a"
74"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
75"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортиа делове ИП-а"
76"Cancel" ---> "Прекини"
77"Torrents" ---> "Торенти"
78"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
79"Total max connections :" ---> "Максимални број повеза:"
80"Total upload slots :" ---> "Максимални број слотова за излазне конекције:"
81"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
82"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
83"Torrent Defaults" ---> "Стандартно подешавање"
84"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш податке унети, који увек важе !!!"
85"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш стандартно подешавање унети, Којо само за нове торенте важи."
86"Default save folder :" ---> "Стандартна мапа:"
87"..." ---> "..."
88"Prompt for alternate save folder." ---> "Питај ме сваки пут због мапе"
89"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
90"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се Халите завори, Кад се ова порука склони, онда је и Халите затворен."
91"Show this message in future" ---> "Непозуј ми ову поруку"
92"Create new torrent" ---> "Направи нови торент"
93"Save" ---> "Архивирај"
94"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Направи нови торент (изабери фајл или мапу):"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ од трекера"
96"Have Halite acts a DHT node." ---> "Желиш ли Халите као ДХТ Чвора употребити?"
97"Add" ---> "Додај"
98"Pause" ---> "Пауза"
99"Reannounce" ---> "Освежи"
100"Remove" ---> "Склони"
101"SysListView32" ---> "SysListView32"
102"Name:" ---> "Име:"
103"Tracker:" ---> "Трекер:"
104"Status:" ---> "Акција:"
105"Time left:" ---> "Још траје:"
106"Completed:" ---> "Завршено:"
107"About" ---> "О нама"
108"Program Information" ---> "Информације програма"
109"RichEdit20A" ---> "RichEdit20A"
110"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
111"Add Torrent" ---> "Додај торент"
112"Ok" ---> "Уреду"
113"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање"
114"Start Paused" ---> "Покрени у паузираноме модусу"
115"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје неиде са свакој акцији"
116"General" ---> "Опште"
117"Allow only one instance to run." ---> "Само један прозор одједампут"
118"Advanced GUI" ---> "Продужени "ГУИ""
119"Minimize to tray." ---> "Минимирај у "таск""
120"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени Халите наново)"
121"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
122"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
123"Apply" ---> "Потврди"
124"Reset" ---> "Поврати"
125"Log to file." ---> "Архивирај "ЛОГ"."
126"Log debug events." ---> "Пиши дебуг резултате у "LOG"."
127"Add New Tracker" ---> "Унеси Трекера"
128"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
129"OK" ---> "Уреду"
130"Tracker URL" ---> "Унеси адресу од трекера"
131"Tier" ---> "Место"
132"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
133"Open &Halite" ---> "&Отвори Халите"
134"&Pause All" ---> "Све &Паузирати"
135"&Resume All" ---> "Све &Наставити"
136"E&xit" ---> "Пр&екинути"
137"Resume" ---> "Наставити"
138"Stop" ---> "Стопирај"
139"Torrent File" ---> "Торент"
140"Torrent and Data" ---> "Избриши торент и датотеку"
141"New" ---> "Нови"
142"Edit" ---> "Преобрађивати"
143"Set as Primary" --->  "Додели место привилигације"
144"Delete" ---> "Избриши"
145"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
146"180904b0" ---> "180904b0"
147"Comments" ---> "Коментари"
148"libTorrrent based client." ---> "На "либторренту" басирани клијент."
149"CompanyName" ---> "Име компаније"
150"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
151"FileDescription" ---> "Назив фајла"
152"Halite BitTorrent Client" --->  ???
153"FileVersion" ---> "Верзија"
154"InternalName" ---> "Интерно име"
155"Halite" ---> "Халите"
156"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
157"(C) Eoin O'Callaghan 2007" ---> "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
158"OriginalFilename" ---> "Оргинално име фајла"
159"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
160"ProductName" ---> "Име продукта"
161"ProductVersion" ---> "Верзија продукта"
162"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
163"Translation" ---> "Превод"
164"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
165"CAPS" ---> "CAPS"
166"0000 DHT node(s)" ---> "0000 ДХТ Чворова"
167"Filtering 0000000 ranges." ---> "Филтрира 0000000 секције"
168"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
169"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
170"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
171"∞" ---> "∞"
172"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
173"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
174"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
175"Total transfer including protocol overhead; %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Укупни проток (инклузивно протоколни податки); %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни."
176"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
177"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
178"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
179"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ Чворова"
180"DHT disabled" ---> "ДХТ изкључен"
181"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секције филтриране"
182"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер изкључен"
183"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
184"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Д-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
185"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
186"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
187"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"Прекини\", ако желиш да ти остане стандартна мапа изабрана."
188"Peers" ---> "Пеер-ови"
189"Files" ---> "Фајлови"
190"Logging" ---> "Протокол"
191"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
192"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
193"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортиранје"
194"Torrent Root" ---> "Пут торента"
195"Interesting" ---> "Интересиран"
196"Choked" ---> "Успорењено"
197"Interested in us" ---> "Интересиран у вези нас"
198"Has choked us" ---> "Успорио је нас"
199"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
200"Local connection" ---> "Локални повез"
201"Handshake" ---> "Рукованје"
202"Connecting" ---> "Повежи"
203"Queued" ---> "Чека"
204"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано "RC4"-ом"
205"Plaintext Encrypted" ---> "Шифрирано "јасно""
206"Queued for Checking" ---> "Запамтћен у вези провере"
207"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
208"Connecting to Tracker" ---> "Повезава с трекером"
209"Downloading" ---> "Преузима се"
210"Finished" ---> "Завршено"
211"Seeding" ---> "Нудиш"
212"Allocating" ---> "Доделјено"
213"Stopped" ---> "Заустављен"
214"Paused" ---> "Паузиран"
215"Stopping" ---> "Заустави"
216"Pausing" ---> "Паузирај"
217"Downloading Metadata" ---> "Пуни "Мета"-фајлове"
218"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Reannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" ---> "Име;Акција;Напредак;Преузимаш;Одпремљаш;Пеер-ови;Сеед-ери;ETA;Копије;Трекер;Реактивација;Однос;Укупно;Комплетно;Још остало;Преузето;Одпремљено;Активан;Нудио;Покренуо;Завршио"
219"Time;Message;Severity" ---> "Време;Порука;Важности"
220"Tracker;Tier" ---> "Трекер;Место"
221"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Пеер-ови;Држава;Преузимаш;Одпремљаш;Тип;Клијент"
222"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Пеер-ови;Држава;Преузимаш;Одпремљаш;Тип;Клијент;Акција"
223"Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Име фајла;Пут;Величина;Напредак;Важности"
224"Don't download" ---> "Непреузимај"
225"Normal" ---> "Нормално"
226"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
227"3" ---> "3"
228"4" ---> "4"
229"5" ---> "5"
230"6" ---> "6"
231"Maximum" ---> "Максимално"
232"Set Priority" ---> "Важност обиљежити"
233"Halite.ico" ---> "Халите.ицо"
234"toolbar.bmp" ---> "Тоолбар.бмп"
235"None" ---> "Никакви"
236"Debug" ---> "Дебуг"
237"Info" ---> "Информација"
238"Warning" ---> "Упозорење"
239"Critical" ---> "Критично"
240"Peer %2%: %1%." ---> "Пеер %2%: %1%."
241"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Пеер %2% Баниран. (%1%)"
242"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> " "хаш" за део %2% од %1% неуспешан."
243"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл Сеед %2%, %3%. (%1%)"
244"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
245"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
246"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Узбуђење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
247"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Пеер-ови. (%1%)"
248"Fast rusume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзо настављане неуспешно: %2%. (%1%)"
249"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
250"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
251"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
252"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
253"Failed, %1%" --->  "неуспешно, %1%"
254"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
255"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
256"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
257"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Торрент (%1%) Грешка; (%2%) од (%3%)."
258"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
259"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Појавио се изузетак; %1%, од %2%."
260"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
261"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
262"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
263"Peer Event: %1%." ---> "Пеер догађај: %1%."
264"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
265"Debug Event: %1%." ---> "Дебуг догађај: %1%."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.