source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 608

Revision 608, 18.1 KB checked in by translator, 11 years ago (diff)
RevLine 
[538]1"English" ---> "Српски (ћирилица)"
[439]2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
[433]3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни"
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни"
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB"
[592]6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвора"
[532]7"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти"
[433]8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
[593]9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Муштерије. (%1%)"
[544]10"&Pause All" ---> "Све Паузирати"
11"&Resume All" ---> "Све Наставити"
[516]12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
[433]14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити за приватне торенте)"
15"About" ---> "О нама"
16"Above Normal" ---> "Преко нормалног"
[532]17"Active" ---> "Активан"
[593]18"Add New Peer" ---> "Додај новог муштерију"
[540]19"Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера"
[587]20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-чвор"
[433]21"Add Torrent" ---> "Додај торент"
22"Add" ---> "Додај"
[540]23"Advanced GUI" ---> "Продужени"
[520]24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)"
[433]25"Allocating" ---> "Доделјено"
[532]26"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу"
[433]27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен."
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена."
29"Apply" ---> "Потврди"
[532]30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?"
[544]31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?"
[540]32"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање"
[433]33"BitTorrent" ---> "БитТорент"
34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%."
35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)"
36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)"
[520]37"Both" ---> "Оба"
[532]38"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове хаша"
[433]39"Cancel" ---> "Прекини"
40"Checking Files" ---> "Провера фајлова"
[593]41"Choked" ---> "Успорени"
[433]42"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку"
[439]43"Client" ---> "Клијент"
[540]44"Close to tray" ---> "Пребаци у 'tray'"
[532]45"Comment" ---> "Коментар"
[598]46"Completed" ---> "Комплетирано"
[433]47"Completed:" ---> "Завршено:"
[532]48"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем"
[520]49"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер"
[433]50"Connecting" ---> "Повежи"
51"Connection Policies" ---> "Начин повеза"
[544]52"Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент"
[532]53"Copies" ---> "Копије"
[439]54"Country" ---> "Држава"
[532]55"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..."
56"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл"
57"Creator" ---> "Направи торент фајл"
[433]58"Critical" ---> "Критично"
[532]59"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор"
[520]60"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен"
[433]61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт."
62"DHT" ---> "ДхТ"
[544]63"Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%."
64"Debug" ---> "'debug'"
[520]65"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:"
[433]66"Delete" ---> "Избриши"
[544]67"Details" ---> "Детаљи"
[532]68"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%."
69"Dir." ---> "Мапа"
[433]70"Disabled" ---> "Искључен"
71"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)"
[520]72"Don't download" ---> "Не преузимај"
[417]73"Down" ---> "Улазна"
[433]74"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):"
[605]75"Download" ---> "Преузимаш КБ/с"
[433]76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f."
[532]77"Downloaded" ---> "Преузето"
[499]78"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове"
[433]79"Downloading" ---> "Преузима се"
[607]80"E&xit" ---> "Затвори халите"
[532]81"ETA" ---> "Још остаје"
[499]82"ETA:" ---> "Још остаје:"
[532]83"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу"
[600]84"Edit Peer" ---> "Преоради муштерију"
[544]85"Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове"
[532]86"Edit Tracker" ---> "Обради трекера"
[520]87"Edit" ---> "Уреди"
[417]88"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ"
89"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију"
90"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол"
[433]91"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински"
[417]92"Enabled" ---> "Активиран"
93"Encoding Level" ---> "Степен шифрације"
[594]94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Unesi жеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-чвор"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ-адресе од трекера"
[532]96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%."
[433]97"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%"
[538]98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)"
[532]99"File" ---> "Фајл"
[439]100"Filename" ---> "Име фајла"
[433]101"Files" ---> "Фајлови"
[579]102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција"
[532]103"Finish Time" ---> "Време завршетка"
[433]104"Finished" ---> "Завршено"
[532]105"Force Close" ---> "Насилно затварање"
[433]106"Forced" ---> "Натеран"
107"General Settings" ---> "Опште"
108"General" ---> "Опште"
[543]109"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)"
[433]110"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање"
[532]111"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент"
[544]112"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а"
113"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а"
[433]114"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом"
[417]115"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара"
[433]116"Handshake" ---> "Рукованје"
[520]117"Has choked us" ---> "Успорио нас је"
[540]118"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. "
[433]119"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%."
120"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј"
[520]121"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен"
[532]122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан."
[587]123"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'"
[532]124"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..."
[433]125"Incoming" ---> "Улазно"
126"Info" ---> "Информација"
[520]127"Interested in us" ---> "Интересује се за нас"
[433]128"Interesting" ---> "Интересиран"
129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)"
[520]130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен."
[592]131"Language (requires restart)" ---> "Језик (после промене, покрени халите наново)"
[520]132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза"
[433]133"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера"
[532]134"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер"
[433]135"Local connection" ---> "Локални повез"
[538]136"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате"
[540]137"Log to file." ---> "Архивирај Дешавање"
[433]138"Logging" ---> "Протокол"
139"Maximum" ---> "Максимално"
[439]140"Message" ---> "Порука"
[540]141"Minimize to tray." ---> "Минимирај у 'tray'."
[532]142"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:"
143"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:"
[499]144"N/A" ---> "Н/Д"
[532]145"NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ"
[540]146"Name" ---> "Име"
[417]147"Name:" ---> "Име:"
[433]148"New" ---> "Нови"
[532]149"None (Managed Externally)" ---> "Никакво (екстерно менеџирање)"
[433]150"None" ---> "Никакви"
151"Normal" ---> "Нормално"
[520]152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији"
[417]153"OK" ---> "Уреду"
[433]154"Ok" ---> "Уреду"
[607]155"Open &Halite" ---> "Увећај халите"
[532]156"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу"
[433]157"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:"
158"Outgoing" ---> "Излазно"
[592]159"Output File" ---> "Излазни фајл"
[433]160"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:"
161"Password : " ---> "Лозинка:"
[439]162"Path" ---> "Пут"
[433]163"Pause" ---> "Пауза"
164"Paused" ---> "Паузиран"
165"Pausing" ---> "Паузирај"
[593]166"Peer %2%: %1%." ---> "Муштерија %2%: %1%."
167"Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%."
168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Муштерија %2% Банован. (%1%)"
169"Peer" ---> "Муштерија"
170"Peers" ---> "Муштерије"
171"Peers:" ---> "Муштерије:"
[433]172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)"
[566]173"Piece Size (KBs)" --->  "Већина дела (КБ)
[559]174"Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано"
[433]175"Plaintext" ---> "Јасно"
176"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен"
177"Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): "
178"Port : " ---> "Порт:"
[499]179"Port Forwarding" ---> "Порт продужење"
[433]180"Port to listen on : " ---> "Порт:"
[532]181"Port" ---> "Порт"
[544]182"Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4"
[439]183"Priority" ---> "Важности"
[499]184"Private" ---> "Приатно"
[439]185"Progress" ---> "Напредак"
[433]186"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола"
187"Proxies" ---> "Прокси-сервер"
[540]188"Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП"
[433]189"Proxy Settings" ---> "Уређаји"
[592]190"Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере"
[433]191"Queued" ---> "Чека"
[544]192"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4"
[540]193"RC4" ---> "РЦ4"
[433]194"Rates:" ---> "Делови:"
195"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):"
[532]196"Ratio" ---> "Однос"
[433]197"Ratio:" ---> "Однос:"
[591]198"Reannounce" ---> "Освежi"
[532]199"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове"
200"Remaining" ---> "Преостало"
[520]201"Remaining:" ---> "Преостало:"
202"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања"
203"Remote Control" ---> "Даљинско управљање"
[433]204"Remove" ---> "Склони"
205"Reset" ---> "Поврати"
[520]206"Resume" ---> "Настави"
[532]207"Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревидирати код додавање торента"
[433]208"Save" ---> "Архивирај"
[532]209"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл"
[433]210"Security" ---> "Сигурности"
211"Seeding" ---> "Нудиш"
[587]212"Seeds" ---> "Извори"
213"Seeds:" ---> "Извори:"
[433]214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \"
[417]215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја."
[532]216"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент"
217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток"
[433]218"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру"
[520]219"Set Priority" ---> "Одреди приоритете"
220"Set as Primary" ---> "Одреди као главни"
[439]221"Severity" ---> "Важности"
[520]222"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку"
[532]223"Shutting down session" ---> "Прекини седницу"
[439]224"Size" ---> "Величина"
[417]225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)"
[591]226"Start Time" ---> "Почето преузимање"
[439]227"Status" ---> "Акција"
[433]228"Status:" ---> "Акција:"
[608]229"Stop" ---> "Заустави"
[532]230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно стопиран (дозвољава промену продужнод уређаја)"
[417]231"Stopped" ---> "Заустављен"
[532]232"Stopping Torrents" ---> "Стопирај торенте"
[417]233"Stopping" ---> "Заустави"
[433]234"Successfully %1%." ---> "%1% успешно."
235"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију"
[532]236"Test" ---> "Испитак"
[433]237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт."
[532]238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи."
[520]239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!"
240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање Које важи само за нове торенте."
[433]241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f."
242"Tier" ---> "Место"
[520]243"Time left:" ---> "Преостало:"
[439]244"Time" ---> "Време"
[417]245"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен."
246"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира."
[532]247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)."
[520]248"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања"
[580]249"Torrent File" ---> "Торент фајл"
[433]250"Torrent Root" ---> "Пут торента"
[580]251"Torrent and Data" ---> "Торент и датотеку"
[606]252"Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:"
253"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте"
254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):"
[433]255"Torrent" ---> "Торент"
256"Torrent:" ---> "Торент:"
257"Torrents" ---> "Торенти"
[606]258"Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:"
[540]259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни."
[606]260"Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:"
261"Total" ---> "Укупно"
[433]262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
263"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%."
264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)"
265"Tracker" ---> "Трекер"
266"Tracker:" ---> "Трекер:"
[532]267"Trackers" ---> "Тракереи"
[433]268"Transferred:" ---> "Пренешено:"
[439]269"Type" ---> "Тип"
[587]270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)"
[532]271"URL" ---> "УРЛ"
272"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи"
[433]273"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%."
274"Up" ---> "Излазна"
275"Update in:" ---> "Обнова за:"
276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):"
[605]277"Upload" ---> "Отпремаш КБ/с"
[596]278"Uploaded" ---> "Већ поделио"
[433]279"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање"
280"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера"
[532]281"User canceled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента"
[433]282"Username : " ---> "Корисник:"
283"Warning" ---> "Упозорење"
[544]284"Web Seed" ---> "'Webseed'"
285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори"
[417]286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)"
[502]287"libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент"
[433]288"to" ---> "До"
[587]289"∞" ---> "~"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.