source: lang/Norwegian.txt @ 225

Revision 225, 9.9 KB checked in by translator, 13 years ago (diff)

Added a file remotely

Line 
1"English" ---> "Norwegian"
2"MS Shell Dlg" --->  ???
3"Torrent" --->  ???
4"Tracker" --->  ???
5"" --->  ???
6"msctls_progress32" --->  ???
7"N/A" --->  "I/T"
8"Time left:" --->  "Tid gjenstår:"
9"Connection limits:" --->  "Maks ant. tilkoblinger:"
10"Transfer rates (KB/s):" --->  "Overføring hastighet (KB/s):"
11"Total" --->  "Totalt"
12"Up" --->  "Opp"
13"Down" --->  "Ned"
14"Update in:" --->  "Oppdater om:"
15"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." --->  "Lastet ned %1%MB, Lastet opp %2%MB, Ratio %3%."
16"Ratio (this session):" --->  "Ratio (denne sesjonen):"
17"Ratio:" --->  ???
18"BitTorrent" --->  ???
19"Global Options" --->  "Globale Egenskaper"
20"Open a (single) port between : " --->  "Åpne en (enkel) port mellom : "
21"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" --->  "Aktiver DHT. (Hverken DHT eller PEX vil gjelde for private torrenter)"
22"Enable IP filtering." --->   "Aktiver IP filtrering."
23"Import ipfilter.dat" --->  "Importer ipfilter.dat"
24"Clear IP database" --->  "Nullstill IP database"
25"Proxy Host/IP : " --->  "Proxy Vert/IP : "
26"Use a proxy." --->  "Bruk en proxy."
27"Port : " --->  ???
28"Username : " --->  "Brukernavn : "
29"Password : " --->  "Passord : "
30"to" --->  "til"
31"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." --->  "Velg en (TCP) port (eller en serie av porter) for å lytte på innkommende tilkoblinger."
32"Port (UDP) : " --->  ???
33"Remote Control" --->  "Fjernstyring"
34"Remote Control Options" --->  "Egenskaper for fjernstyring"
35"Enable Remote Control" --->  "Aktiver fjernstyring"
36"Port to listen on : " --->  "Lytteport :"
37"*** Disabled ***" --->  "*** Ikke aktivert ***"
38"Check1" --->  ???
39"Button1" --->  ???
40"Radio1" --->  ???
41"Static" --->  ???
42"Halite Debug Dialog" --->  ???
43"MS Sans Serif" --->  ???
44"Halite importing IP ranges..." --->  "Halite importerer IP serier..."
45"Cancel" --->  "Avbryt"
46"Torrents" --->  "Torrenter"
47"Global Limits" --->  "Globale grenser"
48"Total max connections :" --->  "Maksimalt antall tilkoblinger :"
49"Total upload slots :" --->  "Totalt opplastings-slots :"
50"Download Rate (KB/s) :" --->  "Nedlasings-rate (KB/s) :"
51"Upload Rate (KB/s) :" --->  "Opplasings-rate (KB/s) :"
52"Torrent Defaults" --->  ???
53"These options set global maximums which will always be honoured." --->  "Disse globale maksimum-settinger vil alltid overholdes."
54"These options specify the default limits applied to new torrents." --->  "Disse settingene angir standard-settinger for nye torrenter."
55"Default save folder : " --->  "Standard lagringsmappe : "
56"..." --->  ???
57"Prompt for alternate save folder." --->  "Spør om alternativ lagringsmappe."
58"Halite shutting down..." --->  "Halite lukkes..."
59"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." --->  "Det vil ta BitTorrent sesjonen et øyeblikk å stenges korrekt. Denne meldingen vil da forsvinne og programmet vil lukkes."
60"Show this message in future" --->  "Vis denne meldingen i fremtiden"
61"Create new torrent" --->  "Lag en ny torrent"
62"Save" --->  "Lagre"
63"Select a file or directory to construct the torrent." --->  "Velg en fil eller mappe for å lage torrenten."
64"Enter the tracker URLs for the torrent." --->  "Legg til tracker URL'er for torrenten."
65"Have Halite acts a DHT node." --->  "La Halite fungere som en DHT node."
66"Add" --->  "Legg til"
67"Pause" --->  ???
68"Reannounce" --->  "Oppdater Tracker"
69"Remove" --->  "Fjern"
70"SysListView32" --->  ???
71"Name:" --->  "Navn:"
72"Status:" --->  ???
73"Tracker:" --->  ???
74"Torrent connection limits:" --->  ???
75"Torrent transfer rates (KB/s):" --->  "Torrent overførings-rater (KB/s):"
76"Completed:" --->  ???
77"About" --->  "Om"
78"Program Information" --->  "Program Informasjon"
79"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." --->  "Halite er en BitTorrent klient basert på libtorrent bibliotek fra Rasterbar.com. Programmet er skrevet i C++ med støtte av Boost libraries og WTL. Det er åpen kildekode under MIT og/eller Boost programvarelisens."
80"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." --->  "Dette prosjektet har bare vært mulig takket være det fantastiske arbeidet av andre. Jeg vil takke noen av disse personene."
81"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." --->  "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Design av ikonet."
82"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." --->  "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Utvikler av libtorrent library."
83"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." --->  "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Utvikler av Boost.ASIO."
84"SysTabControl32" --->  ???
85"General" --->  "Generelt"
86"Allow only one instance to run." --->  "Tillat kun en instans å kjøre."
87"General Settings" --->  "Generelle instillinger"
88"Advanced GUI" --->  "Avansert GUI"
89"Minimize to tray." --->  "Minimer til systemfelt"
90"List of Trackers." --->  "Liste over trackere."
91"Send login info to trackers." --->  "Send login info til trackere"
92"Apply" --->  "Bruk"
93"Reset" --->  "Nullstill"
94"Log to file." --->  "Logg til fil."
95"Log debug events." --->  "Logg debug-hendelser"
96"Add New Tracker" --->  "Legg til ny tracker"
97"MS Shell Dlg 2" --->  ???
98"OK" --->  ???
99"Tracker URL" --->  ???
100"Tier" --->  ???
101"_POPUP_" --->  ???
102"Open &Halite" --->  "Åpne &Halite"
103"&Pause All" --->  "&Pause Alle"
104"&Resume All" --->  "&Fortsett Alle"
105"E&xit" --->  ???
106"Resume" --->  "Fortsett"
107"Stop" --->  "Stopp"
108"Torrent File" --->  "Torrent Fil"
109"Torrent and Data" --->  "Torrent og Data"
110"New" --->  "Ny"
111"Edit" --->  "Endre"
112"Delete" --->  "Slett"
113"Halite.ico" --->  ???
114"toolbar.bmp" --->  ???
115"StringFileInfo" --->  ???
116"180904b0" --->  ???
117"Comments" --->  "Kommentarer"
118"libTorrrent based client." --->  "libTorrrent basert klient."
119"CompanyName" --->  "Firmanavn"
120"BinaryNotions.com" --->  ???
121"FileDescription" --->  "Filbeskrivelse"
122"Halite BitTorrent Client" --->  "Halite BitTorrent Klient"
123"FileVersion" --->  "FilVersion"
124"InternalName" --->  "Internt Navn"
125"Halite" --->  ???
126"LegalCopyright" --->  ???
127"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  ???
128"OriginalFilename" --->  "Originalt Filnavn"
129"Halite.exe" --->  ???
130"ProductName" --->  "Produktnavn"
131"ProductVersion" --->  "Produktversjon"
132"VarFileInfo" --->  ???
133"Translation" --->  "Oversettelse"
134"N" --->  ???
135"O" --->  ???
136"S" --->  ???
137"P" --->  ???
138"Z" --->  ???
139"X" --->  ???
140"C" --->  ???
141"V" --->  ???
142"(N-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???
143"CAPS" --->  ???
144"0000 DHT node(s)" --->  "0000 DHT node(r)"
145"Filtering 0000000 ranges." --->  "Filtrerer 0000000 serier."
146"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  "BitTorrent sesjonen kunne ikke starte. Prøv en annen port i instillingene."
147"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  "DHT sesjonen kunne ikke starte. Prøv en annen port i instillingene."
148"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." --->  "Velg en mappe for lagring av filene eller avbryt for ikke å laste ned torrenten."
149"None" --->  "Ingen"
150"Debug" --->  ???
151"Info" --->  ???
152"Critical" --->  "Kritisk"
153"Libtorrent Peer Alert: %1%." --->  "Libtorrent Peer Varsel: %1%."
154"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  "Xml unntak (%1%) med %2%."
155"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." --->  "Torrent (%1%) unntak fanget; %2% fra %3%."
156"Invalid torrent (%1%) from %2%." --->  "Ugyldig torrent (%1%) fra %2%."
157"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  "Lastet ned %1$.2fMB, Lastet opp %2$.2fMB, Ratio %3$.2f."
158"%1% DHT node(s)" --->  "%1% DHT node(r)"
159"DHT disabled" --->  "DHT ikke aktivert"
160"Filtering %1% range(s)" --->  "Filtrerer %1% serie(r)"
161"IP filter disabled" --->  "IP filter ikke aktivert"
162"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  "Standard unntak (%1%) reist av %2%."
163"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  "(N-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
164"Halite not listening!" --->  "Halite lytter ikke!"
165"Port %1% open" --->  "Port %1% åpen"
166"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" --->  "Navn;Status;Ferdig;Ned hastighet;Opp hastighet;Peers;Seeds;ETA;Kopier"
167"Time;Message;Severity" --->  "Tid;Melding;Alvorlighetsgrad"
168"Tracker;Tier" --->  ???
169"Peer;Download;Upload;Type;Client" --->  "Peer;Nedlast;Opplast;Type;Klient"
170"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" --->  "Peer;Nedlast;Opplast;Type;Klient;Status"
171"Exception caught; %1%, from %2%." --->  "Exception fanget; %1%, fra %2%."
172"XML exception: %1%." --->  ???
173"Unicode exception: %1%." --->  ???
174"Bittorrent Event: %1%." --->  "Bittorrent Hendelse: %1%."
175"Peer Event: %1%." --->  "Peer Hendelse: %1%."
176"Tracker Event: %1%." --->  "Tracker Hendelse: %1%."
177"Debug Event: %1%." --->  "Debug Hendelse: %1%."
178"Interesting" --->  "Interessant"
179"Choked" --->  "Strypt"
180"Interested in us" --->  "Interessert i oss"
181"Has choked us" --->  "Har strypt oss"
182"Supports extensions" --->  "Supporterer utvidelser"
183"Local connection" --->  "Lokal tilkobling"
184"Handshake" --->  ???
185"Connecting" --->  "Kobler til"
186"Queued" --->  "Køet"
187"Queued for Checking" --->  "Køet for sjekking"
188"Checking Files" --->  "Sjekker filer"
189"Connecting to Tracker" --->  "Kobler til Tracker"
190"Downloading" --->  "Laster ned"
191"Finished" --->  "Ferdig"
192"Seeding" --->  ???
193"Allocating" --->  "Allokerer"
194"Stopped" --->  "Stoppet"
195"Paused" --->  "Pauset"
196"Downloading Metadata" --->  "Laster ned metadata"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.