source: lang/Dutch.txt @ 422

Revision 422, 12.6 KB checked in by translator, 12 years ago (diff)

Updated the Dutch Language File. Replaced some older translated lines for newer better ones.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1"English" ---> "Nederlands"
2"English.rtf" ---> "../lang/Dutch.rtf"
3"MS Shell Dlg" --->  ???
4"Torrent" --->  ???
5"Tracker" --->  ???
6"" ---> ""
7"msctls_progress32" --->  ???
8"Torrent connection limits:" ---> "Torrent verbindings limiet"
9"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Torrent snelheden (KB/s)"
10"Total" ---> "Totaal"
11"Up" ---> "Up"
12"Down" ---> "Down"
13"N/A" ---> "N/A"
14"Update in:" ---> "Update over:"
15"Ratio (this session):" ---> "Ratio (deze sessie):"
16"Torrent:" --->  ???
17"Peers:" --->  ???
18"Transferred:" --->  ???
19"Remaining:" ---> "Overgebleven"
20"Rates:" ---> "Verhoudingen"
21"Seeds:" --->  ???
22"Overhead:" --->  ???
23"ETA:" --->  ???
24"Ratio:" --->  ???
25"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
26"Open a (single) port between : " ---> "Open een (enkele) poort tussen : "
27"Enable DHT" ---> "DHT ingeschakelen"
28"Button" --->  ???
29"to" ---> "tot"
30"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incomming connections." --->  "Selecteer een (TCP) poort (of bereik) waarop moet worden geluisterd voor inkomende verbindingen."
31"Distributed Hash Tables" --->  ???
32"Port (UDP) : " ---> "Poort (UDP) : "
33"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT zal niet gebruikt worden voor Private Trackers)"
34"General Settings" ---> "Algemene Opties"
35"Limit the no. of half-open connections" ---> "Limiteer het aantal half-open connecties"
36"Proxies" --->  ???
37"Proxy Host/IP : " --->  ???
38"Use a proxy." ---> "Gebruik een proxy."
39"Port : " ---> "Poort :"
40"Username : " ---> "Gebruikersnaam : "
41"Password : " ---> "Wachtwoord     : "
42"Peer" --->  ???
43"Web Seed" --->  ???
44"DHT" --->  ???
45"Proxy Settings" ---> "Proxy instellingen"
46"Security" ---> "Beveiliging"
47"IP Filtering" ---> "IP Filtering"
48"Enable IP filtering." ---> "Schakel IP filtering in."
49"Import ipfilter.dat" ---> "Importeer ipfilter.dat"
50"Clear IP database" ---> "Leeg IP Database"
51"Protocol Encryption" ---> "Protocol Encryptie"
52"Enable Protocol Encryption." ---> "Protocol Encryptie inschakelen"
53"Connection Policies" --->  "Verbindings Regels"
54"Incoming" ---> "Inkomend"
55"Outgoing" ---> "Uitgaand"
56"Forced" ---> "Forceren"
57"Enabled" ---> "Inschakelen"
58"Disabled" ---> "Uitschakelen"
59"Encoding Level" ---> "Encryptie niveau"
60"Plaintext" ---> "Platte Tekst"
61"RC4" --->  ???
62"Both" ---> "Beide"
63"Prefer RC4" ---> "Prefereer RC4"
64"Remote Control" ---> "Beheer op afstand"
65"Remote Control Options" ---> "Beheer op afstand opties"
66"Enable Remote Control" ---> "Beheer op afstand inschakelen"
67"Port to listen on : " ---> "Poort om op the luisteren : "
68"*** Disabled ***" ---> "*** Uitgeschakeld ***"
69"Check1" --->  ???
70"Button1" --->  ???
71"Radio1" --->  ???
72"Static" --->  ???
73"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Debug Venster"
74"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
75"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importeert IP bereiken..."
76"Cancel" ---> "Annuleren"
77"Torrents" ---> "Torrents"
78"Global Limits" ---> "Globale Limieten"
79"Total max connections :" ---> "Maximaal aantal verbindingen : "
80"Total upload slots :" ---> "Totaal aantal upload slots :"
81"Download Rate (KB/s) :" ---> "Download snelheid (KB/s) :"
82"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Upload snelheid (KB/s) :"
83"Torrent Defaults" ---> "Torrent Standaard"
84"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Deze optie zet globale limieten welke altijd zullen worden gehonoreerd."
85"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Deze optie specificeerd de standaard limiet die voor alle nieuwe torrents gelden."
86"Default save folder :" ---> "Standaard opslag map"
87"..." --->  ???
88"Prompt for alternate save folder." ---> "Vraag om alternatieve Download map."
89"Halite shutting down..." ---> "Halite is bezig met afsluiten..."
90"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." --->  ???
91"Show this message in future" ---> "Toon dit bericht in de toekomst"
92"Create new torrent" ---> "Maak Torrent"
93"Save" ---> "Opslaan"
94"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Selecteer een bestand of map om de torrent te construeren."
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Vul de tracker URLs in voor de torrent."
96"Have Halite acts a DHT node." ---> "Laat Halite als DHT knoop werken."
97"Add" ---> "Voeg toe"
98"Pause" ---> "Pauzeer"
99"Reannounce" ---> "Heromroepen"
100"Remove" ---> "Verwijder"
101"SysListView32" --->  ???
102"Name:" ---> "Naam:"
103"Tracker:" ---> "Tracker:"
104"Status:" ---> "Status:"
105"Time left:" ---> "Overgebleven tijd:"
106"Completed:" ---> "Voltooid:"
107"About" ---> "Over"
108"Program Information" ---> "Programma Informatie"
109"RichEdit20A" --->  ???
110"SysTabControl32" --->  ???
111"Add Torrent" ---> "Torrent toevoegen"
112"Ok" --->  ???
113"Use Compact Allocation." ---> "Gebruik compacte allocatie."
114"Start Paused" ---> "Start gepauzeerd"
115"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "nb. Compacte allocatie is niet compatible met Bestands Selectie"
116"General" ---> "Algemeen"
117"Allow only one instance to run." ---> "Sta maar één instantie toe."
118"Advanced GUI" ---> "Geavanceerde GUI"
119"Minimize to tray." ---> "Minimaliseer naar systeemvak."
120"Language (requires restart)" --->  "Taal (herstart vereist)"
121"List of Trackers." ---> "Lijst van Trackers."
122"Send login info to trackers." ---> "Stuur login gegevens naar Tracker."
123"Apply" ---> "Toepassen"
124"Reset" ---> "Reset"
125"Log to file." ---> "Log naar bestand."
126"Log debug events." ---> "Log debug gebeurtenissen"
127"Add New Tracker" ---> "Voeg nieuwe Tracker toe"
128"MS Shell Dlg 2" --->  ???
129"OK" ---> "OK"
130"Tracker URL" ---> "Tracker URL"
131"Tier" ---> "Laag"
132"_POPUP_" --->  ???
133"Open &Halite" ---> "Open &Halite"
134"&Pause All" ---> "&Pauzeer alles"
135"&Resume All" ---> "&Herstart alles"
136"E&xit" ---> "&Afsluiten"
137"Resume" ---> "Herstart"
138"Stop" ---> "Stop"
139"Torrent File" ---> "Torrent bestand"
140"Torrent and Data" ---> "Torrent en Data"
141"New" ---> "Nieuw"
142"Edit" ---> "Bewerken"
143"Set as Primary" ---> "Zet als Primair"
144"Delete" ---> "Verwijderen"
145"StringFileInfo" --->  ???
146"180904b0" --->  ???
147"Comments" ---> "Commentaar"
148"libTorrrent based client." ---> "op libTorrrent gebaseerde client."
149"CompanyName" ---> "Bedrijf"
150"BinaryNotions.com" ---> ???
151"FileDescription" ---> "BestandsOmschrijving"
152"Halite BitTorrent Client" --->  ???
153"FileVersion" ---> "Versie nummer"
154"InternalName" ---> "InterneNaam"
155"Halite" ---> "Halite"
156"LegalCopyright" ---> "Copyright"
157"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  ???
158"OriginalFilename" ---> "OrigineleBestandsnaam"
159"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
160"ProductName" ---> "ProductNaam"
161"ProductVersion" ---> "ProductVersie"
162"VarFileInfo" --->  ???
163"Translation" ---> "Vertaling"
164"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???
165"CAPS" --->  ???
166"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT Knopen"
167"Filtering 0000000 ranges." ---> "0000000 bereiken gefilterd"
168"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "De Bittorrent sessie kan niet worden gestart. Probeer een andere poort te selecteren bij de Opties."
169"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT Sessie kon niet worden gestart. Probeer een andere poort te selecteren bij de Opties."
170"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Selecteer een folder om de bestanden op te slaan of Afbreken om de torrent niet te downloaden."
171"∞" --->  ???
172"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB van %2$.2fMB"
173"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Deze sessie gedownload %1$.2fMB, geupload %2$.2fMB, Verhouding %3$.2f."
174"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Gedownload %1$.2fMB, Geupload %2$.2fMB, Ratio %3$.2f."
175"Total transfer including protocol overhead; %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Totale overdracht inclusief protocol overhead; %1$.2fMB down en %2$.2fMB up."
176"%1%, %2%." --->  ???
177"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" --->  ???
178"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" --->  ???
179"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT knopen"
180"DHT disabled" ---> "DHT uitgeschakeld"
181"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% bereiken gefilterd"
182"IP filter disabled" ---> "IP filter uitgeschakeld"
183"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standard exceptie (%1%) geworpen van %2%."
184"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???
185"Halite not listening!" ---> "Halite luistert niet!"
186"Port %1% open" ---> "Poort %1% open"
187"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Kies een map om de download op te slaan. Kies cancel om de standaard map te gebruiken."
188"Peers" --->  ???
189"Files" ---> "Bestanden"
190"Logging" --->  ???
191"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Een ongeldig encoderings niveau, %1%, is doorgegaan als encryptie instelling."
192"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Een ongeldig encoderings regeling, %1%, is doorgegaan als encryptie instelling."
193"Auto Sort" ---> "Auto Sorteren"
194"Torrent Root" --->  "Torrent Wortel"
195"Interesting" ---> "Geinteresseerd"
196"Choked" --->  "Verstopt"
197"Interested in us" ---> "Geinteresseerd in ons"
198"Has choked us" ---> "Choked ons"
199"Supports extensions" ---> "Ondersteund extensies"
200"Local connection" ---> "Lokale verbinding"
201"Handshake" ---> "Handdruk"
202"Connecting" ---> "Maakt verbinding"
203"Queued" ---> "In wachtrij"
204"RC4 Encrypted" ---> "RC4 encryptie"
205"Plaintext Encrypted" ---> "Gewone text encryptie"
206"Queued for Checking" ---> "In wachtrij voor controle"
207"Checking Files" ---> "Bestanden controleren"
208"Connecting to Tracker" ---> "Verbinden met Tracker"
209"Downloading" ---> "Bezig met Downloaden"
210"Finished" ---> "Klaar"
211"Seeding" ---> "Bezig met Seeden"
212"Allocating" ---> "Bezig met Alloceren"
213"Stopped" ---> "Gestopt"
214"Paused" ---> "Gepauzeerd"
215"Stopping" ---> "Stopt"
216"Pausing" ---> "Pauzeert"
217"Downloading Metadata" ---> "Metadata downloaden"
218"Name;Status;Progress;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies;Tracker;Reannounce;Ratio;Total;Completed;Remaining;Downloaded;Uploaded;Active;Seeding;Start Time;Finish Time" ---> "Naam;Status;Progressie;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Kopieen;Tracker;Heromroeping;Ratio;Totaal;Voltooid;Overgebleven;Gedownload;Geupload;Actief;Seeden;Start Tijd;Voltooiings Tijd"
219"Time;Message;Severity" ---> "Tijd;Bericht;Ernst"
220"Tracker;Tier" ---> "Tracker;Laag"
221"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client" ---> "Peer;Land;Download;Upload;Type;Client"
222"Peer;Country;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Peer;Land;Download;Upload;Type;Client;Status"
223"Filename;Path;Size;Progress;Priority" ---> "Bestandsnaam;Pad;Grootte;Progressie;Prioriteit"
224"Don't download" ---> "Niet Downloaden"
225"Normal" ---> "Normaal"
226"Above Normal" ---> "Boven Normaal"
227"3" --->  ???
228"4" --->  ???
229"5" --->  ???
230"6" --->  ???
231"Maximum" --->  ???
232"Set Priority" ---> "Verander Prioriteit"
233"Halite.ico" --->  ???
234"toolbar.bmp" --->  ???
235"None" ---> "Geen"
236"Debug" --->  ???
237"Info" --->  ???
238"Warning" ---> "Waarschuwing"
239"Critical" ---> "Kritiek"
240"Peer %2%: %1%." --->  ???
241"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer verbannen %2%. (%1%)"
242"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Hash gefaald voor deel %2% van %1%"
243"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" --->  ???
244"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Tracker waarschuwing: %2%! (%1%)"
245"Tracker Announce. (%1%)" --->  ???
246"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Alert %2%, Status code: %4%, Aantal keer %3%. (%1%)"
247"%2%. %3% Peers. (%1%)" --->  ???
248"Fast rusume failed: %2%. (%1%)" ---> "Snel hervatten gefaald: %2%. (%1%)"
249"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deel %2% voltooid. (%1%)"
250"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Blok %2% van deel %3% voltooid. (%1%)"
251"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Blok %2% van deel %3% aan het downloaden. (%1%)"
252"Successfully %1%." ---> "Succesvol %1%."
253"Failed, %1%" ---> "Mislukt, %1%"
254"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP Filter blokkeerde %1%, %2%."
255"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% voltooid."
256"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% gepauzeerd."
257"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) exceptie afgevangen; %2% van %3%."
258"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Ongeldige torrent (%1%) van %2%."
259"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Exceptie gevangen; %1%, van %2%."
260"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml Exceptie (%1%) met %2%."
261"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode exceptie: %1%."
262"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent Gebeurtenis: %1%."
263"Peer Event: %1%." ---> "Peer Gebeurtenis: %1%."
264"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker Gebeurtenis: %1%."
265"Debug Event: %1%." ---> "Debug Gebeurtenis: %1%."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.